Теория на електронните схемистраница2/2
Дата31.03.2024
Размер2.53 Mb.
#120842
ТипЗадача
1   2
Курсова работа 2021 - отчет - Димитър Балтаков
Свързани:
курсов проект - Асх
* Schematics Netlist *
V_V1 1 0 9V
R_R1 1 2 5k
R_R2 1 2 30k
R_R3 1 2 -90k
R_R4 2 0 4.5k
V_V5 2 0 0V

1.5. Командите за анализите са:


** Analysis setup **
.OP

2. Резултати:

2.1. Резултати върху схемата (токове и потенциали) са:


NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( 1) 9.0000 ( 2) 0.0000
Потенциали на възлите са:

VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V1 -2.000E-03
V_V5 2.000E-03
TOTAL POWER DISSIPATION 1.80E-02 WATTS
2.3. Консумирана мощност е:

3. Сравнете получените данни от изчисленията и симулацията. Изчислените относителната грешка ( ):Величина

Изм, единица

Стойност

Относителна грешка (δ)

Изчисление (X)

Симулация (Y)mW

18

18

0mA

1.8

1.8

0mA

0.3

0.3

0mA

-0.1

-0.1

0mA

2

2

0mA

2

2

0

4. Анализирайте и дайте оценка на резултатите от компютърните симулации:
Сравнете получените стойности след изчисление и симулации. На какво се дължат разликите?
Разлики с изчисленията няма защото стойностите на елементите са стандартни.


Задача 2
Анализирайте схемата и определете типа на предавателната характеристика по напрежение Ku в символен вид, полюсния качествения фактор Qp, полюсната честота ωp.


фиг. 2
Анализираната схема представлява:

2.2. Схемата с вътрешните възли има вида

2.2.1. Схемата с многополюсниците има вида:

2.2.2. Схемата с подходящия макромодел за ОУ има вида:

2.3 Матрицата на проводимостите [Y] има вида:
=
1

2

3

5

1

YN11

YN12

YN13

0

2

YN21

YN22 + 1

YN23 + A

-1

3

YN31

YN32

YN33

0

5

0

-1

- A

0

2.4. Формулата за коефициента на предаване по напрежение има вида:
2.4.1 Таблица адюнгирани количества:

Адюнгирани количества

Формула за изчисление

Символен вид

Символ𝑏𝑏 ∗ aa− ba ∗ ab

(Y’N222+1)*Y’N111

aa

-

Y’N111

ab

-

0

ba

-

0

bb

-

Y’N222+1

aa, bb

aa ∗ bb − ab ∗ ba / 

0

2.4.2. Схемите на многополюсниците и техните матрици


2.4.2.1. Схемата за пасивно звено на входа на веригата има вида:

2.4.2.2. Матрицата на проводимостите [Y] на има вида:
=
1

3

4

1

1/R1

0

-1/R1

3

0

C1p

-C1p

4

-1/R1

-C1p

1/R1 + C1p

2.4.2.3 Формулата за обобщения параметър има вида:


=-

2.4.2.4. Схемата за пасивно звено в обратна връзка има вида:2.4.2.5. Матрицата на проводимостите [Y] на има вида:

2

3

5

2

C3p + 1/R2

-1/R2

-C3p

3

-1/R2

C2p + 1/R2

-C2p

5

-C3p

-C2p

C2p + C3p + 1/R3

2.4.2.6. Формулата за обобщения параметър има вида:


=
2.4.3. Формулата за Ku има вида:
Ku = = =

2.4.3.1. Вида на филтъра е:


Заграждащ филтър
2.4.3.2. Полюсна честота:
b2 = R3R4C2C3p2
b1 = =
b0 =
ωp = = =
𝑄𝑝 = = =
Задача 3
Анализирайте сигналния граф и определете предавателната характеристика по напрежение Ku. Предложете схемна реализация по метода на аналоговото моделиране. При реализацията използвайте аналогови суматори и интегратори с ОУ.
фиг. 3
Анализираната схема представлява:

3.2. Броят и коефициентите на предаване на контурите с еднопосочни клони са:
1 * (-1) * * β = -
1 * (-1) * * * ξ = -
3.3. Детерминантата на графа е:
1 - ∑ Li = 1 – (L1 + L2) = 1 + + =
3.4. Броят и коефициентите на предаване по преките пътища между U1 и U2 са:
n = 3
p_1= 1* (-1) * z * (-1) = z
p_2= 1 *(-1) * 1/p * x * (-1) = x/p
p_3= 1 *(-1) * 1/p * 1/p * y * (-1) = y/p^2

3.5. Под детерминантите на графа са:


1
1
1

3.6. Предавателна функция на сигналния граф, определена по формулата на Мейсън има вида:


* ∑pi * ∆I = = = Ku
3.7. Филтърът е:
Заграждащ
3.8. За реализацията на клоните с предаване се използва схемата:

чиято предавателна функция е:
- = -
3.9. Схемата на тривходов суматор има вида:

а предавателната му функция е:
- * U1 + * ( * U1 + * U2)

3.10. Преобразувания граф има вида:


3.11. Схемата за реализация на проектирания филтър има вида:


Курсова задача по ТЕС, студент (име, фак. №)


Сподели с приятели:
1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница