Тенденции, факти и действащи лица в генно инженерната индустрияДата13.09.2017
Размер203.58 Kb.
Тенденции, факти и действащи лица в генно инженерната индустрия
През 90 - те години, агробизнеса и фармацевтичната индустрия се сляха в по - големи компании, явление, наречено консолидация на индустрията. Това създаде т. нар. индустрия за " Живата наука " , където тези гиганти или транс национални компании /ТНКи/ доминират търговските продажби на пестициди, семена, храни или животински продукти на световно равнище. Тяхната глобална природа се изразява във все по - малката им зависимост от родните им страни по отношение на продажби и локализация на производството. Например швейцарската "Суис - живи науки" има 275 дъщерни подразделения и клонове в 145 страни по света.

Генните модификации на семена се доминират на пазара от ТНКи, като Монсанто, Авентис, Дюпон и Астра Зенека.
Разликата между традиционните биотехнологии и ГИ
ГИ растения представляват, поне повече от едно следващо поколение на високо технологични варианти. Oткрояват се две специфични характеристики, които могат да ги направят заплаха за здравето на хората и околната среда:

ГИ растения съдържат гени и имат качества, които са напълно нови за целевия вид, неговия екологичен контекст и неговия генетичен фонд. Докато традиционното отглеждане и селекция на животните може да пренася гени само между родствени видове или близко родствени видове, ГИ позволява движение на гени между коренно различни видове. Нито една традиционна селекция не е способна да кръстоса шаран с картоф или бактерия с царевично растение. Няма такава еволюция или селекция през хилядолетията, която да промени качествата на бактериалния ген, за да го направи интегрална част от царевичната популация. Ефектът от новопредставените гени и генни фрагменти при реалните условия на земята, в различните климатични зони или като реакция спрямо различните видове вредители или болести, е напълно непредвидим, от което произтича не само заплахата за реколтата, но също и за родствените видове и екосистеми.

Процесът на ГИ не е добре насочен, нито е прецизен, но пък от друга страна е груба намеса или просто казано бомбардиране. Новопредставените гени може накрая да се окажат интегрирани къде да е в растителния геном. Те не биха могли да се насочат към определено място в рамките на генома на растенията, нито пък се счита за необходимо да се знае мястото на прикрепването му след това. Поради това, че изявяването на даден ген или фрагмент от ген, зависи в много голяма степен от мястото на неговото внедряване и генния фон на растението, то е въпрос на щастлива случайност, ако новопредставения ген, заработи така както се очаква и не се предизвикат други по-големи промени в изявите на растението. Няколко естествено познати механизми /плейотропен ефект, епистаза или позиционен ефект/, за повлияване на крайната специфична изява при трансфериране на чужди гени, може да се очаква, че ще проработят. Това са две фундаментални разлики между обикновените растения и ГИ такива, които могат да са причина за непредвидими последствия, след освобождаване на ГМОи в околната среда.
Говежд Соматотропен Хормон (ГСХ)
Генно инженерния ГСХ е добит след имплантиране на генния код на ГСХ у бактерия E. Coli, за евтино и изобилно производство, като се увеличават добивите на мляко до 30% в периода на лактация на кравите. Това довежда до редица странични ефекти у кравите, като подпухване, диария, заболявания на коленете и на стъпалата, хранителни разстройства, треска, намаление на хемоглобина, овариални кисти, утеринна патология, мастити, намаляване на забременяванията, по- малки телета, възпаления на виметата. Всичко това очевидно е резултат от ненормалността на млякото. Монсанто променя една аминокиселина #144, заменяйки я с епсилон- N-ацетилизин. До 52 остатъчни антибиотика , алергени, кръв и части от фетус са открити в млякото, заедно с човешки и животински растежни хормони. От 59 биоактивни такива, най - лошият е IGF-1 факторът, инсулиноподобен растежен фактор , често свързван с рак на гърдата и гастро-интестинални тумори, както и играещ ключова роля при всеки вид човешки тумор. Крави инжектирани с ГСХ удвояват IGF -1 фактора в млякото си.
Нутрасуит - диетична захар или токсична субстанция
Националната Софт Дринк Асоциация, представляваща 95% от безалкохолните напитки в САЩ, внесе протест, вписан в записките на Американския Конгрес от 07.05.1985, описвайки химическата нестабилност на Аспартама. Престоявайки няколко седмици на топъл климат /30гр. по Целзий/, по голямата част от Аспартама в съда, се разгражда до формалдехид, метанол, и фенилетилаланин. Веднъж поет метанолът се превръща в формалдехид, и после в мравчева киселина - остра отрова. Формалдехидът е балсамиращо вещество, клас А канцероген. Фениланинът и аспартамовата киселина са токсични, когато не са заедно с други аминокиселини в протеините.

ААХЛ е получила над 10 000 оплаквания от консуматори на Нутрасуит. 80% от всичките оплаквания се отнасят до хр. добавки, но тя нищо не е направила за да алармира обществеността за опасностите от широко рекламираните и следователно "безвредни" напитки.

ААХЛ е документирала 92 симптома на отравяне от Аспартам : главоболие, умора, световъртеж, гадене, замъглено зрение и т. н. , както и заболявания отключени от него: мозъчни тумори, склероза, Паркинсонова болест и т. н. Според Американския US Force Magazine е възможно директно преминаване на хемато-плацентарната бариера и увреждане на плода у бременните.
Религиозна етика
Религиозни и етични съображения доведоха през 1999 до съюзяването на религиите срещу ГИ. Няколко американски равини, римски католически свещенници, седемдневните адвентисти, епископи, лутерани, хиндуисти, будисти и източно правосл. църква, заведоха дело срещу ААХЛ. Обвиненията са заради липсата на етикетиране на ГИ-те храни, което прави невъзможно те да бъдат разграничени, което пък от друга страна би нарушило диетичните закони на различните религиозни общности. Ислямистите и юдеите не ядат свинско, хиндуистите не ядат телешко, будистите са пък вегетарианци, и почти половината от адвентистите също са вегетарианци. Неволно те биха консумирали храни съдържащи гени от забранени за тях растителни или животински организми.

През 1997 г. римо-катлическия Папа се обърна към Jagellonian University в Краков, Полша и засегна проблема за етичната отговорност на новата наука, обявявайки се против клонирането на хора и патентите върху човешки и животински гени.

Преминаването на видовата бариера, чрез трансфера на гени нарушава принципите на целесъобразността в природата. Това показва непочтително отношение и неуважение към Твореца и това което той е създал.
ГИ на хора и клониране
Президентът Клинтън нарече човешкото клониране - “морално недопустимо” и предложи 5 годишна забрана върху клонирането на хора.

Световната Здравна Организация и Съвета на Европа призоваха за забрана върху клонирането на хора, което би довело до трудни за решаване от научна гледна точка проблеми.


Проектът - човешки геном (ЧГ)
Правителството на САЩ инвестира $35 млн. годишно за да се изготви картата на гените на човешкото тяло. Проектът - ЧГ събира данни от 700 общности хора по света. Никой обаче не се е допитал до тези хора, нито пък те знаят за огромния техен ДНК потенциал, за неговата комерсиална стойност и възможността той да бъде патентован, ставайки притежание на други хора.


Клониране на животни
През 1997г. овцата Доли , клонирана от клетки на виме на крава, превзе заглавията на вестниците. Всъщност клониране на животни бе експериментирано от 10г. Roslin Institute /UK/ получи патента не само за Доли, но и за процеса на клониране на животни /не изключвайки и хора/ до 2017г.

Клонирането обаче, носи големи рискове за клонираните животни, а понякога води и до смъртта на бременните животни. Изследователите се сблъскаха с редица проблеми като фетусна и неонатална смъртност, абнормалитети на плацентите, отоци, проблеми с пъпната връв и тежки имунологични проблеми.


Ксенотрнсплантация (КТ)Целта на ГИ в този случай е добиването на тъкани за трансплантация, съвместими с тези на реципиента, т.е. те няма да бъдат отхвърлени от организма гостоприемник. Най-често се експериментира със свинете. Проблемът е, че някои животински вируси са много подобни на човешките и лесно могат да станат патогенни и за човека, ако бъдат пренесени у него, например чрез - КТ . Такива са причинителите на болестта “Луда крава”, на говежда левкемия, на псевдобяс у свинете и подобен на AIDS /имунодефицитен/ причинител у свине и говеда, несъществуващ до преди няколко години, сега поразява до 10-20% от кравите.

Royal Woman’s Hospital в Мелбърн се опитва да произведе мишки, които да продуцират човешка сперма, чрез трнсплантация на тестикуларни клетки. В Япония, Rottori University вече постига известни резултати в оплождането на човешка яйцеклетка с произведена от мишки сперма.

В заключение казано, такива постижения на ГИ звучат страшно и са недопустими.


Биопиратство
Биопиратството се отнася до процес, при който правата върху местните култури, генни ресурси и знания са премахнати. Те са заменени от монополните парва на тези, които експлоатират местните знания и биоразнообразие.


Разликата между традиционните биотехнологии и ГИ
ГИ растения представляват, поне повече от едно следващо поколение на високо технологични варианти. Oткрояват се две специфични характеристики, които могат да ги направят заплаха за здравето на хората и околната среда;

ГИ растения съдържат гени и имат качества, които са напълно нови за целевия вид, неговия екологичен контекст и неговия генетичен фонд. Докато традиционното отглеждане и селекция на животните може да пренася гени само между родствени видове или близко родствени видове, ГИ позволява движение на гени между коренно различни видове. Нито една традиционна селекция не е способна да кръстоса шаран с картоф или бактерия с царевично растение. Няма такава еволюция или селекция през хилядолетията, която да промени качествата на бактериалния ген, за да го направи интегрална част от царевичната популация. Ефектът от новопредставените гени и генни фрагменти при реалните условия на земята, в различните климатични зони или като реакция спрямо различните видове вредители или болести, е напълно непредвидим, от което произтича не само заплахата за реколтата, но също и за родствените видове и екосистеми.

Процесът на ГИ не е добре насочен, нито е прецизен, но пък от друга страна е груба намеса или просто казано бомбардиране. Новопредставените гени може накрая да се окажат интегрирани къде да е в растителния геном. Те не биха могли да се насочат към определено място в рамките на генома на растенията, нито пък се счита за необходимо да се знае мястото на прикрепването му след това. Поради това, че изявяването на даден ген или фрагмент от ген, зависи в много голяма степен от мястото на неговото внедряване и генния фон на растението, то е въпрос на щастлива случайност, ако новопредставения ген, заработи така както се очаква и не се предизвикат други по-големи промени в изявите на растението. Няколко естествено познати механизми /плейотропен ефект, епистаза или позиционен ефект/, за повлияване на крайната специфична изява при трансфериране на чужди гени, може да се очаква, че ще проработят. Това са две фундаментални разлики между обикновените растения и ГИ такива, които могат да са причина за непредвидими последствия, след освобождаване на ГМОи в околната среда.
Някои основни моменти относно здравния риск от генно-изменените храни
Стотици учени и експерти предупреждават, че генноизменените храни представляват по-голям риск за човешкото здраве, отколкото останалите храни.

Професори по мулекулярна биология от водещи университети като Харвард, МИТ, Калифорнийски университет, Бъркли са публикували предупреждения за необичайните рискове от генноизменените храни.

Професор Филип Ригъл, прочут експерт от Университета в Минесота, писа: "...съществуват научно доказани съмнения по отношение на безопасността на генноизменените храни, и някои от тях могат да бъдат доста опасни."

Кралското Канадско Дружество твърди, че е "научно неоправдано" да се предполага, че генноизменените храни са безопасни. Отчет на Експертния Панел, Януари, 2001

Учените от Администрацията по храните и лекарствата също признават изключителната опасност от генноизменените храни и постоянно прдупреждават за това. Това бе разкрито, когато по време на съдебен процес групи за защита на гражданските интереси принуди Администрацията по храните и лекарствата да разкрие досиетата си.

Учените от Администрацията по храните и лекарствата заключиха, че генното инженерство застрашава наследствеността и може да създаде неумишлени нови токсини, които не могат да бъдат предвидени и е трудно да бъдат установени. Те предупреждиха, че никоя генноизменена храна не може да се смята за безопасна без да е преминала през щателни токсикологични тестове.

Служител на Администрацията по храните и лекарствата обобщи мнението ма експертите, казвайки: "Процесите на генното инженерство и традиционното развъждане са различни, и според техническите експерти от Агенцията, те водят до различни рискове."

Въпреки това бюрократите от Администрацията по храните и лекарствата, които признават, че спазват директива за насърчаване на биотехнологичната индустрия, пренебрегвайки мнението на собствените си експерти, твърдят, че съществува поразителен консенсус между експертите за това, че генноизменените храни са безопасни и не е необходимо да се тестват. Въз основа на това невярно твърдение, те позволиха генноизменените храни да се търгуват без да бъдат подлагани на тестване

Генетично модифицираните организми и произхождащите от тях хранителните продукти са сериозна заплаха за здравето на човека и околната среда.

Трябва да се действа преди да е станало късно.

Гените на организмите, от бактериите до човека, представляват "плана", по който са устроени тези организми и всяка една тяхна част. Генното "инженерство" е процес на изкуствено преобразуване на тези планове. В лабораторни условия генната технология е незаменима при изследване на фундаменталните процеси протичащи в живите клетки. От друга страна, генетичното манипулиране на различни организми с търговски и политически цели крие множество опасности. Това е така, защото живите организми, дори и едноклетъчните бактерии, са устроени доста сложно и учените не могат да предвидят всичките последици от вкарване на чужди гени в даден организъм. Поради тази причина няма възможност да се предвидят предварително какви ще са дългосрочните последици върху организма на този, който консумира храни получени от такива генно модифицирани организми и какви ще са дългосрочните последици върху околната среда.

Днес в света се признават катасрофалните странични ефекти причинени и причиняващи се от ядреното замърсяване, глобалното затопляне, токсичните ефекти причинени от различни химически продукти като хербициди и пестициди. Често лекарства се оттеглят от употреба поради опасни странични действия. Във всички случаи обаче, вредните ефекти изискват време за да се прояват и да бъдат взети подходящи мерки.

Разликата между гореизброените вредни последствия и проблемите, които поставя използуването на генно модифицирани орагнизми и храни е, че техният отрицателен ефект е необратим. За това от жизнено значение е да се предпазим от тези проблеми преди да са станали необратими. Такъв предохранителен подход е незаменим с цел да предпазим себе си, нашите деца, бъдещите поколения и околната среда. Трябва да се действа преди да е станало късно.

Какви са опасностите от въвеждането на генетично модифицирани организми и консумирането на храни получени от тях?

I. Фундаментални недостатъци:

Генната технология не е прецизна.

Вкарването на чужди гени в манипулирания организъм е процес, при който местото където ще попадне чуждия ген не може да се контролира. Като последствие от това е огромният риск от предизвикване на смущения във функциите на останалите гени и на организма приемник.

Повсеместен провал на селско-стопанската реколта.
Компаниите имат за цел печалба от патентоването на генно модифицирани семена. Растенията от такива семена могат да предизвикат появата на специфични вредители и до поголовно унищожаване на добивите.


Заплаха за цялостното снабдяване с храни.

Генетично модифицирани семена могат да бъдат лесно пренясяни от насекоми, птици, вятър до съседни места и по-далече. Опрашване на не-модифицирани растения с полен от транс-генни може да доведе до генното им замрсяване.

II. Опасности за здравето на хората.

Липса на дългосрочни тестове са безопасност.

Нови токсини

Генетичното манипулиране може да причини неочаквани мутации, които могат да бъдат причина за високи нива на токсини в генно модифицираните храни.

Принципи, на които законът за ГМО трябва да съответства (взети от Европейските директиви) и коментар за прилагането на принципите в проекто-закона за генно модифицираните организими

1. Държавата, в рамките на своята компетентност, по-специално чрез приемането на закони, политики за обществено финансиране, чрез определянето на условията и съдържанието на държавното образование и предоставянето на информация и чрез насърчаването на изследователската работа и разработките, трабва да осигури цялостнотo отношение към управлението на ГМО и мерките за предотвратяване на възможни отрицателни ефекти върху околната среда и човешкото здраве (принцип на цялостта).

Коментар: В проектозакона не е спазен. Липсват участието на обществеността, мерките за предотвратяване на отрицателни ефекти. Липсват цели глави, които да отразяват пазара, контрола и търговията

2. Дейности с ГМО в една затворена система, преднамереното освобождаване на ГМО в околната среда и предлагането на ГМ продукти на пазара трябва да бъдат разрешени само ако се взимат предвид постиженията на науката и технологиите, и се гарантират мерки за сигурност, недопускащи никакви директни или косвени, незабавни или проявяващи се със закъснение дългосрочни кумулативни отрицателни ефекти върху околната среда и човешкото здраве (принцип на предпазливостта).

Коментар: Не се гарантират мерки за сигурност, предлагат се дейности неосигурени с контрол, няма оценка за дългосрочни икономически, соцеални и екологични ефекти и въздействия

3. При взимане на управленски решения, свързани с управлението на ГМО, както и с управленския процес по принцип, е необходимо да се вземат предвид не само благосъстоянието на хората, но и благосъстоянието на всички живи организми, интегритета и уязвимостта на човешката природа, всички живи организми и околната среда като цяло (биоетичен принцип).

Коментар: В Проектзакона няма нито една дума и не са взети предвид изобщо нито биоразнообразието, нито въздействието върху човека, нито околната среда

4. Разрешаването на дейности с ГМО в една затворена система, тяхното преднамерено разпространение в околната среда и предлагането на ГМ продукти на пазара трябва да бъде извършено така, че решенията да се взимат за всеки отделен случай във връзка с възможни негативни ефекти върху околната среда и човешкото здраве (принцип на взимането на решение за всеки отделен случай).

Коментар: Няма регламент за взимането на решение за всеки отделен случай

5. Въвеждането на ГМО в околната среда може да се осъществи по начин, при който преднамереното разпространение на ГМО в околната среда или предлагането на пазара е възможно да става постепенно и само при условие, че е осигурено високо равнище на сигурност на предишен етап на разпространение, което позволява преминаването в следващ етап. В този смисъл, е необходимо в повечето случаи, преди предлагането на даден продукт на пазара, да се проверят възможните негативни ефекти при преднамерено разпространение на ГМО в ограничени контролирани зони (принцип на постепенността).

Коментар: Не е предвидено постепенност, няма осигурено високо равнище на сигурност. Няма предвидени оценки на определен етап от прилагането на закона и развитието на генното инженерство и интродуцирането на трансгенни култури.

6. На всеки етап от разпространението на продукти на пазара, тяхното проследяване трябва да бъде гарантирано (принцип на проследяемост).

Коментар: В закона въобще не се говори за проследяемост. Няма предложена система за контрол и проследяване на веригата от полето до магазина

7. Всеки човек, който се заминава с ГМО в една затворена система, преднамерено разпространява ГМО в околната среда или предлага продукти на пазара, носи отговорност пред закона за вреди, произтичащи от дейността му с ГМО (принцип на отговорност).

Коментар: В закона поради липсата на система за контрол не я ясно как ще бъде подведено лицето под отговорност

8. Всеки човек, който се заминава с ГМО в една затворена система, преднамерено разпространява ГМО в околната среда или предлага продукти на пазара, трябва да покрие всички разходи, произтичащи от покриването на необходимите мерки за сигурност при управление на ГМО, както и разходите по намаляване и предотвратяване на последиците от негативни ефекти от управлението на ГМО, в съответствие с този закон. (принцип "причинителят плаща").

Коментар: Санкциите са твърде ниски за големите мултинационални компании занимаващи се с генно инженерство

9. Държавата трябва да предприеме мерките за намаляване или предотвратяване на последиците от негативните ефекти, причинени от дейности с ГМО в една затворена система, преднамерено разпространение на ГМО в околната среда и предлагането на продукти на пазара, ако юридическо или индивидуално лице, извършващо дейности с ГМО не може да бъдат идентифицирано, а последиците от неговата дейност не могат да бъдат смекчени или предотвратени по друг начин, в съответсвие с този закон. (принцип на задължителните допълнителни предпазни мерки).

Коментар: В закона лиспват въобще такива мерки. Какво ще стане ако се повтори случая Пърси Шмайзер от Канада в българските условия?

10. Обществеността има право да бъде информирана относно управлението на ГМО, както и да бъде включена в процеса на издаване на разрешения в съответствие с този закон (принцип на обществеността).

Коментар: Обществеността е изключена от закона, като никъде не е спомената, нито в процеса на взимане на разрешения, нито при контрола.
Генетично модифицираните храни и околната среда
Когато биотехнологичните компании се хвалят, че генното инженерство може да направи чудеса за околната среда, не е лошо да се замислим за източника на тези хвалби. В края на краищата, някои от тези компании са същите, които изобретиха толкова смъртоносни пестициди като DDT и Agent Orange.
Милиони декари с генно изменени култури вече са засети по света. Нека разгледаме някои екологични проблеми:

Генното замърсяване на околната среда


Много учени са загрижени относно широкото разпространяване на генно изменени организми (ГМО) в околната среда. Според проучване на ЕС от 2002 г., генно модифицираните култури неизбежно ще замърсят органичните ферми, ще създадат супер-плевели и ще причинят изчезването на диви растения. Генетично модифицираната рапица е замърсила органични култури, намиращи се на повече от 4 км разстояние, а изследванията в Шотландия показват, че пчелите могат да пренасят замърсен полен в радиус надхвърлящ 10 км.

Променените гени могат да прескочат видовата бариера


През 2000 г. Проф. Х. Катц, водещ германски зоолог, публикува изследване, показващо, че гените, използвани за модифициране на култури, могат да прескочат в други видове и да причинят мутации в бактериите. Катц е открил, че гени, използвани за модифициране на маслодайната рапица, са се прехвърлили в бактерия, живееща в стомаха на медоносните пчели.
"Тези открития са много тревожни и представят първото реално доказателство, за това, от което се опасяваха мнозина," казва Др. Мае-Уон До, известен учен и критик на генетичното инженерство. "Всеки иска да експлоатира генетичното инженерство, но никой не обръща внимание на риска от хоризонтален трансфер на гени. Играем си с генетични структури, съществували милиони години и експериментът излиза от контрол".

Устойчивост на хербициди и опасения за развитието на супер-плевели


Някои учени се страхуват, че екстензивното засаждане на генетично изменени култури ще доведе до нов клас "супер плевели", устойчиви на пестициди. Най-големият клас от ГМО са културите, устойчиви на пестициди, като соевите зърна Roundup-Ready. Проблемът е, че новосъздадените транс-гени могат да се разпространят непреднамерено - чрез птиците, насекомите или вятъра - от целевите култури към свързаните с тях плевели, които също ще станат устойчиви на пестициди.
Изследователи от Държавния университет на Охайо са открили, че плевелите стават по-здрави и дебели чрез кръстосване с ГМО култури. Според проучването, дивите слънчогледи, класифицирани като плевели, са станали по-твърди и са произвели 50% повече семена след кръстосване с ГМО слънчогледи, модифицирани с цел устойчивост срещу ларвите на нощната пеперуда, унищожаващи семената.

Интродуцираните в околната среда ГМО засилват риска от изчезване на видове


Учени от университета Пардю заявиха през 2002 г., че интродуцирането на ГМО сред дивите популации съдържа по-висок теоретичен риск от изчезването на видове, отколкото се е смятало по-рано. Професор Уилиям Мур и професор Ричард Хауърд, специалисти в сферата на биологичните науки, обявиха през 2000 г., че генетично изменената риба, интродуцирана в естествени популации, може да доведе до изчезването на дивите риби. Те са изчислили, че след пускането на 60 ГМ риби в популация от 60 000 диви риби, до 40 поколения дивите риби ще изчезнат. Учените наричат това "ефект на троянския ген".
За съжаление, учените са открили и допълнителни сценарии, които могат да доведат до изчезването още по-бързо - в рамките на 20 поколения. "Считаме риска за изключително висок," казва Хауърд. "Това е най-опасният сценарий, който сме открили досега."


Щети в почвата


Учените са загрижени, че ГМ културите могат да увредят почвата. В края на 2003 г изследователи на списанието Nature обявиха, че някои ГМ култури могат да отделят мощни токсини в почвата. Много ГМ култури, като царевицата и картофите, са били проектирани да отделят отрови или токсини за борба с атакуващите ги вредители. Изследователите се опасяват, че някои полезни организми в почвата също могат да бъдат убити и че някои насекоми могат да развият устойчивост срещу токсините.


Ще реши ли генното инженерство проблема с изхранването на света? Защо развиващите се страни отказват помощите с генно модифицирани храни?

Развиващите се страни отказват хранителните помощи съдържащи ГМО Главния аргумент, който защитниците на ГМО изтъкват е че по този начин ще се справим с проблема с глада. Фактите обаче показват че "гладните" страни не искат ГМ храни:

Индия отказва доставка на хранителна помощпрез Декември 2002, понеже съдържала ГМ съставки. А. М. Гокхале (президент на индийският Комитет по Генно-инженерни Одобрения) "Ако има причина да се вярва, че може да има вреда за човешкото здраве, ние имаме правото да откажем всеки внос". Няколко агенции като CARE (Грижа) - Индия и Католически Служби за Взаимопомощ притиснали в началото на 2003 Индийкото правителство да разреши доставката, но през Март Комитета отново отказал помощта, аргументирайки се с нежеланието на вносителите да сертифицират доставката, че не съдържа СтарЛинк (ГМ царевица, която няма разрешение в САЩ за консумация от хора).

На практика Американската помощ за Индия е парадоксална имайки в предвид, че в Централните Хранителни складове на последната през 2003 има излишък от 65 милиона тона не-ГМ пшеница и ориз.

Еквадор поръчва унищожаването на помош от ГМ храна. "Ние няма да позволим този вид продукти да се консумират в страната, особено имайки в предвид, че и двата продукта са предназначени за деца от 2 до 6 г и за бременни жени". - Главния Директор на Министерството на Здражеопазването на Еквадор, Май 2001.

Още слкандали:

СтарЛинк се "промъква" в хранителна помощ в Боливия. Това става през Май 2001 - въпреки забрана за внос на ГМО. Американския посланник Мануел Роча казва по този повод: "Тези, които не искат нашите дарения не трябва да пътуват до нашата страна, защото това е единствената храна, която можем да предложим на нашите посетители". Една година по-късно в помощ отново била открита "Старлинк" (генно модифицирана царевица, забранена за консумация от хора в САЩ). Това става въпреки обещаното от министерството на земеделието на САЩ, че ще гарантират да няма ГМ царевица в помощите с храни и след скандалното изкупуване от супермаркетите в страната на продукти за които се оказало, че съдържат Старлинк.

Януари 2001 САЩ изтегля обратно помощ за Босна, след като босненското правителство поискало детайлна информация за евентуални здравни ефекти вурху животните и човека от царевицата. Без отговор американското правителство изтеглило обратно помощта в размер на 4 милиона долара (40 000 т ГМ царевица за храна на животни).

През 2001 неетикетирана помощ от соя за Уганда е върната обратно за САЩ, понеже не отговаряла на националните стандарти и не бил посочен списък със съдържанието и производителя.

Май 2001 - помощ за Колумбия от ГМ соя предназначена за малки деца е върната обратно.

Юни 2002 - скандал с хранителна помощ от Германия, заразена с ГМ царевица.

Същия месец скандал с помощ от Европейския Съюз за Гватемала, чрез Световната Хранителна Програма. Гватемала е една от страните, от които произхожда царевицата и евентуалното замърсяване с генно-модифицирана такава заплашва биоразнообразието.
Какво мислят европейците за храните съдържащи ГМО?
Загрижеността и отхвърлянето на генно-модифицираните храни от европейците остават високи. Гласуването според последния Евробарометър , показва , че 94.6 % от хората искат да имат право на избор, 85.9% искат да знаят повече преди да консумират ГМ храни, а 70.9% просто не желаят ГМ храни.Какво мислят хората:
Австрия
През Април 2000г. една четвърт от населението над 18г. иска забрана на ГМ храните.


Хърватия
Проучване през януари 2002 показва, че75.5% от хърватите не искат да консумират ГМ храни и 80.7% поддържат закона за забрана на ГМ храните.


Чешката република


През ноември 2000 г. проучване на група чешки телевизии и радиостанции показва, че 99% от консуматорите не искат ГМ храни да се продават в Чешката република


Дания
През ноември 2000 г., проучване на Nordic Industrial Fund Дания ,Финландия и Норвегия, показа , че пазарно предимство имат продуктите произведени без прилагане на ГМ технологии.


Франция
Проучване от ноември 1999, показва, че повече от полсвината консуматори имат сериозни резерви по отношение на ГМ храни, а 91% от хората казват, че не получават задоволителна информация.


Германия
Съграсно проучване от ноември 2000, само 34% oт германците мислят че генното инженерство носи ползи за селското им стопанство и хравителна промишленост.


Италия
През март 2001, проучване поръчано от италианкото министерство на земеделието показва,че 67% от хората са против използване на ГМО в селското стопанство, а 75 % мислят че законодателството е непълно в това отношение.


Холандия
През юни 2001, проучване на университета в Твенте показва че 65% oт датчаните отхвърлят ГМ храните. Само 31% са съгласни за отглеждане на ГМ култури и то след установяване на въздействието им върху околната среда след многогодишни изследвания.

Словакия и Полша.


Съответно 79 и 84 % от аткетираните искат стриктно етикетиране. Приблизително същият процент от запитаните предпочитат натуралните пред ГМ храните.


Испания
Проучване от центъра за социологични изследвания от 2001 говори, че 53% от испанците определят постиженията на генното инженерство за опасни за околната среда и 49% - опасни за хората. 92% считат етикетирането за абсолютно задължително.


Обединеното кралство


През 2001 г. 80% от англичаните считат, че месото от животни, хранени с ГМ храни трябва да се етикетира. 50% отхвърлят категорично консумацията на ГМ храни.

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница