Тест – яворов. Живот и творчество определете вида на подчертаните тропи и фигури: на завет всичко се прибираДата15.11.2017
Размер36.64 Kb.
#34619
ТЕСТ – ЯВОРОВ. ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО

1. Определете вида на подчертаните тропи и фигури:

1. 1. на завет всичко се прибира,

сърцето тръпне, в страх примира,

че горе - дим и адски тътен.

Отговор:……………………..

.1.2. Ще бъдеш в бяло - с вейка от маслина

и като ангел в бяло облекло

Отговор:………………………………

1.3. От заник-слънце озарени,

алеят морски ширини;

в игра стихийна уморени

почиват яростни вълни.

Отговор:…………………………

.1.4. Аз не живея: аз горя. Непримирими

в гърдите ми се борят две души

а) сравнение б) епитет в) метафора г) антитеза

1.5. От заник-слънце озарени,

алеят морски ширини;

в игра стихийна уморени

а) сравнение б) хипербола в) инверсия г) антитеза

2. Кое от следните определения не се отнася към смисловите внушения нито на „Градушка”, нито на „Заточеници”

а) трагична примиреност пред силата на обективното и неотменимото.

б) съграждане на алтернативен духовен свят, в който човекът намира утеха.

в) фаталистично светоусещане, основано на възгледа, че злото няма край.

г) драматична напрегнатост, породена от конфликта със света и другите

3. С какво усещане се разделят заточениците от родината си (Заточеници):

а) С надежда, че заточението ще бъде само един миг и скоро ще видят родината си.

б) С болка и горчива скръб, че никога няма да удари часът на завръщането и няма да видят свободната си родина.

в) С гнева и яростта на хора, на които им е отнета възможността да се сражават за родината.

г) С огорчението и чувството, че ще бъдат забравени.

4. При раздялата заточениците разбират, че за тях родината е:

а) адът, в който са изживели страданията си.

б) раят, който ще изгубят безвъзвратно.

в) робинята, с която всеки се подиграва и унижава.

г) мащехата, която ги е пропъдила.

5. На какво бедствие е противопоставена градушката, за да се открои като

най- голямото зло:

а) на война убийства, пожари

б) на библейски истории - потоп

в) на болести мор, чума

г) на стихия земетресение

6. Началото на поемата „Градушка”(Една, че две, че три) създава усещане за:

а) продължителност и безкрайност

б) отчаяние и безнадеждност

в) порядък и точност

г) последователност и закономерност

7.Жанрът на „Градушка” е:

а) сонет б) поема в) балада г) разказ

8. Водещо чувство в лириката на Яворов е:

а) светла тъга б) носталгията в) гневът г) душевното терзание

9. Образът на любимата е отъждествен с образа на дете в стихотворението:

а) „Ще бъдеш в бяло” б) „Сенки” в) „Две хубави очи” г) „Стон”

10. Посочете двете заглавия, които назовават един и същ поетически текст:

а) „Две души”

б) „На Лора”

в) „Две хубави очи”

г) „Стон”

11. В стихотворението Ще бъдеш в бяло жената е:

а) съпруга и майка

б) въплъщение на ангелска чистота, просветление

в) спътница в борческия път на човека

г) изкусителка и грешница

12. Образът на жената в лириката на Яворов е:

а) образ на чудовище, дяволско изчадие

в) образ на изкусителка

б) образ на дете, вълшебница, ангелско създание

г) противоречив образ

13. С кой ред НЕ е правилно да се допише твърдението:

Според стихотворението Стон любовта е ..

а) радост, унес, щастие

б) безпокойство, страдание, мъка

в) копнеж, мираж, блян

г) зов, стремеж, порив

14. Свържете чрез буквено цифрена комбинация всяка от цитираните творби със съответстващите и внушения.

А)” Сенки”

1. любовта като светла опора на човешкия живот

Б) „Песента на човека”

2. измамната привидност на обкръжаващия свят

В) „Маска”

3. трагичната човешка обреченост на самота

Г) „Ще бъдеш в бяло”

4. неспокойния, вечно търсещ и вечно неудовлетворен човешки духИзтегли в DOC | PDF | ZIPСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница