Терен и пособия член гранични линии и очертанияДата25.10.2018
Размер70.5 Kb.
#98044
ПРАВИЛА

ТЕРЕН И ПОСОБИЯ


ЧЛЕН 2. ГРАНИЧНИ ЛИНИИ И ОЧЕРТАНИЯ
Игрището се очертава с линии , широки 5 см. които са включени в размерите на игрището.

2. 18–метрови линии по дължина на игрището се наричат странични , а 9 – метровите крайни.

3. Очертаването на игрището е задължително за всички състезания . То може да се извърши винервайс , гипс , вар , боя и др.

- Забранява се очертаване с тухли , бетонови бордюри , мета и др. , които могат да излязат над равнището на терена , както и да бъдат вдълбани линиите , защото това е опасно за нараняване на състезателите .

- При игрища, очертани с гипс, вар, винервайс и др. , е необходимо при заличаване на линиите по време на играта , в почивките между геймовете, линиите да бъдат възстановени , за да протече играта при нормални условия .

4. Когато теренът на игрището е изграден от дъсчен под, очертаването се извършва с блажна боя.

- цветът на ограничителните линии трябва да бъде различен от този на терена . Препоръчва се при очертаването им да се използват ярки – светли цветове (бял или жълт ) , които са добре видими.
ЧЛЕН 3 . СРЕДНА ЛИНИЯ
1. Това е линията под мрежата – широка е 5 – см. Тя съединява двете странични линии и дели игрището на две еднакви части .
Ч Л Е Н 4. ЛИНИЯ НА НАПАДЕНИЕТО
Нападателно и отбранително поле .

1. В двете части на игрището , успоредно на средната линия и на разстояние 3 м. от нея, се начертава по една линия , дълга 9 м. и широка 5 см., която наричаме линия на нападението . Широчината на линията от 5 см. се включва в трите метра .

2. Нападателно поле . Това е площта между средната линия и линията на нападението , включваща и широчината на двете линии , като последната е продължена мислено до безкрайност.

3. Площа между нападателното поле и крайната линия, включва и широчина на крайната линия , се нарича отбранително поле .


Ч Л Е Н 5. СЕРВИС ЗОНА
Двете линии , дълги 15 см. и широки 5 см. , отдалечени на 20 см. от крайната линия , ограничават сервис-зоната . Едната линия се по продължение на дясната странична линия , а другата – на 3 м. вляво от нея , перпендикулярно на крайната линия .
Ч Л Е Н 6. ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА
При температури по – ниски от плюс 10 градуса в целзий (плюс 50 градуса по Ф ) , се разришава на състезателите да се състезават с горно (номерирано) облекло .
Ч Л Е Н 7 . МРЕЖА
1. Мрежата е дълга 9,5 м. и широка 1 м. ;

2. Тя е оплетена на квадрати със страни 10 см. На горната част на мрежата от двете й страни се пришива бяла платнена лента , широка 5 см. , през която се прокарва стоманено въже , с което мрежата се опъва.

3. Мрежата трябва да бъде поставена точно над средната линия , да бъде добре затегната и да не позволява разхлабване по време на игра . Мрежата трябва да бъде и добре опъната , че да дава възможност на топки , ударили се в нея да могат да бъдат върнати в игра от играещите . За целта се препоръчва мрежата да бъде опъвана както в горния така и в долния край с обтегачи . Когато се опъне , страните на квадратите й трябва да бъдат успоредни и перпендикулярни на горния край на мрежата и на терена .
Ч Л Е Н 8. ВИСОЧИНА НА МРЕЖАТА
1. Височина на мрежата , мерена в средата е :

за мъже – 2,43 метра

за жени – 2,24 метра

за юноши мл. възраст – 2,35 метра

за юноши ст. възраст – 2,40 метра

за девойки мл. възраст – 2,15 метра

за девойки ст. възраст – 2 ,20 метра

2. Двата края на мрежата трябва да са със височина и да не надвишава определената височина повече от 2 см.


Ч Л Е Н . 9 СТАНИЧНИ ЛЕНТИ
Това са подвижни бели ленти , широки 5 см. които се поставят в краищата на мрежата , перпендикулярна на страничните и средната линии .

Правилното им поставяне се проверява с помощта на отвес , падащ отвесно от горния край на мрежата .


Ч Л Е Н 10 СТЪЛБОВЕ
1. Стълбовете които държат и на които се опъва мрежата , се поставят на разстояние от 0,50 м. до 1 м. от страничните линии и точно по продължение на средната линия ;

2. височината им не бива да бъде по – голяма от 2,60м. При тези разстояния и размери не се пречи на развитието на играта съдийството , както и се дава възможност мрежата да бъде опъвана на всички нужни височини .

3. Стълбовете трябва да бъдат заоблени и гладки , като железните им краища бъдат обвити с мека материя .

- Когато е необходимо , стълбовете могат да бъдат укрепвани допълнително с телени въжета и те трябва да бъдат обвити с дебела мека материя , ясно отличаваща се от околната среда .

- Непокритата част на теленото въже от мрежата , в края при двата стълба , трябва също да бъдат обвити с подходяща мека материя .
Ч Л Е Н 11 ВИД НА ТОБКАТА
Топката трябва да бъде кръгла с мека кожена обвивка и плондер от гума или подобни материи
Ч Л Е Н 12 ЦВЯТ
Топката трябва да бъде едноцветна . За състезания в зала цветът й трябва да бъде светъл .
Ч Л Е Н 13 ГОЛИМЕНА
Обиколката на топката трябва да бъде 65 см.
Ч Л Е Н 14 ТЕГЛО
- Теглото трябва да бъде 270г

- Ако по време на играта топката стане по–тежка и влажна , тя трябва да се смени . Съдията е лицето , което ще определи дали топката е редовна и дали е необходимо да се подмени . Ако състезанието е започнало с нормална топка и тя по – време на играта е изменила размерите си, а това се установи след завършване на срещата , основание за жалба няма .


Ч Л Е Н 15 ВЪТРЕШНО НАЛЯГАНЕ В ТОПКАТА
Налягане на въздуха вътре в топката трябва да бъде в границите на 0,48 до 0,52 кг / см2, измерено с подходящ манометър

ПРАВИЛА
Ч Л Е Н 28 БРОЙ НА ГЕЙМОВЕТЕ


Всички официални състезания се провеждат :

1. В три спечелени гейма от максимално изиграни пет гейма – за мъже , жени , юноши и девойки младша и старша възраст

2. Състезания между национални отбори независимо от възрастта се провеждат в три спечелени гейма от максимално изиграни пет гейма .
Ч Л Е Н 29 ИЗБИРАНЕ НА ИГРИЩЕ
Капитаните на отборите теглят жребий за избор на игрище или първи сервис. Печелившият избира първия сервис или страна на игрището .
Ч Л Е Н 30 ИЗБИРАНЕ НА ИГРИЩЕ ЗА РЕШИТЕЛНИЯ ГЕЙМ
Преди започване на решителния гейм отново се тегли жребий за избор на игрище или първи сервис .
Ч Л Е Н 31 СМЯНА НА ИГРИЩАТА
След всеки гейм отборите сменяват игрищата .
Ч Л Е Н 32 СМЯНА НА ИГРИЩАТА ПО СРЕДАТА НА РЕШИТЕЛНИЯ ГЕЙМ
1. Смяната на игрищата се извършва в решителният гейм , след като единият отбор е направил осем точки , но сервисът продължава да се изпълнява от състезателят , който го е изпълнявал в момента на смяната .

2. В случай , че смяната на игрищата не е направена в предвидения от правилата момент то тогава трябва да стане веднага щом съдиите или един от капитаните забележи това . В такъв случай резултатът остава такъв , какъвто е бил до момента на действителната смяна .

3. Смяната на игрищата в решителният гейм трябва да се извърши без никакво прекъсване .
Ч Л Е Н 33 ПРЕКЪСВАНЕ НА ИГРАТА ЗА ПОЧИВКА
1. Прекъсване на играта за почивка на единият отбор може да се разреши само от един от двамата съдии , когато топката е вън от игра – при "мъртва топка

2. Когато капитанът или треньора на отбора поискат прекъсване на играта , те са задължени да съобщят дали искат почивка или смяна на състезател . Ако не сторят това, първият съдия дава почивка

3. Всеки отбор има право на две почивки в един гейм .

4. Прекъсването на играта за почивка трае 30 секунди . Почивката може да бъде скъсена по искане на капитана или треньора на отбора , който я е поискал

5. Двете почивки могат до бъдат поискани последователно от единия или другия отбор, без да се възобновява играта .

6. Почивката на един от отборите може да бъде последвана веднага от смяна на състезател – по искане на един или другия отбор . Също така след ползване на смяната може да се поиска незабавно почивка , от който и да е от двата отбора

7. Ако треньор или капитан от един отбор поиска почивка , след като редовните две почивки за неговият отбор са били извършени , съдията има право да накаже треньора или капитана поискал тази почивка .
Ч Л Е Н 34 ПРЕКЪСВАНЕ НА ИГРАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМЯНА НА СЪСТЕЗАТЕЛИ
1. Прекъсване на играта за смяна на състезател от един отбор може да се разреши от един от двамата съдии , когато топката е вън от игра .

2. Смяната на състезател се извършва при поискване от капитана или треньора на отбора .


Ч Л Е Н 35 ПРЕКЪСВАНЕ НА ИГРАТА МЕЖДУ ГЕЙМОВЕТЕ
Между отделните геймове се разрешава не повече от 2 минути прекъсване на играта .

Преди започване на решителният гейм това прекъсване може да продължи 5 минути .

В така определеното време за прекъсване на играта между геймовете се извършва смяна на игрищата от отборите .
Ч Л Е Н 36 ПРЕКЪСВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Когато в една среща поради някаква причина (атмосферни , материални или други ) състезанието се прекъсне , то :

1. Ако състезанието се възобнови на същото игрище след едно или повече прекъсвания на играта за общо по – малко от 4 часа , резултатът , постигнат в гейма при прекъсването , се запазва и състезанието продължава

2. Ако състезанието се възобнови но друго игрище или друга зала , резултатът който е бил постигнат се анулира , като се запазва само резултатът за завършилите геймове

3. Ако общото прекъсване продължи повече от 4 часа , състезанието се преиграва изцяло независимо от избраното игрище .


УЧАСТНИЦИ
Ч Л Е Н 16 . ПОЗНАВАНЕ ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА
Всеки състезател трябва да познава правилата на играта и стриктно да ги изпълнява.
Ч Л Е Н 17. ОБРЪЩАНЕ КЪМ СЪДИЯТА
1. Само капитана на отбора има право да се обръща към първия съдия и да говори с него и от името на своите състезатели , когато това се налага . Той може също така да се обръща и към втория съдия само по въпроси от неговата компетентност.

2. Капитанът влиза във връзка със съдиите само след като играта е прекъсната (при мъртва топка) . По негово искане съдията трябва да обоснове своето решение не бива да допусне никакъв спор . Капитана на отбора може след завършване на срещата да отбележи своите бележки в протокола на състезанието ;

3. Във всички случаи обръщението на капитана на отбора към съдиите трябва да бъде в учтив тон. В противен случай след забележка капитанът се наказва .
Ч Л Е Н 18 ПОВЕДЕНИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ
Всички действия , посочени по–долу , трябва да бъде незабавно наказани :

1.Влизане в спор със съдиите по повод на техни отсъждания

2.Правене на настойчиви бележки на длъжностни лица

3.Извършване на обидни действия или действия , с който се цели да се повлияе на решенията на длъжностните лица

4.Правене на обидни или лични бележки на противниците

5.Пляскане с ръце , викане или извършване на каквито и да е действия в момента , когато топката се докосва при посрещането на сервиса , с цел да се попречи на съдията при отсъждане на евентуални грешки , допуснати от състезателите , които посрещат сервиса.


Ч Л Е Н 19 РЪКОВОДСТВО НА ОТБОРА
Капитана на отбора , треньора и ръководителите на отбора са отговорни за дисциплината на отбора .
Ч Л Е Н 20 ТРЕНЬОРИ И РЪКОВОДИТЕЛИ
1.Треньорите и ръководителите на отборите са длъжни да познават добре правилата на играта и стриктно да ги изпълняват

2.Треньорите и ръководителите на отборите нямат право по време на състезанието да оспорват решенията на съдиите , както и да искат обяснения от тях

3.Треньорите имат право да ръководят своя отбор , като поискат прекъсване на играта за извършване на смени или почивка .
Ч Л Е Н 21 КАПИТАН НА ОТБОРА
1. Капитанът на отбора е лицето , което на игрището представлява отбора и само той единствен има право да говори със съдиите по време на срещата

2. Само капитана на отбора има право да протестира.


Ч Л Е Н 22 ЕКИПИРОВКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ
1. Облеклото на състезателите се състои от фланелка , гащета и леки , гъвкави обувки без ток . Забранено е състезателите да носят предмети които могат да причинят нараняване по време на играта . При поискване съдията може да разреши един или повече състезатели да играят без обувки.

2. Състезателите от един отбор трябва да имат на гърдите и гърба си номера , високи 15 см. Широчината на лентата е с която са надписани цифрите , трябва да бъде 2 см. Всеки състезател е задължен да носи на гърдите и гърба на фланелката си номер , избран от 1 до 99 . Номерата са задължителни , но изборът им е свободен . Не се допускат в игра състезатели от един отбор без номера на фланелката или с еднакви номера.

3. Капитанът на отбора трябва да има на лявата си къра лента с размери 8 на 1,5 см.

4. Цветът на номера и лентата трябва да бъде различен от този на фланелката.


23 СПРЕТНАТОСТ НА ЕКИПЕРОВКАТА
Състезателите от един отбор трябва да се представят на игрището в чисто и спретнато облекло и с еднакъв за всички цвят на облеклото . Ако температурата е доста ниска съдията може да разреши на състезателите да носят горно облекло (анцузи ) , но при условие , че то има същата номерация както фланелките .
Ч Л Е Н 24 БРОЙ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ
Всеки отбор трябва да има най–малко 6 състезателя .

Съставът на един отбор , включително и резервите , не може да повече от 12 души за едно състезание.

Ако по една или друга причина единият от отборите има по-малко от 6 състезателя , то той не може започне състезанието . Ако това се случи по време на играта , той губи гейма , като броят на постигнатите до този момент точки от него се запазва .

Преди всяко започване на състезание имената на всички състезатели , включително и резервите се вписват в протокола на състезанието .

Състезател не вписан в протокола преди започването на състезанието , няма право да участва в това състезание

.

Ч Л Е Н 25 РЕЗЕРВНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ


1. Резервните състезатели , треньорите и лекаря на отбора се намират в близост до терена и на противоположната страна на първия съдия – на определените им места .

2. Резервните състезатели могат да се разгряват извън игрището при условие че не пречат за нормалното провеждане на срещата й след това ще се върнат на определеното им по – горе място.


Ч Л Е Н 26 СМЯНА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ
1. Смяната на състезателите се извършва само когато играта е прекъсната (мъртва топка), и то след поискването й от страна на треньора или капитана на отбора , от първия или втория съдия .

Смяна и не се разрешава , след като първият съдия е дал сигнал за започване на играта .

2. Резервният състезател , който ще влезне в игра трябва предварително да се представи на секретаря в игрално облекло , готов да заеме мястото си веднага щом това му бъди разрешено

3. Капитана или треньора трябва да уведоми секретаря кой състезател (или кои състезатели) ще излязат и кой (или кои) ще ги заменят .

4. Сменяваният и сменяващият състезател се обаждат съдийския апарат , че извършват смяна с вдигане на ръка .Най – напред излиза от игра сменяваният състезател и тогава влиза сменяващият състезател .

Смяната трябва да се извърши бързо , без да се прекъсва продължително играта .

5. Всеки отбор има право да извърши в един гейм най – много 6 смени .

6. Ако един състезател е излязъл поради наказание или нараняване , заместникът му трябва незабавно да влезе в игра .

7. Когато капитанът на отбора излиза от игра то той посочва кой състезател ще го замества . Последният с вдигане на ръка уведомява съдията за това .

8. Ако по решение на съдията един състезател е отстранен и ако отборът е изчерпил нормалните си смени , предвидени от правилата на играта , то този отбор губи гейма , като запазва спечелените до момента на отстраняването на състезателя точки , а противниковият отбор получава 25 точки или сбор от точки , който му дава преимущество с 2 точки.


ИГРА С ТОПКАТА
ЧЛЕН 40 УДАР ПО ТОПКАТА
Топката може да бъде ударена с която и да е част на тялото от кръста на нагоре изключение , че в защита може да се използват главата или един от краката, но удара се брои така че се счита за два удара . Броят на позволените удари от един отбор, след което топката трябва да бъде прехварлена съгласно правилата на играта в противниковото игрище е най–много три . Броят на ударите може да бъдат и по–малко, което се върши по усмотрение на отбора в определена ситуация .
ЧЛЕН 41 ЕДНОВРЕМЕННО ДОКОСВАНЕ
Топката може да докосне няколко части на тялото (от краста на горе) , но това да стане едновременно и топката да не бъде задържана повече от допустимото време за нанасяне на един удар .
ЧЛЕН 42 ОТИГРАНА ТОПКА
Състезателят се счита за играл с топката тогава , когато той я докосне или когато по време на играта тя го докосне .

ЧЛЕН 43 ЗАДЪРЖАНА (НОСЕНА) ТОПКА


- Когато топката се задържи повече от допустимото до нанасяне на един удар време в ръцете на състезателя, който играе с нея , смята се, че той я е задържал или носил .

- Ударът по топката трябва да бъде ясен и отчетлив .

- Бавното повдигане, тласкане, носене или проследявяне на топката се счита за задържане (носене) и се маркира като грешка .

- Чисто и отчитливо ударена топка с две ръце отдолу се счита за правелно изпълнение .

- При посрещане на силна топка (от сервис или забиване) понякога тя остава за малко по–дълго време в ръцете на състезателя , който я посреща . В този случай грешка не се отбелязва .
Не трябва да се считат за грешки следните удари по топката :

1. Когато ударът по топката е изпълнен едновременно с двете ръце и топката не е била задържана , но звукът на удара , е изпълнен с върха на пръстите .

2. Когато краткотрайно топката докосне върха нa пръстите и отскочи назад , без да се задържи.

3. Ако поеманата топка вследствие набраната скорост от силно изпълнен сервис или забиване е съмнително и грешка не е сигурна.

4. Ако ударът по топката е извършен правилно ръцете и тялото на състезателя са силно извити или опънати по време или след изпълнението на удара .
ЧЛЕН 44 ДВОЕН УДАР
1. Двоен удар е , когато състезател докосне последователно повече от един път с която и да е част на тялото си , преди друг състезател от същия отбор да я докосне (изключение при блокада).

Двоен удар по топката (тохката е ударена с едната или двете ръце едновременно) може да бъде отчетено и по звука . Задължение на съдията да прицени дали топката е отиграна правилно или грешно.

2. Ако състезател удари топката в мрежата веднага след това играе с нея , без топката да е бъде междувременно докосната от друг състезател , акцията се счита за грешка .

3. Докосването на топката от ръцете и главата на един от блокиращите състезатели не трябва да се счита за грешка (двоен удар) , а като два удара . В такъв случай някой друг от блокиращите или останалите състезатели може да играе с топката за трети удар :4. Ако топката удари например ръцете на един коя да е част от тялото над краста на друг от блокиращите състезатели (изключението прави докосването до главата ) това действие се зачита като един удар.
Каталог: person
person -> Sleepers ## Режисьор : Бари Левинсън
person -> Молхов Хаим Меворах
person -> Красимир Стоянов, главен секретар на Президента на Републиката
person -> Касета 1, Страна А
person -> Билингвизъм и диграфия в речта на българските геймъри
person -> Ритуал, протомит, език, религия – стъпки в процеса на моделиране на човешкото съзнание1
person -> Използване на Енерго-спестяващи механизми в роботиката
person -> Луна Давидова
person -> Компютърната лексика актуални процеси и тенденции


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница