Термодинамика циклични процеси. КпдДата31.10.2017
Размер23.67 Kb.
#33596
ТЕРМОДИНАМИКА 2. Циклични процеси. КПД

 1. Идеален газ извършва цикъл на Карно. Абсолютната температура на нагревателя е n пъти по-голяма от абсолютната температура на охладителя. Каква част от топлината, получавана за един цикъл от нагревателя, газа отдава на охладителя?

 2. Температурата на парата, постъпваща в парната машина, е t1=127 C. Температурата на кондензатора е t2=27 C. Определете теоретически максималната работа при изразходване на количество топлина Q1=4,2 kJ.

 3. Да се намери К.П.Д. на цикъл, състоящ се от две изобари и две адиабати, предполагайки, че работното вещество е идеален газ. Известно е, че максималното налягане е два пъти по-голямо от минималното.

 4. Да се намери К.П.Д. на топлинна машина, работеща с идеален газ по цикъл, състоящ се от две изохори и две изотерми с температури Т1 и Т2.

 5. Топлинен двигател работи по цикъл, състоящ се от изобарен, адиабатен и изотермен процес. При изобарния процес работното тяло (идеален газ) се нагрява от температура Т1=200 К до Т2=500 К. Да се определи К.П.Д. на дадения топлинен двигател.

 6. Термична машина, работеща, работеща по цикъла на Карно, извършва полезна работа 2 J и отдава на охладителя 8,6 J топлина. Да се определи КПД на тазимашина.

 7. Газ, извършващ цикъл на Карно, на всяка килокалория топлина, получена от нагревателя, извършва работа 1,76.103 J. Да се определи температурата на охладителя, ако температурата на нагревателя е 227 °С.

 8. Парна машина работи по цикъла на Карно като температурата на нагревателя в 127 °С, а на охладителя е 17 °С. До колко градуса трябва да се повиши температурата на нагревателя, като се запази същата температура на охладителя, че КПД да стане 2 пъти по-голям.

 9. Идеална хладилна машина, работеща по обратния цикъл на Карно, използва мощност 36,8 kW. При това тя отнема от охлаждащото се тяло с температура -10 °С топлина и я придава на околната среда с температура 17 °С. Да се определи: КПД, количеството топлина, отнетото от охлаждащото се тяло за 1 s, количеството топлина, отдадено на околната среда за 1s.

 10. 1 mol идеален газ извършва затворен процес 1231, който е изобразен на фигурата в координати (VT). Да се изобрази същия процес в координати (pV) и да се покаже при кои стадии газът получава и при кои отдава топлина. 1. Топлинен двигател, използващ като работно тяло идеален газ, осъществява цикъл, състоящ се от изобарен процес (12), адиабатен (23) и изотермен (31). При изобарния процес работното тяло се нагрява от начална температура t1=11 °С до крайна температура t2=338 °С. Определете КПД на двигателя и го сравнете с КПД на идеален карнотов двигател, работещ между същите начална и крайна температура. 1. Изчислете КПД на машината, работеща по затворения цикъл на фигурата. 1. В (pV) диаграма е изобразен цикъл на двигателя на Отто, състоящ се от две изохори и две адиабати. Известен е коефициента на свиване n=V1/V2 на работното тяло в състояния V1 и V2. Определете КПД на цикъла. 1. Работно тяло, извършва цикъл на Дизел, състоящ се от адиабати (12) и (34), изобара (23) и изохора (41). Известен е коефициента на адиабатно свиване n=V1/V2 и изобарно разширение k=V3/V2. Определете КПД на цикъла. 1. Идеален газ осъществява цикъл на правоточен въздушно-реактивен двигател, състоящ се от две адиабати (12) и (34) и две изобари (23) и (41). Известен е коефициента на адиабатно свиване на газа n=р21 при процеса (12). Определете КПД на този цикъл.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница