Тематично разпределение в направление „физическа култура първа възрастова група


XI/10. ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД 28страница2/4
Дата16.03.2023
Размер104.75 Kb.
#116919
1   2   3   4
07 Fiz ops
Свързани:
01 BEL ops
XI/10.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

28. За да сме здрави

 • Изпълнява ОРУ.

 • Ходи на различни части на ходилото.

 • Придобива навици за поддържане на лична хигиена.

ходене, бягане

Методическо ръководство


8384


Mесец/ седмица

Ядро

Тема

Очаквани резултати

Ресурси

За детето

За учителя
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

29. Игри на открито

 • Придвижва се в група.

 • Участва в двигателна дейност на открито със закаляваща насоченост.

 • Демонстрира знания за подходящо облекло в зависимост от сезона.

ходене, бягане

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

30. Като зайчетата

 • Умее да ходи и бяга в кръг.

 • Изпълнява подскоци с два крака.

 • Бяга продължително време с промяна на интензивността.

бягане, ходене, строяване, подскок ПИ„Намери си зелка“,„Опашки“

Методическо ръководство

XI/11.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

31. Дядо вади ряпа

 • Изпълнява двигателни задачи при съпротивление.

 • Строява се в колона.

 • Проявява емоционална удовлетвореност от участието в двигателна активност.

строяване, ходене, бягане, ОРУ

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

32. Игри на открито

 • Изпълнява двигателна дейност с оздравителна насоченост.

ходене, бягане

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

33. Ден и нощ

 • Търкаля гумена топка в коридор.

 • Участва в двигателни задачи за ловкост, съобразителност и концентрация на вниманието.

ОРУ, строяване, ходене, бягане ПИ„Ден и нощ“

Методическо ръководство

XII/12.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

34. За да сме здрави

 • Придобива представи за значението на спорта за здравето.

 • Изпълнява общоразвиващи упражнения с общо въздействие.

 • Изпълнява придвижване на зиг-заг.

ОРУ, бягане, ходене, зигзаг

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

35. Да прескоча пото- чето

 • Изпълнява комплекс от ОРУ, придвижва се с ходене и бягане с промяна на темпото и посоката.

 • Изпълнява прескок на маркирано на земята поточе.

 • Затвърдява подскок с два крака на място и придвижване с подскоци.

строяване, ходене, бягане, подскок, прескок

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

36. Игри на открито

 • Придобива представа за значението на игрите на открито за здравето.

 • Придобива представа за облеклото, необходимо за зимни игри на открито.

 • Извършва двигателна дейност по свой избор.

ходене, бягане, скачане, екипировка, здраве

Методическо ръководство

XII/13.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

37. Пренеси подаръците

 • Придвижва се с ходене и бягане в права посока и на зигзаг.

 • Прекрачва ниско препятствие.

 • Спазва правила, участва с желание в спортни игри.

строяване, ОРУ, ходене, бягане, състеза- телни игри, правила

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

38. Зимни игри

 • Затвърдява представите за облекло, необходимо за зимни игри.

 • Придвижва се при затруднени условия.

 • Участва в дейности със закаляващо въздействие.

ходене, закаляващи процедури

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

39. Подвижни игри

 • Строява се в колона и редица.

 • Проявява емоционално удовлетвореност от извършването на двигателна дейност.

строяване, престрояване, ходене, бягане

Методическо ръководство

Mесец/ седмица

Ядро

Тема

Очаквани резултати

Ресурси

За детето

За учителя

XII/14.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

40. Зимно хорце

 • Демонстрира умения за ритмувано ходене.

 • Търкаля плътна топка (1кг) в коридор.

ОРУ, ходене, хват за ръце, търкаляне

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

41. Докосни ме!

 • Разнообразява и работи за усъвършенстването на ЕПД в игрови условия.

 • Спазва правила, докосва повдигнат (на 5 – 10 см над височината на повдигната ръка на дете) предмет.

ходене, бягане, подскок, правила ПИ„Замръзванка“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

42. Игри в снега

 • Ходи и бяга при затруднени условия.

 • Инициира двигателна дейност.

ходене, скачане, бягане

Методическо ръководство

XII/15.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

43. Нека построим!

 • Придвижва се с ходене, бягане.

 • Демонстрира умения за работа в екип и точност при изпълнение на упражне- нията.

ходене, бягане, строяване, игри с носене и пренасяне
ПИ„Нека построим“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

44. Като малките мечета

 • Изпълнява комплекс от ОРУ с натоварване на различни мускулни групи.

 • Проявява желание за участие в игри с лазене и провиране.

 • Разбира и спазва правила в игрите.

ОРУ, ходене, бягане, строяване, лазене, провиране, правила

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

45. Зигзаг

 • Придвижва се в права посока и на зигзаг.

 • Търкаля топка в права посока и на зигзаг.

 • Проявява емоционална удовлетвореност от участието в организирана двигател- на дейност.

ходене, бягане, строяване, търкаляне

Методическо ръководство

I/16.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

46. Като рибките

 • Изпълнява различни видове бягане, ходене и скачане в игри според указания и команди.

 • Изпълнява имитационни движения от плуване на гимнастическа пейка

ОРУ, бягане, ходене, скачане, упражне- ния на уред
ПИ„Едно, две, три, морето спи“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

47. Като някои животни

 • Демонстрира точност и ловкост при изпълнение на двигателни задачи.

 • Изпълнява подскоци с два крака, бягане, изтегляне/подражателни движения.

ПИ„Ораторе-бураторе“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

48. Катерички

 • Катери се по гимнастическа стена, като стъпва на всеки напречник.

 • Изпълнява ОРУ с общо въздействие.

 • Участва в двигателна дейност за повишаване на физическата дееспособност.

ходене, ОРУ, катерене по гимнастическа стена

Методическо ръководство

I/17.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

49. Един ден в детската градина

 • Инициира провеждането на ПИ.

 • Повишава физическата си дееспособност.

 • Спазва правила за безопасност.

ходене, бягане, скачане

Методическо ръководство


85
86


Mесец/ седмица

Ядро

Тема

Очаквани резултати

Ресурси

За детето

За учителя
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

50. Хвърли най-далече!

 • Хвърля гумена топка с две ръце над глава.

 • Скача с два крака в дълбочина от нисък предмет.

хвърляне, ходене, бягане, скок в дълбочина

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

51. Игри в снега

 • Опитва се да стреля в далечина със снежна топка.

 • Включва се в дейности при зимни условия - прави снежен човек.

 • Участва в закалителни процедури.

 • Придвижва се при затруднени условия.

хвърляне, игри в снега, ходене

Методическо ръководство

I/18.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

52. Зима е – игри на открито

 • Участва в двигателна дейност със закаляващо въздействие.

 • Търкаля снежни топки с различна големина.

 • Знае и прилага правила за безопасност при игри в снега.

ходене, бягане, търкаляне

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

53. Подвижни игри

 • Проявява съобразителност и точност в условията на подвижни игри.

 • Хвърля малка плътна топка в цел.

ходене, бягане, хвърляне, строяване ПИ„Хвърляй в целта“,„Намери своето място“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

54. Катерене и лазене

 • Придвижва се с ходене и бягане със смяна на посоката.

 • Катери се по наклонена пейка.

 • Лази от колянна опора до определена цел

ходене, бягане, катерене, лазене

Методическо ръководствоСподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница