Тема Обект, предмет, цел и задачи на специалната педагогика Същност


Основни различия между дефектологията и Специална педагогикастраница3/3
Дата19.09.2023
Размер21.96 Kb.
#118717
1   2   3
ТЕМА 1
Основни различия между дефектологията и Специална педагогика
Дефектологията произлиза от съветската школа, също така е било широко разпространено в източноевропейските страни. Дефектологията се определя като наука за закономерностите и особеностите в развитието на децата с физически и психически нарушения, за принципите, методите, формите за организация на тяхното възпитание и обучение и включва направленията сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофрено-педагогика логопедия. Първоначално се насочват към разрешаване на проблемите на обучението, възпитанието, културното развитие, а особено внимание се отделя на подготовката за тези деца, доколкото е възможно за самостоятелен живот като възрастни.
Специалната педагогика изучава особеностите на развитието на децата с различни отклонения и определя насоките за тяхното обучение възпитание и образование.
- Педагогика за лица с УИ
- Педагогика за лица със увреден слух
- Педагогика за лица със зрителни затруднения
- Педагогика за лица с невросоматични нарушения
- Педагогика за деца с обучителни трудности
- Логопедия
- Педагогика за лица с множествени нарушения
Също така се занимава с процесите свързани с интеграция, социализация, адаптация на деца и възрастни с различни увреждания, както и правото им на образование наравно с другите. Всички деца, независимо от техните особености, специални потребности трябва да имат възможността да живеят, да се обучават, да развият своя потенциал и да се реализират като пълноценни граждани на обществото, използвайки различни подходи. За да може да се отговори все по – пълно на нуждите на отделните лица и да им се предостави на тях самите правото и те да имат избор
Специалната педагогика се създава в рамките на
дефектологията – интегративна област на научното
познание. В развитието на теорията и практиката на
дефектологията, интегрираща знания от клинико-
физиологични и психолого-педгогически
направления на изследване на процесите на
развитие и обучение на децата с нарушение в
психофизическото развитие.
Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница