Тест за упражненията по Геодезия, част 2Дата02.09.2017
Размер47.88 Kb.
#29346
Тест
за упражненията по Геодезия, част 2

(зимен семестър)


 1. Как се определят точките по положение и по височина при изработване на профили.

 2. Как се определят точките по положение и по височина при изобразяване на релефа чрез площна нивелация

 3. Как се определя височината на подробна точка при геометрична нивелация с визури в средата. Каква е дименсията на отчетите.

 4. Как се определят поправките към измерванията при геометрична нивелация с визури в средата и кои измервания се коригират с поправките.

 5. Кои измервания се използват за определяне на дължината на хода за изчисление на допустимата грешка при геометрична нивелация с визури в средата. Защо при техническа нивелация поправката се изчислява с точност mm.

 6. Какви начини могат да се използват за определяне на площ на фигура, изобразена в план.

 7. Ако формулата за площ, определена чрез правоъгълни координати на граничните точки е , как са номерирани точките, защо има абсолютна стойност и какви са стойностите на индексите на y при i=1 и при i=n

 8. Ако формулата за определяне на средната квадратна грешка на площ, определена чрез правоъгълни координати е , където с mS e означена средната квадратна грешка в положението на гранична точка, а с Di-1,i+1 – разстоянието между съответните точки, запишете формулата за определяне на ср.квадратна грешка на контур с квадратна форма със страна а, ако за две от точките mS=m1, a за другите две - mS=m2. Изчислете mP при зададени стойности на а, m1 и m2.

 9. Kak може да бъде определена площната константа на планиметъра и защо се предпочита един от начините.

 10. На кои фигури се измерват площите и как се изчисляват поправките към измерените площи при работа с планиметър. От какво зависи броя на значещите цифри при изчисление на поправките. Ако площта e 123 m2, a площната константа е 10 m2, с каква точност ще изчислите поправката.

 11. Какви условия трябва да са изпълнени, за да е коректна задачата за планово определяне на нова точка.

 12. Какви условия трябва да са изпълнени, за да е коректна задачата за определяне на надморска височина на нова точка.

 13. От какво зависи точността в положението на ново определена точка.

 14. Права засечка с прилежащи ъгли. Формулирайте условието на задачата. Оператор. Специфични изисквания при подредба на точките. Начертайте схеми с неблагоприятни и подходящи форми на засечката.

 15. Kои са минимално необходимите данни за определяне на ориентировъчен ъгъл на станция – схема, дадено, измерено, формула за определяне на ориентировъчния ъгъл

 16. Чрез абрис на станция кои са величините, в които могат да се установят допуснати груби грешки, кога и как (алгоритъм).

 17. Изчисление на ориентировъчен ъгъл на станция с измервания към 3 точки с известни координати – схема, дадено, измерено, формула за определяне на ориентировъчния ъгъл.

 18. Права засечка с посочни ъгли. Формулирайте условието на задачата. Оператор. Специфични изисквания при подредба на точките. Начертайте схеми с неблагоприятни и подходящи форми на засечката.

 19. Измервания, които участват в определяне на координатите на наблюдавани точки при полярна снимка – означете ги на схеми. Формули за изчисление на координатите на наблюдавана точка при полярна снимка при известен ориентировъчен ъгъл.

 20. Какво контролират повторно изчислените чрез измерванията координати на дадените точки при полярна снимка.

 21. Измервания, които участват в определяне на височините на наблюдавани точки при полярна снимка. Схема. Формула за изчисление на височина на наблюдавана точка при полярна снимка

 22. Какво контролират повторно изчислените височини на дадените точки чрез измерванията при полярна снимка.

 23. Ако са формулите за трансформация на локалните координати при ортогонална снимка към координатната система на геодезическата основа, направете чертеж с означенията във формулите.

 24. Линейна засечка. Формулирайте условието на задачата. Оператор. Специфични изисквания при подредба на точките. Начертайте схеми с неблагоприятни и подходящи форми на засечката.

 25. Обратна засечка. Формулирайте условието на задачата. Оператор. Специфични изисквания при подредба на точките. Начертайте схеми с неблагоприятни и подходящи форми на засечката.

 26. Чертеж и алгоритъм за подредба на точките при обратна засечка, ако

RP2-RP1k., RP3-RP2  k., (k = 0,1,2..),

а

RPi (i=1..3) са измерени посоки. 1. Ъглово-линейна засечка. Формулирайте условието на задачата. Оператор. При известни формули за определяне на координатите на новата точка и точност на аргументите, които участват във формулите, изразете точността в положението на новата точка чрез числено диференциране.

 2. Свободни станции при минимален брой измервания – схеми, дадено, измерено, търси се.

 3. Дефинирайте условието на задачата при свързване на полигон с недостъпна точка (схема, дадено, измерено, търси се). Има ли измервания в повече от минимално необходимите за еднозначно решение на задачата в съответствие със схемата. Ако отговорът на последния въпрос е не – защо; ако отговорът на последния въпрос е да – колко са.

 4. Схема с дадени, измерени и търсени величини и алгоритъм за свързване на полигон с недостъпна точка.

 5. Дефинирайте условието на задачата за маркшайдерски полигон (схема, дадено, измерено, търси се). Има ли измервания в повече от минимално необходимите за еднозначно решение на задачата. Ако отговорът на последния въпрос е не – защо; ако отговорът на последния въпрос е да – колко са.

 6. Схема с дадени, измерени и търсени величини и алгоритъм за решение на маркшайдерски полигон.

 7. Ако величината L e измерена n пъти () със средни квадратни грешки , запишете формулата за определяне на най-вероятната стойност X на L и формула за тежест на X.

 8. Дефинирайте условието на задачата за изравнение на нивелачна мрежа с две възлови точки (схема, дадено, измерено, търси се). Има ли измервания в повече от минимално необходимите за еднозначно решение на задачата от изчертаната схема. Ако отговорът на последния въпрос е не – защо; ако отговорът на последния въпрос е да – колко са.

 9. Схема с дадени, измерени и търсени величини и алгоритъм за изравнение на нивелачна мрежа с две възлови точки чрез еквивалентна замяна.

 10. Дефинирайте задачата за Хелмертова трансформация в равнината с изравнение (дадено, търсено, минимално необходими условия);

 11. Какви са свойствата на Хелмертовата трансформация. Ако формулите за трансформация са , какъв е физическия смисъл на коефициентите .

 12. Ако формулите за Хелмертова трансформация са , изразете мащабния множител и ъгъла на ротация.

 13. Дефинирайте задачата за афинна трансформация в равнината с изравнение (дадено, търсено, минимално необходими условия);

 14. Какви са свойствата на афинната трансформация. Ако формулите за трансформация са , какъв е физическия смисъл на коефициентите .

 15. Ако формулите за афинна трансформация са , изразете мащабните множители и ъглите на ротация.2008 г. Катедра “Геодезия и геоинформатика”
Каталог: filebank -> acadstaff -> userfiles
userfiles -> Формати и стандарти
userfiles -> Комасация на земеделските земи. За понятието „комасация”
userfiles -> Конспект за изпита по история на архитектурата за специалност урбанизъм архитектурата на древен Египет
userfiles -> Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
userfiles -> Изчисляване на конструкции на сеизмични въздействия
userfiles -> Използване на функции в c++
userfiles -> Examination topic list river morphology and river training works
userfiles -> Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
userfiles -> Конспект въведение в управлението на проекти определение за проект. Видове проекти. Характеристика на проекта


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница