Тема Обект, предмет, цел и задачи на специалната педагогика Същностстраница1/3
Дата19.09.2023
Размер21.96 Kb.
#118717
  1   2   3
ТЕМА 1

Тема 1. Обект, предмет, цел и задачи на специалната педагогика
Същност- СпП изучава особеностите на развитието на децата с различни отклонения и определя насоките за тяхното обучение възпитание и образование. Също така се занимава с процесите свързани с интеграция, социализация, адаптация на деца и възрастни с различни увреждания, както и правото им на образование наравно с другите. Всички деца, независимо от техните особености, специални потребности трябва да имат възможността да живеят, да се обучават, да развият своя потенциал и да се реализират като пълноценни граждани на обществото, използвайки различни подходи. За да може да се отговори все по – пълно на нуждите на отделните лица и да им се предостави на тях самите правото и те да имат избор. Колкото една научна област е по- богата на алтернативни пътища, толкова тя е и по-развита и социална потребна.
Определение- специалната педагогика е интердисциплинарна наука, която изучава отклоненията от нормалното развитие при деца и възрастни със СОП и методи за тяхното преодоляване и възстановяване, тяхното обучение, възпитание и образование, както и подготовката им за активна трудова дейност.
Обект- обектът на специалната педагогика са деца и подрастващи с различни типове нарушения и от всички категории отклонения- деца със сложни комплексни дефекти като умствена изостаналост, частична слепота, глухота. Всички деца, които се намират под влияние на специално организирано учебно-възпитателно въздействие са обекти на СпП.
(Обект на изследване на специалната педагогика са лица с психо –физични нарушения – глухота, слепота, недоразвити мозъчни структури, нервно соматични заболявания, проговаряния, прохождания, инсулти и др.)
Предмет- Предмет на СП – процесът на развитие на тези отклонения, какво можем да предотвратим, пътя за профилактика и др. СП е тясно свързана с медицината – различните и клонове; биология – биологични науки, генетика, генетични увреждания, наследствеността; педагогика – обучение, принципи, методи на работа; сравнително образование – да видим как се обучават пациентите в другите страни; практическо обучение – помощни училища и интернати; психология – психично диагностично изследване на детето или възрастния; обща и специална психология, възрастова, детска, пато психология; всички технически науки – данни и развитие на технологиите( модерни колички с компютри, слухови апарати, инпланти, дигитални апарати, оптични уреди и др.).
Също така предмет на специалната педагогика са онези характерни социални отношения и взаимодействия между хората, които възникват в процеса на педагогическата рехабилитация на индивидите със СОП както и закономерностите на тяхното изграждане приложение и позитивно Това е корупционно и компенсаторно въздействие върху техния обект
Цел- основна цел на специалната педагогика е социалната рехабилитация на децата, които страдат от психически, сензорни или физически отклонения. В педагогически аспект понятието означава връщане на способностите на индивида с увреждания за активно участие в обществения живот. Най – важното разделение на специална педагогика е – теория , практика и научни изследвания . Така всяка наука обединява компонентите си в едно цяло, в специална педагогика се има предвид преди всичко лицата с нетипично развитие, техните особености в развитието, в резултат на социалните условия пътища, средства и начините за възпитаване и самовъзпитаване, обучение, и самообучение, образование, рехабилитация и терапия с цел усвояването на социалния опит. Целите и задачите на специална педагогика се постигат чрез решаването на множество задачи .


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница