Тест алеко Константинов /фейлетони, “Бай Ганьо”/ Алеко Константинов нарича себе си “Щастливец”, защотоДата31.12.2017
Размер50.6 Kb.
#38572
ТЕСТ - Алеко Константинов /фейлетони, “Бай Ганьо”/

1. Алеко Константинов нарича себе си “Щастливец”, защото:

А) Бог му е дал литературен талант Б) има завидна професия и успех в живота

В) има чиста съвест и спокоен сън Г) е пътувал в Европа и Америка

2. Какви са имената на Алеко?..........................................................................................................................

3. За фейлетонния жанр НЕ е характерно:

А) епично изображение Б) критичен тон

В) публицистична насоченост Г) художествен изказ

4. Разликата между Вазовото и Алековото творчество по отношение на изобразяването на съвременния обществен живот се състои в това, че:

А) Вазов се съсредоточава само върху положителните му страни, а Алеко – само върху отрицателните.

Б) Алеко изразява гражданска позиция, а Вазов – само патриотична.

В) Алеко сравнява българския обществен живот с европейския, а Вазов – не.

Г) Вазов смята, че негативните страни могат да бъдат преодолени чрез напътствия, а Алеко – чрез смеха.

5. Допишете изречението:

Герой в първия фейлетон от цикъла „Разни ……………………………….” е………………………………., във втория……………………., в четвъртия………………

6. Внушенията на коя авторова мисъл от първия фейлетон в “Разни хора, разни идеали” са изградени със средствата на метафората:

А) “Изпокапваме от смях, когато почне да бомбардирва несправедливата съдба.”

Б) “…писарите и разсилните ги мачкам като фелдфебел”

В) “Аз поне, кое чиновник, кое агитацийки, кое туй-онуй, все, знайш, горе-долу ползица за народа.”

Г) “Бошлаф! Подлец ли? Архиподлец ти ставам аз тебе, брайно, ама где оня късмет!”

7. В “Разни хора, разни идеали” :

А) първите две части са като диалог; Б) последните три части са в монологична форма В) последната част е написана като диалог; Г) всички части са съчетание на диалог, монолог, авторов коментар.8. Основен художествено-изобразителен принцип в цикъла “Разни хора, разни идеали” е:

А) саморазкриването на героите Б) пряката авторова характеристика

В) портретирането на героите Г) гротесковото изображение

9. Идейно-тематичната същност на третата част от фейлетонния цикъл “Разни хора, разни идеали” е свързана с проблема за:

А) недостойното поведение на героя, спекулиращ с националните интереси

Б) предимството да се живее с чиста съвест

В) политическия произвол, свързан с фалшифицирането на изборните резултати

Г) амнистирането на престъпни политици

10. Книгата “Бай Ганьо” е съзвучна с тенденциите в българската литература през 90-те години на ХІХ век по отношение на проблема за:

А) непознаването на родното Б) издребняването на идеалите

В) негативното отношение на Европа към България Г) забравата на националните герои

11. Изречението Въпреки че е трудно да се определи като роман, книгата “Бай Ганьо” е вътрешно единна, защото…НЕ МОЖЕ да бъде дописано с:

А) има един главен герой Бай Ганьо; Б) творбата има за цел да открои актуални проблеми и да ги подложи на отрицание; В) всяка част от творбата постепенно изгражда цялостна представа за поведението и манталитета на героя; Г) характерът и нравствеността на героя търпят развитие12. Кое от изброените твърдения е НЕВЯРНО за Бай Ганьо:

А) В поведението на Бай Ганьо се оглежда вековната културна изостаналост на българина, придобита в резултат на робството.

Б) Бай Ганьо е реалистичен герой, фокусиращ характерни негативни страни от националния характер.

В) В същността на Бай Ганьо няма нито една черта или проява, която би могла да се квалифицира като плодотворна или полезна.

Г) Бай Ганьо е анекдотичен герой, който илюстрира философията на периода “първоначално натрупване на капитали”.

13. Разказвачите на Бай-Ганьовите истории са:/Оградете ГРЕШНОТО!/

А) членове на групата„Весела България”, към която принадлежи и Алеко;

Б) подобия на главния герой, негови „съмишленици”

В) образовани, културни хора

Г) те са другата страна на „българското”

14. С кой от редовете е НЕПРАВИЛНО да се допише твърдението: Прототипи на образа на Бай Ганьо е/са…..

А) български студенти, с които Алеко се запознава по време на следването си в Русия

Б) търновският юрист Ганьо Чолаков

В) търговецът на розово масло Ганьо Сомов от Казанлък

Г) някои от българските търговци, видени от Алеко на Чикагското изложение

15. Как е реализиран в книгата културният сблъсък Изток-Запад?

А) Изтокът се опитва да подражава на Запада, но Западът не оценява тези усилия.

Б) Изтокът се бори да бъде приет от Запада, но Западът не го допуска.

Б) Изтокът не умее да общува със Запада, а Западът се учудва на поведението на Изтока.

Г) Изтокът се подиграва на Запада, а Западът мрази Изтока.

16. Кои от изброените черти на Бай Ганьо характеризират поведението на героя във втората част на книгата:

А) умело политическо маневриране, възползване от слабостите на обществената система, демонстриране на европейска опитност в политиката

Б) способност за оцеляване във враждебна среда, опозиционна нагласа, кариеризъм

В) политическа безпринципност и бруталност, користолюбие, стремеж към лично облагодетелстване

Г) търсене на специфична обществена изява, желание за сътрудничество, лоялност към властта

17. В края на произведението авторът заключава: “Европейци сме ний, ама все не дотам!”. Това обобщение изразява:

А) национален комплекс, породен от срещата с други, по-културни и развити нации

Б) наставническа снизходителност, предизвикана от културната изостаналост на българина

В) горчиво-иронична констатация, обусловена от поведението на героя и подобните нему

Г) интелектуална дистанцираност на автора от изостаналия народ

18. “Невероятни разкази за един съвременен българин” е:

А) подзаглавие на Алековата творба

Б) критическа оценка на художественото произведение, дадена от Алеков съвременник

В) читателско определение по повод появата на творбата

Г) коментар за Алековата творба, направен по повод 100-годишнината от публикуването й

19. Кое качество е се възприема като положително в характера на Ганьо и е помогнало на българина да оцелее в годините на игото?

А) жизнелюбие и адаптивност; Б) подозрителност и простащина; В) самонадеяност, родолюбие; Г)безпринципност, хамелеонство.20. Бай Ганьо е носител на :

А) традиционни български добродетели; Б) вкоренени недостатъци на българския характер; В)”преобърнати” национални качества; Г) типично български поведенчески модели.21. „Ветрогонци” , „бошлаф” се отнасят за:

А) идеалистите; Б) Иречек; В) чужденците; Г) учените.22.НАПРАВЕТЕ РЕЗЮМЕ НА „БАЙ ГАНЬО ЖУРНАЛИСТ”
Каталог: 2010
2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
2010 -> Код на училище Име на училище


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница