Тест №1 за VΙ клас(отговорите са след всеки тест) Какво представлява буржоазнодемократичната революция?Дата02.06.2018
Размер69.84 Kb.
Тест 1 и 2 раздел

ТЕСТ №1 за VΙ клас(отговорите са след всеки тест)

1.Какво представлява буржоазнодемократичната революция?

а)Период на голям икономически, обществен и културен подем; б)коренен поврат в живота на дадено общество, чрез който се премахва феодалната система и се заменя с капиталистическа; в)отношения, при които богатите собственици на имоти и на пари играят определяща роля;2.Какво представляват чифлиците?

а)земеделски стопанства от фермерски тип, в които се използва наемен труд и се произвежда за пазара; б)предприятия, в които се използва ръчен труд; в)предприятия, в които се използват машини; г)богатство, което може да бъде в пари или имот

3.Какво представлявят манифактурите?

а)земеделски стопанства от фермерски тип, в които се използва наемен труд и се произвежда за пазара; б)предприятия, в които се използва ръчен труд; в)предприятия, в които се използват машини; г)богатство, което може да бъде в пари или имот4.Коя е най-разпространената и трайна съпротива срещу османската власт в българските земи?

а/въстанието; б/ кърджалийството ; в/хайдутството.5.Как се нарича автобиографията на Софроний?

а/Житие и страдание грешнаго Софрония; б/Неделник; в/Знание6.Какво представлява Възраждането?

а)Период на голям икономически, обществен и културен подем; б)коренен поврат в живота на дадено общество, чрез който се премахва феодалната система и се заменя с капиталистическа; в)отношения, при които богатите собственици на имоти и на пари играят определяща роля;7.Кои са великите сили?подчертайте

1Османска империя, 2Русия, 3Испания, 4Англия, 5Франция, 6Гърция,7Австро-Унгария,8Италия,9Германия8.За какво се отнася Източния въпрос ?

а/за здравето на султана; б/за съдбата на отслабналата Османска империя;

в/за съдбата на Сърбия и Гърция.

9.Коя е първата печатна книга на новобългарски език?

а/Рибния буквар; б/История славянобългарска; в/”Неделник”10.Кои са най-изявените водачи на църковната борба?

а/Неофит Рилски; б/Неофит Бозвели; в/Иларион Макариополски; г/Иларион Драгостинов.11.Кой е първият български вестник и авторът му?

а/Любословие-К.Фотинов; б/Български орел-И.Богоров; в/Дунавски лебед-Г.Раковски.12.Кога и къде е роден В.Левски?

а/1837г. Карлово; б/1834г.Копривщица; в/1821г. Котел.13.Кои са четирите революционни окръга и главните им апостоли за Априлското въстание?

14.Какво представлява капиталът?

а)земеделски стопанства от фермерски тип, в които се използва наемен труд и се произвежда за пазара; б)предприятия, в които се използва ръчен труд; в)предприятия, в които се използват машини; г)богатство, което може да бъде в пари или имот15. Напишете срещу имената с какво са се прочули:

Васил Левски

Любен Каравелов

Христо Ботев

Георги Бенковски

Иларион Макариополскиотговори за тест №1:

1.Б

2.А

3.Б

4.В

5.А

6.А

7.2,4,5,7,8,9

8.Б

9.В

10.Б,В

11.Б

12.А

13

14.Г

15.

13.1 Търновски –Стефан Стамболов; 2 Сливенски – Иларион Драгостинов; 3 Врачански – Стоян Заимов; 4 Пловдивски (Панагюрски) – Панайот Волов (Георги Бенковски)

15.В.Левски – Апостолът на българската свобода, участва в легията на Раковски, в

четата на П.Хитов, създава ВРО, а заедно с Каравелов създава БРЦК

Л.Каравелов – издава в. Свобода, в.Независимост, създава БРЦК

Хр.Ботев – гениален поет и революционер, ръководи БРЦК след Каравелов, издава вестници, участва в Априлското въстание с четата си, преминала р.Дунав с кораба Радецки

Г.Бенковски – апостол на Пловдивски революционен окръг по време на Априлското въстание, създава Хвърковатата чета

Иларион Макариополски – един от най-изявените водачи на църковно-националните борби

ТЕСТ №2

1.Каква е структурата на еснафа? 

2.Кога султанът признава българската екзархия?

а/1860г.; б/1870г.; в/1876г. ; г/1878г.3.Кой е първият български екзарх?

а/Максим; б/Евтимий; в/Антим І.4.Кога започва Априлското въстание?

а/28.02.1870г.; б/20.04.1876г.; в/12.04.1877г.5.Кой ушил знамето в Панагюрище?

а)баба Тонка, б)Анастасия Димитрова, в)Райна княгиня

6.Кога е подписан Санстефанският мирен договор?

а/12.04.1877г.; б/20.04.1876г.; в/3.03.1878г.7.Напишете срещу имената с какво са се прочули:

Петър Берон

Васил Априлов

Анастасия Димитрова

Георги Раковски

Константин Фотинов8.Кой е първият свободен български град?

а/Видин; б/Свищов; в/Русе; г/Тутракан;9.Къде Априлското въстание било най-добре подготвено?

а/Сливенски окръг;б/Търновски окръг;в/Врачански окръг;г/Пловдивски окръг10.Определете причините за написване на „История славянобългарска” и нейното значение.

11.Къде и как се формира българската нация?

12.Кои са революционерите изобразени на картинките?

1 2 3 4 5

13.Решаващите сражения в Руско-турската война (1877 – 1878) се разгръщат при:А) Свищов, Никопол, Видин; Б) София, Пловдив, Одрин; В) Стара Загора, Шипка, Плевен

Г) Стара Загора, Силистра, Варна

14.На кой бряг слезли Ботевите четници?

А)Русе; б)Силистра; в)Видин; г)Козлодуй

15. Хвърковатата чета е създадена в:

а/Търновски революционен окръг;б/Пловдивски окръг;в/Врачански окръг16. Къде започва Априлското въстание?

а/Копривщица;б/София;в/Силистра

17. Кога започва Априлското въстание?

а/20.04.1875г. б/20.04.1876г. в/02.06.1876г.

18.В кой революционен окръг слязла Ботевата чета?

а/Търновски;б/Сливенски;в/Врачански;г/Пловдивски19. В кой революционен окръг подготовката за Априлското въстание е най-добра?

а/Търновски; б/Сливенски; в/Врачански; г/Пловдивски;


отговори за тест №2:


1.чирак, калфа, майстор, първомайстор

2.Б

3 В

4.Б

5.В

6.В

7

8.Б

9.Г

10

11

12

13.В

14.Г

15.Б

16.А

17.Б

18.В

19.Г7.Петър Берон – автор на Рибния буквар, въвел взаимоучителната метода в училището

Васил Априлов – съдействал за откриването на първото светско училище в Габрово

Анастасия Димитрова – открива в Плевен първото девическо училище

Георги Раковски- патриарх на националната революция, изработил първи план за освобождение, създал първата българска легия в Белград

Константин Фотинов – издал първото българско списание Любословие

10.Причини: Всеки народ трябва да помни миналото си; Българите забравили своята история и гърците се възползвали, опитвайки се да ги погърчат; В историята се пазят най-славните моменти от миналото на народа ни и поуките които трябва да се помнят, за да не се повтарят грешките.

Значение: Историята пробудила националното съзнание на народа ни, вдъхнала му вяра в собствените сили и посочила пътя за освобождение – борба за българска църква, просвета и държава.

11.Българската нация се формира през Възраждането в Мизия, Тракия, Македония и Добруджа на основата на българския етнос, християнска религия, общ език и култура, обща история и икономически живот и в хода на борбата за свобода.12.1.Панайот Хитов; 2.Хаджи Димитър; 3.Стефан Караджа; 4.Панайот Волов; 5.Стефан Стамболов
ТЕСТ №3
1. С решенията на Берлинския конгрес Македония и Одринско:

а/получават културно –административна автономия б/остават в пределите на Османската империя в/са поделени между Гърция и Сърбия2. Какво е численото участие на българите в Руско-турската освободителна за българите война?

а/10 000; б/25 000; в/35 000

3. “Българска дневница“, “Дунавски лебед” и “Бъдущност“ са вестници, издавани от:

А) Георги Раковски; Б) Христо Ботев; В) Любен Каравелов; Г) Васил Левски

4. В Османската империя Висока порта е наименование на:

А) главния търговски вход на Цариград; Б) сградата на правителството на султана

В) двореца, в който живее султанът; Г) резиденцията на европейските дипломати

5.Първата и втората българска легия са създадени в :

А)Белград; б)Букурещ; в)Браила; г)Зайчар

6. Кога се създава първото светско новобългарско училище?

а/ 1830г. б/1835 в/1840г.7.Кога е учредена българската екзархия?

а/1860г. б/1866г. в/1870г. г/1878г.8.Къде и кой създава първото девическо училище у нас?

а/Пловдив –Найден Геров б/Плевен – Анастасия Димитрова в/Габрово-Васил Априлов

9.Българската нация през Възраждането е най- многобройна на Балканите- приблизително:

а/3-4 млн. б/4-6млн. в/8-9млн.;


ОТГОВОРИ за ТЕСТ №3

1.Б

2.В

3.А

4.Б

5.А

6.Б

7.В

8.Б

9.Б


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница