Тест макроикономика финален според нси общността в България, в която се наблюдава най-висока безработица е


Недостатък на финансирането на бюджетния дефицит чрез операции на открития паричен пазар естраница3/5
Дата19.11.2022
Размер24.13 Kb.
#115606
1   2   3   4   5
ТЕСТ-МАКРОИКОНОМИКА-ФИНАЛЕН
Недостатък на финансирането на бюджетния дефицит чрез операции на открития паричен пазар е:Инфлацията

 • Когато парите се използват за да бъдат сравнявани различни стоки и услуги те служат като: Мярка на стойността

 • По информация на Министерство на финансите на Р. България най-голямо разходно перо на консолидирания държавен бюджет през 2013г. се очаква да бъде:Социално осигуряване подпомагане и грижи

 • Кривата на Филипс илюстрира обратна зависимост между: инфлация и безработица

 • За най-влиятелен икономист на 20 в. обикновено се счита: Джон Мейнард Кейнс

 • По данни на Евростат през септември 2012г. безработицата в Европейския съюз /ЕС 27/ възлиза на : –10,6%

 • Според вида данъчна ставка, данъците биват:нито едно от посочените

  1. Обикновено се счита, че ако паричното предлагане е постоянно, а производството нараства, то: Цените намаляват

  2. Ако парите в обръщение са 300 единици и ако купувачите изразходват всичките си пари за покупка на 10 продукта, то средните цени / средно ценово равнище / ще са: 30

  3. Коя от изброените по-долу държави има най-висок дълг измерен като процент от БВП? Гърция

  4. Обикновено инфлацията се разглежда като процес, при който: Нараства количеството на пари в обръщение

  5. Исторически средната продължителност на рецесиите и на експазиите е: 1 и 5 години

  6. Ако български инвеститор закупи ценни книжа в САЩ, това се отразява в:Финансова сметка, преки инвестиции на платежния баланс  7. Сподели с приятели:
 • 1   2   3   4   5
  ©obuch.info 2022
  отнасят до администрацията

      Начална страница