Тест дадено е квадратното уравнениеДата11.02.2018
Размер73.87 Kb.
ТЕСТ 1. Дадено е квадратното уравнение - 5х + m = 0 , корените на което са и (>). Да се намери стойността на параметъра m , за която - = 19 .

а) m = -3 б) m = 6 в) m = 0 г) m = 2
 1. Намерете всички решения на неравенството > 2 .

а) (-2,1) б) (0,1) в) г)
 1. За една аритметична прогресия ÷ с разлика d и сума на първите n члена е дадено:

Намерете .

а) б) в) г)
 1. Даден е триъгълникът ΔABC със страни АВ = 14, АС = 13, ВС = 15 . Прекарана е височината CD, точка D лежи върху АВ. Да се намери лицето S на триъгълника ΔCDA.

a) б) в) г)


 1. Дадена е функцията . Намерете локалния й максимум и онази стойност на променливата х , за която той се достига.

а) за х = 1 б) за х = 0 в) за х = -1 г) за х = 0


 1. Кои стойности на променливата х са решения на уравнението ?

а) х = -1 и х = 0 б) х = 2 в) х = -2 и х = 0 г) х = 1 1. Коя е стойността на границата ?

а) -3 б) 4 в) 1 г) -4

 1. Коя е стойността на обема V на правилна четириъгълна пирамида, ако са дадени дължината на околния ръб l = и дължината на апотемата k = 10 ?

а) V = 280 б) V = 300 в) V = 380 г) V = 384
 1. Дадено е квадратното уравнение , корените на което са и . Да се намери стойността на параметъра m, за която .

а) m = 5 б) m = -2 в) m = 4 г) m = 1
 1. За коя стойност на параметъра m решението на неравенството е

?

а) m = 1 б) m = -1 в) m = 0 г) m = -3

 1. За една геометрична прогресия с частно q и сума на първите n члена е дадено:Намерете q .

a) q = -2 б) q = 2 в) q = 3 г) q = 4
 1. Даден е равнобедрен трапец ABCD с основи АВ = 15, СD = и диагонал AD = 12. Да се намери радиуса R на описаната около ABCD окръжност.

а) R = б) R = 11 в) R = г) R =


 1. Кои стойности на променливата х са решения на уравнението ?

a) х = 0 б) х = 0 и х = 1 в) х = -1 г) х = 2

 1. Кое е ¼ от 1 ?

а) 0,25 б) 0,4 в) 1,4 г) 4
 1. Ако Х/5 = 2,8 то Х е ?

а) 0,56 б) 2,85 в) 14 г) 28,5


 1. Кое не подхожда ?

а) имидж б) риф в) плато г) лагуна


 1. Кое не подхожда ?

а) анод б) катод в) диод г) период


 1. Коя от номерираните думи съответства в най-голяма степен на двойката думи: роман – постъпка

а) обширен б) неразумен в) затрогващ г) съзнателен


 1. Чия бивша колония е Кипър ?

а) испанска б) английска в) италианска г) турска


 1. Коя от страните не принадлежи към Скандинавия?

а) Швеция б) Финландия в) Норвегия г) Холандия


 1. Кой от изброените филми не е на Чарли Чаплин ?

а) “Треска за злато” б) “Модерни времена” в) “Хлапето” г) “Тенекиеният

барабан” 1. Кой режисьор прекъсва висшето си образование и го завършва след повече от

30 години ?

а) Сергей Кончаловски б) Стивън Спилбърг в) Жан-Люк Годар г) Стенли Кубрик
 1. Какъв е химичният знак на златото ?

а) Al б) Ag в) Au г) H


 1. Какво пренасят слънчевите лъчи ?

а) вещество б) електричен заряд в) маса г) енергия


 1. Кой използва картите “ТАРО” ?

а) фокусниците б) картографите в) гадателките г) крупиетата


 1. Хан Тервел е удостоен от Византийския император с титлата:

а) магистър б) деспот в) патриций г) кесар


 1. Великоморавската мисия на Кирил и Методий е:

а) през 841 г. б) през 852 г. в) през 855 г. г) през 863 г. 1. Цар Самуил разгромява византийците при:

а) Маркели б) Ахелой в) Версиникия г) Траянови врата


 1. В битката при Одрин цар Калоян пленява император:

а) Анри дьо Фландър б) Жан дьо Бриен в) Бонифаций г) Балдуин І дьо

Монфератски Фландър

 1. Първият български вестник е ?

а) “Дунавски лебед” б) “Български орел” в) “Цариградски г) “Дунавски орел”

вестник” 1. Георги Раковски издава вестник:

а) “Дума на българските б) “Македония” в) “Дунавски г) “Български орел”

емигрантиорел”
 1. Драган Цанков оглавява движението за:

а) уния с Римокатолическата църква б) компромис с Цариградската патриаршия

в) самостоятелна българска православна църква г) подчинение на Патриаршията

 1. Добродетелната дружина е създадена:

а) като организация на либералните кръгове на българската емиграция

б) във връзка с руския план за югославска държава

в) като организация за подпомагане на руските войски по време на Кримската война

г) като просветно дружество в Одеса
 1. Кой от изброените е избран за заместник на Левски във Вътрешната революционна организация ?

а) Димитър Общи б) Ангел Кънчев в) Олимпий Панов г) Атанас Узунов


 1. Балканските държави обявяват война на Османската империя на:

а) 26.09.1912 г. б) 05.10.1912 г. в) 25.10.1912 г. г) 20.11.1912 г.


 1. В коя от думите има допусната правописна грешка?

а) гълъбарник б) кървавица в) кашкавал г) храстълак


 1. Коя дума е написана неправилно ?

а) прелитам б) оздръвява в) упътвам г) пропътувам


 1. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

Майката убуваше (а) панталонките му и го загръщаше (б) да се стопли (в) и му говореше (г)

нещо тихо и спокойно.


 1. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

В границите на една определена тоналност (а) Пенчо Славейков има способноста (б) да бъде и спокоен – и жлъчен (в) , и сериозен – и шеговит, и дързък (г) – и тих.


 1. В кое изречение няма пунктуационна грешка?

а) Хей момче, я прибери оглавника, че волът ще го застъпи.

б) Разбра ли някой колко хубост, мощ / се крий в речта ти гъвкава звънлива – от руйни тонове какъв разкош, какъв размах и изразитост жива?

в) Ох, не за радост, не и за разтуха / при теб дойдох, о, бащино огнище, / на мойто детство люлка вече глуха, / на мойта младост жално пепелище.

г) Липо не чуваш даже шума на реката покрай, която някога пасеше селските говеда.


 1. В кое от изреченията запетаята отделя прости изречения в състава на сложното изречение?


а) Зад всяка дума пулсира сърцето на поета-патриот, който заявява по категоричен начин голямата си обич към езика.

б) Неудобствата бяха много, пречеха му, но работата не оставаше назад.

в) Който бяга от дъжд, на град налита.

г) Вътре в стената има пещера, стените на която са осеяни с милиони кристали. 1. В кое изречение с кавичките се отделя чужда реч?


а) Своята “изповед” Алеко Константинов е направил пред професор Иван Шишманов през лятото на 1894 година.

б) Който е имал случай да прекара и час в компанията с председателя на “Весела България” , автор на “Бай Ганя” – знае добре какво значи Алеко – безгрижен, весел, непринуден, освободен от всякакви конвенционални задължения.

в) Определението “тъмен герой” , всъщност се отнася не само до героя на едноименния разказ, но и до цялата поредица Вазови герои със сходна социално-психологическа характеристика.

г) “Щастието е относително и аз съм дошъл до убеждението, че цивилизацията не е направила един народ по-щастлив от други ...” – споделя Алеко Константинов пред професор Шишманов.


 1. В кое от изреченията има пропуснат пунктуационен знак?


а) Те гледаха дълго, дълго, докато зората пукна и небесата побеляха.

б) Смешни му се виждаха чорбаджиите като ги гледаше как се събират и си шепнат важно – важно.

в) Кавалът му не свиреше, говореше; ту се издигне нагоре – нагоре и затрепти във възторг и радост, ту се огъне надолу и ниско започне, зареди.

г) Не ни е говорил, дядо. Той с нас много – много не приказва. Все с консулите има работа.


 1. Определете с коя от думите най-точно се изразява смисъла на изречението?

Зимата настъпи бързо, а . . . . . . . . си отива.
а) провлачено б) тъжно в) тежко г) бавно


 1. Коя е липсващата дума в изречението:

Съвсем близо, като че над самото село, се чу рязък и . . . . . . . . . . .шум.
а) писклив б) звънлив в) остър г) глух


 1. В кой ред фразеологизмите имат структура на изречение?

а) зная къде зимуват б) като вран кон в) на вятъра г) аврамов дом

раците 1. Посочете вида на грешката в изречението:

Всички сме свикнали да се грижим повече за мене си, отколкото за другите.
а) правописна б) лексикална в) пунктуационна г) граматична


 1. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

а) Трима студента, наградени за отличен успех, заминават на екскурзии в чужбина.

б) Любовното чувство се изживява в тишина, то е безмълвно.

в) Иде едно ново поколение, което не познавайки човека, ще види поета Кирил Христов в целия му ръст.

г) “На Острова на блажените” е зрялата книга на Пенчо Славейков.
 1. Коя стихосбирка на Иван Вазов е свързана с военната действителност на поета?

а) “Поля и гори” б) “Скитнишки песни” в) “Сливница” г) “Звукове”


 1. В жанрово отношение “Бай Ганьо” е:

а) роман б) пътепис в) сборник от г) повест

хумористичниразкази, свързани с

общ герой
Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница