Тест на Кои от границите на България имат значение за корабоплаването?Дата15.10.2018
Размер32 Kb.
#88627
ТЕСТ на…………………………………………………………………………………..
1. Кои от границите на България имат значение за корабоплаването?

а) северна и източна б) източна и западна в) западна и северна2. Коя река е водна връзка на България с Европа?

а) Марица б) Дунав в) Камчия3. Кои изделия са се появили в бита на хората след преработка на желязна руда?

а) метални б) керамични в) пластмасови4. Къде е подходящо да се построи ВЕЦ?

а) на пълноводна планинска река

б) до находища на нефт и газ

в) върху мина за полезни изкопаеми5. На кой ред имената са само на български владетели?

а) Климент, Борис I, Омуртаг

б) Крум, Аспарух, Иван Асен II

в) Тервел, Иван Александър, Наум6. Кой владетел основал България на р. Дунав?

а) хан Крум б) хан Аспарух в) хан Омуртаг7.Кой хан помогнал на Византия да отблъсне арабите?

а) хан Крум б) хан Аспарух в) хан Тервел8. Защо наричаме управлението на цар Симеон „златен век”?

а) Защото спечелва много войни с Византия.

б) Защото тогава България е водеща сред православните държави.

в) Защото България постига голямо могъщество и културен разцвет.9. Кое изречение НЕ е вярно?

а) През 864г. княз Борис І приобщил България към християнска Европа.

б) През 870г. била основана самостоятелна Българска църква.

в) През 861г. хан Аспарух основал държава България.10. При кой владетел е приета християнската религия в България?

а) хан Крум б) княз Борис І в) цар Симеон Велики11. Кои две личности са живели по едно и също време?

а) Самуил и Неофит Рилски б) Аспарух и Симеон Велики в) Наум и Климент Охридски12. Кой цар премества столицата на България в Охрид?

а) цар Калоян б) цар Петър в) цар Самуил13. Кои братя оглавили въстание срещу византийската власт?

а)Петър и Асен б) Асен и Калоян в) Кирил и Методий14. Кой цар управлявал в мир 40 години?

а) цар Калоян б) цар Иван Александър в) цар Иван Шишман15. През коя година османците превзели цяла България?

а) 1018г. б) 1393г. в) 1396г.16. Кой български книжовник е живял в манастир в Света гора?

а) патриарх Евтимий Търновски б)Черноризец Храбър в) Йоан Екзарх17. Кой от източниците на знания за миналото НЕ е материален?

а) монета б) легенда в) мозайка18. Как пешеходците трябва да се открояват пред превозните средства в тъмнината?

а) носят светлоотразителни елементи б) махат с ръце в) свирят със свирка19. Коя е общата европейска валута?

а) лира б) евро в) долар20. Какви фигури са изобразени върху знамето на Европейския съюз?

а) кръг от златни звезди б) квадрат от златни слънца в) кръг от сребърни монети


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница