Тема Тази презентация е плод на съвместните усилия на редица хора и служения, които споделят обща загриженост, относно изкусното нахлуване на спиритизма в цасд. Докато слушате думите на говорителите, моля да разберете следнотоДата28.10.2017
Размер312.97 Kb.
#33353
https://www.youtube.com/watch?v=eKB9XveoMRA
7 тема
Тази презентация е плод на съвместните усилия на редица хора и служения, които споделят обща загриженост, относно изкусното нахлуване на спиритизма в ЦАСД. Докато слушате думите на говорителите, моля да разберете следното:


  1. Ние обичаме нашата църква и искаме да я защитим от атаките на врага.

  2. Споменати са имена на хора заради широко разпространения и обществен характер на тяхното влияние и материали (виж Римл. 16:17).

  3. Ние не съдим мотивите; оценяваме само това, което се представя. Целта ни е не да накърним нечия репутация или да отречем добрите неща, които са направени, а да насочим вниманието към Исус Христос и библейската истина.

  4. Нямаме претенции за непогрешимост; само Бог е непогрешим. Молим се за всички участници в този конфликт и много от нас разговарят с хората, с които сме в спор.

  5. Тази поредица беше заснета през октомври 2014 г. За актуална информация, посетете www.operationiceberg.com.

ИЗПЛУВАЩАТА ОМЕГА


Обсъждане в Таун Хол – говорители, включително пастор Стивън Бор и Дъстин Бътлър
Добре дошли на всички отново. Преди да започнем нашето обсъждане, бих искал да сведем глави и да поканим Божието присъствие.

Небесни Татко, благодарим Ти, че ни доведе отново тази вечер, за да завършим този симпозиум. Отново молим за Твоето присъствие в този молитвен дом, за да благословиш всеки от нас. Благослови и нашата група от говорители, докато обсъждаме още някои финални неща, докато задаваме още няколко въпроса в търсенето на някои осветляващи и насърчителни отговори. Така че, бъди с нас сега! Благодарим в името на Исус, амин!

Обсъжданията този следобед, с които ще завършим нашата служба, ще послужат отчасти като преговор на материалите и информацията, която получихме от нашите говорители. Така ще дадем възможност на някои присъстващи, които не са могли да обхванат цялостно разискванията, да попълнят някои пропуски. А също така, надявам се, да получим някои последни щрихи по въпросите, за които говорим във връзка с Изплуващата църква. И така, дами и господа, готови ли сте? Добре.

Ето първият въпрос, който бих искал да поставя тук. Какво, казано накратко, е движението Изплуваща църква, как можем да го дефинираме или опишем? Дъстин, бих искал да отправя този въпрос към теб.

Не знам дали ще мога да го дефинирам, но това, което искам е, да посоча един от най-опасните аспекти на това движение. Опасен, защото е толкова изкусен. И той е, че това движение е основано на Благовестието на евангелските църкви. Това, което имам предвид под Евангелско благовестие е, че вие и аз, като синове и дъщери на Бога, ще вършим грехове, докато Исус дойде. Това е най-опасният и изкусен аспект на това движение. Чуйте това, което Дейв Филър цитира от Елън Уайт в книгата си „Трепет”. Цитатът е от книгата „Проповеди и разговори”, том 1. Тук тя говори за книгата „Живият храм”, която написал Келлог.

„В „Живият храм” се твърди, че Бог е в цветето, в листото, в грешника”. Може би ще си помислите, че по-нататък тя ще обрърне внимание на листото и цветето, но не прави това. Тя обръща вниманието върху въпроса за грешника. Набляга върху този въпрос, а не върху пантеизма, или това което ние си мислим, че е пантеизъм, но говори за грешника. Тя продължава нататък: „Но Бог не живее в грешник. Словото декларира, че Той обитава само в сърцата на тези, които Го обичат и пазят Неговите заповеди... вършат правото. Извинете, Бог не живее в сърцето на грешника – врагът е, който живее там”.

1 Йоан. 3:9 казва: „Никой, който е роден от Бога не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в Него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога”.

Ето защо аз мисля, че това движение е толкова опасно и това е аспекта, който е най-опасен.

Добре, Дейвид, благодаря ти. Току-що ми напомниха, че трябва да представя участниците в обсъждането за тези от вас, които не са присъствали досега. Непосредствено до мен от лявата ми страна е пастор Стив Уолбър от служението White horse ministry, Джанет Нюман от Уола Уола, Алекса Хернандес от Юта и разбира се, Джери Уагонър от Advindicate. Дъстин Бътлър, той не е от много далеч, от Калифорния. П-р Стивън Бор – много от вас познават п-р Бор. Той е пастор в централната Kалифорнийска конференция. Така също и президент и главен говорител в „Разкрити тайни“ (Secrets unsealed). Дон Райли – той още не е говорил, ще говори след малко тук, в разискванията. Той е от един от преподавателите в университета Уола Уола. Радваме се, че сте тук, д-р Райли. Разбира се Дани Стривър, който има много титли. Тази, която сме му сложили този следобед, е че е от издателство „Остатъкът” (Remnant publications). Tой е един от главните координатори на това събитие. Накрая, най-отляво, е Дейв Фидлер, който говори този следобед. Tой е бивш учител и писател на свободна практика. Това е нашата дискусионна група.

Нека да продължим с втория въпрос. Слушаме много за Духовно формиране. Какво точно е Духовно формиране? Искам да отговорим на този въпрос. Ако можем да опишем също какво всъщност се случва, какво всъщност прави човек, когато се занимава с тези мистични упражнения? Какво се случва в ума му и какви са опасностите от това? Пастор Уолбърг, Вие бяхте първият говорител снощи, бих искал да се обърна за отговор към Вас.

Да, това е объркващ термин за повечето хора. Духовно формиране. Ако разгледаме точното значение на думите, знаем какво означава „духовен”. Аз искам да бъда духовен човек, вие също. А „формиране” просто означава от едно нещо да образуваме друго нещо. Така че думите сами по себе си имат своето основно значение.

Но проблемът е, че когато ги свържем, Духовното формиране образува един сложен термин, който според Джен Марковик, от университета „Ендрюс“ и многобройните изследвания, които двамата направихме, обозначава път за духовен растеж, включващ духовни дисциплини.Това е още един термин. Духовното формиране включва духовни дисциплини. Целта на духовните дисциплини е да прокарат път, чрез вършенето на определени неща до предполагаемо намиране на Бога, намиране на Неговото присъствие. Те се основават на най-обикновените неща, които трябва да вършим, като четене на Библията, молитва и размишление. Но това, което всъщност става е, че тези обикновени дейности са свързани в процес на духовни дисциплини, съпроводени от куп друг неща като, както го наричат - не знам дали го произнасям правилно: лецио или лесио, лечио... нещо такова ... Lectio Divina (Божествено четене), което включва четене на Библията и повтаряне отново и отново, и отново на определени библейски думи или други фрази, повтаряни много пъти. В книгата си „Глад” от д-р Джон Дипдоу се позовава на Франциск от Азиси на стр. 52, който по цяла нощ повтарял отново и отново: „Исусе, мой Исусе”. Той повтарял тези думи отново и отново. И така, вместо просто да четем Библията и да размишляваме над Божието слово, ние повтаряме тези думи като начин, за да дойдем в Неговото присъствие.

Друга духовна дисциплина или практика са това, което хората са нарекли „молитви на дъха” (повтарянето на кратки фрази). Тук, в книгата си, на стр. 52 д-р Дипдоу отново казва: „Да вдишаме Исусовият мир и любов, и да издишаме страха и болката... Обикновеното концентриране върху дишането, приемането на любовта и прогонването на болката имат голямо значение за хората и им донася усещане за Божието присъствие”. Това представляват т. н. „молитви на дъха“. Вдишваш и мислиш за определени неща, после издишаш и се предполага, че това те довежда в Божието присъствие.
Друга практика от духовните дисциплини е „навлизане в тишината” или „центриране надолу”, докато най-накрая изпразниш ума си, опитваш се да изпразниш съзнанието си, за да можеш да се срещнеш с Бога, което е една много, много опасна практика. Последната и най-голяма опасност при „навлизане в тишината“ е, че изключваш ума си и отваряш себе си за всичко или всеки, който избере да влезе. Те вярват, че Бог е, Kойто влиза в ума, но аз не вярвам в това. Елън Уайт ясно казва, че тези, които приемат спиритически философии, ще свършат в положение, при което дяволът може да им говори директно и да ги отклони от правия път. Така че, както казах, Духовно формиране е комплексен термин и когато тези две думи се свържат, значението му е, че хората биват поставени на път, който, както каза Джен Марковик от университета „Ендрюс”: „Този път води до мистицизъм“. Това е много опасно.

Много благодаря, п-р Стив. Имаме още един въпрос. Различно е да говорим за това, което се случва извън църквата, но разбира се, опасенията са, че то вече е проникнало в църквата. Въпросът е, коя предполагате е основната причина, поради която много адвентисти са привлечени към движението Изплуваща църква. Поставям този въпрос към всички участници, така че, който иска, може да вземе думата. Сега е момента.

Докато другите мислят, ще се изкажа аз. Мисля, че много от хората навлизат в това движение, защото търсят нещо. Тяхната християнска опитност не „работи”, затова те търсят нещо различно. Но, без да осъзнават, когато са изкушени да се отправят в тази посока, всъщност се поставят на път, който ги води към дявола, а не към Господ. Отново казвам, това е много опасно. Има толкова много търсещи хора, които имат нужда от онова, което казва Библията, за да се обърнат от грешните си пътища.

Дани?


Отговарям на казаното от теб. Трябва да си новороден. Оправдание чрез вяра. Ако преживееш оправдание чрез вяра и си роден отново, с коя една дума би описал своето усещане в тази опитност? Любов? Радост? - Мир. Ако нямаш мир, ако не си новороден, ще търсиш мир на всички други погрешни места.

Ако някой друг има нещо да каже, може да го вметне. Мисля за една от основните причини. Вярвам, че, ако човек е доволен от християнския си живот като новороден християнин и особено, ако е новороден адвентист от седмия ден, надявам се разбирате причината, заради която сме тук, пророческата ни съдба, призивът към нас да сме остатък е, да разнесем Тройната ангелска вест по света в контекста на една опитност на новорождението в Христос. За мен лично е толкова предизвикателно, вдъхновяващо и носи чувство на задоволство. Мисля, че една от причините, поради които хората са привлечени и се присъединяват към движението Изплуваща църква е, че по някаква причина, не мога да кажа защо, но някак си, някои хора, някои личности, групи, не преживяват тази опитност, която Бог иска да имаме всички ние.

Вторият проблем... не казвам, че съм се усъвършенствал и съм по-добър и никой друг не е – не ме разбирайте погрешно, но какво става дори когато имаме истината, вестта, книгите, Библията? Не мислите ли, че една от причините е, че сме толкова затрупани с работа или твърде заети, може би със социалните медии или нещо друго и не си отделяме време да изучаваме, и четем. И все нещо излиза, и с течение на времето нещата започват да излеждат някак лесни, няма предизвикателство, не се представя религия, в която има кръст за носене. Мислите ли, че това също може да бъде причина?

Дейвид?


Ако се върнем обратно към илюстрациите от предишната ни среща, мисля, че за сто години сме се носили в спасителната лодка на живота, умирайки от глад и дехидратиране. Твърде сериозни са думите на Елън Уайт, че, когато се разделя здравното от евангелското мисиониране, се прокарва най-голямото зло в църквата. На практика това, което стана с повечето от нас е, че миряните се отдалечиха от усещането за мисията ни. Ние все още имаме нещо от това, но е интересно, че едно от първите неща, които се случиха, когато започнахме да забавяме темпото, да западаме, да умираме бавно е, че започнахме да предпазваме нашите младите хора. В миналото много мисионери отиваха да служат и голям процент от тях умираха. Това е висока цена, но кръвта на мисионерите е семе. И ако не правим друго като християнин, но само това, което е безопасно, ако търсим безопасност, няма да направиш нищо. Това е посоката, в която се отклоняваме и особено младите хора. Прекарал съм живота си, повечето от учителските си години, работейки с тинейджъри. Те искат предизвикателства, не искат залъгалки. Имат нужда от интензивен живот. А това, което ние сме направили, е да разменим нуждата им от интензивност, напрежението на истинското предизвикателство с енергията на рок-бандите. Това не е добра размяна.

Благодаря, това беше добре казано. Нека да продължим по темата. Какво можем да направим, за да противодействаме на теологията на движението Изплуваща църква и капаните, които идват с него? Дъстин, ти започна този следобед, може би искаш да отговориш и на този въпрос?

Моят отговор е: Не знам. Но това, което знам, е че не трябва да подхождаме към това движение, както подходихме към Дезмънд Форд през 1979 г. Това, което направихме с Дезмунд Форд бе, че се справихме със симптомите, а това, което имаме тук, са симптоми. Днес и снощи посочихме много от тях. Но това, от което се нуждаем, е лекарство. И отново ще се върна на истинската болест, която имаме – евангелисткото благовестие в нашата църква. То се проповядва от нашите амвони, но това не е Вечното евангелие. Ако се питате какво е Евангелско благовестие, идете в интернет, www.audioverse.com, напишете „евангелист” и „адвентист” и изслушайте всичко, което ще намерите по темата. Ще разберете много бързо какви са разликите между евангелистките и адвентните учения. Ще се спра много бързо на три точки от вярванията на евангелието. Първо, първородният грях, според който ние сме виновни за греха на Адам при нашето раждане. Второ, идеята, че само оправданието е достатъчно за спасението и че освещението не играе никаква роля в спасението. Трето, вярването, че щом вярващият веднъж е оправдан, това трае безкрайно в бъдещето и единственият начин, по който можем да изгубим оправданието си е, когато отхвърлим Исус, а не при явно и доброволно съгрешаване. В това, мисля, е разрешението да не се опитваме да се справим с този проблем, както сме правили в миналото.

Благодаря. Пастор Стив взе микрофона и предполагам, че иска да каже нещо?

Да, позволете ми да направя коментар на Евангелисткото евангелие (благовестие), за което стана дума. Мисля, че казаното е вярно в определени случаи. Но движението Изплуваща църква е много по-голямо и се базира не само на Евангелското евангелието. Ако наистина проникнем в теологията на Изплуващата църква ще видим, че тя води далеч от Библията. Тя включва международни духовни вярвания с хиндуизма, будизма, цяла плеяда от различни религии, много от които водят напълно в противоположна посока от Библията, дори далеч и от Евангелското евангелие. Те дори не използват християнски термини, насочват се към източната духовност и редица други неща. Много е опасно и много трудно, когато някой е навлязъл дълбоко в тази философия, да бъде откъснат. Единственото нещо, за което мога да си помисля, е просто да се молим за хората и да се молим истинския Свят Дух да просвети умовете им, и да ги насочи към Библията, за да научат за истинския Исус Христос, и това, което Библията в действителност казва. Защото те са насочвани в изцяло погрешна религия и Библията, Исус, евангелието, вечното евангелие и истината от Божието слово е тяхната единствена надежда, за да отвори очите им и ги измъкне от много опасна заблуда.

Джанет?


Нещо, което съм виждала, на което станах свидетел в няколко различни църкви в нашата общност е факта, че много хора седят и слушат проповеди, които са пълни с цитати от автори на движението Изплуваща църква, дори с точни цитати от проповеди от книги на Изплуващата църква. Те седят тихо, като че са хипнотизирани. Като че ли ги залива вода и водата е приятна, топла, отпускаща и не се извършва много мисловен процес. Наистина вярвам, че има мнозина в църквата, които, докато слушат тези послания, нямат представа какво слушат. И това е основно определението за Лаодикия. Но, за да бъде променено това положение, хората трябва да започнат независимо, за себе си, да изучават. Снощи казах нещо, което никога преди не съм казвала публично, защото не говоря против моята църква. Но не мисля, не вярвам, че в наше време можем да седим на скамейките в адвентните църкви и да имаме усещането, че всеки пастор ще ни даде чистото и пълно евангелие на АСД. И като отделни личности и миряни, седящи на църковните скамейки, не като теолози или учени, нито писатели, а просто като миряни, каквато съм и аз, ние трябва да се прибираме у дома и да сверяваме с Библията всичко, което сме чули от амвона. Ако не правим нашето независимо, самостоятелно изучаване, ще бъдем измамени. Не казвам, че това се случва във всяка ЦАСД, но аз се прехвърлих от една адвентна църква в друга, защото редовно слушах вести изцяло повлияни от движението Изплуващата църква. Говорих няколко пъти за това с пастора, лично и чрез писма, и когато му говорех за теологията на Изплуваща църква, той каза: „Но какво е това“? И когато аз изброих имената на няколко теолози от Изплуваща църква, той ми отговори: „О, чел съм всички тези автори и те са чудесни”. Тогава попитах: „Какво правите тогава със смесицата на истина и лъжа в тези книги“? А той отговори: „Вземам доброто и оставям лошото”. Тогава го попитах как съвместява това с Исая 8:20: „Нека прибегнат при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях”. А той ме погледна с безизразно изражение и каза: „Не съм се замислял за това, но това е валиден аргумент”. Това се случи в дома ми и след 30 секунди той напусна. Не искаше да се занимава с този проблем. Ние не можем да си избираме материали и да извличаме доброто, ако е смесено със злото, защото няма истина в такива материали. Писанието го твърди и също сестра Уайт. Приберете се у дома и изследвайте този въпрос самостоятелно. Водете си записки в църквата, записвайте цитатите, които чувате, след това ги сверявайте. Може да потърсите в Google с търсачката всички автори, които се споменат и да разберете какво в действителност вярват те.

Благодаря, Джена. Пастор Бор.Големият въпрос е, откъде идва това движение. Не можете да решите проблема, докато не разберете откъде идва той. Моите наблюдения показват, че то идва от неадвентни духовни семинарии, където наши учени са следвали. След това са обучавали наши пастори, след което пасторите са внедрени в ЦАСД. И докато този въпрос не бъде разрешен, ние няма да можем истински да решим проблема. Искам да спомена нещо, което прочетох в книгата на Дейв „Трепет”. Между другото, много добра книга. Елън Уайт дълго време отказвала да прочете книгата „Живият храм”. Божият пророк отказвала да прочете „Живият храм” на Келог. И нейният син трябвало да настоява, почти извил до счупване ръката й: „Ти трябва да прочетеш тази книга, за да разбереш какво проповядва Келог!”. Въпросът е, че, ако Божият пророк е изпитвала голям страх от прочитането на книга, пълна с мистицизъм и пантеизъм, какво да кажем за нашите семинарии, където тези книги се дават на млади хора, които нямат никаква теологична основа да оценяват тези неща на базата на здравата основа? Така че трябва да стане промяна при извора.
Искам само да добавя нещо, което Алекса засегна по-рано и ти сега ми напомни - как протича образователният процес за пасторите. Мисля, че презентацията, която Алекса направи по-рано, показва как четирима от петимата основатели или лидери на проекта ONE PROJECT получават докторската си степен от университета „Джордж Фокс”. И когато тя показа това, си помислих: „Надявам се, че тя ще изясни този въпрос”, но тя не го направи. И ти сега не го направи. Някой трябва да се опита да разграничи важните различия по отношение на думата „докторат”, защото има два вида докторска степен, които хората могат да получат. Първата е Ph.D докторска степен по философия. Това е степен, при която, ако преподаваш в университет като теолог, библейски учен, което означава, че правиш изследване и публикации, за да можеш да бъдеш преподавател в университет, трябва да имаш тази степен Ph.D. Но има нарастващ брой от адвентни пастори, включително всички тези четирима от петимата, както и петият, които споменахме, и които не получават докторска степен по философия Ph.D. Те имат докторат, но това не е PhD. Те имат докторска степен за служене. Разликата тук е следната. Докторската степен за служене има предназначението да е професионална степен, точно както повечето адвентни пастори в Адвентните църкви отиват в „Ендрюс” и получават степента „магистър по духовни науки MD“, като професионална степен. Но може да се продължи една стъпка по-нататък и да получиш докторска степен Ph.D за служене, като професионална степен, чиято цел е да те подготви да станеш по-добър пастор в църквата си. Не, за да бъдеш библейски учен, не да преподаваш в университет MD. Но степента „доктор за служене“ те подготвя да бъдеш по-добър пастор в църквата. И така, лидерите на проекта ONE PROJECT, всички те, получават докторската си степен за служене, как да бъдат служители (MD) от Изплуващите църкви. И това е изясняването, което мисля, че е важно. Те биха могли да отидат в „Ендрюс” или в един от университетите, в които се спомена, че може и да имат проблеми там, но в „Ендрюс” биха могли да чуят и някои истини. Затова исках да се изясни разликата между двата вида докторска степен.

Благодаря, Дон. Видях ли друга ръка? Не? Дани. Аз ще почакам докато стане въпрос за младежите и тогава ще кажа нещо.

Добре, вярваме, че ще го направиш. Един въпрос от човек, който посещава своята църква. Ето въпроса: „Какво да правя, ако в моята родна църква има насоченост към това движение“? Личен въпрос, какво могат да направят хората?

Пастор Бор, имаш ли някакви мисли върху това?

Получавам всякакви имейли, телефонни обаждания и писма по пощата, в които се задава този въпрос. Това ми показва, че този въпрос е голям проблем. Дори получавам писма от хора, които ми пишат: „Няма вече къде да ходя на църква”. И това е тъжно и затова питат какво може да се направи в подобен случай. Библията ни казва какъв е процесът в основни линии. Първо отиваш и говориш с пастора. Ако пасторът не иска чуе, тогава отнасяш въпроса до Съвета на старейшините. Ако Съветът не чуе, поставяш въпроса на църковно работно заседание и се информира църквата. И, ако и това не подейства, тогава трябва да се говори със служители на Конференцията за това, което става в местната църква. Това е процесът, който Бог ни казва да следваме. Но, ако на всяка крачка хората са осквернявани (може би не трябва да употребявам тази дума, но ще я употребя) от идеи на Изплуващата църква (ИЦ), тогава човек може би трябва да смени църквата. Заради собственото си духовно благополучие, за да бъде духовно нахранен, но това казвам като крайна мярка.

Дейвид?


Преди време някой ми каза, че има само два начина църквата да бъде променена - образование и евангелизъм. Ако помислите, точно това е, което променя нагласата, мисленето и състава на нашите членове – хората, които въвеждаме и хората, които идват да се образоват. Така че това, което предлагам, ако наистина искаме да променим нещо; това, което би трябвало да направим е, да станем учители и да подготвяме мисионери за евангелското поле. Нуждаем се от доста такива хора.

Друг въпрос, свързан с това е, че църковни членове са загрижени как да посрещнат предизвикателствата (ако е възможно). Въпросът е: За какви, отправени срещу нас опасности, трябва да бъдем внимателни, когато искаме да се противопоставим на тези предизвикателства? Освен да се преместим (ако се наложи) или да станем учители, но, мисля, че смисълът на въпроса е, какво да направим, ако самите ние бъдем изложени на тези идеи, които не идват просто от въздуха. Зад тях стои измамата.

Дейвид?

Четейки от „Ръкописи“, т. 11, стр. 212, 213, Е. Уайт казва неща, които директно са адресирани към този проблем: „Както ми беше показано, това са специални неща от сатанинската наука и как той измами светите ангели. Аз се страхувам от хора, които са навлезли в изучаването на тази наука, която Сатана внесе в небесната война. О, как копнея да не съм принудена да видя същата наука да се практикува на тази земя от много практикуващи лекари (има предвид специално Келог). Как агонизира сърцето ми като виждам души, приемащи предлаганите им стимулации, за да бъдат обединени с тези, които са воювали против Бога. Когато веднъж приемат стръвта, изглежда невъзможно да се развали магията, която Сатана хвърля над тях, защото врагът разработва измамната наука, както е правил в небесните дворове. Той използва човешки агенти, за да извършват работа с другите хора. Той е работил толкова усърдно с хората в нашите дни, че печелил играта отново и отново“.

Онова, върху което искам да заостря вниманието ви, е честата референцията към онова, което е наречено „наука на измамата“, „науката, която Сатана използва в небето“, „ науката на човешките агенти, влияещи на други хора“. Има невероятна сила в човешкото влияние. Дяволът знае това по-добре от нас. Той е работил върху това от доста време. Има нещо, за което не съм сигурен, че мога дам определение, но хората го определят като „нова лингвистична програма“ и други подобни неща, и аз не намалям важността на това. Но казвам, че когато знаем, че се занимаваме с някой, който е поел по надолнището на този път, трябва да сме много, много внимателни за лично влиянието им влияние, защото те ще ви повлияят.

Зависи колко далеч са отишли. В книгата „Великата борба“ се казва, че трябва да засилим умовете си с великите истини от Библията, за да можем да устоим всред всички заблуди около нас. Ако познавате някои, които са се насочили в тази посока, има нужда да се работи с тях и да се молим за тях, до колкото е възможно по един добросъвестен и разумен начин с християнска учтивост и любов, която е възможна. Е. Уайт е работела известно време с Келог, както каза брат Дейв. Но дошъл моментът, когато Келог стигнал толкова далеч във всичко, така че станал много опасен човек. Всъщност той успял да повлияе и на двамата - Джоунс и Уагонър - и да ги поведе в неправилна посока. По едно време А. Т. Джоунс отивал в Батък Крейг да разговаря с д-р Келог и Е. Уайт го призовала да не ходи и да не говори с този човек. Защото, точно както и Сатана в небето, Келог бил под влиянието на зли духове, и не го знаел. Така че било много опасно дори да се разговаря с него и да му се говори, след като бил достигнал до определена точка. В такъв момент, като църква, би трябвало отговорно да извършим онова, което е правилно, така че онези, които са стигнали толкова далеч, трябва наистина да бъдат отстранени от техните позиции на лидери от ЦАСД, защото са станали много опасни хора.

Пастор Стив, при теб е микрофона.

Както знаем, пророчица Е. Уайт е красноречив пример за работата си с Келог. Тя изпитвала бреме за душата му. Но дошло време, когато той не искал да бъде лекуван. Какво било тогава крайното ѝ становище? Какво казала тя на Келог, когато той отказал да се отвърне от заблудите? Тя му написала много писма. Тези писма могат да бъдат прочетени. Но от това, което аз съм чел, накрая тя съветвала хората да стят далече от него, тъй като умът му бил много силен и защото бил много убедителен. Влиянието му било много силно и било опасно дори да се води диалог с него. При дървото Ева не трябваше да води диалог със змията. Идва момент, когато някой е под такова влияние, но не знае, както и Ева яде от плода и предложи на Адам. Но тя нямаше идея, че е била използвана от дявола за унищожението и на съпруга й. Тя не разбираше това. Когато Петър каза на Исус, че Той няма да отиде в Ерусалим да умре, Исус се обърна към Петър и му каза: „Мини зад Мен, Сатано, ти си ми съблазън“. Петър беше шокиран от този факт, но нямаше никаква идея, че Сатана работи чрез него. Така че повечето хора, използвани от Сатана, не разбират, че са били използвани от дявола. И трябва да се уверим, че ние самите не сме използвани от дявола. Трябва да се уверим, че смирено следваме Исус и Библията.

Дойдохме то това. Дейвид?

Връщайки се на въпросът, коя беше повратната точка на работата на Е. Уайт с Келог, има едно писмо, в което се казва, че й е било показано от Господ, че онова, което тя му е пишела за окуражение и поправление, в действителност го е наранявало, защото се отнасял към написаното по неправилен начин. В такъв момент, ако си лекар и даваш на пациента лекарство с надеждата, че ще го излекуваш, но виждаш, че това влошава ситуацията, тогава се отказваш от да му даваш лекарството.

Пастор Бор.

Има едно нещо, което е можело да спаси Келог и то е, ако беше послушал пророка. Има едно нещо, което може да спаси всички тези теолози и учени, които внедряват това в църквата. И то е? - Да се послушат пророка!

Амин! Благодаря.

Няма да правим реклама, но искам да задам на Дани въпрос: Дани, къде можем да отидем, за да намерим повече информация за Духовната формация, за проблема с Изплуващата църква, за материали, книги и статии, които са на разположение за изучаване?Давай.

Колко от вас имат материалите, които раздаваме тук? Печатните материали. Добре. Вземете тази материали и ги размножете. Раздайте ги на членовете в църквата, в която сте. Раздайте ги, както есените листа. Разгледайте добре листа с материали и накрая ще видите симпозиума, който предстои. Разбира се, когато приключим, ще има материали на разположение. Доста материали. Книгата на Стив Уолбърг току-що излезе. Казва се The Emerging Church Trap („Капанът на Изплуващата църква“). Също и Avoid the Bait („Избягвайте стръвта“). Има я и на DVD. Също и материали на Дейв Фидлър на DVD. Книгата на Стивън Бор се казва: Worship at Satan’s throne („Поклонение пред сатанинския трон“). А новата ти книга Стив как се казва? - „Поклонение пред сатанинския трон“. Но по-рано ти ми показа друга книга? Как се казва?

Мога ли само да кажа. Е. Уайт казва, че това, което Келог се опитал да въведе е „система на интелектуална философия“. Ако искате да прочетете изключителна книга написана от философ, може би никога не сте чували името му – това е Карстън Джонстън. Той беше учител в семинарията, когато аз учех там. Наистина феноминална книга. Ще бъде на разположение след края на богослужението. Нарича се Mystic Omega of end time crisis („Мистичната Омега от края на времето“). Разбира се и тази книга е много важна. Казва се Hidden Heresy? („Скрити ереси“). Вярвате или не, тази книга се отнася до много от нещата, за които говорим. Също и „Поклонение пред сатанинския трон“. Ще спомена малко повече за това при приключването ни днес. Разбира се и класическата „Бунтът Омега“ на Рик Хауърд. Така че имаме много добри материали.

Ние, в издателството Remnant Publication, сме на ръба от доста време. Повечето книги и DVD, които споменахме тук са публикувани от издателството Remnant Publication. Имаме желанието да ни има. Още едно последно нещо - книгата на Дейв „D’SOZO - reversing the worst evil“ („Десозо - обръщане на най-голямото зло“). Това е неговото обръщение. И разбира се книгата на Рик Хауърд „Посрещни Го!“ (Meet It) също е излязла. Рик Хауърд отговаря на всички зададени въпроси и аз изцяло го представлявам като част от групата, отговаряща на въпроси. Той има всички отговори тук. Разбира се, най-накрая дойде ред и на книгата на Дейв Фидлър Tremble. Така че тези книги са на разположение от Remnant Publication. Стив има неговата книга и ще покрие много въпроси с неговите книги.

Стив Уолбърг има да каже нещо.

Исках само да добавя, ако влезете в Google с търсачката, ще намерите Light House Trails. Те са извършили обширни проучвания, относно главните фигури, които са въвлечени в Изплуващата църква, съзерцателната духовност и множество други неща. Това също е добър източник.

Книгата, която забравих да спомена е, „Опасностите на съзерцателната молитва“. Много добро четиво от Хауърд Пат – учител. Написал е тази книга на много простичък език, след като е направил личното си проучване. Хубава книга и наистина лесна за четене. Казва се „Опасностите на съзерцателната молитва“.

Искам да поздравя Харъл Ланс и разбира се Халтън, и Дани Халтън. Те са разпратили 19000 копия от книгата „Опасностите на съзерцателната молитва“ на всеки пастор и работник в Северноамериканската дивизия, за да ги обучат. Бях с тях, когато правеха плановете. Вечерях с тях и беше невероятно преживяване да съм там. Да знаете, че ще има разпродажба на християнски книги след службата, в дясно от площадката на главната входна врата. Пред салона за разпродажба има голяма пощенска кутия. Ето там, направо е. Така че след като свършим, заповядайте. Ще можете да се срещнете и запознаете с повечето от участниците. Там ще намерите и по-голяма част от тези прекрасни материали след съботата.

Благодаря. Ще бъде на разположение безплатно DVD, изготвено от пастор Рон Дъфийлд, който е автор на книгата The Return of the Latter Rain („Завръщането на Късния дъжд“). Мисля, че има 10 различни презантации, които са свързани с различните аспекти на Изплуващата църква, Духовното формиране и тяхната история. Също, как да ги разграничим и как да ги разпознаваме, и да разберем, какво става около тях. Бяха изготвени за нашите младежи в Стейтлайн ЦАСД, близо до Уола Уола. Рон изпрати по мен 300 копия на материала. Така че, ако искате копие, вземете си. Безплатни са. Но моля ви, вземете по един диск на семейство, пък докъдето стигнат. Тези и други материали заедно, ще на разположение след залез.

Нека само да доразясня. Ако не успеете да вземете копие от този диск, тези материали, които тя предлага, можете да намерите на уебсайта

Ron Duffield fine presentation the Emerging church and One project.

Добре, благодаря!

Пастор Стив, имам въпрос, които искам да ви задам: Кое е най-голямото ви притеснение относно служението One project?

Благодаря. Имам много за споделяне. Тази книга ни беше дадена. Тя е озаглавена For the One - voices from One Project. Това е тяхната книга. Така че това не са просто мои възгледи, това е тяхната собствена книга, представяща кои са те, с какво се занимават, какви са ученията им. Прочетох тази книга, големи части от нея. Искам да споделя няколко изявления от нея. Много материали са написани от различни хора, които са в Съвета на One Project. Това е материал от Тим Галеспи, който е написъл първия материал. Той се позовава на групата за обсъждане, в която е участвал в Лома Линда. Ръководителят задал на групата въпрос за „вкореняване в истината“, за да дискутират. Неговият отговор бе: „Извинете, но аз нямам никаква идея за какво става дума, когато казвате „вкореняване в истината“. Тогава ръководителят на групата погледнал към Тим Галеспи с въпросително изражение, питайки: Наистина ли не знаеш какво е „вкореняване в истината“? Тогава аз (Тим Галеспи) казах: „Не, това не е адвентен термин. Всъщност това е най-неадвентната фраза, която някога съм чувал“.
В Духа на пророчеството се казва, че Божиите люде трябва да се „утвърдят/вкоренят“ в истините - духовно и интелектуално, така че да не могат да бъдат помръднати. И когато са се установили в това положение, са готови за финалната криза. Но изявлението на Галеспи казва: „Да си „вкоренен в истината“ е доста неадвентна идея.

Чуйте друго изявление на стр. 23. Това е цитат относно Исус: „Той самият беше и е Вестта, а не Неговите учения“. „Той самият постанови християнството“ - намираме това на стр. 23. Аз не разбирам как е възможно Исус да е център на вестта, като в същото време Го разделим от Неговите учения. Във 2 Кор. 11 гл. Павел предупреждава за „друг Исус“. Главното мото на служението One Project е „Исус е всичко“ и „Само Исус“, „Празнуването на превъзходството на Исус в ЦАСД“. Но ние не можем да имаме Исус, ако Го разделим от Неговите учения. Това е „друг Исус“. Това не е библейският Исус.


Тук имам друг цитат от книгата им на стр. 31: „Какво прави адвентизма уникален? Уникалността на адвентизма бива открита в историческите ѝ корени - Исус.“ Докато чета Духа на пророчеството и Библията си, адвентизмът има уникална вест, която е Тройната ангелска вест от книгата Откровение. Но тази вест е напълно омаловажена чрез това изявление.

Ето и друго изявление: „Аз разбрах едно нещо, една мерителна единица и това е кръста на Исус Христос“. Това намираме на стр. 119. Но това не е, което моята Библия казва. В Еклисиаст 12:13, 14 моята Библия казва: „Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека;14. Защото, относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло“. Така че Бог е много ясен, както и Е. Уайт, че Божият закон е теста за характера ни в съда. И разбира се, Исус е и закона, и Спасителя, който ни спасява от греховете на нарушения закон. Така че трябва да имаме Исус за център. Но да се каже, че „Исус е единствената мярна единица“ и да разделим Божия закон от Исус, това е грешка.

Има един цитат, ако го намеря, изказване на Сам Ленор, на стр. 20. Той говори за Исус, Който казва: „Ела и Ме следвай“. Сам казва следното: „Той не ни е поканил и не кани хора да последват религия, дениминация или конгрегация, пастор, кауза или движение. Той ги вика при Себе Си.“

Докато чета тези изявления, се питам: „Не ни ли повика Исус да бъдем част от деноминация“? Аз бях евангелизатор за Амейзинг фактс шест години, проповядвайки Библията. Представях библейските истини на книгата Откровение. Канехме хората при Исус, при Библията, истината и Тройната ангелска вест и да станат част от движение, което Бог е издигнал в тези последни дни. Но Неговите изявления напълно ни отделят от подобна идея. Така че отговор на въпроса, за моето най-голямо безпокойство относно One Project e, че тяхната главна идея е, да създадат нов адвентизъм. Те са разочаровани от адвентизма и се опитват да създадат нов адвентизъм. Имат този поглед за промяна, но промяна в какво? И не мисля, че те осъзнават на къде са се отправили. Те наистина не знаят. Моето най-голямо безпокойство е също, че те имат идеята за „нов адвентизъм“, който е разведен с библейския адвентизъм, Откровение и Тройната ангелска вест и се концентрират на нашата адвентна младеж. Те искат да предадат всичко това на младите ни хора. Вярвам, че младежта е бъдещето на църквата ни. И, ако учим младежите си, че има друг Исус, нов Исус, нов адвентизъм, то къде ще свършим? Къде ще свършим? Аз станах адвентист и християнин, докато гледах Джордж Вандеман по „Писано е“ - телевизионната програма „Писано е“. Библейски адвентист от седмия ден съм и библейския адвентизъм е достатъчно добър за мен. Това е, от което имат нижда нашите младежи днес.

Пастор Бор?

В корена на движението Изплуваща църква е пост-модерното мислене. Пост-модерното мислене се характеризира с идеята, че истината е субективна (отнасяща се до личността). Истината не се намира в книга. Истината се намира вътре във вас. И вашата истина, може да е различна от моята истина. Но и двамата имаме истината. Това е, което се случва, като се върнем на Келог. Това е маскиран спиритизъм и пантеизъм, защото идеята на Келог, взета в своята екстремност е, че вашата и моята етични системи са еднакво приемливи, защото сме част от универсалната Божия същност. Така че кое е онова, което прави моите етични решения по-добри от твоите, ако и двамата сме богове? Разбирате ли ме? В края на краищата намерението на дявола е да се отърве от обективната истина. Да ни отнеме стандартите, чрез които можем да измерваме и притегляме всичко, за да видим дали е истина или не. Това е крайната цел на дявола и това е, което иска да постигне.

Джери Уагонър? Джери говори преди час. Искам да преминем към друг въпрос. Кажи ни с две думи какво е „социалното евангелие“ и то част ли е от Христовата служба?

Добър въпрос. Между другото бил ли е някой от вас на срещите на GYC (Младежко адвентно движение за пробуждане)? Това е едно от най-прекрасните неща, които се случват в нашата църква сега. Какво прекрасно служение за младите ни хора! Дали е целенасочено или не, One Project са се поставили в позиция да съперничат или поне да се опитват да бъдат алтернативата на GYC. GYC е едно от най-прекрасните неща, които се случват в момента. ОК? „Социално евангелие“ или „социална справедливост“. Първо, това е лошо дефиниран термин. Както споменах по-рано, много книги бяха написани, но те не успяха да го дефинират. Джим Уанлес поставя себе си в позиция да е един от главните авторитети и апостоли в това отношение във Вашингтон. Той е основател на служението „Soul's Journey“. Той самия не можа напълно да го дефинира. Сега някои хора искрено желаят да помагат на други. Това е добро. Това е добро нещо. Но никога не бива да издигаме физическите нужди над духовните нужди. Исус не го направи. Той извърши много добро. Ние се учим от това и сме привлечени от примера Му в евангелието, но Той винаги издигаше духовната съдба на личността, над физическите им нужди. Всеки един от излекуваните от Исус, накрая почина. Вярвам, че това води до объркване в църквата, както и за ролята на църквата. За да се разграничат тези неща, е нужна мъдрост. За да се разберат, отнемат време. Можете да разгледате книгата Деяния на апостолите, ако искате да разберете социалната справедливост. Най-главната функция на църквата е „каригма“ (на гръцки). Това е прогласяването на евангелието. Това е вестта от съществено значение. И това е нещо, което само църквата може да извърши. Аз вярвам, че това беше и чувството, водещо апостолите. Когато се появи нужда от разпределяне на храната, за да се снабдят с храна онези, които нямаха, апостолите осъзнаха нуждата и казаха, че не могат да изоставят проповядването на евангелието, за да служат на трапези. Това не означава, че евангелието не беше важно, но че то бе по-превъзходно. Така че църквата трябва да направи онова, което може да направи. Никой не може да извърши онова, което ние можем. Църквата не може да бъде отклонена към това, да е само килерче за храна, защото това няма да помогне на никого. Ще ни поддържа живи за още малко по-дълго. Но не ще ни помогне да стигнем небесното царство. Пренебрегването на евангелието не може да се нарече любов.

Трябва да мръднем напред с въпросите по-бързичичко.

Искам да задам въпрос на Дейв Фидлър. Дейвид, вярваш ли, че пост- модернизма и движението на Изплуващата църква са онова, което Е. Уайт нарича „Омега“?

Исторически, от всички други неща, които са били предполагани, че са възможната „Омега“, а такива предположения съществуват от 1907 г., могат да бъдат посочени пет или шест подобни неща, но това е единственото, което уцелва в десятката. Това ли е наистина „Омега“? Аз никога не бих подценил способностите на дявола да влошава нещата. Зная, че това звучи глуповато, но сега говоря сериозно. „Омега“ ... мисля, че Е. Уайт е треперела за хората в тази аудитория също. Ние все още не сме видели ада да се разиграе в пълната си сила. Може вече да сме на пътя, но не знам колко зле ще стане.

Искам да адресирам въпроса към младите. Мога да поговоря за проблема с младите набързо? Ще се изправя и ще гледам в камерата. Вчера получих съобщение от човек на Хавайските острови, от нашата Хавайска мисионска академия. Получих съобщение, че човекът, който набира студенти за университета „Джоржд Фокс“, вчера е набирал хора от нашата академия. 32 от старшите студенти са били в онази стая и ми казаха, че между шест до осем от тях са подали документи, за да бъдат обработени и са получили рекламни материали. Не е само One Project. Дейв спомена и други неща за The Leadership Institute (Ръководния институт) и други неща. Време е! Също Стийв Уолбърг говори преди година в Southern Adventist University („Опасностите на Изплуващата църква“). Той цитира и аз ще кажа това от името на групата тук, отпред, на Божиите люде в тази зала, на Божиите верни и остатъка на ЦАСД. „One Project, стойте далече от децата ми! Стойте настрана от децата на близките в семейството ми“! Така че, моля ви, направете всичко по силите си в тази борба!

Благодаря Дани.

Дали One Project е или не е част от „Омега“, само Бог знае, тъй като Е. Уайт не ни казва точно какво е „Омега“. Но аз бих казал накратко, каквото казахме тук. Демонтирането на адвентизма в името на Исус Христос е много, много коварно и опасно. И това е, което виждаме да се случва точно сега. И имаме нужда, имаме нужда от Исус Христос. Имаме нужда да Го издигнем. Имаме нужда да сме съсредоточени в Него. Имаме нужда от любовта Му, милостта Му, вестта Му. Но ние имаме нужда от истинският Исус от Библията, а не просто Исус, отделен от Тройната ангелска вест, която истинският Исус ни е дал като народ. Нямаме нужда от Исус, разделен от истината. Дано Бог ни помогне да знаем какво да направим в този кризисен момент!

Дани, имаш две минути, след което ще приключим с пастор Бор.

Искам само да адресирам този въпрос с истината и честността, които споменахме по рано. Алън, мисля, че твоята проповед днес беше точно в целта, защото породи в мен мисълта „Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината“ (2Тим. 2:15).

Ти днес говори истината в проповедта си. Това те разплака. Можах да го почувствам, защото разплака и мен. Това е важно! Важно е да можем да разпознаем противоположното. Първата година, когато дойдох да преподавам в Уола Уола, което беше преди 23 години, предишната година, аз работех в държавна лаборатория. Те доведоха философи от Калифорния от Berkeley International University (университета Бърклий), за да обяснят на хората как да отворят съзнанието си, да мислят по-ясно и да вземат по-добри решения. Неща от този род. Нещата станаха толкова зле, че накрая те избягаха. Но само след по-малко от година бях в Уола Уола, когато в пощата си получих листовка от моята църква. Казваше се, че ще се проведе симпозиум „Силата на Светия Дух“ след седмица или две. Прочетох лифлетата и осъзнах, че всичко, което бях чул предишната година от „световните учени“ от Бърклий, Калифорния, сега се представяше на моята църква. Само дето думите бяха променени. Не се казваше как да подобрим мисленето си, за да вземаме по-добри решения, за да правим по-добри проекти (като инжинер). Но вместо това, как да си подобря мисленето, за да давам по-добри библейски уроци. Докато четях лифлетата, виждайки ловкия подбор на думите, си казах: Зад всичко това стои нещо, което не е правилно. Не бях схванал все още, но просто четях обявлението. Казах си, че ще се обадя на този пастор и ще го помоля да ми обясни откъде е взел идеите си. Обадих му се. Разговорът протече така. Първият ми въпрос беше: „Вие ли сте пасторът, който идва в тази църква - най-голямата църква в тази конференция, за да представи този семинар?“ Отговорът: „Да“. Въпрос № 2: „Бил ли сте някога обучаван в невролингвистично програмиране (НЛП)?“ Той отговори: „Не, не съм.“ Трети въпрос: Ако ще дойдете, за да преподавате това, вие би трябвало да сте бил обучен в така наречената програма Train the trainer M O P lap 2 - семинар за Обучение на обучаващите, за да сте квалифициран да преподавате този предмет. Обучен ли сте в M O P lap 2 („Обучение на обучаващите“)? Отговорът му бе: „Не не съм обучаван“. Следващият ми коментар беше: „Пред мен е документ с имената на всички адвентни пастори, които са били обучавани в горния семинар и името ви е в този списък. Така че, от къде вземате идеите си за този семинар?“ Последва пауза, след което той каза: „Извинявам се, излъгах ви! Обучен съм в lap 1 и 2“.

Така че, каква беше службата на този мъж? Ами, наскоро погледнах каква е службата му. По онова време имеше пасторска служба към Конференцията, официално асистент на председателя към Северноамериканската дивизия. Понастоящем - снощи видяхме името му на презентацията на Алекса - професор по Духовно формиране в университета „Ендрюс“. Важно е да разбираме истината. Знаем къде да я намерим. Можем да я видим и да отговорим на истините, когато подобни неща се случват. Искам да завърша с една последна мисъл.

Когато Алекс Браян напусна позицията си на пастор в университетската църква и отиде в Охайо, имахме нова пасторска комисия за назначаването на нов пастор. Дойде пастор от Калифорния и говори. Неговата снимка днес също беше показана. Слушах го да говори и само след 2 минути си казах: „Тук има доста проблеми. Трябва да си водя някои бележки“. Започнах да пиша и след 10 минути, когато стигнах до проблем № 5, с омаловажаването на доктрините на ЦАСД от амвона на университетската църква, когато стигнах до проблем № 5, си казах: „Достатъчно“!

Прибрах се у дома и написах имейл до председателя на пасторската комисия, казвайки им: „Не можете да вземете предвид кандидатурата на този човек, за да бъде следващия ни пастор.“

Но ако всичко, което бяхме направили беше, да кажем нещо негативно, то това нямаше да е редно. Моят имейл казваше: „Не зачитайте кандидатурата на този мъж да е следващия пастор“, но аз им дадох предложение за 12 други пастори, които щяха да са добри кандидати.

По-бързо, Дани, защото искам пастор Бор да приключи.

Вземете си химикали и се пригответе да пишете. За онези, които ни слушат, ето ви телефонен №: 707462308 ...почакайте... 7074623080. Обърквам се със собствения си мобилен номер. 7074623080 - това е домашният ми телефон. Поемаме по сериозен път. Последното поколение за Христос започва нова мисия с мисията „Айсберг“. Имаме нужда от 7 тима на всеки континент. Обадете ни се, за да започнем да формираме групите.

Пастор Бор, имате 2 минути. Знам, че се повтарям. Но как Изплуващата църква въздейства върху вестите и настоящата истина на ЦАСД? Чухме вече отговорът, но ти го избистри като завършек.

Това две реални минути ли са или пророчески? Аз знам отговора.

Ти знаеш отговора. ОК, давай!

Преди да отговоря на този въпрос, искам да кажа, че силата на ЦАСД е в членството. Не е в конференцията, не е в съюза, не е в семинариите, но във вас. Присъствахте тук и чухте казаното. Сега трябва да викате високо към ръководните органи на църквата. Кажете им, че трябва да се сложи край на всичко това.

Сега нека отговоря на въпроса ти, но моля ви, бъдете мили. Бъдете мили!

За да отговоря на този въпрос, първо трябва да разберем какво е всъщност настоящата истина. Начинът, по който определяме какво е настоящата истина е, като открием къде е сега Исус и какво прави Той сега. Разбирате, че когато дойде на тази земя в двора (на светилището), Той дойде, за да живее съвършен живот и това беше настоящата истина. Когато беше в двора (на светилището), Неговите смърт и възкресение бяха настоящата истина. Когато влезе в Светая, за да се застъпва след възнесението Си, тогава това беше настоящата истина, за която проповядваше Петър. Но сега Исус е в Пресвятото място в небесното светилище. Всичко, което се отнася до Пресвятото място, е настоящата истина. Отличителните доктрини на ЦАСД могат да бъдат открити в Светая Светих - закона, съботата, Здравната реформа. Манната е един от уроците на Здравната реформа; идеята за съда, особено съда на живите; очистването на храма на душата, както Христос очиства небесното светилище; състоянието на мъртвите се съдържа там. Питате, как така? Ами, ако хората отиваха в ада или рая веднага след като умрат, защо тогава ви е нужен съд, който започва през 1844 г.? Като са умрели, те вече ще са били наградени, така че доктрината за състоянието на мъртвите на ЦАСД е центрирана в Пресвятото място. Това е настоящата истина.

Исках само да спомена, че написах книгата „Служене пред сатанинския трон“, където анализирам видението на Е. Уайт от книгата „Ранни писания“ на стр. 54-56. Това е страшно видение, където тя казва, че големи множества служат пред трона в Светая. За да скъся историята, Отец и Синът, и двама влизат в Светая Светих. Малката група хора, които държат очите си върху Исус, се предвижват с Исус в Светая Светих чрез вяра. Но тя казва, че болшинството от хората останали и служели пред трона в Светая. Сатана заема мястото, което Исус е освободил. Хората молили: „Исусе, дай ни Духа Си“. Тогава Сатана вдъхнал върху тях зло влияние, което те мислили, че е сила от Бога. Но всъщност било силата на врага. Смущаващата част от това видение, не е всъщност в „Ранни писания“, но е във второто писмо, което тя пише до Енох Джейкобс, където тя казва, че е видяла един след друг онези, които отиват с Исус в Светая Светих да се отказват и връщайки се да коленичат в Светая. Те получили злото влияние на Сатана. Това трябва да са адвентисти, които са опишли в Светая Светих с Христос, но са се отказали и върнали обратно, за да служат, както служи и целият християнски свят. И така, настоящата истина е онова, което е в Светая Светих - отличителните истини на ЦАСД, които ще са точките на спора в края на времето - състоянието на мъртвите, закона и съботата.

Много ви благодаря, пастор Бор. Благодаря за финалните думи. Време е да приключим. Пастор Стив, бихте ли се помолил, след което пастор Крис ще дойде и ще ни разпусне. Моля.

Дерзайте, Бог отговаря за църквата си! Този кораб ще премине през айсберга! Стойте в лодката! Нека се помолим.

Скъпи Татко, в небето. Татко, молим се в края на този невероятен уикенд, молим се за Твоите люде. Молим се за Твоята църква. Молим се за лидерите на ONE PROJECT. Молим се за тези, които са въвлечени в тази измама, която води хората далече от Исус, от истинския Исус, Библията и Тройната ангелска вест. Молим се и за себе си, да ни дадеш мъдрост, за да знаем какво да правим. Но над всичко се молим да издигнем Исус Христос, Неговата правда, любовта Му, кръста Му и вестта, че Исус идва отново. Господи, бладослови ни и води людете Си през целия път до края. Молим в Исусовото име, амин!

Дами и господа, благодаря ви много.Пастор Крис?

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница