Тема: Принципи на организацията на производствения процесстраница5/8
Дата18.06.2022
Размер32 Kb.
#114669
1   2   3   4   5   6   7   8
Принципи на организацията на производствения процес.
tm малки операции тези, които се намират между 2 по-големи операции или голяма и равна на нея операция
tr големи операции тези, които се намират между 2 по-малки операции и съответно по-малка или равна операция
ti продължителност на всички операции
t брой на операциите

Пример:
t1 = 6 голяма T = ti = 22
t2 = 4 малка
t3 = 7 голяма Т = 22 + (10 1)(13 4)
t4 = 5 неутрална Т = 22 + 9*9 = 22 + 81 = 103


3. Паралелен начин при него всяка следваща операция започва, след като изделието премине през предходната операция. Всяка операция започва след завършването на предходната. Получава се едно изчакване по отделните операции, докато трае продължителността на най-голямата операция.

Tпар. = ti + (n 1)*tто

tто тактова операция, най-голямата операция

Пример:
Т = 22 + 9*7 = 22 + 63 = 85


Тема7. Индивидуална форма на организация на
производствения процес

Тази форма на организация е най-старата, като характерно за нея е, че за изработването на определен продукт на труда се ангажира само 1 изпълнител. Той последователно извършва всички операции, необходими за изработката на изделието. Тази форма е присъщ при единичното производство. Трябва да се прави разлика обаче между индивидуалната форма на организация и единичното производство. Индивидуалната форма се отнася до начина на организация на производството на определено изделие, а единичното производство се отнася до количеството произведени изделия от определен вид.


Индивидуалната форма на организация на производството притежава редица недостатъци. Те се свеждат до ниската степен на използване на производствените фактори. При нея продължителността на производствения цикъл е голяма. Освен това поради ниската степен на използване на суровините и материалите, ненатоварването на техниката, себестойността на изделието е висока, в същото време производителността на труда е ниска. Индивидуалната форма не позволява прилагането на принципа на специализацията, както по отношение на самите изпълнители, така също и по отношение на произвежданите изделия. Това налага необходимостта от използване на работници с широк профил. Тази форма на организация на производствения процес е удачно да се използва при производството на опитни образци, уникати, модели и т.н.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница