Тема: Принципи на организацията на производствения процесстраница1/8
Дата18.06.2022
Размер32 Kb.
#114669
  1   2   3   4   5   6   7   8
Принципи на организацията на производствения процес.

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"Тема: Принципи на организацията на производствения процес.
Изготвил: Светослав Георгиев Димитров
Стопанско Управление
Факултенен номер:1906010944

Принципи на организацията на производствения процес
За да може осъществяването на производствения процес да се извършва при минимално изразходване на средства е необходимо при неговата организация да се съблюдават някои основни принципи:

1. Принцип на специализация спазването на принципа налага необходимостта отделните производствени операции да се осъществяват на предварително определени работни места, като се спазва хода на технологичния процес.

2.Принцип на пропорционалност този принцип налага необходимостта от съответствие в пропускателната способност на отделните работни места. Неспазването на принципа е причина за появата на т.нар. тесни места в производството.

3.Принцип на непрекъснатост на производствения процес спазването на принципа налага спазването на необходимостта придвижването на предмета на труда, от едно работно място на друго, да става без прекъсване и без да се налага да се спира работата на техниката.
4.Принцип на праволинейност изисква преминаването на предметите на труда от една страна да се извършва по най-краткия път, а от друга страна да се избягват т.нар. възвратни движения (връщащи се.
5. Принцип на ритмичност това означава редовно повтаряне на операциите по отделни работни места, през равни интервали от време, което гарантира и ритмично производство на крайния продукт.
6. Принцип на мобилност мобилност изисква във всеки едни момент при организацията на производствения процес, да се отчитат влиянията на факторите, както от външната среда, така също и на фирмите от вътрешната среда (гъвкавост).

Типът на производството се свързва с произведеното количество еднородна продукция и равнището на специализация на отделните работни места.


Съществуват следните 3 типа производство:


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница