Теодор Венков СедларскиДата20.03.2017
Размер117.61 Kb.
#17347

автобиография


Лична информация


Име

Теодор Венков Седларски

Адрес

Бул. Цариградско шосе №125, Бл. 3, каб. 501

Телефон
E-mail

t.sedlarski@feb.uni-sofia.bg

Националност

България

Година на раждане

1978Трудов стаж


• Дати (от-до)

2009 –

• Име и адрес на работодателя

Софийски университет «Св. Климент Охридски», Стопански факултет,

Катедра “Икономика”

Сфера на работа

Образование / Наука

• Заемана длъжност

Старши асистент• Дати (от-до)

2005 – 2009

• Име и адрес на работодателя

Софийски университет «Св. Климент Охридски», Стопански факултет,

Катедра “Икономика”

• Сфера на работа

Образование / Наука

• Заемана длъжност

Асистент• Дати (от-до)

май 2005 – септ. 2005

• Име и адрес на работодателя

Deutsche Bank AG - Credit and Investment Banking – Франкфурт/Майн, Германия

• Сфера на работа

Инвестиционно банкиране

• Заемана длъжност

Стажант (Програма „Българска мечта”)• Дати (от-до)

ноем. 2003 – фев. 2004

• Име и адрес на работодателя

ТБ Биохим (HVB~България), Централно управление - София

• Сфера на работа

Търговско банкиране

• Заемана длъжност

Мениджър отношения с междуродни компанииПреподавателски опит


• Дати (от-до)

2005 –

Учебно заведение

Софийски университет «Св. Климент Охридски»

• Факултет/Департамент

Стопански факултет / Катедра Икономика

• Курсове

Икономически теории (упражнения / лектор – проф. д.ик.н. Н. Бехар)
Макроикономика (упражнения на немски език / лектор – проф. С. Параскевополус, Университет Лайпциг, Германия)
Пари и банки (упражнения на немски език / лектор – проф. Р. Андерег, Университет Кьолн, Германия)
Микроикономика (упражнения на немски език / лектор – д-р В. Клайн, Университет Кьолн, Германия)• Дати (от-до)

2007

• Учебно заведение

Софийски университет «Св. Климент Охридски»

• Факултет/Департамент

ЦЕДЕС – Германикум (Център за европейски и германски изследвания)

• Курсове

Основи на управлението (упражнения на немски език)


Научни публикации

Седларски, Т. (2009), „Транзакционни разходи в процеса на системна трансформация в България”, Икономическа мисъл, 2/2009, с.35-55.

Седларски, Т. (2009), „Концепцията за транзакционните разходи в неокласическата и неоинституционалната теория”, Икономически алтернативи, бр.1/2009, с.79-87.

Седларски, Т. (2009), „Еволюция на теорията на институционалната промяна на Дъглас Норт”, приета за печат в Икономически алтернативи.

Седларски, Т. (2009), „Поведенчески аспекти на транзакционните разходи", Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 8, под печат.

Седларски, Т. (2009), „Неформални институции, идеологии и транзакционни разходи”, приета за печат в Социологически проблеми.

Седларски, Т. (2008), „Трансакционни разходи и икономически растеж”, Статистика, 2/2008, с.18-36.

Седларски, Т. (2008): “Имуществените права в процеса на системна трансформация в България – подходът на Д. Норт”, Управление и образование, 2(4), с.83-92.

Чобанов, Г. / Х. Егберт / Т. Седларски (2008): „Измерване на транзакционния сектор: Българската икономика 1997-2003”, Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 7, 265-277.

Чобанов, Г. / Х. Егберт / Т. Седларски (2007): „Методи за статистическо извличане на данни за трансакционните операции на микро ниво”. Статистика, 1/2007, с.5-14.Участие в конференции

Окт. 2009 – „Измерване на корупцията в България”, доклад в рамките на научен семинар „Изледване на корупцията”, Държавен университет - Висше икономическо училище, Москва, Русия, 17-18 окт. 2009

Септ. 2008 – “Property Rights in the Transformation of the Bulgarian Economy” (Имуществените права в процеса на системна трансформация в България), презентация на Международната конференция “Образование, наука, икономика и технологии в глобалния свят”, Университет Проф. Асен Златаров, Бургас, 12-14 септ. 2008

Юли 2008 – “Transaction Costs and Economic Growth” (Транзакционни разходи и икономически растеж), презентация в рамките на Докторантската лятна школа “Probabilistic Causality” на Централноевропейския университет (CEU SUN), Будапеща, Унгария, 20 юли – 1 август 2008

Окт. 2007 – Albert, M., Chobanov, G., Egbert, H., Mertins, V. and Sedlarski, T. 2007: "Legitimacy and Choice of Procedures: Experimental Evidence from Bulgaria" (Легитимност и избор на процедури: експериментални свидетелства от България), презентация на 10-тата Международна конференция на Стопански факултет „Политики за икономическо и социално развитие към икономика, основана на знанието в Европа”, София, Бояна, 5-7 окт. 2007

Юни 2007 – "Transaction sector tendencies in EU countries" (Тенденции в развитието на транзакционния сектор в страните от ЕС), презентация на Международната докторантска конференция "Germany in a Global World", Duitsland Instituut, Амстердам, Холандия, 12-15 юни 2007

Май 2004 – "System transformation, liberalisation, macroeconomic stability” (Системна трансформация, либерализация и макроикономическа стабилност), презентаця на семинара "Социалното пазарно стопанство – възможен път за трансформиращата се икономика на България” - GESW / Флото, Германия – Фондация Лудвиг Ерхард (Бон)


Участие в национални и международни проекти

Юли 2008/9 – Научноизследователски обмен между СУ „Св. Климент Охридски” и Университа в Кьолн, Германия

Юли/Авг. 2006/7/8/9 – Научноизследователски обмен между СУ „Св. Климент Охридски” и Университа в Заарбрюкен, Германия

Окт. 2006 – Организация и провеждане на икономически ескперимент „Легитимност и съпротива” с участието на 100 студенти от СУ „Св. Климент Охридски”. Съвместен проект на Стопански факултет и Катедрата по Икономическа теория към Университета в Заарбрюкен, ГерманияАвг. 2006 – Проект „Изграждане на устойчив изследователски капацитет в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски’”: работно посещение в Катедрата по Икономическа теория към Университета в Заарбрюкен, Германия


Образование и обучение
• Дати (от-до)

септември 2008 – януари 2009

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

Университет за икономически, правни и социални науки – Санкт Гален, Швейцария

• Основни предмети/застъпени професионални умения

Научна специализация в рамките на докторантска програма "Организация и култура" (Стипендия на Швейцарската конфедерация )• Дати (от-до)

март – юли 2008

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

Икономически университет – Виена, Австрия

• Основни предмети/застъпени професионални умения

Научна специализация по Нова институционална икономика (Стипендия "Ернст Мах" за докторанти на Австрийското федерално министерство за наука и изследвания)• Дати (от-до)

Фев. 2005 –

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

Софийски университет «Св. Климент Охридски» / Стопански факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения

Докторант по Икономика• Дати (от-до)

2002 – 2004

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

Софийски университет «Св. Климент Охридски» / Стопански факултет

• Наименование на придобитата квалификация

Магистър по Бизнес администрация / Организационно развитие• Дати (от-до)

1999 – 2002

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

Софийски университет «Св. Климент Охридски» / Стопански факултет

• Наименование на придобитата квалификация

Бакалавър по Стопанско управление• Дати (от-до)

1997 – 1999

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

Икономически университет – Виена, Австрия

• Основни предмети/застъпени професионални умения

Бизнес администрация• Дати (от-до)

1992 - 1997

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

Немска езикова гимназия «Гьоте» - Бургас

• Основни предмети/застъпени професионални умения

Немски езикЛични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език

БългарскиДруги езици


Английски

• Четене

Отлично

• Писане

Добро

Разговор

Добро
Немски

• Четене

Отлично

• Писане

Отлично

• Разговор

Отлично
Руски

• Четене

Добро

• Писане

Основно

• Разговор

Добро
Испански

• Четене

Основно

• Писане

Основно

• Разговор

Основно
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.

Член на организационния комитет за Международната годишна конференция на Стопански факултет 2004-2009.

Избран за член на Факултетния съвет на Стопански факултет, окт. 2007


стр.


Автобиография

Теодор Седларски

Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница