Тема Образуване на алфа лъчение α-разпадДата09.01.2018
Размер15.87 Kb.
#42745
Тема 4. Образуване на алфа лъчение

α-разпад се нарича спонтанното разпадане на атомното ядро, вследствие на което се получават дъщерно ядро и α-частица (ядро на 4He). Алфа частиците се състоят от два протона и два неутрона. Алфа разпадът е характерен за тежките ядра, с масово число А≥140. . Алфа лъчите проникват само няколко хилядни от сантиметъра в алуминиево фолио и трудно проникват през лист хартия. Притежават значителна йонизираща способност и са особено опасни при вътрешно облъчване, ако попаднат в меките тъкани на организма с храна или въздух.
Алфа лъчите представляват ядра на хелиеви атоми (42HE), съставени от 2 протона и 2 неутрона. Положителният електрически заряд на това ядро по абсолютна стойност е 2 пъти по-голям от отрицателния електрически заряд на електрона. Атомната маса е равна на 4,004. Масата на алфа-частиците е 6,664.10-24гр.

Началната скорст на алфа-частиците, които се изпускат от радиоактивните елементи, е различен за различините вещества и е приблизително 109см/сек. Тази скорост отговаря на няколко милиона електронволта (MeV) енергия. При преминаването през какво да е вещество алфа-частиците постепенно губят своята енергия, вследствие на което след известно време прекратяват своето движение. Средното разстояние, което алфа-частиците преминават, се нарича пробег. Загубата на енергия се дължи главно на йонизацията, т.е. на избиване на електрони от молекулата, с която частиците се сблъскват, вследствие на което молекулата се превръща в положителен йон. Ако скоростта на избития електрон е малка той се прилепва към някоя неутрална молекула, като я превръща в отрицателен йон. Ако обаче електронът има голяма скорост, той също предизвиква йонизация на други неутрални молекули. Освен тези взаимодействия, алфа-частицата могат, макар и много рядко, да разцепи една сложна молекула на части, съставени от група атоми, също йонизирани; при сблъска им с ядрото на някой атом може да предизвикат ядрени превръщания. Последният процес се случва най-рядко. Пробегът на алфа-частиците във въздуха е няколко сантиметра, което позволява да се измери общият им йонизационен ефект. Измерванията са показали, че за образуване на една йонна двойка във въздуха алфа-частицата губи средно 32,5 еV енергия, която е една и съща за алфа-лъчи от различни вещества и не зависи от газа. Скоростта на алфа-частиците се определя по отклоненията им в електрично и магнитно полета.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница