Тематично годишно разпределение по образователно направление музика за трета подготвителна възрастова група (5–6 г.)Дата23.10.2018
Размер200.8 Kb.
#93442
ПРОГРАМНА СИСТЕМА „МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“

ТЕМАТИЧНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

МУЗИКА

ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5–6 г.)


1

2

3

4

5

6

7

МЕСЕЦ
ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО

ТЕМА


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИПланирана дата

Учебен материал от

предишни ситуации

Тематична седмична зонанаименование

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ,

формирани в педагогическата ситуация

по планСептември

3

Вече съм голям и знам – входно ниво
(Познавателна книжка с. 4)

Тема 1.

Разпознава музикално произведение от посочени две и го свързва правилно със заглавието.Знания: Има натрупани знания за инструментална музика и музикални инструменти.

Умения: Характеризира звученето на музика и музикални инструменти, като използва едно-две определения.

Отношения: Притежава емоционална отзивчивост към слушаната музика.
Разпознава визуално и по тембъра музикалните инструменти: пиано, цигулка кавал.

Септември

4

Вече съм голям и знам – входно ниво
(Познавателна книжка с. 4)

Тема 2.

Отразява двигателно според възможностите си темпови промени в музиката.Знания: Има формирани представи за бързо и бавно темпо и ниски и високи тонове.

Умения: Умее да разграничава високи и ниски тонове и бързо и бавно темпо на базата на съпоставяне.

Отношения: Изпитва положителни емоции от контакта с музиката.
Разграничава високи и ниски тонове на основата на съпоставяне.


Октомври
Есенни

капки

1

Възпроизвеждане

Тема 3.

Песен „Гроздобер“,

м. Хр. Недялков,

т. Д. СпасовЗнания: Знае какво е гроздобер.

Умения: Пее естествено без напрежение.

Отношения: Има критично отношение към собственото си изпълнение.
МИ – Любими музикални игри.

Октомври
Есенни ята

2

Елементи на музикалната изразност

Тема 4.

Музикална игра „Птиците отлитат на юг“(бързо и бавно темпо)


Знания: Има формирани представи за полета на птиците. Знае какво означава бързо и бавно темпо.

Умения: Движи се леко, ритмично под звуците на музика, следвайки промяната в темпото, размахвайки красиво ръце като криле на птица.

Отношения: Стреми се към изразително из­пълняване на движенията.
ВЖ – Песен „Гроздобер“, м. Хр. Недялков, т. Д. Спасов.

Любими песни.Октомври
Листопад

3

Музика и игра

Тема 5.

Листопад


(музикално-танцови импровизации)

Знания: Разбира и изпълнява словесна ин­струкция, свързана с начина на изразяване (бавно, плавно, красиво).

Умения: Изпълнява серия от повтарящи се движения като елементи на танц.

Отношения: Стреми се към самостоятелна художествена изява.
ВЖ – Песен „Гроздобер“, м. Хр. Недялков, т. Д. Спасов.

Затвърдяване и усъвършенстване изпълнението на вече разучени песни.Октомври
Цветни есенни

градини

4

Възприемане
(Познавателна книжка с. 5)

Тема 6.

Песен „Есен“,

м. П. Ступел, т. Д. Спасов


Знания: Има изградени представи за сезоните.

Умения: Пее естествено, без напрежение заедно с учителя и децата от групата.

Отношения: Проявява търпение при разучаването на песента.
ВЖ – Затвърдяване и усъвършенстване изпълнението на вече разучени песни.

МИ – Листопад (музикалнотанцови импровизации).

Ноември
Есенно плодородие

1

Възприемане
(Познавателна книжка с. 6)

Тема 7.

Раз, два, пет,

някой свири на тромпет


Знания: Знае какво е тромпет.

Умения: Разпознава визуално и темброво музикалния инструмент тромпет.

Отношения: Харесва слушаната музика в изпълнение на тромпет.
ВЖ – Песен „Есен“, м. П. Ступел, т. Д. Спасов.

Съпровод с детски музикални инструменти на добре научени песни.Ноември
Есенни

тревоги


2

Възприемане
(Познавателна книжка с. 7 и 8 )

Тема 8.

Инструментална музика („Скарали се две петлета“, м. П. Хаджиев, и „Лебедът“, м. К. Сен-Санс)Знания: Познава света на домашните и дивите животни.

Умения: Декодира съдържанието на музикалните произведения.

Отношения: Проявява емоционална отзивчивост към възприеманата музика.
ВЖ – Песен „Есен“, м. П. Ступел, т. Д. Спасов.

ЕМИ –Тромпет.

Ноември
Празникът на моето семейство

3

Възпроизвеждане
(Познавателна книжка с. 7 и 8)

Тема 9.

Песен „Медна свирка свири“, м. Б. Ибришимов, т. В. ПаспалееваЗнания: Разбира съдържанието на песента. Речникът е обогатен с думи и изрази като: „медна свирка“, „пъстри буболечки“, „грахулки“, „шушулки“.

Умения: Пее в група.

Отношения: Непосредствено емоционално откликва на песента.
ВП – Инструментална музика („Скарали се две петлета“и „Лебедът“).

Ноември
Пътешествия наблизо и далеч

4

Музика и играТема 10.

„По пътечката в гората“

(серия от движения с музика)


Знания: Има изградени представи за участие в съвместна двигателна дейност.

Умения: Движи се по пътечката в гората под звуците на музика по начина който по­казва водачът (пълзи, ходи, подскача, спира, ослушва се и т.н. ), точно и артистично.

Отношения: Отнася се с внимание към правилата на играта.
ВЖ – Песен „Медна свирка свири“, м. Б. Ибришимов, т. В. Паспалеева.

Затвърдяване и усъвършенстване изпълнението на вече разучени песни.Декември
В очакване на зимата

1

Възпроизвеждане

Тема 11.

Песен „Над смълчаните полета“, м. Хр. Недялков, т. Д. СпасовЗнания: Разбира съдържанието на песента и изрази, като: „смълчани полета“, „медени звънчета“, „къщички в снега се гушат“, „пух­кави къдели“ и т.н.

Умения: Получава елементарни знания за вокалната музика, като се запознава с термини като: куплет, припев, съпровод и т.н.

Отношения: Проявява интерес към текста и мелодията на песента и желание да я научи.
ВЖ – Песен „Медна свирка свири“.

МИ – „По пътечката в гората“ (серия от движения с музика).

Декември
Зимни

изненади

2

Музика и игра
(Познавателна книжка с. 9)Тема 12.

„... и танцували джудже­тата и снежинките чак до сутринта“(марш, валс)

Знания: Има изградени представи за марш и валс.

Умения: Момичетата са снежинки и импровизират танцови движени под звуците на валс, а момчетата са джуджета и извършват танцови движения под звуците на марш. В определен момент танцуват заедно.

Отношения: Проявява критичност към своето и чуждо изпълнение.
ВЖ – Песен „Над смълчаните полета“, м. Хр. Недялков,

т. Д. Спасов

Затвърдяване и усъвършенстване изпълнението на вече разучени песни.


Декември
Коледа е!

3

Възприемане
(Познавателна книжка с. 10)

Тема 13.

Писнала гайда шаренаЗнания: Познава музикалния инструмент „гайда“ и знае, че с него се изпълнява народна музика.

Умения: Разпознава визуално и слухово му­зикалния инструмент гайда.

Отношения: Преживява положителни емоции в контакта си с музикалния инструмент и изпълняваната от него народна музика.
МИ – Играят хоро под звуците на гайда.

ВЖ – Песен „Над смълчаните полета“, м. Хр. Недялков, т. Д. Спасов, и зимни коледни песни, които знаят.

Декември
Нова годино, добре

си дошла!

4

Елементи на музикалната изразност
(Познавателна книжка с. 11)

Тема 14.

Да подготвим сърцата си за празника(солово и оркестрово изпълнение)

Знания: Има общи представи за солово и оркестрово изпълнение.

Умения: Слуша и сравнява популярни инструментални пиеси, посветени на новата година, и открива коя е изпълнена от един музикален инструмент и коя от оркестър.

Отношения: Проявява емоционална отзивчивост и удовлетвореност от слушаната му­зика.
ЕМИ – гайда.

ВЖ – Затвърдяване и усъвършенстване изпълнението на вече разучени песни.

Януари
Зимуващи гладни

птици

1

Възпроизвеждане

Тема 15.

Песен „Песен на Врабеца“, м. Й. Колев,

т. Е. Катеринова


Знания: Има изградена способност за постигане на напевност на звука.

Умения: Пее леко, без напрежение заедно с учителя, със и без съпровод.

Отношения: Отнася се с внимание към изискванията на учителя.
МИ – Спомен от празника (песни, танци и игри от коледния празник).

Януари
Стъпки

по снега

2

Музика и игра
(Познавателна книжка с. 12)

Тема 16.

„Боряно, Борянке“(право хоро)

Знания: Знае, че танците се състоят от танцови стъпки, движения и фигури.

Умения: Изпълнява серия от повтарящи се танцови стъпки и движения като елементи на право хоро.

Отношения: Проявява активност при разучаване на хорото.
ВЖ – „Песен на Врабеца“,

м. Й. Колев, т. Е. Катеринова.Януари
Как Сечкощипе

3

ВъзпроизвежданеТема 17.

Песен „Изгубила Веселинка коланче“Знания: Има изградени умения да усвоява песента с нейното цялостно художествено-информационно съдържание.

Умения: Вярно предава мелодията, като координира собственото си изпълнение с това на групата.

Отношения: Проявява интерес към българския песенен фолклор.
МИ – „Боряно, Борянке“

(право хоро).ВЖ – „Песен на Врабеца“,

м. Й. Колев, т. Е. Катеринова.Януари
За животните с любов

4

Възприемане

Тема 18.

Кой е този инструмент?
Знания: Детето има конкретни представи за някои музикални инструменти.

Умения: Разпознава визуално музикалните инструменти: тъпан, акордеон, пиано, цигулка, тромпет и гайда.

Отношения: Изпитва удовлетвореност при получаване на положителна оценка.
ВЖ – Песен „Изгубила Веселинка коланче“.

МИ – Разучаване стъпките на хорото „Изгубила Веселинка коланче“.

Февруари
Приятелите

1

Възпроизвеждане

Тема 19.

Песен „Аз кокиченце съм бяло“, м. П. Ступел, т. Д. СпасовЗнания: Има конкретни представи за пролетните цветя и в частност за кокичето като предвестник на пролетта.

Умения: Отчетливо произнася текста, като артикулира активно при произнасянето на съгласните и оформянето на гласните.

Отношения: Проявява търпение при разучаване на песента и спазва изискванията на учителя.
ВЖ – Затвърдяване и усъвършенстване изпълнението на вече разучени песни.

МИ – „Изгубила Веселинка коланче“ – разучаване на хорото.

Февруари
Градинка на прозореца


2

Възприемане

Тема 20.

„Зима“ и „Пролет“ из „Годишните времена“, м. А. ВивалдиЗнания: Има изградено оценъчно отношение към художествено-информационното съдържание на музикалните пиеси.

Умения: Свързва всяко от двете посочени произведения със съответното заглавие.

Отношения: Проявява траен интерес към инструменталната музика.
ВЖ – Песен „Аз кокиченце съм бяло“, м. П. Ступел,

т. Д. Спасов.МИ – „Изгубила Веселинка коланче“ – затвърдяване и усъвършенстване на хорото.

Февруари
В очакване на пролетта

3

Възпроизвеждане

Тема 21.

Песен „Мартенички“,

м. Д. Вълчев,

т. В. ПаспалееваЗнания: Знае много неща за Баба Марта и мартеничките.

Умения: Пее с естествен глас, без напрежение.

Отношения: Изразява своя интерес към темата, като се старае да спазва изискванията на учителя за леко напевно изпълнение на песента, за да зарадва Баба Марта.
ВЖ – Песен „Аз кокиченце съм бяло“, м. П. Ступел,

т. Д. Спасов.ЕМИ – „Зима“ и „Пролет“ из „Годишните времена“,

м. А. Вивалди.Февруари
Моята

Родина

4

Възпроизвеждане

Тема 22.

Песен „Родина“,

м. Г. Спасов,

т. Мл. ИсаевЗнания: Има конкретни представи за родина.

Умения: При изпълнението на песента спазва метроритъма и интонира точно, спо­ред собствените си възможности.

Отношения: Има желание за групово и индивидуално изпълнение на песента.
ВЖ – Песен „Мартенички“, м. Д. Вълчев,

т. В. Паспалеева.

Песни за мама.

МИ – Игри по желание на децата.Март
Баба Марта бързала

1

Възпроизвеждане

Тема 23.

Песен „Роклята на мама“, м. Д. Цветков,

т. Р. Пенева


Знания: Има изградени певчески навици.

Умения: Словесно характеризира песента като весела, мелодична и игрива.

Отношения: Появяват се елементи на оценъчно отношение към собственото и чуждо вокално изпълнение.
ВЖ – Песен „Родина“, м. Г. Спасов, т. Мл. Исаев.

Песен „Мартенички“, м. Д. Вълчев, т. В. Паспалеева.МИ – Музикални игри.

Март
С обич

за мама

2

Музика и игра


Тема 24.

Покана за танц
Знания: Има изградени умения за преживяване и изразяване характера на музиката, нейните главни жанрови белези (марш, валс, хоро)

Умения: Импровизира танцови стъпки и движения.

Отношения: Изразява мнение за това какви танци трябва да бъдат включени в бала, на който Баба Марта е специален гост.
ВЖ – Песен „Роклята на мама“, м. Д. Цветков, т. Р. Пенева.

Песен „Родина“, м. Г. Спасов, т. Мл. Исаев.

Песен „Мартенички“, м. Д. Вълчев, т. В. Паспалеева.


Март
Хубава си, моя горо

3

Възпроизвеждане

Тема 25.

Дин, дан, дон,

свиря на металофон

(възпроизвежда позната мелодия)Знания: Познава металофона и начина му на звукоизвличане.

Умения: Използва металофона, за да въз­произведе позната мелодия (поредица от тонове).

Отношения: Проявява търпение при осъществяването на тази трудна задача.
ВЖ – Песен „Роклята на мама“, м. Д. Цветков, т. Р. Пенева.

МИ – Покана за танц (марш, валс, хоро).

Март
Пролетно оживление

4

Възпроизвеждане

Тема 26.

Песен „Пролет иде“,

м. Ат. Паленков,

т. Мл. ИсаевЗнания: Има изградени представи за пролетта и начина на откриване и преживяване на нейния образ в песента.

Умения: Пее изразително и в изпълнението си предава отношението си към песента.

Отношения: Отнася се с внимание към собственото си изпълнение.
МИ – Дин, дан, дон,

свиря на металофон

(възпроизвежда позната мелодия).


Април
Подари усмивка

1

Възприемане

Тема 27.

„Лазарска песен“,

нар. песен


Знания: Разбира съдържанието на песента.

Умения: Съпреживява образността на песента и богатата образност на празника.

Отношения: Проявява интерес към фолклорните традиции.
ВЖ – Песен „Пролет иде“, м. Ат. Паленков, т. Мл. Исаев.

Април
Пролетни празници

2

Възпроизвеждане
(Познавателна книжка с. 13)


Тема 28.

Песен „Майски Великден“, м. Й. Колев,

т. Е. Багряна


Знания: Има придобити представи за празника Великден.

Умения: Пее непринудено и емоционално, открива и преживява музикалния образ.

Отношения: В изпълнението предава отношението си към съдържанието и настроението на песента.
ВЖ – Песен „Пролет иде“, м. Ат. Паленков, т. Мл. Исаев.

МИ – Музикални игри.

Април
Великден е!

3

Музика и игра

Тема 29.

Каня те на танц(съвременни танци)


Знания: Знае как се възпроизвежда музика чрез движения.

Умения: Импровизира танцови стъпки и движения на съвременни танци. Действията произтичат от характера и метроритъма на музиката която чуват.

Отношения: Схваща танците като вид игра и се отнася с внимание към правилата на тази игра.
ВЖ – Затвърдяване и усъвършенстване изпълнението на вече разучени песни.

Април
Искам

да знам

4

Възприемане
(Познавателна книжка с. 14)

Тема 30.

Хайде да направим концертЗнания: Има общи представи за музикант, певец и слушател.

Умения: Влиза в една от ролите на певец музикант или слушател.

Отношения: Проявява интерес към собствено и чуждо изпълнение.
ВЖ – Затвърдяване и усъвършенстване изпълнението на вече разучени песни.Май
Празникът на буквите

1

Музика и игра

Тема 31.

„Да се хванем за ръце и да тропнем ний хорце!“(хоро „Мари момиченце “)


Знания: Има ясна представа за стъпките и движенията на няколко хора, усвоени пред­варително.

Умения: Танцува леко, ритмично в кръг, като се ръководи от текста и мелодията.

Отношения: Проявява критичност към собственото си и чуждо изпълнение.
ВЖ – Затвърдяване и усъвършенстване изпълнението на вече разучени народни песни.

Май
Празнуваме деня на детето

2

Възпроизвеждане

Тема 32.

Детски оркестърЗнания: Има конкретни представи за детски музикални инструменти и оркестър.

Умения: Илюстрира важни елементи на му­зикалната изразност като метроритъм, темпо и динамика, осъществявайки метричен съпровод на подходящи жанрови пиеси (марш, валс, хоро).

Отношения: Проявява интерес към свиренето в оркестър. Съгласува собственото си изпълнение с това на другите деца.
ЕМИ – Кой свири?

(Музикални инструменти и оркестър).Май
Играя и спортувам

3

Вече съм голям и знам – изходно ниво
(Познавателна книжка с. 15)

Тема 33.

Свързва всяко от две познати музикални произведения със съответното заглавие.

Знания: Има изградено оценъчно отношение към художествено-информационното съдържание на музикалните пиеси.

Умения: Пее в група от 4-5 деца учени през учебната година песни.

Отношения: Проявява критичност към собственото си и чуждо изпълнение.
Заявява отношението си към заниманията с музика.

Пее до 4 песни.Май
Празнувам и се радвам

4

Вече съм голям и знам – изходно ниво
(Познавателна книжка с. 16)


Тема 34.

Разпознава визуално музикални инструменти.

Знания: Има придобити знания за музикални инструменти, оркестър и диригент.

Умения: Умее да импровизира танцови стъпки и движения.

Отношения: Проявява траен интерес към инструменталната музика.
Импровизира танцови стъпки на маршова, валсова и хороводна музика и ръченица.

Отличава солово от оркестрово изпълнение.

Различава ролите на певеца, на музиканта и на слушател.
Музика и игра

Тема 35.

Хей, ура! Време е за игра!(детски народни игри)


Знания: Има изградено оценъчно отношение към българския музикален фолклор.

Умения: Играе леко, ритмично, като се ръководи от текста и мелодията.

Отношения: Отнася се с внимание към правилата на игрите.
Игри: „Вършачката вършее“,

„Кральо портальо“,

„У кого е пръстенът“ или други игри по избор на учителя.

ВЖ – Затвърдяване и усъвършенстване изпълнението на разучени народни песни
Музика и игра

Тема 36.

Музикално-танцови импровизации

Знания: Разбира и изпълнява словесна инструкция, свързана с начина на изразяване (бавно, плавно, красиво).

Умения: Изпълнява серия от повтарящи се движения като елементи на танц.

Отношения: Стреми се към самостоятелна художествена изява.
ВЖ – Затвърдяване и усъвършенстване изпълнението на вече разучени песни.

Каталог: docs -> 2018 -> distributions
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
2018 -> Доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие през 2017г
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“
2018 -> Националното изложение „Фестивал вино и храна” Варна 2018 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница