Тема: Принципи на организацията на производствения процес


Намаляване продължителността на работното времестраница3/8
Дата18.06.2022
Размер32 Kb.
#114669
1   2   3   4   5   6   7   8
Принципи на организацията на производствения процес.
1.Намаляване продължителността на работното време това може да стане посредством:
Чрез намаляване на основното работно време
Оптимизиране броя на производствените операции и премахване на излишните
-Намаляване продължителността на отделните операции
- Посредством рационално съчетаване на операциите
Намаляване на работното време посредством намаляване на продължителността на спомагателното работно време
-Използват се транспортни средства с непрекъснато време (поточни линии), своевременна доставка на суровини и материали
-Чрез намаляване продължителността на производствения цикъл и се олекотява продуктовата структура (няма излишни звена)
2. Намаляване на времето за прекъсване:
Регламентирано прекъсване
- спазване на трудовата дисциплина
-Спазване на продължителността на времето за извършване на ремонти
Намаляване на нерегламентираното прекъсване
- Създаване на оптимални количества запаси
Използване на взаимозаменяеми суровини и материали
- Използване на собствени суровини и материали
- Сключване на изрядни договори с доставчиците
- Повишаване квалификацията на персонала
- Своевременна подмяна на износващите се части на техниката
- Съблюдаване изискванията за натоварване на техниката
- Използване на съвместими предмети на труда с изполваната техника

Тема6. Начини на съчетаване на производствените операции
Основната цел, която се преследва с организацията на производствения процес е търсенето на възможности за намаляването на неговата продължителност. Производствения цикъл е основният технико-икономически показател, за продължителността на производствения процес. Намаляването продължителността на производствения цикъл съдейства за ускоряване обращаемостта на изразходваните средства, намаляване разходите в незавършено производство и увеличаване обема на произведената продукция за единица време.
Конкретните възможности за намаляване продължителността на производствения цикъл трябва да се търсят преди всичко в намаляване продължителността на работното време и премахване на нерегламентираните прекъсвания. Една такава възможност за намаляване на работното време, а от тук и на производствения цикъл представлява рационалното съчетаване на производствените операции.
Съчетаването на производствените операции показва движението на предмета на труда по отделни стадии (етапи) на технологичния процес. Съществуват 3 начина за съчетаване на производствените операции:Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница