Тема: Принципи на организацията на производствения процес


Тема8. Групова форма на организация на производствения процесстраница6/8
Дата18.06.2022
Размер32 Kb.
#114669
1   2   3   4   5   6   7   8
Принципи на организацията на производствения процес.
Тема8. Групова форма на организация на производствения процес

Тази форма в исторически план се появява по-късно от индивидуалната, като основните причини, които са наложили преминаването към по-съвършена форма на организация на производствения процес са свързани с потребността от по-голямо количество продукти от даден вид, натрупаният опит при производството на един или друг вид изделие и развитието на научно-техническия прогрес.


Характерна особеност на груповата форма е, че техниката се групира по еднородност. Това се налага заради широката номенклатура на произвежданите изделия и честата смяна на това, което се произвежда като продукти. При тази форма използваната техника трябва да бъде унивесална. Това от своя страна налага необходимостта да се използват работници с широк профил.
Груповата форма на организация се използва при единичното и дребносерийното производство. При нея преместването на продуктите на труда от едно работно място на друго се извършва от транспортни средства с прекъсващо действие. При тази форма на организация могат да се посочат следните положителни черти:
Сравнително бързо става пренастройването на техниката, което оказва влияние върху това, лесно да се преминава от едно производство на друго
Чрез въвеждането на груповата форма се увеличава обема на произвежданата продукция от едно лице. По този начин се увеличава и производителността на труда.
Наред с тези положителни черти груповата форма на организация притежава и редица недостатъци:
Липсва равномерност при преминаването на продуктите на труда от едно работно място на друго
Наличие на голямо количество продукти на труда по отделните работни места, което забавя обръщаемостта на средствата вложени в тях
Тази форма не позволяваточно планиране на това, което се произвежда
В недостатъчна степен се използват наличните технически средства и оборудване
За организацията на тази форма са необходими по-големи производствени площи

При груповата форма продължителността на производствения цикъл е голяма


За да може въпрке посочените недостатъци използването на груповата форма да се усъвършенства, е необходимо да се организират някои мероприятия като:
1. Да се извършва прегрупиране на техниката в зависимост от произвежданите изделия, така че маршрута при преминаването на изделията при тяхната обработка да бъде намаляван.
2. Координацията на пропускателната способност на различните производствени мощности. За целта се преценява производствените мощности на всяко производствено звено, преценява се каква продукция трябва да бъде произведена и на тази база се постига известна пропорционалност между различните производствени звена.
3. Търсене на възможности за повишаване равнището на специализация.

Тема9. Предметна форма на организация на


производствения процес

Предметната форма на организация на производствения процес се характеризира със съсредоточаване на техниката от един и същ или различен вид на определена площ за цялостно обработване на едно или няколко изделия по всички операции от технологичния процес. Предметната форма може да се организира по 2 начина:


Предметно-затворени участъци
Предметно-затворени линии
Характерно за предметната форма е, че техниката се разполага по предметен принцип, а понякога тя може да обхваща отделна фаза от цялостния технологичен процес. Освен това при предметната форма все още се използва универсална техника и работници с широк профил. Производствения процес и тук е прекъсваем. Липсва също така единен ритъм на производство. Предимствата на тази предметна форма на организация:


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница