Тема Производство. Производствен и технологически


Структура и елементи на технологичната операцияPdf просмотр
страница3/6
Дата02.08.2022
Размер419.41 Kb.
#114876
1   2   3   4   5   6
Производство
3. Структура и елементи на технологичната операция.
[1, 2]
Оценяването на ефективността на всеки технологичен процес се извършва на база на три основни характеристики:
- Качество – точностни характеристики и параметри на качеството на повърхностния слой при технологични процеси за механична обработка;
- Производителност – количеството произведена продукция за единица време;
- Себестойност на произведената продукция.
Невъзможността целият технологичен процес да се изпълнява на едно работно място, с едно оборудване, с едни и същи приспособления и инструменти, при едни и същи условия на работа поражда необходимостта от разчленяване на технологичните процеси. Основно структурно звено на технологичния процес е технологичната операция, като същият, в зависимост от спецификата на изпълняваната дейност, може да съдържа десетки технологични операции.

доц. Д. Неделчев
4
Технологичната операция е точно определена и завършена част от технологичния процес за обработването на един детайл (или едновременно обработване на няколко детайла) или за сглобяването на една монтажна единица (или няколко еднакви монтажни единици), която се изпълнява на едно работно място от един изпълнител.
От определението следва, че технологичната операция се характеризира с
неизменност на обекта на производството, неизменност на работното място,
изпълнителят и изпълняваната дейност. Промяната на един от тези елементи означава прекъсване на операцията и започване на нова.
Операцията е основно подразделение на технологичния процес при разработването, планирането и калкулирането на технологичния процес и се дели на установки, позиции, преходи и проходи.
Установка е част от операцията, която се изпълнява при едно закрепване на обработваемият детайл (или на няколко едновременно обработваеми детайли).
Позиция – всяко едно от различните положения на детайла спрямо работните органи на машината, при едно и също закрепване на същия върху нея.
При всички случаи е целесъобразно установките да се заменят с позиции, тъй – като това води до:
- Значително намаляване на спомагателните времена;
- Повишаване на точността и качеството на обработката.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница