Термокерамично покритие SuperShield Interior Характеристики и технология за полагане на вътрешно термокерамично покритиеДата08.07.2017
Размер129.58 Kb.
#25183

Термокерамично покритие SuperShield Interior

Характеристики и технология за полагане на вътрешно термокерамично покритие

СуперШилд Интериор

/прочетете внимателно и стриктно спазвайте/Високата популярност на СуперШилд Интериор се дължи на комплекс от качества, като по-важни
са следните:

 • високи топлотехнически характеристики (коефициент на топлопроницаемост ß под

1.8 W.h1/2/m2.K);

 • висока контактна температура в режим на отопление при зимни условия, до 3-4 градуса по-
  висока в сравнение с традиционните декоративни стенни и таванни покрития (латексни бои,
  тапети, постни бои и др.)

 • екологични предимства - представлява акрилна дисперсия на водна основа без вредни за
  човешкото здраве и околната среда компоненти и добавки;

 • относително лесно полагане както върху нови, така и върху съществуващи, подлежащи на
  саниране,таванни и стенни конструкции;

 • дълготрайност и добра износоустойчивост.

Благодарение на тези свои качества, СуперШилд Интериор предлага на потребителя следните
функционални, санитарно-хигиенни и топлотехнически предимства:

 • Формиране на топла стенна повърхност. В режим на отопление гарантира 3 - 5 оС по-

висока температура на стенните и таванни повърхности в помещенията в сравнение с
традиционните декоративни материали. Обработените с СуперШилд Интериор стени са топли при
допир и не създават усещането за хлад в близост до тях (не "теглят").

 • Ограничаване на риска от появата на кондензна влага и мухъл. Повърхностната стенна и
  таванна температури са близки до температурата на прилежащия въздух, винаги по-високи от
  температурата на оросяване, като по този начин се предотвратява появата на конденз, а
  екологичната минерална съставка "каолинит" не допуска развитието на мухъл и плесен.
  Антикондензните и противоплесенни свойства имат траен характер и не намаляват в течение на
  времето.

 • Енергоспестяващ ефект. Малката разлика между температурите на стенната повърхност и
  прилежащия въздух обуславя ниска плътност на топлинния поток през съответната ограждаща
  конструкция, вследствие на което топлинните загуби през нея намаляват от 10 до 15%.

ВАРИАНТИ за приложение:

 • Нанасяне по всички стенни и таванни повърхности в помещенията. По този начин се постига
  максимално добър микроклимат и хигиенни условия в обитаемата среда, редуцират се топлинните
  загуби и се ограничават предпоставките за конденз и мухъл.

 • Нанасяне само по вътрешните повърхности на външните стени, нишите на прозорците, по
  ръбовете и ъглите между външната стена и вътрешните стени и тавана (ивица min 50 см навътре).

1Осъществява се локална защита от конденз и мухъл и намаляване на топлинните загуби при
оптимално съотношение "ефект-вложени средства".

- Нанасяне само в участъци, засегнати от конденз и мухъл. Обработват се

'засегнатите участъци, вкл. ивица min 50 см около тях. Компромисен вариант, но благоприятен


от финансова гледна точка.

ЦВЕТОВА ГАМА: Основен цвят - бял. Възможно тониране с оцветители за латекс
(най-добри HetColor, Баумит или Опус 1). Избор на желания цвят можете да направите от приложената
цветова гама, като посочите номер на цвят и степен на наситеност.2

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:

 • Подготвителен етап.

 • Стандартно изискване е повърхностите, върху които се полага СуперШилд Интериор, да са
  сухи, обезпрашени и обезмаслени.

 • Подходяща основа са практически всички материали за вътрешно декоративно оформление на
  помещанията - гипсова и ли варова шпакловка, гипсокартон, стари латексни бои, добре
  залепени стари тапети, корк, депрон, дървена ламперия и др

 • Категорично неподходяща основа са постните бои (винервайс), както и някои латексни бои с
  ниско съдържание на свързващо вещество (Faust). Изобщо, всеки стар слой, която при
  намокряне се разпада или отлепва, е неподходящ за последващо третиране с термокерамични
  покрития, поради което той трябва предварително да се отстрани от стенната или таванната
  повърхност.

 • Ако повърхността, върху която ще се работи, е силно хигроскопична, то следва да се нанесе
  дълбокопроникващ грунд за акрилни бои (най-добри са немските). Като подходящ грунд в наши
  условия може да послужи един слой от популярната вододисперсна боя за вътрешно боядисване
  "Леко" . Установяването на високата хигроскопичност на практика се установява с валяк, напоен
  с вода. Ако след минаване на валяка повърхността потъмнее, то със сигурност грундирането е
  необходимо.

 • Ако основата за полагане е нова шпакловка, то тя трябва да е добре изсъхнала в дълбочина. В
  наши условия за това са достатъчни около 4-5 дни от завършване на шпакловката

 • При стара основа следва да се извърши проверка на механичната й здравина и всякакви
  несвързани части (частици) следва да се отстранят. Същото се отнася и за надигнала се стара
  боя, като в случая след премахването на надигнатите части следва ръбовете да се зашкурят с
  цел осигуряване на гладка повърхност.

 • Особено важно е повърхностите, върху които ще се нанася СуперШилд Интериор, да бъдат
  старателно почистени от мухъл и плесени. Това се постига най-добре с препарати, съдържащи
  натриев хипохлорид и свободен хлор - около 5 % за всяка една активна съставка. Подходящо е
  ползването на пулверизатор, като до два часа след напръскването с препарата мухълът се
  премахва без да е необходимо механично въздействие и повърхността е готова за последваща
  обработка. Не е необходимо изчакване плоскостите да изсъхнат напълно - нанасянето на
  термокерамичните покрития може да започне и при леко влажна повърхност.

 • Изпълнение на термокерамичното покритие.

 • Нанасянето на СуперШилд Интериор следва да се извършва с препоръчаните от
  производителя средства - най-често безвъздушен (вибрационен) бояджийски пистолет,
  бояджийски валяк и четка. Практиката показва, че използването на пистолет води до значително
  увеличение на разходната норма, поради което като масова практика в условията на България
  не е препоръчително. Нанасянето с четка е допустимо само за относително малки площи - до 3
  м2, при отсичане и допълнително третиране на ъгли и ръбове.

3Най-подходящо в наши условия е нанасяне с бояджийския валяк, комплект с бояджийска ваничка и удължител. За България одобрен тип валяк е производство на фирма Антарес - дългокосмест валяк (около 10 тт дължина на влакното) и широчина до 18 см , от акрилна материя /бял, с червени ивици/. Можете да ползвате и валяк на друг производител с подобни характеристики. • По принцип СуперШилд Интериор не изисква разреждане. Когато това се налага от начина на нанасяне, при силно попиващи повърхности или загуба на вода вследствие изпарение, се допуска разреждане с вода не повече от 5% (до 50 т1 вода за 1 литър термопокритие ).

 • Преди нанасяне и периодично по време на нанасянето разтвора да се хомогенизира чрез разбъркване с бавнооборотен бояджийски миксер (до 120 об./мин.) или ръчно

със шпакла за опаковките от 1 л. При условие, че от датата на производство са изминали повече от 6 месеца, преди отваряне на съответната опаковка я разклатете силно, като я придържате за дъното и капака. След това я оставете с капака надолу да престои 3-4 часа и повторете операцията. Като отворите капака, старателно оберете полепналия разтвор по него и

4

разбъркайте с миксера както е посочено по-горе. По този начин ще осигурите пълно оползотворяване на наличното количество.

 • Преди започване на работа валякът следва добре да се измие на течаща вода и излишната вода да се отстрани с изтръскване. Недопустимо е изстискването с ръка, тъй като се нарушава цилиндричната форма и при напояване в термопокритието то се поема неравномерно.

 • Ваничката се напълва до ръба на рифелованата си част с термопокритието. Валякът се напоява равномерно и обилно и се заглажда без натиск в рифелованата част на ваничката.

 • СуперШилд Интериор се отличава с повишено съдържание на изолационен агент, на което се дължи и високата му топлотехническа ефективност. Съдържа много малко вода, поради което засъхва бързо. При нанасяне с безвъздушен пистолет това осигурява висока производителност, но налага спазването на определени технологични изисквания при нансяне с валяк. Валякът следва винаги да е добре и равномерно напоен с разтвора, да се движи без натиск по повърхността и покритието да се разнася бързо без многократно минаване на едно и също място. По принцип при добре напоен валяк едно минаване в една посока и връщане в обратна е достатъчно за формиране на необходимия топлоизолационен слой. Обикновено след нанасянето върху участък с рамери 50х50 см е необходимо ново напояване на валяка.

 • След около 4 часа се нанася втория слой с валяка, който оформя окончателния вид на повърхността.

 • Да се обърне особено внимание за покриване на ръбовете и ъглите - там да се нанесе един слой с четка преди започване на работа с валяка и един слой между първата и втората ръка.

 • Мерки за безопасност - като при работа с акрилни бои. Инструметите и зацапвания да се измиват до чисто незабавно с вода.

Характерни особениости на повърхността с нанесен СуперШилд Интериор

 • Функционално необходима дебелина на сухия филм за СуперШилд Интериор е 0,3 - 0,5 тт
  (разходна норма 0,3 - 0,5 л/м2). Термопокритието постига проектните си топлотехнически и
  якостни характеристики до 10-15 дни след нанасянето

 • СуперШилд Интериор съдържа над 50% вакуумни керамични микрокапсули в разтвора и след
  изсъхването си формира от леко- до умерено релефна повърхност /над 75 % керамични
  микрокапсули/. Следващата фотография, направена при 100-кратно увеличение, дава
  реалистична представа за повърхностната структура на сухия филм и наситеността му с
  капсули, имащи определящо значение за топлотехническата му ефективност.

5
При стандартно нанасяне с валяк повърхността на СуперШилд Интериор следва да изглежда по следния начин :

> Стенните и таванни повърхности в помещенията, върху които са нанесени термокерамични покрития, подържат в режим на отопление температура, с няколко градуса по-висока от традиционните декоративни покрития. Прдстава за този т.н. "Ефект Топла повърхност" дава приложената микротермография /200 кратно увеличение/.

6


1 9:38,2;,09,200: :-21°СЧ~

С 002|87

I I ¿'"у

Вакуумни

керамични

микрокапсули

С 032986СуперШилд Интериор

Стандартна латексна боя

: -; ;

Т -1 'О;* *-Г ЧУ • Ш■■■■■■ 19 °С

Н 9:38,21.09,2001 Т-2:°е:п

Подходящ начин на практическа демонстрация на ефекта "Топла повърхност" е т.н. тестова плочка керамична плочка, върху която частично са нанесени СуперШилд Интериор и обикновена латексна боя. При допир на дланта, както е показано на следващата фигура, се чувства значително по- високата повърхностна температура, която поддържа СуперШилд.7

Препоръки към микроклимата в помещенията с нанесен СуперШилд Интериор

Чрез стандартна топлоизолация и приложението на СуперШилд Интериор съществено се ограничават предпоставките за поява на конденз и мухъл в помещенията. За да бъде, обаче, ефектът траен, през зимния период следва да се имат предвид следните препоръки : • Редовно проветряване на помещенията.

Дневната и кухнята - поне 3-4 пъти през деня, а спалните - задължително преди лягане и след ставане. Проветряването следва да става не чрез постоянно леко открехнат прозорец, а чрез широко отваряне на прозорците и балконските врати за около 5-10 минути, при изключено отопление, така че наситения с водна пара въздух напълно да се изведе от помещенията и да се замени с нов, по-сух и богат на кислород. По този начин не се допуска изстиване на обзавеждането и вътрешните стенни повърхности, а новопостъпилия свеж въздух се загрява бързо и с минимален разход на енергия.

Задължително монтиране абсорбатор в кухнята, свързан към вентилационна шахта и винаги да се включва, когато в кухнята се готви, пере или се мият съдове. Да се монтира изсмукващ вентилатор в банята, който да работи винаги, когато помещението се използва. Ефективността на тези вентилационни системи се подобрява, когато при включване на всяка една от тях се открехне някой от прозорците в жилището, за да се осигури лесно навлизане на свеж въдух • Правилно отопление

Необходимо е да се подържа относително постоянна и равномерна температура във всички помещения на жилището. Когато отоплението работи в режим "включване-изключване", да се регулира така, че да се включи автоматично когато температурата на въздуха спадне под 17 градуса.

Ако отоплението е с радиатори или конвектори, те трябва да се разположат по външните стени под прозорците. По-ефективно е да се използват по-ниски, но дълги радиатори и конвектори, които да обдухват външната стена по цялата и дължина. Това е особено важно за помещенията по северната фасада, които изстиват много бързо.

Ако отоплението е с вентилаторни печки или климатик, необходимо е топлата въздушна струя да се насочи така, че да обдухва външната стена и прозореца на помещението.

Отоплителни тела трябва да са регулирани за автоматично включване при 17 градуса, във всички помещения, които се обитават. Липсата на работещо отоплително тяло в дадено обитаемо помещение създава рискова ситуация за поява на конденз и мухъл, който впоследствие плъзва из цялото жилище.

Ако в жилището има неизползваеми/необитаеми помещения, не трябва да се допуска въздухообмен с обитаемите. Такива помещения трябва да се проветряват поне един път на ден, както и след всяко влизане в тях.

8
> Ограничаване на рискови фактори за повишена влажност, водещи до поява на

конденз и мухъл • При ново строителство или след скоро приключен ремонт. За да изсъхне жилището, е
  нужно да мине поне едно лято, за да може влажността да влезе в нормални граници.
  Дори и след боядисване е необходимо интензивно проветряване поне около месец.

 • При сушене на дрехи вътре в помещенията или на остъклени балкони и тераси, при
  къпане на бебета, както и при наличие на голямото количество саксии или големите
  аквариуми, помещенията следва да се проветряват по-често.

 • При редовно миене на пода с мокър парцал или стирка е необходимо помещението след
  това да се проветри, защото влажността в него добива критична стойност.

 • При бани без прозорец и без изсмукваща вентилация влажността е значително
  повишена. Много често такива бани след ползване се оставят с отворена врата към
  коридора и останалите помещения, за да изсъхнат, при което е необходимо поветряване
  на помещението с прозорец.

 • При отопление с газови печки с радиационен панел (открит пламък), при които
  продуктите от горенето остават в помещението е необходимо интензивно проветряване
  няколко пъти на ден.

 • Ако въпреки всичките предприети мерки влажността остане над препоръчителните
  45-55 %, то в помещението следва да се монтира влагоабсорбатор.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: - като при работа с латексни бои - описани върху етикета на опаковката
ГОДНОСТ : До 12 месеца след маркираната върху опаковката дата

ОПАКОВКИ: 1 литър / за 2,7 - 3 м2/. - 29 лв.

  1. литра /за 8 - 9 м2/ - 84 лв.

  2. литра /за 11 - 12 м2/ - 112 лв.
   10 литра /за 27 - 30 м2/ - 270 лв.

/Цените са с ДДС/

J, W. Ostendorf Co, Stand 22.05.2009 - Bulgarian

9Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница