Териториална дирекция “държавен архив” благоевградстраница1/11
Дата24.07.2016
Размер1.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
АНСАМБЪЛ “ПИРИН” – БЛАГОЕВГРАДУтвърждавам:

Петър Станев(ръководител на органа за управление на ДАФ)

(дата)
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВЕН АРХИВ” - БЛАГОЕВГРАД

(наименование на архива)
ДЪРЖАВЕН АНСАМБЪЛ ЗА ПЕСНИ И ТАНЦИ – БЛАГОЕВГРАД (1954- )

(наименование на фондообразувателя)

ДЪРЖАВЕН АНСАМБЪЛ ЗА МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ –

БЛАГОЕВГРАД (1954-1961)
ДЪРЖАВЕН АНСАМБЪЛ ЗА ПЕСНИ И ТАНЦИ – БЛАГОЕВГРАД (1961-1965)ДЪРЖАВЕН АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ (ДАНПТ) “ПИРИН” – БЛАГОЕВГРАД (1966- )

(промени в наименованието и крайните дати на промените )

ФОНД N 351


ИНВЕНТАРЕН ОПИС N 6

Описът включва документи от 1989 до 1999 г.
Има документи и от 1954 до 1988 г.
Съдържа 42 листа


N по ред

Индекс на дело


Наименование на архивната единица

Крайни дати

Брой листаЗабележка


РД – РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ
1.

РД-01

Заповеди на Комитета за култура – София за командироване на ансамбъла за участие във фолклорни фестивали в Швейцария, Люксембург, Франция, ГДР, ГФР и Югославия

29.04.1981, 31.03.1983, 27.04.1988, 8.02.1990

11


2.

РД-01

Заповеди на Комитета за култура - София за командироване на ансамбъла за изнасяне на концерти в СССР, Унгария, Австрия, Швейцария, Филипините, Авс-тралия, Гърция, Либия, Канада, Алжир, Китай, Израел, Сан Марино и Италия

4.05.1970, 24.09.1980-27.01.1982, 28.04.1986-21.06.1989


53


3.

РД-01

Заповеди на Комитета за култура – София за провеждане тържествен концерт за делегатите и гостите на ХІІІ конгрес на БКП на 2 април 1986 г. и за коман-дироването на участниците в концерта, включително и ДАНПТ “Пирин” – Благоевград

4.03., 6.03.1986

6


4.

РД-01

Заповед на Българската търговско-промишлена палата – София за коман-дироване на ансамбъла в СССР – гр. Москва за изнасяне на културна програма по време на юбилейната национална изложба “България днес и утре”

15.05.1989

3


5.

РД-01

Заповеди от Асоциацията за адаптация и трансфер на висш световен опит в област-та на образованието, културата и новите технологии и от Община Благоевград за командироване в САЩ на Кирил Стефа-нов – главен художествен ръководител на Държавен ансамбъл “Пирин” – Благоев-град, за сключване договори за турнета

3,9.12.1993

2


6.

РД-01

Заповеди на Община Благоевград и на ръ-ководството на ДАНПТ “Пирин” – Благо-евград за командироване на ансамбъла за изнасяне на концерти в Израел, Япония, Македония, Гърция и Португалия


14.07.1994-21.06.1995, 19.02,12.08.11998

23
N по ред

Индекс на дело


Наименование на архивната единица

Крайни дати

Брой листаЗабележка
7.

РД-02

Кореспонденция на ДАНПТ “Пирин” – Благоевград с държавни институции по дейността му. (Български, руски, англий-ски ез.)

1980-1982, 1985-1999

70


8.

РД-03

Кореспонденция на ДАНПТ “Пирин” – Благоевград с Общинския съвет, Амери-канския университет и Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград по предоставянето на база за творческата дейност на ансамбъла

1991-1993

21


9.

РД-04

Протоколи и материалите към тях от заседания на Дирекционния съвет

02.12.1989-23.11.1994

31


10.

РД-05

Протоколи и материалите към тях от заседания на Художествения съвет

24.06.1991-10.06.1993

12


11.

РД-06

Протоколи от общи събрания на танцовия състав и на хоровия състав

03.09.1991, 07.09.1992

2


12.

РД-07

Годишни отчети за дейността на ансамбъла

1993, 1997

3


13.

РД-08

Устройствени правилници (статути) на ДАНПТ “Пирин” – Благоевград

[1991,1996]

30


14.

РД-09

Правилници за вътрешния ред на ДАНПТ “Пирин” – Благоевград

1992, 1996

28


15.

РД-10

Инструкция за сключването на договори-те и реализацията на турнетата в чужбина на държавните музикални институти

Без дата

1


16.

РД-11

Тетрадка със снимки (работни копия) от честването на 10-годишнината на ансам-бъла

[1964]

27


17.

РД-11

Поздравителни адреси от Българската концертна дирекция и ЦС на профсъюза на работниците по изкуството до ДАНПТ “Пирин” – Благоевград по повод 10-го-дишнината му


[1964]

4


N по ред

Индекс на дело


Наименование на архивната единица

Крайни дати

Брой листаЗабележка
18.

РД-11

Писма от заместник-председателя на Комитета за култура – София до БТА, главния редактор на в. “Народна култура” и генералните директори на Българското радио и Българската телевизия с молба за отразяване 25-годишнината на ДАНПТ “Пирин” – Благоевград

[1979]

4


19.

РД-11

Дипляни, посветени на 25-годишнината на ансамбъла, програма за юбилейни концерти и покана за участие в научна сесия на 16 април 1979 г. на тема “Двадесет и пет години ДАНПТ “Пирин” – Благоевград – значение и място в българската култура” и др. (Български и английски ез.)

1979

31


20.

РД-11

Програма за спектаклите на ДАНПТ “Пирин” – Благоевград в Народния дворец на културата – София по повод 35 г. от създаването на ансамбъла

1989

5


21.

РД-11

Планове, план-сметки и писма до държавни институции във връзка с организиране честването на 40 г. от създаването на ансамбъла

1994

22


22.

РД-11

Програми за юбилейни концерти на ансамбъла по повод 40 години от основаването му

1994

13


23.

РД-11

Поздравителни телеграми от ансамбли, обществени организации и частни лица по повод 40-годишнината на ДАНПТ “Пирин” – Благоевград

05.1994

8


24.

РД-11

Поздравителни адреси от Съюза на българските композитори, ВМРО и Общонародно сдружение “Мати Болга-рия” до ДАНПТ “Пирин” – Благоевград по случай 40-годишния юбилей на ансамбъла

12-19.05.1994

3


N по ред

Индекс на дело


Наименование на архивната единица

Крайни дати

Брой листаЗабележка
25.

РД-11

Поздравителен адрес от Съюза на българските музикални и танцови дейци до ДАНПТ “Пирин” – Благоевград по случай 40-годишния му юбилей

18.05.1994

1


26.

РД-11

Поздравителен адрес от Община Благоевград до ДАНПТ “Пирин” – Благоевград по случай 40-годишния му юбилей

19.05.1994

2


27.

РД-11

Брошура “Отзиви за изкуството на Ансамбъла”, издадена по повод 40-годишния юбилей на ДАНПТ “Пирин” – Благоевград

1994

1 бр.

собствена номерация28.

РД-11

Библиографски указател на публикациите за ДАНПТ “Пирин” – Благоевград, изгот-вен от Универсална научна библиотека – Благоевград по повод 40-годишнината от създаването на ансамбъла

1994

65


29.

РД-11

Тематичен план на книгата “Пирин – чарът и чудото на България”, подготвена по повод 45 г. от създаването на ДАНПТ “Пирин” – Благоевград

[1998]

2


30.

РД-11

Брошура “Ансамбъл “Пирин”, издадена по повод 45-годишнината на ансамбъла

[1998]

1 бр.

собствена номерация31.

РД-11

Програма и рекламна брошура за концерт-спектакъл “Среща с красотата” в НДК – София по повод VІІ събор на народното творчество “Пирин пее `99” и 45 години от създаването на ДАНПТ “Пирин” – Благоевград

08.05.1999

3


Каталог: tda -> docs
docs -> По документални материали, съхранявани в тд „държавен архив
docs -> Списък на фондовете на държавния военноисторически архив велико търново
docs -> Ф о н д №45к инвентарен опис
docs -> Класификационна схема І. Биографични документи
docs -> Списък на учрежденските фондове к-епоха в тда пазарджик
docs -> Списък на фондовете от масив "С" на териториален държавен архив габрово
docs -> Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница