Тема Разпространение на звука в ограничено пространство. Акустична среда в селищата. Градски уличен шум и защита от него. Норми


За да се ограничи неблагоприятното действие на явлението вълново съвпадение, fKp ¢(100 - 3150) Hz /практически 200 - 1600 Hz/. Следователно е необходимостраница5/5
Дата19.09.2023
Размер1.47 Mb.
#118708
1   2   3   4   5
Тема-3-4-C
Свързани:
03 KSBVU-prenast, The Development of Serial Killers A Grounded Theory Study

За да се ограничи неблагоприятното действие на явлението вълново съвпадение, fKp ¢(100 - 3150) Hz /практически 200 - 1600 Hz/. Следователно е необходимо:

  • За да се ограничи неблагоприятното действие на явлението вълново съвпадение, fKp ¢(100 - 3150) Hz /практически 200 - 1600 Hz/. Следователно е необходимо:
  • fKp <200 Hz - конструкция с голяма дебелина и коравина /зидария, тежък бетон с дебелина над 100 mm/,
  • fKp >1600 Hz - тънка конструкция с малка коравина /гипсови плочи до 20 мм, етернит, хераклит до 10 мм/. И в двата случая fKpρs трябва да е възможно по-голямо.
  • От сравнението на така изчислената (или измерена) честотна характеристика на конструкцията с нормативната (Фигура 7) се определя поправката El, която участва в окончателното определяне на индекса на звукоизолацията: Rw = 52 +ЕL,dB
  • По- ефикасно подобряване на изолацията /с до 12 dB/Oct/ може да се получи чрез прилагане на акустично нееднородни /многослойни/ конструкции: състоят се от 2 или няколко отделни слоя, разделени с меко федериращи междинни слоеве - въздух или звукопоглъщащ материал /минерална вата/.

Най-често използваните акустично нееднородни конструкции са тип сандвич, използват се предимно за преградни стени.

  • Най-често използваните акустично нееднородни конструкции са тип сандвич, използват се предимно за преградни стени.
  • Включването на врати и прозорци намалява звукоизолацията на конструкцията поради по-малката им звукоизолационна способност и по-малката им повърхнинна плътност.
  • При единично остъкляване звукоизолацията зависи главно от дебелината на стъклото, като за dCT>4 мм fKp лежи под 3150 Hz, което е нежелателно.
  • При двойно остъкляване звукоизолацията се определя от разстоянието между двете стъкла. От значение е ъгълът на падане θ на звуковите вълни върху прозорците отвън, при θ = 0 /нормално падане/ звукоизолацията е максимална, при θ = 45° звукоизолацията намалява като при дифузно падане, при θ = 75°звукоизолацията е особено малка в резултат на вълново съвпадение за целия интересен за практиката честотен диапазон. Това обяснява наблюдаваното повишаване на шумовото ниво в горните етажи на високи свободностоящи сгради дори при достатъчен отстъп от магистралите. Най-добри звукоизолационни качества имат стъклопакетите


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница