Тенденции на развитие на пазара на яйца и птиче месо (бройлери) в ес и България през м октомври 2013 гДата15.08.2018
Размер22.56 Kb.
#79386
Тенденции на развитие на пазара на яйца и птиче месо (бройлери) в ЕС и България през м. октомври 2013 г.

Средно месечните цени на яйца за консумация в България през м. октомври 2013 г. са били в размер на 118,92 евро/100 кг или 0,141 лв./брой. В сравнение с предходния месец, цената нараства с 4,3%. За същия период, средните цени в ЕС също са нараснали – с 3,8%, достигайки 129,23 евро/100 кг (0,153 лв./бр.). Както се вижда от фигурата, разликата между нивата на цените на яйца на европейския и на българския пазар постепенно намалява и стойностите им се доближават, като през последните два месеца тя е 0,12 – 0,13 лв./бр.
Наблюдавайки ценовото равнище във всички европейски страни, както и през предходните месеци, през м. октомври се отчита съществен марж - между 99 и 228 евро/100 кг. Традиционно, най-високи нива са регистрирани при цените на яйца в Италия (228,51 евро/100 кг), Швеция (211,77 евро/100 кг), Кипър (177,32 евро/100 кг), Дания (171,60 евро/100 кг) и Хърватия (169,53 евро/100 кг). Страните-членки, в които са регистрирани по-ниски цени са: Белгия (99,21 евро/100 кг), Испания (99,49 евро/100 кг), Чехия (103,24 евро/100 кг), Франция и Румъния (105 евро/100 кг). В изброените страни, цените на яйцата са под нивата им както от средната за Общността, така и от цената на яйца на българския пазар през м. октомври `2013.

Сравнявайки октомври `2013 с година по-рано (октомври`2012), прави впечатление динамиката на цените за целия период. Отчетен е значителен спад на цените на яйца за консумация, както на българския, така и на европейския пазар. От м. юли 2013 г. започва плавно повишение, но въпреки това цените все още остават на по-ниски нива, спрямо м. октомври `2012. Намалението на цените в България е с 19,5%, или 147,73 евро/100 кг (0,175 лв./бр.), а на европейския пазар - с 20,2% (161,89 евро/100 кг. или 0,192 лв./бр.).Средната цена на замразено бройлерно месо, регистрирана на българския пазар през м. октомври 2013 г. е нараснала с 3,5% спрямо предходния месец, достигайки 167,20 евро/100 кг или 3,27 лв./кг.
За разлика от цените в България, и през м. октомври 2013 г. продължава спада на средно европейската цената на бройлери, която е с 3,1% по-ниска от предходния месец - 191,42 евро/100 кг (3,75 лв./кг).

Въпреки слабото отклонение на средната цена за ЕС, при цените на бройлерно месо в отделните държави се наблюдава значителна динамика. За разглеждания период, цените в някои страни-членки традиционно се задържат на високи равнища. Така например във Финландия цената е чувствително по-висока от средната за Съюза - с 42,7% (273,17 евро/100 кг), Германия – с 39% (266 евро/100 кг), Кипър – с 35,5% (259,30 евро/100 кг) и Дания – с 33,2% (255,14 евро/100 кг). Най-ниски равнища отбелязват цените в Полша (128 евро/100 кг), Литва (152,97 евро/100 кг) и Португалия (154 евро/100 кг).


Сравнявайки цените на птиче месо на българския и европейския пазар през м. октомври 2013 г. и тези година по-рано (октомври `2012), се вижда, че те са на относително близки нива. Цената на български бройлери през 2013 г. е с незначително отклонение надолу - с 0,9%, спрямо 2012 г., когато е била 168,67 евро/100 кг, а цената в ЕС е с 1,9% по-ниска за същия период (195,15 евро/100 кг, октомври 2012 г.). Може да се каже, че за разглеждания период, цените на птиче месо остават стабилни както на българския, така и на европейския пазар.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница