Тематичен обхват на проектните идеи: България-РумънияДата22.08.2016
Размер25.86 Kb.
#7002
Тематичен обхват на проектните идеи:
България-Румъния:

 1. подобряване на достъпа до транспортната инфраструктура, улесняване движението на хора и стоки;

 2. подобряване на наличността и разпространяването на информация относно съвместните възможности в рамките на граничната зона;

 3. устойчивост на свойствената стойност на природните ресурси в зоната, чрез внимателна експлоатация и ефективно опазване на околната среда;

 4. устойчиво икономическо развитие в граничната зона посредством съвместни инициативи за укрепване на сравнителните предимства и намаляване на недостатъците;

 5. укрепване на социалното и културно сближаване посредством действия за сътрудничество между хората и общностите.


България-Гърция

 1. подобряване на транс-граничната инфраструктура;

 2. Устойчиво икономическо развитие и насърчаване на заетостта в регионите;

 3. Подобряване качеството на живот във връзка с подобряване здравните условия и услуги, околната среда, както и със защита и разпространението на информация относно културните ресурси.


България-Македония

Икономическо развитие и социално сближаване

 1. Икономическо развитие

 2. Социално сближаване

 3. Подготовка на проекти


Подобряване качеството на живот

 1. Оползотворяване на екологичните ресурси

 2. Оползотворяване на културните ресурси


България-Сърбия

Приоритетна ос 1: Развитие на малко (дребно) мащабна инфраструктура
1.1 Физическа и информационна инфраструктура
1.2 Инфраструктура свързана с опазване на околната среда
1.3 Помощ за подготовка на проекти

Приоритетна ос 2: Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие
2.1 Създаване на връзки и мрежи за институционално, фирмено и образователно ниво
2.2 Устойчиво развитие чрез ефективно използване на регионалните ресурси
2.3 Проекти „От хора за хората”
България-Турция

Устойчиво социално и икономическо развитие

1.1: Подобряване на социалното развитие и връзките за социално сближаване

1.2: Повишаване на икономическата конкурентно-способност

1.3: Подпомагане в сферата на инфраструктурата целящо подобряване на икономическия потенциал на региона


Подобряване качеството на живот

2.1: Опазване на околната среда, природното, културното и историческото наследство

2.2: Изграждане на институционалния капацитет с цел устойчиво развитие и опазване на природните ресурси, културното и историческото наследство
Black Sea Basin Joint Operational Programme

Priority 1: Supporting cross border partnerships for economic and social development based on common resources

Measure 1.1: Strengthening accessibility and connectivity for new intra- regional information, communication, and transport and trade links.


Measure 1.2: Creation of tourism networks in order to promote joint tourism development initiatives and traditional products
Measure 1.3: Creation of administrative capacity for the design and implementation of local development policies
Priority 2: Sharing resources and competencies for environmental protection and conservation

Measure 2.1: Strengthening the joint knowledge and information base needed to address common challenges in the environmental protection of river and maritime systems


Measure 2.2: Promoting research, innovation and awareness in the field of conservation and environmental protection for protected natural areas
Measure 2.3: Promotion of cooperation initiatives aimed at innovation in technologies and management of solid waste and wastewater management systems
Priority 3: Supporting cultural and educational networks for the establishment of a common cultural environment in the Basin

Measure 3.1: Promoting cultural networking and educational exchange in the Black Sea Basin communities.


South East Europe Transnational Cooperation Programme

Facilitation of innovation and entrepreneurship

1.1: Develop technology and innovation networks in specific fields

1.2: Develop the enabling environment for innovative entrepreneurship

1.3: Enhance the framework conditions and pave the way for innovation

 

Protection and improvement of the environment

2.1: Improve integrated water management and flood risk prevention

2.2: Improve prevention of environmental risks

2.3: Promote cooperation in management of natural assets and protected areas

2.4: Promote energy and resource efficiency

 

Improvement of the accessibility

3.1: Improve co-ordination in promoting, planning and operation for primary and secondary transportation networks

3.2: Develop strategies to tackle the "digital divide"

3.3: Improve framework conditions for multi-modal platforms

 

Development of transnational synergies for sustainable growth areas

4.1: Tackling crucial problems affecting metropolitan areas and regional systems of settlements

4.2: Promoting a balanced pattern of attractive and accessible growth areas4.3: Promoting the use of cultural values for development.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница