Тест по човекът и обществото за ІV клас / Кои са символите на държавната власт?Дата15.10.2018
Размер45.42 Kb.
#88286
__________________________________________________________________________________

ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА ІV КЛАС

/


1. Кои са символите на държавната власт?
а) държава, президент, министър-председател

б) конституция, парламент, правителство

в) знаме, герб, химн
2. Как са подредени цветовете на българското знаме?

а) бяло, синьо, червено

б) бяло, червено, зелено

в) бяло, зелено, червено
3. С какъв цвят се изобразяват равнините и низините на географската картата?

а) син

б) зелен

в) кафяв
4. Какво представлява природното образувание нос?

а) място, на което морето е вдадено в сушата

б) суша, заобиколена отвсякъде от море

в) остро вдадена в морето суша

5. Коя река се влива в Черно море?а) Камчия

б) Искър

в) Марица

6. Кои изделия са се появили в бита на хората след преработка на нефт?

а) метални

б) керамични

в) пластмасови
7. С коя държава граничи България на запад?

а) Република Македония и Република Сърбия

б) Република Гърция и Република Турция

в) Република Румъния
8. Коя е правилната подредба на посочените природните области?
а) 1-Дунавска равнина, 2-Рило-Родопска област,

3-Преходна областб) 1-Старопланинска област, 2-Преходна област

3-Рило-Родопска областв) 1-Дунавска равнина, 2-Преходна област

3-Рило-Родопска област


9. Най-обширна планина в България е:

а) Стара планина

б) Рила

в) Родопи
10. Кои са най-древните жители по българските земи?

а) траки

б) славяни

в) прабългари
11. За прабългарите НЕ е вярно, че:

а) имали за знаме конска опашка

б) вярвали в бог Перун

в) живеели в юрти
12. Кой основава нашата държава през 681 г.?

а) хан Кубрат

б) хан Аспарух

в) хан Крум
13. „Златен век” на българската култура е времето на управление при:

а) цар Самуил

б) цар Симеон

в) цар Калоян

14. Кои градове са отбелязани на картата?а) Видин и Варна

б) Русе и Бургас

в) Видин и Бургас
15. На кой ред са само ученици на Кирил и Методий?

а) Наум, Черноризец Храбър, Климент

б) Климент, Наум, Ангеларий

в) Климент, Йоан Екзарх, Наум

16. България пада под османско робство след:

а) завладяване на Търновското царство (1393 г.)

б) завладяване на Видинското царство (1396 г.)

в) завладяване на Добруджанското деспотство (1388 г.)
17. Коя от посоките е отбелязана вярно на картата?а) юг (Ю)

б) изток (И)

в) запад (З)
18. Какви са последиците за българите от Априлското въстание (1876 г.)?

а) избити са хиляди мъже, жени и деца, и са опожарени градове и села

б) извоювана е свободата на България

в) няма никакви последици
19. Независимостта на България е провъзгласена на 22 септември 1908 г. от:

а) Княз Александър І

б) Цар Фердинанд

в) Цар Борис ІІІ
20. Политици на България след 1989 г. са:

а) Желю Желев, Петър Стоянов, Георги Първанов

б) Тодор Живков, Петър Стоянов, Желю Желев

в) Георги Първанов, Васко Василев, Бойко Борисов


Брой точки:

Оценка:……………….. Проверил:
Скала за оценяване:
18 - 20 т. – Отличен

16 - 17 т. – Мн. добър

13 - 15 т. – Добър

10 - 12т. – Среден

0 - 9 т. – Слаб

Родител:
Въпрос №

Верен отговор

1.

в

2.

в

3.

б

4.

в

5.

а

6.

в

7.

а

8.

в

9.

в

10.

а

11.

б

12.

б

13.

б

14.

в

15.

б

16.

б

17.

в

18.

а

19.

б

20.

аСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница