Тематично разпределение в направление „физическа култура първа възрастова група


I/19. ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД 55страница3/4
Дата16.03.2023
Размер104.75 Kb.
#116919
1   2   3   4
07 Fiz ops
Свързани:
01 BEL ops
I/19.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

55. Момичета, момчета
футбол

 • Подава топка с крак по двойки.

 • Търкаля топка в тунел.

 • Изпълнява ОРУ с общо въздействие.

подава топка с крак, ходене, бягане, строяване

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

56. Подвижни игри

 • Работи за повишаване на физическата дееспособност.

 • Проявява чувство на отговорност и солидарност при участие в състазателни игри.

ходене, бягане
ПИ„Влак“,„Бездомник“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

57. Хайде да танцуваме

 • Изпълнява комбинации от ЕПД с музикален съпровод.

 • Развива метроритмичен усет.

 • Придвижва се в ритъм след инструкции.

ОРУ, строяване, ходене, стъпка

Методическо ръководство

II/20.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

58. Да спасим котето!

 • Катери се по гимнастическа стена, като стъпва с два крака на всеки напречник.

 • Използва ЕПД в условията на подвижни игри.

ОРУ, катерене, ходене, бягане, строяване ПИ„Котка и мишка“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

59. Игри на открито

 • Придвижва се при затруднени условия.

 • Изпълнява двигателна дейност по свой избор.

 • Затвърдява представите за зимна екипировка.

бягане, скачане

Методическо ръководство

Mесец/ седмица

Ядро

Тема

Очаквани резултати

Ресурси

За детето

За учителя
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

60. Като зайчетата

 • Повишава физическата си дееспособност.

 • Придвижва се с подскоци с два крака.

 • Прескача с два крака ниски препятствия.

ОРУ, строяване, престрояване, ходене, бягане
ПИ„Намери си зелка“

Методическо ръководство

II/21.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

61. Скок на дължина от място

 • Изпълнява подготвителни упражнения за скок на дължина.

 • Изпълнява скок на дължина от място.

 • Повишава физическата дееспособност.

скок на дължина, ОРУ, ходене, бягане, строяване, престрояване
ПИ„Кой ще скочи най-далече?“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

62. Моите любими игри

 • Изпълнява ЕПД в условията на подвижни игри.

 • Изпълнява комбинация от ЕПД с търкаляне на топка в права посока и на зигзаг.

 • Лови и подава гумена топка.

ОРУ, ходене, бягане, строяване, търка- ляне на топка, ловене, подаване

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

63. Намери си място

 • Придвижва се на различни части на ходилото.

 • Проявява съобразителност и бързина.

 • Развива метроритмичен усет.

 • Проявява емоционална удовлетвореност от участието в двигателни задачи.

ходене, бягане, ОРУ

Методическо ръководство

II/22.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

64. Бели и червени

 • Подскача на височина, за да достигне предмет.

 • Изпълнява ОРУ с комплексно въздействие.

 • Изпълнява ЕПД в условията на подвижни игри.

бягане, подскок на място
ПИ„Докосни мартениците“,„Ден и нощ“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

65. Народни игри

 • Изпълнява ЕПД в условията на подвижни игри.

 • Придобива умения за спазване на правила.

 • Взаимодейства безопасно с връстниците си.

ходене, бягане, строяване, престроява- не, правила

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

66. Игри на открито

 • Изпълнява двигателна дейност по свой избор.

 • Придобива представа и умения за спускане с шейни.

 • Участва в двигателна дейност с оздравителна насоченост.

ходене, скачане, бягане

Методическо ръководство

II/23.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

67. Пролетта набли- жава

 • Придвижва се организирано с ходене.

 • Инициира двигателна дейност.

ходене, ОРУ

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

68. Подвижни игри

 • Разнообразява комбинациите от ЕПД в условията на подвижни игри.

 • Демонстрира емоционална удовлетвореност от участитето в подвижни игри.

ПИ„Едно, две, три, морето спи”,„Бягане по цветове“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

69. Зигзаг

 • Придвижва се с ходене и бягане на зигзаг до определена цел.

 • Тълкаля плътна топка (1кг) в права посока и на зигзаг.

 • Хвърля малка плътна топка в цел.

ОРУ, ходене, бягане, хвърляне в цел, зигзаг

Методическо ръководство


87
88


Mесец/ седмица

Ядро

Тема

Очаквани резултати

Ресурси

За детето

За учителя

III/24.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

70. Хвърляне

 • Изпълнява ОРУ с топка, като спазва инструкции.

 • Хвърля гумена топка в далечина.

 • Проявява ловкост и гъвкавост при изпълнение на различни двигателни задачи.

ОРУ с топка, хвърляне в далечина, ходене, бягане, строяване

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

71. Ансамблова компо- зиция със знамена

 • Изпълнява упражнения с изправителен характер с музикален съпровод.

 • Следва инструкции.

ОРУ, ходене, бягане, строяване

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

72. Подвижни игри

 • Повишава физическата дееспособност в условията на подвижни игри.

 • Развива двигателни качества.

ходене, бягане, строяване

Методическо ръководство

III/25.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

73. Цветя за мама

 • Изпълнява ОРУс цветя.

 • Участва в спортно-подготвителни игри с пренасяне.

 • Спазва правила.

ОРУ, ходене, бягане ПИ„Цветя за мама“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

74. Лекоатлети

 • Може да се придвижва в коридор.

 • Бяга за бързина в права посока до определена цел.

бягане, строяване, упражнения за развиване на бързина, старт

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

75. Хайде на хорото!

 • Изпълнява ОРУ.

 • Придобива представа за български народни танци.

 • Придвижва се със странично ходене вляво и вдясно (с прибиране на догонващия крак), придвижване назад, напред.

ходене, строяване, странично ходене, ляво-дясно, напред-назад

Методическо ръководство

III/26.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

76. Квачка и пиленца

 • Изпълнява ОРУ с общо въздействие.

 • Придвижва се с ходене и бягане.

 • Проявява емоционална удовлетвореност от участието в подвижни игри.

ОРУ, ходене, бягане
ПИ„Квачка и пиленца“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

77. Подвижни игри

 • Изпълнява ОРУ.

 • Строяване се и се престроява.

 • Придвижва се с ходене и бягане със смяна на посоката при сигнал, участва в подвижни игри за повишаване на физическата дееспособност.

ходене, бягане, строяване
ПИ„Търси другаря си и бягай за място“,
„Опашки“,„Кой ще хвърли най-далече?“

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

78. Игри на открито

 • Изпълнява двигателна дейност по свой избор.

 • Инициира сюжетни игри.

ходене, бягане, пренасяне

Методическо ръководство

III/27.

ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

79. Пролетни цветя

 • Участва в състезателни игри с провиране през обръч и пренасяне.

 • Развива на ловкост и гъвкавост.

 • Проявява съобразителност и точност в състезателни игри.

ходене, бягане, пренасяне, провиране

Методическо ръководство

Mесец/ седмица

Ядро

Тема

Очаквани резултати

Ресурси

За детето

За учителя
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

80. Боулинг

 • Изпълнява ОРУ с комплексно въздействие.

 • Търкаля топка в коридор.

 • Подрежда пособия за игра.

ОРУ, ходене, бягане, строяване

Методическо ръководство
ЕПДД, СПДД, ФД, ИДД

81. Мога и това

 • Изпълнява ОРУ.

 • Придвижва се със странично ходене и с ходене назад до определен ориентир.

щафетни игри ПИ„Прехвърли мрежата“

Методическо ръководствоСподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница