Териториално статистическо бюро – гр. ШуменДата15.01.2018
Размер92.04 Kb.
#47070

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – ГР. ШУМЕН


ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК(ОМБУДСМАН) НА ОБЩИНА ШУМЕН

По решение на ООН настоящата 2013 година е обявена за Международна година на статистиката (Statistics2013). Това е световен празник и признание за труда на статистиците и приноса на статистическата наука за измерване на прогреса на обществото.

Целите на Statistics2013 включват:

  • Повишаване на обществената осведоменост за силата и въздействието на статистиката върху всички аспекти на обществения живот;

  • Изборът на статистиката като професия, особено сред младите хора;

  • Насърчаване на творческия дух и развитието на статистическата наука.

Настоящата Анкетна карта е съвместна инициатива на ТСБ-Шумен и обществения посредник ( омбудсман) на община Шумен г-н Ив. Капралов, по повод Международната година на статистиката.

АНКЕТНА КАРТАПОЗНАВАМЕ ЛИ ИНСТИТУЦИИТЕ НА БЪЛГАРИЯ?
С настоящата анкетна карта очакваме да проучим дали и доколко сте запознати с организацията на държавната власт в Република България и в частност с дейността на българската статистика и институцията обществен посредник (омбудсман). Резултатите от анкетата, която е анонимна, ще се използват за подобряване на обслужването от страна на ТСБ-Шумен и омбудсмана на община Шумен.

Анкетната карта ще бъде на Ваше разположение за попълване до 30.11.2013 г. След обработка на анкетните карти, на сайта на омбудсмана на община Шумен ще бъдат качени обобщените резултати и аналитичен коментар на същите.

Маркирайте избрания от Вас отговор. Въпросите в болд -А2; Б4,Б5; Б6; В1 и В6 допускат повече от един отговор.

Благодарим Ви предварително за участието.


А - ДЪРЖАВНА ВЛАСТ


А1.

Република България е:Президентска република

Парламентарна република

Не съм запознат /а


1

2

3


А2.

Кое от посочените твърдения е вярно, според Вас?Системата на държавната власт обхваща законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и президентската институция

Властта е единна и неделима, тя представлява система от три власти - изпълнителна, законодателна и съдебна

Висшите органи на държавната власт са: Народно събрание; Министерски съвет; Съд, прокуратура, следствие; Конституционен съд; Президентска институция; Областни управители; Кметове

Не мога да преценя


1
2


3

4

А3.

Кое от посочените официални длъжностни лица е първо в йерархията, според българския протокол?


Министър председател

Председател на Народното събрание

Президент

Не съм запознат /а1

2

34

Б - СТАТИСТИКАБ1

Посочете държавната агенция, която осъществява статистическата дейност на държавата:


Централно статистическо управление

Статистическа агенция на Република България

Комитет по статистика на Република България

Национален статистически институт1

2

34Б2

Посочете институцията на Европейския съюз, която осигурява статистическата информация, ползвана от органите му:Евроин

Европейски статистически институт

Евростат

Не съм запознат /а1

2

34
Б3

Ръководител на българската статистика е:Ренета Инджова

Йорданка Фандъкова

Цецка Цачева

Не съм запознат /а1

2

34
Б4.

Ако сте чували, чели, ползвали статистическа информация, нейният източник е:Националните медии – вестници, телевизии, списания

Регионалните медии:Shum.bg; радиа: Шумен, Форте, Дарик и др., в-к „Шуменска заря” и „Топ Новини“, ТВ Шумен и др.

Публикации, подготвени от Териториално статистическо бюро Шумен

Интернет страницата на НСИ

Учебници

Не съм чувал/ ползвал статистически данни1
2

3

45

6

Б5.

Вие свързвате думата статистика основно с:Аналогичен като наименование учебен предмет

Проведеното преброяване на населението

Данните за заетостта и безработицата

Данните за инфлацията, доходите и разходите на населението

Информацията относно раждаемостта и смъртността

Данните за образованието

Друго(какво)………………………………………………………………………………………….


1

2

34

5

67
Б6.

Според Вас, какво следва да се направи, за да стане статистическата информация по-полезна за гражданите?Информацията да се поднася по разбираем начин

Да се обяснява повече какво е значението на данните за живота на хората и как се използват

Да се изнасят повече сравнителни данни между България и други страни – членки на ЕС

Не мога да преценя1

2

34


Б7.

През м. февруари 2011 г. в страната бе проведено преброяване на населението и жилищния фонд. Вие/ Вашето домакинство:Се изброихте по електронен път

Бяхте преброени от преброител, посетил дома Ви

Част от членовете на домакинството се изброиха по електронен път, а част – чрез карта, попълнена от преброител

Нямам информация1

2
3


4

В – ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК (ОМБУДСМАН)В1

Кое от посочените твърдения за дейността на институцията омбудсман е вярно, според Вас?Съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на държавното и местно самоуправление

Извършва проверки по жалби на граждани или граждански организации, които приключват със

становище

Посредничи при разрешаването на спорове между отделни граждани, по повод на техни частни взаимоотношения

Не мога да преценя

1
2
3

4

В2

Действащият към момента обществен посредник (омбудсман) на Република България е:Божидар Димитров

Константин Пенчев

Делян Добрев

Андрей Пантев

Не съм запознат /а


1

2

34

5

В3

В община Шумен институцията омбудсман действа от:1992 година

2004 година

От една година


1

2

3


В4

Общественият посредник (омбудсман) на община Шумен се:Назначава от кмета на общината

Назначава от областния управител

Избира от общинския съвет

Назначава от омбудсмана на Република България

Избира чрез общински референдум


1

2

34

5

В5

Общественият посредник (омбудсман) на община Шумен е:Независим орган

Подчинен на областния управител

Подчинен на кмета на общината

Подчинен на омбудсмана на Република България1

2

34
В6

Към обществения посредник (омбудсман) на община Шумен можете да се обърнете:Чрез упълномощено от Вас лице, вкл. адвокат

По телефон

Чрез писмо – по пощата или по електронен път

Чрез сайта на шуменския омбудсман1

2

34


В7

Гражданите могат да се обръщат към обществения посредник (омбудсман) на община Шумен при:Проблеми с електроразпределителното дружество – високи сметки, токов удар и др.

Отказ от страна на ТСБ-Шумен за предоставяне на статистическа информация

Неспазване на процедурите за административно обслужване от страна на община Шумен

Проблеми с директор на училище или с Регионалния инспекторат по образованието

Проблеми с работодателя – нередовно изплащане на заплати; невнасяне на осигуровки


1

2

34

5Дата:……………….2013г.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница