Тест по български език– 5 клас 2-ра група Име: в коя от думите има грешка?Дата23.07.2016
Размер39.47 Kb.
#1880
BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL CLASSIC 23.02.2015гг.

Тест по български език– 5 клас 2-ра група
Име:

1. В коя от думите има грешка?
A) +успяли A) ударен
Б) долетели Б) +оловя
В) побелели В) уплашен
Г) вървяла Г) огрян

2. Коя дума е сродна на дарение?
А) зидар
Б) радар
В) +подарък
Г) коледар

3. Кои думи определяме като многозначни?
А) думи, които имат едно лексикално значение
Б ) думи, които образуват омонимна връзка
В) +думи с повече от едно лексикално значение
Г) думи,които имат едно пряко значение

4. Сродни думи наричаме:
А)+ думи с общ корен
Б) думи с близко значение
В) думи с еднакви представки
Г) думи, които се състоят от два корена

5. В кое изречение думата весело е наречие?

А) Всички бяха в много весело настроение. Б) В стаята влезе едно много весело момче.

В) + Децата разговаряха и се смееха весело. Г)Празненството беше забавно и весело.

6. В кое изречение има наречие за време?

А) Монахът пристъпи тихо към влязлата и я изгледа.

Б) + Понякога той се закичваше над ухото си с цвете.

В) Горе в планината е старият манастир „Света троица”.

Г) Момичето цял ден шеташе смирено и безгрижно.

7. Посочете правилното определение за синоними:

A)+ думи, близки по значение Б) думи с близък звуков състав, различни по значение


В) думи, противоположни по значение Г)думи с еднакъв звуков състав, различни по значение

8. Коя от думите НЕ е съществително име?

А) плувец Б) плувка

В) плуване Г) +плувам

9. В кой ред са написани само предлози?

А) +около, между, на


Б) връх, със, във
В) през, чрез, срез
Г) пред, назад, под
10. В коя от думите морфемета ОСТ НЕ е наставка?

А) радост Б) благост

В)+мостът Г) милост

11. В кой ред всички думи са непроизводни/ първични/?

А) влюбен, младост, къщовница Б) +път, око, жито

В) повест, океан, ръчен Г) милост, крак, мисъл

12. В кое от изреченията думата СЛАДЪК е употребена с преносно значение?
А)  Бисквитите са сладки.          
Б)  Сиропът е сладък.        
В)  Баба направи сладък кекс.                
Г)  + Момичето се усмихна сладко.

13. В кое изречение НЕ е употребено лично местоимение?
А) Всички я поздравиха с големия успех.
Б) + Това е човекът, който помогна на Ани.
В) За мене няма по-ценен дар от приятелството.

Г) Всеки ден ме посрещат с прегръдки.14. В кой от изброените синоними откривате правописна грешка?

А) +мразувит Б ) студен

В) леден Г ) смразяващ

15. Посочете общия корен на думите: прелиствам, листак, листче, листопад
А) лис
Б) +лист
В) ли
Г) листо

16. В кой речник можете да откриете различните значения и обяснение на значенията на думите?
А) правописен
Б) синонимен
В)+ тълковен
Г) правоговорен

17. Подберете антоними на думите:

Добро -


Истина-

Познат-


Красота-

18. Посочете верното твърдение: За да имаме текст, е необходимо:
А) Прости и сложни изречения.
Б) +Изречения, които са свързани по смисъл и по правилата на езика, обединени от обща тема
В) Двама човека, единият говори на английски, другият – на български език.
Г) Изречения, които започват с главна буква и завършват с точка.

19. Как е изразен подлогът в изречението: „Децата си седят вкъщи.”
А)+ със съществително име
Б) с наречие
В) с показателно местоимение
Г) с лично местоимение

20. Второстепенни части на изречението са:
А) подлог, сказуемо
Б ) допълнение, определение, подлог
В) + определение, допълнение, обстоятелствено пояснение
Г) сказуемо, обстоятелствено пояснение

21. В кое изречение има съставно именно сказуемо?
А)  + Всички бяха много ядосани.
Б)   Никой от тях не остана до късно.
В)   Момчетата стигнаха до финала първи.
Г)   След речта му тя стана и си отиде бързо.

22. В кое изречение сказуемото е съставно глаголно?
А) Те са възпитани деца.
Б ) +Изследователят продължи да наблюдава странните бактерии.
В) Той узна колко път има до върха на планината.
Г) Не говори толкова високо.
23. С каква част на речта е изразен подлогът в следното изречение: Първият получи голяма награда?
А)  + с числително име
Б) с местоимение
В)  с прилагателно име
Г)  с наречие

24. В кой ред НЕ всички думи са части на речта?
А)+ наречие, допълнение, междуметие
Б ) съществително име, частица, предлог
В) наречие, съюз, предлог
Г) глагол, числително име, междуметие

25. Поставете на празните места в текста подходящите думи, така че да са подлози, като не повтаряте използвана дума.

(нещо, пакостници, те, Рижко,дружината, котките, Чернуша, лапите, тя)
Двамата .......................избягаха от топлата стая.  .........беше привлякло вниманието им. След малко ...............измръзнаха. .................. решиха да се приберат.   На входа ги посрещна ..................- изглеждаше смутен и виновен. Нахалната ................. започна да мяука.  ...........май се опитваше да се кара. Или пък жално викаше за помощ. Може би ..................... й бяха измръзнали. След малко ......................... заспа до камината.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница