Тест по български език– 5 клас 1ва група Име: в коя от думите има грешка?Дата23.07.2016
Размер39.53 Kb.
#1553
BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL CLASSIC 23.02.2015гг.

Тест по български език– 5 клас - 1ва група
Име:

1. В коя от думите има грешка?
A) живяла A) синът
Б)+ изгоряли Б) мракът
В) спрели В) +мълчът
Г) видели Г) кръгът

2. Коя дума НЕ е сродна на останалите?
А) огладнял
Б) + гладък
В) гладувам
Г) гладен

3. Кои думи определяме като многозначни?
А) думи, които имат едно лексикално значение
Б ) думи, които образуват омонимна връзка
В) +думи с повече от едно лексикално значение
Г) думи,които имат едно пряко значение

4. Сродни думи наричаме:
А)+ думи с общ корен
Б) думи с близко значение
В) думи с еднакви представки
Г) думи, които се състоят от два корена

5. В кое изрчение думата бавно е наречие?

А) Изнерви ни неговото бавно четене. Б) Долових бавно движение.

В) Въртенето на люлката беше бавно. Г)+ Нощта падаше бавно.

6. В кое изречение има наречие за начин?

А) Пътеката води надолу към реката.

Б) +Мишлето се шмугна бързо в дупката си.

В) Толкова много лястовици не бях виждал на едно място.

Г) Довечера ще ходим на театър с мама и татко.

7. СЛОЖНИ думи наричаме:

A) + думи, които се състоят от два корена


Б) термини

В) думи, които се изписват трудно

Г) думи, в които можем да допуснем правописна грешка

8. Коя от думите е съществително име?

А) докоснат Б) +докосване

В) докосвам Г) докосващ

9. На кой ред са написани само съюзи?
А) нощ, под, а
Б) +или, нито, че
В) обикновен, необичаен
Г) през, път,м ост

10. Коя от думите съдържа представка?

А) докосване Б) +разпитвам

В) искреност Г) награда

11. В кой ред всички думи са непроизводни/ първични/?

А) радост, младост, къщовница Б) +бял, круша, нос

В) повест, море, ръка Г) милост, крак, мисъл

12. В кое от изреченията думата ЗЛАТЕН е употребена с преносно значение?
А) Купих златен пръстен на съпругата си.          
Б)  Покривът на църквата е златен.         
В)+  Приятелят ми има златно сърце.                 
Г)  Археологът откри златен съд сред разкопките.

13. В кое изречение НЕ е употребено лично местоимение?
А) Поставиха ни традна задача.
Б) Търсиха го навсякъде в училището.
В) +Това е моят най-добър приятел.

Г) Поръчаха им да потърсят информация.14. Коя от думите е противоположна на АКТИВЕН?

А) активен Б ) деен

В) + пасивен Г ) работен

15. Посочете общия корен на думите: прелиствам, листак, листче, листопад
А) лис
Б) +лист
В) ли
Г) листо

16. В кой речник можете да откриете различните значения и обяснение на значенията на думите?
А) правописен
Б) синонимен
В)+ тълковен
Г) правоговорен

17. В кой ред думите са синоними?

А) + уважаван, почитан

Б) харесван, критикуван

В) дребен, огроменГ) построен, разрушен

18. Посочете верното твърдение: За да имаме текст, е необходимо:
А) Прости и сложни изречения.
Б) +Изречения, които са свързани по смисъл и по правилата на езика, обединени от обща тема
В) Двама човека, единият говори на английски, другият – на български език.
Г) Изречения, които започват с главна буква и завършват с точка.

19. Как е изразен подлогът в изречението: „Това не е лошо.”
A) със съществително име
Б) с прилагателно име
В)+ с показателно местоимение
Г) с лично местоимение

20. Главни части на изречението са:
А) подлог, определение
Б ) сказуемо, обстоятелствено пояснение
В) + подлог, сказуемо
Г) определение, допълнение

21. В кое изречение сказуемото е съставно глаголно?
А) Те са възпитани деца.
Б ) +Изследователят продължи да наблюдава странните бактерии.
В) Той узна колко път има до върха на планината.
Г) Не говори толкова високо.

22. В кое изречение има съставно именно сказуемо?
А)  + Всички бяха много ядосани.
Б)  Никой от тях не остана до късно.
В)  Момчетата стигнаха до финала първи.
Г)  След речта му тя стана и си отиде бързо.
23 . С каква част на речта е изразен подлогът в следното изречение: Мълчаливият беше голяма загадка за останалите.:
А)  + с прилагателно име
Б) с местоимение
В)  няма подлог
Г)  с наречие

24.В кой ред НЕ всички думи са части на речта?
А)+ наречие, допълнение, междуметие
Б ) съществително име, частица, предлог
В) наречие, съюз, предлог
Г) глагол, числително име, междуметие

25. Поставете на празните места в текста подходящите думи, така че да са подлози, като не повтаряте използвана дума.

(нещо, пакостници, те, Рижко,дружината, котките, Чернуша, лапите, тя)
Двамата .......................избягаха от топлата стая.  .........беше привлякло вниманието им. След малко ...............измръзнаха. .................. решиха да се приберат.   На входа ги посрещна ..................- изглеждаше смутен и виновен. Нахалната ................. започна да мяука.  ...........май се опитваше да се кара. Или пък жално викаше за помощ. Може би ..................... й бяха измръзнали. След малко ......................... заспа до камината.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница