Тематично разпределение в направление „физическа култура първа възрастова групастраница1/4
Дата16.03.2023
Размер104.75 Kb.
#116919
  1   2   3   4
07 Fiz ops
Свързани:
01 BEL ops


81
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА“ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Mесец/ седмица

Ядро

Тема

Очаквани резултати

Ресурси

За детето

За учителя

IX/1.

ЕПДД, ИДД, ФД

1. Хайде да се запоз- наем!

 • Придвижва се ходене в група с водач.

 • Подава и лови малка гумена топка.

ходене
игри„Назови своето име“

Методическо ръководство
ЕПДД, ИДД, ФД

2. Нека да поиграем!

 • Може да се придвижва ходене самостоятелно.

 • Катери се по катерушка, като стъпва на всеки напречник с два крака

ходене, катерене

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

3. Игри на открито

 • Демонстрира умения за ходене и придвижване в група с водач.

 • Извършва двигателна дейност по свой избор.

ходене, катерене

Методическо ръководство

IX/2.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

4. В двора на детската градина!

 • Придвижва се в група с водач.

 • Може да се строява в колона.

 • Демонстрира умения за хвърляне на малка плътна топка (торбичка) с една ръка над рамо.

ходене, придвижване в колона ПИ„Кой ще хвърли най-далече?“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

5. В двора на детската градина!

 • Демонстрира умения за ходене и придвижване в група.

 • Строява се в колона и в кръг.

 • Участва с желание в подвижни игри..

ходене, придвижване в колона ПИ„Пускам, пускам кърпичка“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

6. Подвижни игри

 • Участва в организирана двигателна дейност.

 • Изпълнява ЕПДД.

 • Проявява емоционална удовлетвореност от игрова двигателна дейност.

 • Подава и лови малка гумена топка.

придвижване с ходене, строяване
ПИ„Пускам, пускам кърпичка”,„Пръс- тенче“,„Топката пътува“

Методическо ръководство

X/3.

ЕПДД

7. Знам и мога – просле- дяване на постиже- нията

 • Придвижва се чрез ходене на пръсти и на пети до определена цел и обратно.

задачи за проследяване на постиже- нията

Книга за учителя Методическо ръководство
ФД

8. Знам и мога – просле- дяване на постиже- нията

 • Придвижва се чрез бягане в права посока.

задачи за проследяване на постиже- нията

Книга за учителя Методическо ръководство
ФД

9. Знам и мога – просле- дяване на постиже- нията

 • Катери се по катерушка или гимнастическа стена.

задачи за проследяване на постиже- нията

Книга за учителя Методическо ръководство

X/4.

ИДД

10. Знам и мога – проследяване на постиженията

 • Придвижва се с подскоци на два крака.

задачи за проследяване на постиже- нията

Книга за учителя Методическо ръководство


82


Mесец/ седмица

Ядро

Тема

Очаквани резултати

Ресурси

За детето

За учителя
ИДД

11. Знам и мога – проследяване на постиженията

 • Различава и назовава двигателни дейности.

задачи за проследяване на постиже- нията

Книга за учителя Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД

12. Знам и мога – проследяване на постиженията

 • Различава и назовава двигателни дейности.

задачи за проследяване на постиже- нията

Книга за учителя Методическо ръководство

X/5.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

13. Моята любима играчка

 • Демонстрира умения за придвижване с ходене и бягане към определена цел.

 • Придвижва се в коридор, пренася предмет.

 • Включва се с желание в организирана двигателна дейност.• Участва с желание в подвижни игри в местност.

ходене, бягане, строяване в колона ПИ„Моята любима играчка“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

14. Разходка на открито

 • Изпълнява двигателна дейност с естествено-приложен и оздравителен характер.

 • Демонстрира умения за строяване в колона и придвижване в група.

ходене, строяване в колона

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

15. Подвижни игри

 • Може да бяга в различни посоки.

 • Проявява съобразителност и ловкост.

 • Проявява емоционална удовлетвореност от игрова двигателна дейност. изпъл- нение на двигателни действия с партньор и в група.

ходене, бягане, строяване и престро- яване
ПИ„Пускам, пускам кърпичка“,„Котка
и мишка“

Методическо ръководство

X/6.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

16. Падат листата

 • Придвижва се с ходене и бягане.

 • Придвижва се разпръснато и към определена цел.

ходене, бягане ПИ„Есенни листа“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

17. Ние можем

 • Демонстрира умения за изпълнение на общоразвиващи упражнения (ОРУ).

 • Следва инструкции.

 • Хвърля малка плътна топка с една ръка над рамо.

ОРУ, ходене, строяване, хвърляне ПИ„Кой ще хвърли най-далече?“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

18. Подвижни игри

 • Използва естествено-приложни движения за комплексно развитие на двигател- ните качества.

 • Спазва правила, проявява емоционална удовлетвореност от участието в

подвижни игри.

различни подвижни игри по преценка на учителя и желание на децата

Методическо ръководство

X/7.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

19. Ходене и провиране

 • Изпълнява упражнения за повишаване на физическата дееспособност.

 • Придвижва се с ходене и бягане със смяна на посоката.

 • Придобива умения за провиране през обръч.

 • Развива гъвкавост и ловкост.

ходене, бягане, строяване ПИ„Премини през тунела“

Методическо ръководство

Mесец/ седмица

Ядро

Тема

Очаквани резултати

Ресурси

За детето

За учителя
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

20. Къща за играчките

 • Придвижва се в коридор към определена цел.

 • Прекрачва ниски препятствия.

 • Проявява желание за участие в организирана двигателна дейност.

 • Участва в игри с пренасяне.

ОРУ, ходене, бягане, строяване

Методическо ръководство
ЕПДД СПДД, ФД, ИДД

21. С топката

 • Изпълнява ОРУ с общо въздействие.

 • Изпълнява подаване на гумена топка с търкаляне по двойки.

ходене, бягане, търкаляне на топка, ОРУ

Методическо ръководство

XI/8.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

22. Плодове и зелен- чуци

 • Придвижва се с ходене и бягане.

 • Придвижва се в права посока и зигзаг.

 • Изпълнява комбинации от двигателни действия в подвижните игри, пренася предмет.

ОРУ, ходене, бягане, строяване

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

23. Предай нататък

 • Повишаване на продължителността на физическото натоварване.

 • Придобива умения за подаване на гумена топка над глава с две ръце.

 • Строява се в колони и редици.

 • Включва се в игри, свързани с овладяване на елементи от спортове, при които се използва топка.

ходене, бягане, строяване, подаване, ловене
ПИ„Предай нататък“,„Опашки“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

24. Подвижни игри

 • Изпълнява ОРУ с общо въздействие.

 • Включва се с желание в игри, проявява емоционално отношение.

ОРУ, ходене, бягане, строяване ПИ по избор

Методическо ръководство

XI/9.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

25. Мога сам!

 • Може да ходи и бяга с различно темпо.

 • Придвижва се с равновесно ходене на пръсти.

 • Строява се в редица, разбира и изпълнява инструкции.

ходене, равновесно ходене, сигнал, строяване
ПИ„Строй се бързо“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

26. С топката

 • Демонстрира ловкост и гъвкавост при изпълняване на физически упражнения.

 • Изпълнява комплекс от ОРУ с уред – топка.

 • Следва инструкции.

ходене, бягане , ОРУ с уред

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

27. Игри на открито

 • Изпълнява двигателна дейност по свой избор с оздравителна насоченост.

 • Придвижва се в група.

 • Придобива представа за подходящо облекло за спорт на открито.

ходене, бягане

Методическо ръководствоСподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница