Тема Разпространение на звука в ограничено пространство. Акустична среда в селищата. Градски уличен шум и защита от него. Нормистраница4/5
Дата19.09.2023
Размер1.47 Mb.
#118708
1   2   3   4   5
Тема-3-4-C
Свързани:
03 KSBVU-prenast, The Development of Serial Killers A Grounded Theory Study, OW1101-MO-BREAD MAKER 900G-FR

Върху конструкцията, преграждаща две помещения шумно I и тихо II, падат фактически, както директни звукови вълни, излъчени от източника на шум в помещение I, така и отразени от останалите преграждащи конструкции на това помещение. Коефициент на звукопроницаемост на конструкцията:

 • Върху конструкцията, преграждаща две помещения шумно I и тихо II, падат фактически, както директни звукови вълни, излъчени от източника на шум в помещение I, така и отразени от останалите преграждащи конструкции на това помещение. Коефициент на звукопроницаемост на конструкцията:
 • τθ.= P2/P1,
 • където Р2 - преминалия в помещение II през общата преградна конструкция поток звукова енергия,
 • Pi- падналия върху нея откъм помещение I поток под ъгъл θ.

D=L1-L2 =>RwНормативните стойности на индекса на звукоизолация от въздушен шум(от 42dB до 67dB в зависимост от предназначението)

 • D=L1-L2 =>RwНормативните стойности на индекса на звукоизолация от въздушен шум(от 42dB до 67dB в зависимост от предназначението)
 • стени, подове и врати,
 • помещения, в които има източник на шум над 75 dB(A), като магазини, кухни, спортни зали, работилници.и др.,
 • външни ограждащи конструкции в зависимост от нивото на външния шум и вида на помещенията
 • се определят по Таблиците в Приложенията на Н
 • Изчисляването на звукоизолацията на ограждащите и разпределящи конструкции се разглежда в раздел II на нормите. Извършва се по:
 • каталожни данни или Приложение 1,
 • графоаналитичен метод, описан в нормите.
 • Акустично еднородна ограждаща конструкция - един или повече слоеве, от различни, но с близки физически свойства материали, свързани кораво по повърхността и трептящи като цяло (двустранно измазан зид от тухли, стоманобетонен панел и др.)

Честотна характеристика на звукоизолацията на акустично еднородна ограждаща конструкция - Фигура 6

 • Честотна характеристика на звукоизолацията на акустично еднородна ограждаща конструкция - Фигура 6
 • Характерни области на честотната характеристика на звукоизолацията:
  • I- резонансна област, зависи от коравината на конструкцията и от резонансните явления, не е проблематична, тъй като рез. честоти са по- малки от 50 Hz.
  • II- област на валидност на закона на масата /закона на Бергер/: R = 20 lg (fρs) - 47.5 dB
  • III- област, в която се отчита зависимостта на R от структурата на материала. - възникване на вълни на огъване. При равенство между дължината на вълната на огъване и проекцията върху нея на дължината на падащата звукова вълна се получава вълново съвпадение, нараства амплитудата на трептенията на огъване, което силно намалява изолацията за дадената честота на звуковата вълна. (Фигурa 8) fKp - най-ниската честота за една октава^ в която настъпва силно влошаване на изолацията
 • зависи от дебелината на конструкцията, от плътността и еластичните свойства на материала. (фиг.3)


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница