Тест кди, мио-бакалавристраница2/3
Дата04.06.2022
Размер92.5 Kb.
#114536
1   2   3
primeren di test 2018
Свързани:
ГРАМАТИЧНА НОРМА - Бройна форма на същ. имена от м.р. - Тест
II. Отворени въпроси:

  1. Най-важните характерни черти на матричната и на смесената организационни структури са: ...

Предимства на матричната структура:
по-добра ориентация към проектни (или програмни) цели и търсене;
по-ефективно текущо управление, възможност за намаляване на разходите и подобряване на ефективността на ресурсите;
по-гъвкаво и ефективно използване на персонала на организацията, специални знания и компетентност на служителите;
относителната самостоятелност на проектните групи или програмните комитети допринася за развитието на умения за вземане на решения, управленска култура и професионални умения сред служителите;
подобряване на контрола върху отделните задачи на проекта или целевата програма;
организирана е всякаква работа, назначава се един човек - „капитанът“ на процеса, който служи като център на концентрация на всички въпроси, свързани с проекта или целевата програма;
намалено време за реакция на нуждите на проект или програма, защото са създадени хоризонтални комуникации и единен център за вземане на решения.


Линейно-функционалната (смесена) структура. Досега тя е преобладаваща в нашата страна и е типична за по-големи организации. При нея е спазен принципът на единоналичието(линейност-та), а функционалността се изразява в помощта, която функционалните органи оказват на производствените звена и линейните ръководители, но информацията им няма директивен характер. В структурата съществуват два вида органи - линейни и функционални - с ясно разграничени функции. Неудобството на този вид структура е в нейната тромавост", формализиране и наличие на извънредно голям брой функционални звена.  1. В какво се състои същността и функцията на кредитния рейтинг на международните компании?

Кредитния рейтинг е измерителна единица, оценяваща кредитоспособността на определено физическо лице, предприятие, фирма, регион или държава. Кредитните рейтинги се изчисляват въз основата на множество фактори, най-важните от които са кредитната история, размерите на собствеността и съотношението между финансовите задължения и активи.
Кредитните рейтинги се създават и публикуват от организации, наречени кредитни агенции.
Слабият кредитен рейтинг е показател за мнението на публикуващата го кредитна агенция за високия риск от неплатежоспособност на присъединената организация, базиран на нейната история и дългосрочни икономически перспективи.

  1. Защо считаме, че теорията на сравнителните преимущества е най-блестящото доказателство за преимуществата на свободната търговия?

Теорията на абсолютното предимство наистина обяснява отчасти търговията между нациите. Япония внася нефт от Саудитска Арабия, Швейцария внася вълна от Австралия, а Исландия внася портокали от САЩ. Но какво се случва, ако една нация няма абсолютно предимство в нито една форма на производство? Изключена ли е тя от изгодите на международната търговия?

В своята книга “За принципите на политическата икономия и данъчното облагане”, публикувана през 1817 г., Дейвид Рикардо показва, че две нации могат да спечелят от търговията помежду си, дори когато едната има абсолютно ценово предимство пред другата в производството на всички стоки.


Рикардо демонстрира това със своята теория за сравнителните предимства. В този случай търговията ще донесе ползи на двете нации, ако техните относителни разходи (т.е. съотношенията на техните реални разходи) са различни за две или повече стоки. Търговията зависи от разликите в сравнителния разход и една нация може да търгува с друга, въпреки че нейните реални разходи са по-високи за производството на всяка стока.
4. Какво представлява митническото направление?
Чуждестранните и местните стоки, представени пред митническите органи, получават митническо направление, което може да бъде: поставяне на стоките под митнически режим; внасяне на стоки в свободна зона или в свободен склад; реекспортиране извън митническата територия на страната; унищожаване на стоки; изоставяне в полза на държавата. До получаването на митническо направление, представените пред митническите органи стоки имат статут на “временно складирани”. От момента на оформянето на режим внос, чуждестранните стоки придобиват статут на местни.
5. Роля и функции на АЕБТРИ -
Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница