Тетра библос и л и


ЗА СИЛАТА НА АСПЕКТИТЕ КЪМ СЛЪНЦЕТОстраница3/8
Дата22.07.2016
Размер1.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
8 ЗА СИЛАТА НА АСПЕКТИТЕ КЪМ СЛЪНЦЕТО

Отбележи по-нататък, че съобразно своите аспекти към Слънцето, Луната и три от планетите*16 увелича ват или намаляват силата си. При появата си от новолуние до първа четвърт Луната е по-продуктивна на влага, от първа четвърт до пълнолуние - на топлина, от пълнолуние до последна четвърт - на сухота, а от последна четвърт до новолуние - на студ. Планетите са продуктивни на влага в източен аспект - от из грев до първа станция*17, на топлина - от първа станция до вечерен изгрев, на сухота - от вечерен изгрев до втора станция и на студ - от втора станция до залез. Ясно е, че когато са свързани помежду си, те да ват многобройни качествени варианти в нашето обкръжение. Присъщата сила на всяка една от тях се съх ранява в по-голямата си част, но настъпват промени в големината на силите на звездите, участващи в кон фигурациите.
9. ЗА СИЛАТА НА ПОСТОЯННИТЕ ЗВЕЗДИ

Следва да се разгледат натурите на постоянните звезди съобразно техните специфични сили, По-нататък ние ще се спрем на техните наблюдавани характеристики, представяйки ги като натурите на планетите. И така, на първо място - звездите, които владеят зодиака*18.

Звездите в главата на Овен имат.ефект, подобен на съединената сила на Марс и Сатурн. Тези в устата – подобен на силата на Меркурий и умерено подобен на Сатурновата. Звездите в задния крак имат ефект, подобен на Марс, а онези в опашката - този на Венера.

От звездите на Телец*19 онези около линията, която го отрязва, имат излъчване, подобно на Венера и до известна степен на Сатурн. Звездите в Плеядите имат ефект, подобен на Луната и Юпитер. От звездите в главата, ярката и леко червеникавата в Хияди, наречена факел*20, има излъчване, подобно на Марс. Дру гите имат ефект, подобен на Сатурн и умерено на Меркурий. Звездите по върховете на рогата имат ефект


,подобен на Марс.

От звездите в Близнаци тези в подбедрените части имат ефекта на Марс и в по-малка степен - на Венера. Ярките звезди в атрибутите - ефекта на Сатурн. От двете ярки звезди в главите*21, тази в предната глава, наречена звезда на Аполон, има ефекта на Меркурий, а другата, в главата, която следва, наречена звезда на Херкулес, има силата на Марс.

От звездите на Рака, двете в очите излъчват ефекта на Меркурий и в по-малка степен - на Марс. Тези в щипките имат качеството на Сатурн и Меркурий. Облакоподобният куп в гърдите, наречен Ясла*22, има ефекта на Марс и Луната. А двете звезди от двете й страни, наречени още Магарета, имат влиянието на Марс и Слънцето.

От звездите на Лъв, двете в главата действуват като Сатурн и в по-малка степен - като Марс. Трите в гър лото имат ефекта на Сатурн и в по-малка степен - на Меркурий. Ярката звезда над сърцето, наречена Ре гул, има ефекта на Марс и Юпитер. Тази в бедрото и ярката звезда в опашката*23 - ефекта на Сатурн и Венера. Звездите в атрибутите имат влиянието на Венера и в по-малка степен - на Меркурий.

От звездите на Дева*24, тези в главата и звездата на върха на южното крило имат ефект подобен на Мер курий и в по-малка степен на Марс. Другите ярки звезди на крилото и тези в препаските имат влияние ка то Меркурий и до известна степен като Венера. Ярката звезда в северното крило, наречена Лозар, има ефекта на Сатурн и Меркурий. Звездата, наречена Житен клас има ефект, подобен на Венера и в по-мал ка степен на Марс. Звездите в края на краката и по краищата на наметалото са подобни на Меркурий и в по-малка степен на Марс.

От звездите в Щипките на Скорпион*25, тези в краищата упражняват влияние като Юпитер и Меркурий. Звездите в средните части - ефекта на Сатурн и в по-малка степен на Марс.

От звездите в Тялото на Скорпион, ярката звезда на челото действува като Марс и до известна степен ка то Сатурн. От трите в тялото, средната тъмножълта, наречена Антарес, има ефекта на Марс и до известна степен на Юпитер. Звездите в ставите имат влиянието на Сатурн и до известна степен на Венера. Звезди те в жилото имат ефекта на Меркурий и Марс, а така нареченият облакоподобен куп - влияние като Марс и Луната.

От звездите на Стрелец*26 тези във върха на стрелата му имат ефект, подобен на Марс и Луната. Звезди те в лъка и хватката на ръката - влиянието на Юпитер и Марс. Купът на челото на Стрелеца действа като Слънцето и Марс. Звездите по плаща и гърба му имат ефект, подобен на Юпитер и в по-малка степен на Меркурий. Тези в краката действуват подобно на Юпитер и Сатурн. Четириъгълникът над опашката има ефекта на Венера и в по-малка степен на Сатурн.

От звездите на Козирог*27, тези в рогата действуват като Венера и до известна степен като Марс. Звезди те по устата - като Сатурн и до известна степен като Венера. Тези по краката и корема - като Марс и Мер курий. Звездите в опашката имат ефекта на Сатурн и Юпитер.

От звездите на Водолей, тези по плещите, лявата ръка и плаща оказват влияние подобно на Сатурн и Меркурий. Звездите в атрибутите имат ефект, подобен повече на Меркурий и в по-малка степен на Сату рн. Звездите във водния поток действуват като Сатурн и до известна степен като Юпитер.

От звездите на Риби, тези в главата на южната Риба*28 действуват като Меркурий и отчасти като Сату рн. Звездите в тялото - като Юпитер и Меркурий. Звездите в опашката и южната корда имат ефекта на Сатурн и до известна степен на Меркурий. Звездите в тялото и гръбната перка на северната Риба действу ват като Юпитер и до известна степен като Венера. Звездите в северната част на кордата имат ефекта на Сатурн и Юпитер. Ярката звезда във връзката - като Марс и до известна степен като Меркурий.

От звездите в съзвездията северно от зодиака, ярката звезда в Малката мечка има качество подобно на Са турн и в по-малка степен - на Венера. Звездите в Голямата мечка - това на Марс. Купът в Косите на Веро ника, под опашката на Мечката, има ефекта на Луната и Венера. Ярките звезди в Дракон имат действие то на Сатурн, Марс и Юпитер. Тези в Цефей - на Сатурн и Юпитер. Звездите във Воловар - на Меркурий и Сатурн. Ярката тъмножълта звезда, наречена Арктур - на Юпитер и Марс. Звездата в Северна корона има влиянието на Венера и Меркурий. Звездите в Коляното*29 - на Меркурий. Тези в Лира*30 - на Вене ра и Меркурий. Звездите в Касиопея имат ефекта на Сатурн и Венера. Тези в Персей -на Юпитер и Сату рн. Тези в ефеса на Сабя - на Марс и Меркурий. Ярката звезда в Колар*31 - на Марс и Меркурий. Тези в Змиеносец - на Сатурн и до известна степен на Венера. Звездите в змията му имат ефекта на Сатурн и Марс. Тези в Лък - на Марс и до известна степен на Венера. Звездите в Орел*32 - Марс и Юпитер. Тези в Делфин - на Сатурн и Марс. Ярката звезда на Кон*33 - на Марс и Меркурий. Звездите в Андромеда - на Венера. Тези в Триъгълник - на Меркурий.

От звездите в съзвездията южно на зодиака, ярката звезда в устата на Южна Риба*34 има влияние подоб но на Венера и Меркурий. Тези в Кит - на Сатурн. От звездите на Орион*35, тези по неговите плещи
имат ефект, подобен на Марс и Меркурий, а другите ярки звезди - като този на Юпитер и Сатурн. От зве здите в Еридан, последната ярка*36 има влияние подобно на Юпитер, а другите - на Сатурн. Звездата в Заек - това на Сатурн и Меркурий. От тези в Куче, ярката звезда на устата*37 има ефекта на Юпитер и в по-малка степен на Марс, а останалите имат влияние, подобно на Венера. Ярката звезда Процион има ефекта на Меркурий и в по-малка степен на Марс. Ярките звезди в Хидра*38 влияят подобно на Сатурн и Венера. Тези в Кратер имат ефекта на Венера и в по-малка степен на Меркурий.-Звездите в Гарван имат влияние подобно на Марс и Сатурн. Ярките звезди в Арго*39 - на Сатурн и Юпитер. От тези в Кен тавър, звездите в човешкото тяло влияят като Венера и Меркурий, а ярките звезди в конското тяло - като Венера и Юпитер. Ярките звезди във Вълк имат ефекта на Сатурн и в по-малка степен на Марс. Тези в Олтар - на Венера и в по-малка степен на Меркурий, а ярките звезди в Южна Корона имат ефекта на Са турн и Меркурий.

Това са наблюденията върху влиянията на звездите, така както са били направени някога от нашите пред шественици.


10. ЗА ВЛИЯНИЕТО НА СЕЗОНИТЕ И ЗА ЧЕТИРИТЕ ЪГЪЛА

От четирите сезона на годината - пролет, лято, есен и зима - пролетта изобилствува с влага, защото после дната се разпространява, след като премине студът и стане топло. Лятото - на топлина, поради близостта на Слънцето до зенита. Есента - на сухота, защото вече е изсмукана влагата през горещия сезон. Зимата е най-богата на студ, защото Слънцето е най-далеч от зенита. Въпреки че зодиакът няма начало, защото е кръг, древните приемат, че зодията на Овен*40, с която започва пролетното равноденствие, е началната точка на всички други. Сякаш зодиакът е живо създание, те поставят на първо място обилната влага на пролетта и след това - останалите сезони. Защото в най-ранна възраст всички живи създания съдържат повече влага, като пролетта, и тогава са най-нежни и крехки. Вторият период на живота е богат на топли на като лятото. През третия преваля разцветът и той се намира на границата на упадъка. В него има из обилие на сухота, като есента. Последната възраст, когато идва смъртта, е богата на студ подобно на зи мата.

По същия начин, от четирите региона и ъгли на хоризонта, в които се пораждат ветровете, източният е богат на сухота, защото, когато Слънцето сутрин е в него, той първи започва да се изсушава, колкото и да е бил овлажнен през нощта. Затова ветровете, духащи оттам, наричани от нас Апелиоти, са без влага и имат изсушаващ ефект. Южният район е най-горещ поради силната топлина на Слънцето в Средата на небето, което поради наклона на нашия населен свят минава по на юг. Затова ветровете, духащи оттам, наречени Но-ти, са топли и пречистващи. Районът на запад е влажен, за-щото, когато Слънцето е в него, изсушените през деня неща започват да се овлажняват. Затова ветровете, духащи оттам, наречени Зефи ри, са свежи и влажни. Северният район е най-студен, защото поради наклона на нашия населен свят е из несен далеч от топлината, излъчвана при слънчева кулминация. Ветровете, духащи оттам, наречени Бо реи, са студени и имат кондензиращ ефект.

Познаването на тези факти е полезно за всеки, който трябва да направи пълна прогноза за температурите в даден случай. Оттук лесно може да се види, че в зависимост от условия като сезони, възрасти и ъгли, има съответна променливост в силата на звездните качества. В синхронни условия качеството е ясно из разено, а ефектът по-силен, например за планетите, топлещи по натура - при топлината, за тези, които ов лажняват - при влагата. При противоположни условия тяхната сила е по-разредена и по-слаба.

Така топлещите звезди през студените периоди и овлажняващите звезди през сухите периоди са по-сла би. Същото става и при другите, съобразно качеството, получено при смесване.
11. ЗА СЛЪНЦЕСТОЯЩИТЕ,РАВНОДЕНСТВЕНИТЕ,УСТОЙЧИВЕТЕ И ДВУ ТЕЛЕСНИТЕ ЗОДИИ

След изложението на тези въпроси следва да се разгледа естественият характер на самите зодии, така как то е даден от традицията. Въпреки че основните им темпераменти са сходни със сезоните, към които се отнасят, определени специфични техни качества произтичат от сходството им със Слънцето, Луната и планетите, както ще видим по-нататък, когато представим чистите сили на отделните зодии, разгледани самостоятелно и съпоставително една спрямо друга.

Първото разграничение е на т.нар. слънцестоящи, равноденствени, устойчиви и двутелесни зодии*41.

Слънцестоящите зодии са две. Първият 30-градусов интервал от лятното слънцестояние - зодията на Ра ка, и първият от зимното слънцестояние - зодията на Козирога. Те са получили това име от мястото, кое то заемат*42. Когато е в тези зодии, Слънцето обръща посоката на своето движение по ширина*43, биде


йки причина за лято в Рака и зима в Козирога. От двете зодии, наречени равноденствени, първата, Овен, е 30-градусовият интервал от пролетното равноденствие, а втората, Везни - от есенното равноденствие. Те са получили това име, защото, когато Слънцето е в началото им, дните и нощите са равни*44.

От останалите осем зодии, четири са наречени устойчиви и четири - двутелесни. Устойчивите зодии – Те лец, Лъв, Скорпион и Водолей - са тези, които следват слънцестоящите и равноденствените. Наречени та ка, защото, когато Слънцето е в тях, влагата, топлината, сухотата или студът на сезона, започнали от пре дишната зодия, действуват върху нас по-устойчиво - не, че времето е точно такова, а защото ние свиква ме с качеството и усещаме по-осезаемо въздействието му.

Двутелесните зодии - Близнаци, Дева, Стрелец и Риби - следват устойчивите и са наречени така, защото се намират между устойчивите и слънцестоящите или равноденствените зодии. Те делят и включват в се бе си края и началото на два сезона.
12. ЗА МЪЖКИТЕ И ЖЕНСКИТЕ ЗОДИИ

Древните определили шест от зодиите като мъжки, с дневна натура, и същия брой - като женски, с нощ на същност. За тях е използван един сменящ се ред, защото денят винаги е съчетан и близък с нощта, а жената - с мъжа. Тъй като мъжът винаги държи първо място и управлява, а и активността винаги е по-го ре от пасивността, зодията на Овен, която бе-ше дадена като начална точка по причини, които изложих ме по-горе, и зодията на Везни били определени като мъжки и дневни. Допълнителна причина за това е и фактът, че равноденственият кръг, описан през тях, завършва първото и най-силно движение на космоса. Останалите зодиите се определят съобразно сменния ред.

Някои използуват една друга поредица от мъжки и женски зодии, при която мъжките започват с изгрява щата зодия*45, наречена хороскоп*46. Те започват слънцестоящите зодии с лунната, защото Луната про меня посоката си по-бързо от останалите. Мъжките зодии започват с хороскопа, защото той е най-изто чен. Част от тях използуват изложения по-горе редуващ се порядък на зодии. Други ги определят по квад ранти и отбелязват като утринни и мъжки зодиите в квадранта от хороскопа до Средата на небето и тези в противоположния квадрант - от запада до долната Среда на небето. Като женски и нощни определят зо диите от другите два квадранта. Те дават и други описания на зодиите, които са изведени от техните фор ми. Като пример ще приведа наименованията "четирикраки", "земни", "доминиращи", "плодородни" и т.н. Тъй като тяхната причина и смисъл са пряко изведени, смятаме, че не е нужно да се изброяват, защо то качеството, получено от такива форми, може да бъде представено в онези предсказания, за които е по лезно.
13. ЗА АСПЕКТИТЕ НА ЗОДИИТЕ

Подобни помежду си са онези части на зодиака, които са в аспект*47. В опозиция са частите, които склю чват помежду си два прави ъгъла, интервал от шест зодии или 180 градуса. Онези, за които се казва, че са в квадрант, сключват помежду си един прав ъгъл, интервал от три зодии или 90 градуса.

Онези, които са в тригон, сключват помежду си 1 1/3 прави ъгли, интервал от четири зодии или 120 гра дуса. И накрая, частите, които са в секстил, сключват 2/3 от прав ъгъл, интервал от две зодии или 60 гра дуса.

От следващите редове ще научим защо в това изследване са дадени само тези интервали. Обяснението на опозицията е очевидно - тя е причина за това зодиите да се срещат по права линия. Ако се вземат две оби кновени дроби, ½ и ⅓, и двете специфични дроби, важни за музиката*48, и се приложат към опозицията, съставена от два прави ъгъла, поло-вината прави квадрант, а третината - секстил и тригон*49. Ако специ фичните сесквиалтер (⅔) и сесквитерциан (4/3) бъдат приложени към квадрантния интервал на единия прав ъгъл, който лежи между тях*50, сесквиалтерът прави пропорция на квадранта в секстил, а сесквите рцианът прави съотношение на тригон към квадранта*51. От всички аспекти, тригонът и секстилът са хармонични, защото са съставени от еднотипни зодии - изцяло женски или изцяло мъжки. Квадрантът и опозицията са дисхармонични, защото са съставени от зодии с противоположен пол.


14. ЗА ДОМИНИРАЩИТЕ И ПОДЧИНЕНИТЕ ЗОДИИ

Имената "доминиращи" и "подчинени”*52 се използват за онези деления на зодиака, които са разположе ни на еднакво разстояние от една и съща равноденствена зодия, защото те възхождат за еднакво време и са на еднакви паралели. От тях, зодиите в лятното полукълбо*53 наречени доминиращи, а тези в зимното – подчинени, защото в лятното полукълбо Слънцето прави деня по-дълъг от нощта, а в зимното - по-къс.15. ЗА ЗОДИИТЕ,КОИТО СЕ ГЛЕДАТ,И ЗА ЗОДИИТЕ С ЕДНАКВА СИЛА

Древните казват, че зодиите, разположени на еднакво разстояние от една и съща слънцестояща зодия, са с еднаква сила*54, защото, когато Слънцето навлиза в тях, дължината на дните, нощите и часовете им *55 е равна. За две зодиите се казва, че се гледат, когато всека от тях изгрява от една и съща част и заляз ва в една и съща част на хоризонта.


16. ЗА НЕСВЪРЗАНИТЕ ЗОДИИ

"Несвързани" и "чужди" са имена, приети за онези деления на зодиака, които нямат помежду си нито ед но от посочените по-горе сходства. Това са зодиите, които не се свързват чрез доминиране и подчинение, не са гледащи се или с равна сила и нямат помежду си нито един от горепосочените четири аспекта, опо зиция, тригон, квадрант, секстил. Тоест, те са на интервал от една или пет зодии. Зодиите, които са през една, въпреки че са две, сключват помежду си ъгъл само от една зодия. Онези, които са през пет, делят зодиакалния кръг на неравни части, а другите аспекти делят периметъра на равни интервали.
17. ЗА ДОМОВЕТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПЛАНЕТИ*56

Планетите са близки с определени части на зодиака, наречени техни домове, триъгълници, екзалтации, граници*57 и пр. Системата на домовете има следния вид.

Тъй като от дванадесетте зодии Рак и Лъв са най-северните, най-близо до зенита и най-богати на топлина и горещина, древните ги свързали с най-мощните и силни небесни тела - светилата. Дома на Лъва, който е мъжки, дали на Слънцето, а на Рака, който е женски - на Луната. В съответствие с това древните опре делили полукръга от Лъв до Козирог като слънчев*58, а от Водолей до Рак - като лунен*59. Така в слън чевия полукръг всяка от петте зодии се свързва с една от петте планети в аспект спрямо Слънцето, а в лу нния полукръг -спрямо Луната, съобразно сферите на техните движения*60 и особеностите на техните натури. Със Сатурн, чиято природа изобилства на студ и който заема най-високата и най-отдалечената от светилата орбита, древните са свързали зодиите Козирог и Водолей*61, които са противоположни на Рак и Лъв. Допълнителна причина за това е фактът, че тези зодии са студени, зимни и техният опозиционен аспект не съдържа благотворност. За Юпитер, който е умерен и е под сферата на Сатурн, древните са от белязали следващите две зодии - на Стрелец и Риби, които са ветровити и плодоносни. Те са в тригон*62 на светилата, което е хармонична и благоприятна конфигурация. За Марс, който е сух по натура и заема сферата под Юпитер, древните са отбелязали следващите две зодии - Скорпион и Овен, които имат подо бна натура и характерното марсово разрушително и дисхармонично качество. Те са в квадрант*63 на све тилата. На Венера, която е умерена и се намира под Марс, древните са дали следващите два зодии – Вез ни и Телец, които са най-плодовити. Те носят хармонията на секстила*64. Освен това тази планета нико га не се отдалечава на повече от две зодии интервал спрямо Слънцето и в двете посоки. На Меркурий, ко йто никога не е по-далеч от една зодия спрямо Слънцето и в двете направления и е разположен под оста налите планети, като се движи по-близо до двете светила, древните са дали последните две зодии – Близ наци и Дева, които са съседни на домовете на светилата.


18. ЗА ТРИЪГЪЛНИЦИТЕ

Връзката чрез триъгълниците е следната. Тъй като триъгълната и равностранната форма е най-хармонич на сама по себе си, зодиакът също е разделен от три кръга, равноденственият и тези на двата тропика, а неговите дванадесет части се свързват в четири равностранни триъгълника. Първият от тях, който мина ва през Овен, Лъв и Стрелец, е съставен от три мъжки зодии и включва домовете на Слънцето, Марс и Юпитер. Този триъгълник се управлява от Слънцето и Юпитер, защото Марс не е от слънчевата секта. Слънцето поема управлението му през деня, а Юпитер - през нощта. Овен е до равноденствения кръг, Лъв е до лятното слънцестояние, а Стрелец - до зимното. Този триъгълник е преимуществено северен, по ради участието на Юпитер в неговото управление. Затова той е плодоносен и ветровит подобно на север ните ветровете. Но поради дома на Марс, триъгълникът търпи намеса на югозападния вятър, защото Марс причинява такива ветрове поради лунната си секта и женския характер на запада*65. Затова този триъгълник се определя като Боролибикос.

Вторият триъгълник е описан през Телец, Дева и Козирог. Той е съставен от три женски зодии и е свър зан с Луната и Венера. Луната го управлява през нощта, а Венера - през деня. Телец лежи преди летния тропик, Дева - до равноденствието, а Козирог - до зимния тропик. Поради управлението на Венера този триъгълник е преимуществено южен. От тази звезда, чрез топлината и влагата на нейната сила, се пораж дат южни ветрове. Тъй като се търпи намеса на Апелиотите поради включения дом на Сатурн - Козирог, защото Сатурн поражда такива ветрове и е свързан с изтока, поради участието в сектата на Слънцето. За това триъгълникът се определя като Нотапелиот.

Третият триъгълник е описан през Близнаци, Везни и Водолей. Той включва три мъжки зодии и поради домовете си има връзка със Сатурн и Меркурий. Той е прикрепен към тях, като Сатурн поради сектата си управлява през деня, а Меркурий - през нощта. Зодията на Близнаци лежи до летния тропик, Везни - до равноденствието, а Водолей - след зимния тропик. Триъгълникът е ориентиран източно поради Сату рн. Но поради сектата на Юпитер, която е близка с дневния Сатурн, става Борапелиот.

Четвъртият триъгълник е описан през Рак, Скорпион и Риби. Той е предоставен на последната оставаща планета -Марс, който е свързан с него чрез своя дом Скорпион. Заедно с него, поради нощната секта и женския характер на зодиите, съуправители на Марс са Луната през нощта и Венера през деня. Рак е до летния кръг, Скорпион - преди зимния, а Риби - преди равноденствието. Триъгълникът е западен, защото се управлява от Марс и Луната, но поради влиянието на Венера става Нотолибикон*66.
19. ЗА ЕКЗАЛТАЦИИТЕ

Така наречените екзалтации*67 на планетите имат следното обяснение. Когато Слънцето е в Овен, пре минава към северното и по-високо полукълбо, а във Везни - към южното и по-ниско полукълбо. Древни те са отбелязали Овен като негова екзалтация, защото тук дължината на деня и топлещата сила на слън чевата натура започва да нараства. По обратните причини те определили Везни като негова депресия.

Сатурн има противоположна на Слънцето позиция, както и при въпроса за техните домове*68. Везни е негова екзалтация, а Овен - депресия, защото, където топлината расте, студът намалява и обратно. Луна та навлиза в съвпад в Овен - екзалтацията на Слънцето, а в първата зодия на собствения й триъгълник – Телец, разкрива първата си фаза и започва да увеличава светлината и ширината си. Затова там е екзалта цията й, а в диаметрално противоположната зодия Скорпион - депресията.

Юпитер, който поражда плодородния северен вятър, е най-северен и разгръща най-пълно своята сила в Рак. Затова древните са отбелязали тази зодия като негова екзалтация, а Козирог - като депресия.

Марс, който е огнен по природа, става максимално горещ в Козирог, където е най-южен. Затова, обратно на Юпитер, древните са приели тази зодия като негова екзалтация, а Рак - като негова депресия.

Венера, която е влажна по природа, увеличава максимално тази своя сила в Риби, където е началото на влажната пролет. Затова има екзалтация в Риби и депресия в Дева.

Меркурий, който е по-сух, се екзалтира обратно - в Дева, където започва сухата есен, и се депресира в Риби.
20. ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ГРАНИЦИТЕ

За разположението на границите най-разпространени са две системи. Първата е египетската*69, която се основава главно върху управлението на домовете, а втората е халдейска-та, която е базирана върху упра влението на триъгълниците. Египетската система на общоприети граници не съхранява изцяло последова телността на реда или на отделната сума. В последователността на реда египтяните отбелязвали на първо място веднъж управителите на домовете, друг път управителите на триъгълниците, а понякога господари


те на екзалтациите. Например, ако следват домовете, защо във Везни дават първенство на Сатурн, а не на Венера, а в Овен - на Юпитер, а не на Марс*70? Ако следват триъгълниците, защо в Козирог дават първо място на Меркурий, а не на Венера*71? Или пък, ако следват екзалтациите, защо в Рак дават първо място на Марс, а не на Юпитер*72? В случай, че следват планетите, имащи най-голямо участие в управлението по тези критерии, защо във Водолей дават първо място на Меркурий, който има само триъгълник, а не на Сатурн, който е с дом и триъгълник в зодията? А защо въобще са дали в Козирог първото място на Мер курий, който няма никаква връзка с управлението на зодията? Такива неща може да се открият и в оста налата част на системата. Второ, сумата на границите явно не е последователна. Несериозно и неприем ливо е твърдението им, че сумата, получена за всяка планета от събирането на нейните граници във всич ки зодии, отбелязва годините на живот*73. Но дори и да се доверим на това, съобразно прякото им указа ние, получените суми ще бъдат едни и същи дори и ако се променят, по различни начини, зодия по зо дия. А относно спекулативното подвеждащо твърдение на някои*74, че периодите, отбелязани за всяка планета от списъка на възходите във всички климати, се събират със същата тази сума, трябва да се знае ,че е погрешно. За първото място, те следват метод, базиран върху грешната постановка за умереното, прогресивно нарастване на възходите. По тази схема, на паралела, минаващ през Долен Египет, те ще по лучат за Дева и Везни възход от 38 и ⅓ периода*75, а за Лъв и Скорпион - 35 периода, въпреки че съобра зно таблиците*76 последните възхождат за повече от 35 периода, а Дева и Везни - за по-малко. Онези, ко ито се стремят да установят тази теория, дори и да не следват общоприетите суми за границите, са прину дени да правят множество неверни твърдения и в усилията си да спасят своята хипотеза, която, както ка захме, е грешна, използуват дробни части на дробите.

Границите, възприети от авторитета на древната традиция, са дадени в следната схема:

21.СЪОБРАЗНО ХАЛДЕИТЕ

Халдейският метод включва една прекалено проста последователност, за да бъде по-сигурен и по-прави лен, въпреки че не е така необвързан към управлението на триъгълниците и разпределението на сумите. Всеки може лесно да го разбере дори и без таблица. В първия триъгълник, който има същото деление на зодии, както и при египтяните, Овен, Лъв и Стрелец, първи получава граници управителят на триъгълни ка, Юпитер*77. Следва управителят на следващия триъгълник - Венера, след това - управителите на три ъгълника на Близнаци - Сатурн и Меркурий, и накрая - господарят на последния триъгълник - Марс. Във втория триъгълник, който има същото разпределение на зодии - Телец, Дева и Козирог, първа е Венера, след това са Сатурн и Меркурий, следва Марс и накрая Юпитер. По същия начин разпределението се спа зва и при останалите два триъгълника. При двамата управители на един триъгълник - Сатурн и Мерку рий – денем*78 първо място в реда на владение получава Сатурн, а нощем -Меркурий. Сумата на грани ците за всяка планета също се получава лесно. За всяка планета в реда тя трябва да бъде с един градус по -малка от предходната, защото се свързва с реда на залязване. За първото място те отбелязвали винаги 8 градуса, за второ - 7, за трето - 6, за четвърто - 5, а за последното място - 4 градуса. Така се изпълват 30-те градуса на една зодия. При това отбелязване общият сбор от границите на Сатурн е 78 градуса денем и 66 нощем, на Юпитер е 72 градуса, 69 - на Марс, 75 - на Венера, а на Меркурий - 66 градуса денем и 78 нощем, или общо 360 градуса.

Както казахме по-горе, определени по египетския метод граници заслужават повече доверие. Първо, по ради формата, в която те са събрани от египетските автори, които заради практичността им са счели, че заслужават записване. Второ, преобладаващата част от градусите на тези граници са съвместими с Хоро скопите, записани като примери. Но от друга страна, много от авторите не обясняват своето разпределе ние и големина78 и затова тяхната невъзможност да ги съгласуват в баланса на системата може лесно да
стане обект на подозрение и критика. Неотдавна ние попаднахме на един доста повреден ръкопис, който съдържаше едно последователно изложение на тяхната поредица и суми. Той съобщаваше и градусите на споменатите по-горе Хороскопи и стойности, получени при събиранията, които се съгласуваха с таб лицата на древните. Книгата беше много обстоятелствена и прекомерна в доказателствата, а лошото й състояние я правеше трудна за четене. Затова аз успях да добия само обща представа за нейното съдържа ние въпреки помощта на таблиците за границите, които бяха запазени, защото се намираха в края на кни гата*80. В общи линии, основната схема за определяне на границите е следната. За тяхното разпределе ние във всяка зодия се вземат предвид екзалтациите, триъгълниците и домовете. Звезда, имаща в зодията две управления, се слага на първа, дори и да е злотворна. Където това условие не съществува, съобразно реда на зодиите*81, първи са управителите на екзалтацията, след това - управителите на триъгълника и тогава - управителите на дома, а злотворните планети са винаги последни. Планетите, които имат по две управления, са пред тези с едно в зодията. Тъй като в домовете на Слънцето и Луната, Рак и Лъв, не са определени граници на светилата, тяхната част от реда е запазена и заета от злотворни планети, така че Рак е към Марс, а Лъв към Сатурн. Когато няма звезда с две управления в зодията или в онези, които я следват в квадранта, стойността на границите за благотворните планети Юпитер и Венера е по 7 градуса, за злотворните Марс и Сатурн - по 5 градуса, а за неутралния Меркурий - 6, или всичко 30 градуса. Но обикновено винаги някоя планета е с две управления, независимо дали ще бъдат в същата зодия или в следващите от квадранта, а Венера е единствен управител на триъгълника на Телеца, защото Луната не участвува в границите. При това условие към границите на такава планета е даден по един допълнителен градус. Те са отбелязани с пунктир. Градусите, присъединени към планетите с двойно управление, са взе ти от онези с едно, обикновено Сатурн и Юпитер, поради по-бавното им движение. Таблицата на тези граници е следната:22. ЗА ТОПОСИТЕ И ГРАДУСИТЕ

Някои правят и по-подробно разделение на управленията от предните, използувайки термините "топоси" и "градуси". Дефинирайки топоса като 1/12 част от една зодия - или 2 и ½ градуса, те отбелязват последо вателно управленията в тях. Втори следват друго нелогично разпределение. Те отбелязват управлението на планетите за всеки градус от началото на всяка зодия, съобразно халдейската последователност на гра ниците. Ние ще пропуснем аргументите, с които се защитават тези методи, защото те са неправилни, из куствени и необосновани. По-нататък ще подчертаем, че началото на зодиите трябва да се изчислява от равноденствията и слънцестоянията, защото авторите ясно подчерта-ват това, а и както видяхме по-горе, натурите, силите и сходствата на зодиите се определят спрямо слънцестоящите и равноденствените нача ла. Ако приемем други начални места, ще бъдем принудени да не използуваме за предсказване така раз гледаните зодиакални натури. Ако ги използуваме, ще грешим, защото зодиакалните пространства, в кои то планетите простират своята сила, ще преминат върху други и ще стане разминаване./Виж схемата 2 на другата страница/.


23. ЗА ЛИЦАТА, КОЛЕСНИЦИТЕ И ПОДОБНИ

Това са характерните свойства на звездите и зодиите в зодиака. Когато някоя планета заеме такъв аспект към Слънцето или Луната в какъвто е нейният дом спрямо техните домове, се казва, че тя е в "присъщо то си лице". Например, ако Венера е в секстил на светилата, при условие че е западна на Слънцето и изто чна на Луната съобразно разпределението на домовете*82. Когато планетите имат две или повече връзки


с местата, в които се намират, се казва, че те са в собствена "колесница", "трон" и пр. Тогава тяхната си ла е максимална в резултат от подобието и подкрепата на родственото качество на зодията, която ги съдъ ржа. Древните казват, че звездите се "радват" дори и да нямат сходство със зодиите, в които се намират, стига последните да имат сходство със звезда от същата секта. При този случай близостта също увелича ва силата на планетите, но по-малко. Но когато те са в зодия, принадлежаща на противоположната секта, голяма част от присъщата им сила се неутрализира, защото темпераментът, получен от неподобието, по ражда различна и смесена натура.


24. ЗА СЪЕДИНЕНИЯТА, ОГРАНИЧЕНИЯТА И ДРУГИ СИЛИ

Когато интервалът между планетите не е голям, по-западните се наричат "съединени”*83 към следващи те ги, а последните*84 се наричат "ограничени" от предхождащите ги. Приема се, че тази връзка същест вува както при съединение на телата, така и при някой от традиционните аспекти*85. Но за да се използу ват "съединенията" и "ограниченията" на небесните тела при съединение, трябва да се наблюдават техни те ширини, в смисъл, че могат да бъдат приети само онези преходи, които се извършват от една и съща страна на еклиптиката*86. При съединенията и ограниченията от аспект това не е необходимо, защото лъ чите от всички посоки падат и се насочват върху една и съща точка - центъра на Земята.

От всичко казано дотук ясно се вижда, че качеството на всяка от звездите трябва да се изследва съобраз но нейния естествен характер, спрямо зодиите, в които се намира, и спрямо характера на аспектите й спрямо Слънцето и ъглите. Тяхната сила трябва да се определя първо от това дали те са източни и увели чаващи своето движение*87 (тогава са най-силни) или западни и намаляващи (тогава са по-слаби). След това силата им трябва да се определи от тяхната позиция към хоризонта, защото звездите са най-силни, когато приближават или са в Средата на небето и когато са точно на хоризонта или в следващото го място*88. Тяхната сила е по-голяма на изток. Когато кулминират под Земята или са в някакъв друг аспе кт спрямо изтока, силата им е по-малка. Планетите са максимално слаби, когато нямат аспект към изто ка*89.
ВТОРА КНИГА
1.В Ъ В Е Д Е Н И Е

Дотук ние представихме накратко най-важните елементи на табличното изложение, необходими за изсле дването при частните предвиждания. По-нататък ще дадем в необходимата последователност процедури те за подробното разработване на въпросите, лежащи в рамките на възможното при този вид предсказва не, като се придържаме към характерния начин на изложение.

Прогнозирането чрез астрономически дадености е разделено на два големи и принципни дяла. Първият и по-универсалният се занимава с цели народи, държави и градове. Той е наречен обща част. Вторият е по-специфичен, отнася се към отделните хора и е наречен рождена част. Според нас, първо трябва да разгле
даме общата част, защото въпросите, с които тя се занимава, са свързани с по-големи и по-мощни причи ни. И тъй като по-слабите натури отстъпват винаги на по-силните, а частното отстъпва винаги пред общо то, който възнамерява да прави изследване на една отделна личност, трябва обезателно да се заеме в на чалото с общите изследвания.

Самото общо изследване се занимава последователно с цели държави и градове, по-нататък разглежда по -важните и периодични обстоятелства като войни, глад, епидемии, земетресения, наводнения и т.н., след това - по-маловажните, като промени в температурата на сезоните през годината, промени в интензивно стта на бури, горещини и ветрове, очаквана реколта и т.н. Но всеки път е необходимо да се приложи об щата процедура за цялата държава и за по-важните условия. В изследването на тези въпроси, в прегледа се дават специално две неща - сходството на звездите от зодиака и на останалите звезди с отделните кли мати*90 и знаменията на небесните тела в собствените им региони*91 в определено време, проявени чрез еклиптичните съвпади на Слънцето и Луната, и преходите на планетите*92 при изгрев и в стациона рен период. Затова, първо трябва да представим естествената причина за гореспоменатите сходства и същевременно да разгледаме накратко телесните и етническите особености, характерни за цели народи, а също звездите и зодиите, близки с тях.


2. ЗА ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ОБИТАТЕЛИТЕ НА ОСНОВНИТЕ КЛИМА ТИ

Определянето на етническите характеристики*93 е базирано на паралели и ъгли*94 съобразно позицията спрямо еклиптиката и Слънцето. Районът, обитаван от нас, се намира в един от северните квадранти. Хо рата, живеещи към по-южните паралели, т.е. намиращите се от екватора до летния тропик, имат черен тен и гъста къдрава коса, защото Слънцето е над главите им и са опечени от него. Те са ниски, със суха фигура. Освен това са жизнени, а привичките им са диви, защото домовете им са непрекъснато подложе ни на жегата. Ние ги наричаме етиопци. Вижда се, че при тези условия не само те, а и техният климат, животни и растения свидетелствуват пряко за горещината на Слънцето.

Хората, които живеят към по-северните паралели, имам предвид онези, имащи над главите си Мечките, са студени, защото се намират далеч от зодиака и топлината на Слънцето. Поради това, че имат повече влага, която не е изчерпана от топлината, те са бели, с прави коси, високи, снажни и до известна степен студени по характер. Те също са диви в навиците си, защото домовете им са непрекъснато студени. Зим ният характер на техния климат, големината на растенията и дивият нрав на животните им са в хармония с техните качества. Ние наричаме тези хора скити.

Обитателите на района между летния тропик и Мечките живеят сред умерена температура на въздуха, ко ято разбира се варира, но няма резки промени на топлина и студ, защото нито Слънцето е над главите им ,нито са далеч от неговия апогей. Затова те са с умерен тен, среден ръст, умерен характер, живеят организирано и са цивилизовани в нравите си. Най-южните от тях*95 са по-умни, изобретателни и по-сведущи в познаването на божествените неща, защото техният зенит е близо до зодиака и планетите, вър тящи се около него. Пак поради тази близост, те се отличават с активност на духа и са проницателни, любознателни й годни за научни занимания, особено в математиката. Хората от източната група са по-мъжествени, с по-енергичен дух и по-искрени, защото, както всеки може да се досети, изтокът влияе по ложително върху натурата на Слънцето*96. По тези причини този район е дневен, мъжки и дясно ориен тиран, като това може да се наблюдава дори и при животните, при които десните части са изпълнени с повече сила и енергия. Хората на запад са по-женствени, малодушни и потайни, защото районът е лунен и на запад Луната се появява винаги след съвпад. По тази причина това е нощен, женски и за разлика от изтока е лявоориентиран район.

По същия начин във всеки от основните райони се определят специални особености на характера и оби чаи*97, които са се зародили по естествен път. Дори и в районите, определени като горещи, студени или умерени, отделните местности и страни имат повече или по-малко характерни черти в зависимост от тях ното местоположение, надморска височина или съседство. Някои народи, например, са склонни към ко невъдство, понеже страната им е равнинна, други - към корабоплаване, защото живеят край морето, а тре ти - към цивилизация, поради богатството на своя дух. Такива специфични особености, произтичащи от естествената близост на характерния климат със звездите в зодиака, може да се открият във всеки народ. В много случаи, но не винаги, тези особености се откриват във всеки човек. Затова ние трябва да рабо тим с тази материя сумарно, дотолкова, доколкото може да ни бъде от полза за резултата при едно част но изследване.


3. ЗА СХОДСТВОТО НА ДЪРЖАВИТЕ С ТРИЪГЪЛНИЦИТЕ И ЗВЕЗДИТЕ

От четирите триъгълника, приети в зодиака, които представихме по-горе*98, първият, включващ Овен, Лъв и Стрелец, е северозападен и се управлява главно от Юпитер поради северния вятър. Но поради юго западния вятър с неговото управление се свързва и Марс. Триъгълникът на Телец, Дева и Козирог е юго източен и поради южния вятър се управлява главно от Венера. Но поради източния вятър Венера управ лява заедно със Сатурн. Триъгълникът на Близнаци, Везни и Водолей е североизточен и поради източния вятър се управлява предимно от Сатурн. Но поради северния вятър Сатурн управлява с Юпитер. Триъгъл никът на Рак, Скорпион и Риби е югозападен и поради западния вятър се управлява главно от Марс, но със съуправител Венера, поради южния вятър.Нашият населен свят се разделя на четири квадранта - брой, равен на триъгълниците. По ширина той се дели от нашето море (от протока на Херкулес до залива на Исос*99 ) и планинския хребет, съседен на из тока*100. От тях се разграничават южните и северните му части. По дължина светът се дели от Арабския залив, Егейско море, Понта и Меотидското езеро*101, спрямо които се разграничават източните и запад ните му части. В позицията си квадрантите са сходни с триъгълниците. Първият квадрант лежи в северо западната част на населения свят. Той обхваща келтска Галия*102 и ние го наричаме Европа. Обратен на него е югоизточният квадрант, който включва Източна Етиопия*103, наричана още южната част на Вели ка Азия. Североизточният квадрант на населения свят включва Скития, намираща се в северната част на Велика Азия. Противоположен на него е квадрантът в посока на югозападния вятър - Западна Етиопия, която наричаме още Либия.

Освен това, частите на всеки квадрант, разположени близо до центъра на населения свят, образуват една обратна конфигурация подобно на квадрантите спрямо света. Така Европейският квадрант лежи североза падно на населения свят, а неговите райони около центъра, които са близки с противоположния ъгъл, са разположени в югоизточната част на квадранта. По същия начин и другите квадранти са свързани с два противоположно разположени триъгълника. Затова частите от квадрантите около центъра на света са с обратен характер, а останалите райони са в хармония с основния характер на квадранта. Звездите – упра вители на триъгълници, управляват навсякъде сами, но в частите около центъра на света, подобни на дру га група, управляват съвместно с Меркурий, защото той е неутрален и обикновено влиза в двете секти. Според това разпределение, първият квадрант, който наричам Европейски, е разположен на северозапад и е подобен със северозападния триъгълник - Овен, Лъв и Стрелец. Той се управлява от управителите на триъгълника - Юпитер и Марс в западни аспекти. В него са включени Британия, Трансалпийска Галия, Германия, Бастарния*104, Италия, Цизалпийска Галия, Апулия, Сицилия, Тирения*105, Келтика*106 и Испания. Както може да се очаква от триъгълника и звездите, които го управляват, тези народи имат сле дните характерни черти. Те са независими, свободолюбиви, работливи, честни, благородни, притежават качества на лидери, обичат оръжието и са много войнолюбиви. Но поради западния аспект на Юпитер и Марс, а и защото първите части на триъгълника са мъжки, а вторите – женски*107, мъжете са лишени от страст към жените и гледат отвисоко на любовните удоволствия с тях. Те предпочитат връзки с други мъ же и така се задоволяват по-добре. Не смятат, че този акт е позорен за любовника, нито пък стават по-женствени и меки от това. В душите си те остават мъжествени, отзивчиви, добросъвестни, родолюбиви и доброжелателни. От тези държави Британия, Трансалпийска Галия, Германия и Бастарния са по-близки до Овен и Марс. Затова преобладаващата част от жителите на тези страни са по-жестоки, упорити и ди ви. Италия, Апулия, Цизалпийска Галия и Сицилия имат близост с Лъв и Слънцето. Затова тези народи са по-сръчни, доброжелателни и задружни. Тирения, Келтика и Испания са свързани със Стрелец и Юпи тер. Оттук идва тяхната независимост, простота и любов към чистотата. Централните райони на този ква дрант -Тракия, Македония, Илирия, Елада, Ахая*108, Крит и Цикладските острови, малоазийското край брежие и Кипър - са в югоизточната му част и имат връзка с югоизточния триъгълник - Телец, Дева и Козирог - и техни управители са Венера, Сатурн и Меркурий. В резултат на това обитателите на тези дър жави имат духовна и телесна прилика с тези планети и са с по-смесена структура. Поради Марс те са бла городни, независими и имат качества на лидери. Поради Юпитер са свободолюбиви, демократични, уме ят да се самоуправляват и са по-възприемчиви на закони. Обичат музиката, бърборенето, конкурсите и обилната храна поради Венера. Те са общителни, приветливи към чужденците, уважават правосъдието, обичат книжовността и са много добри в красноречието поради Меркурий. Тъй като Венера е в западен аспект, те са извънредно пристрастени към извършването на мистерии. Разгледани по райони, народите, живеещи на Цикладските острови, малоазийското крайбрежие и Кипър, са по-тясно свързани с Телец и Венера. Затова те са красиви, чисти и грижовни към телата си. Жителите на Елада, Ахая и Крит, имат сходство с Дева и Меркурий и затова са по-добри в разсъжденията, реториката и упражняват предимно духа, а не тялото. Македонците, траките и илирите имат близост с Козирог и Сатурн. Затова те са кори
столюбиви, неорганизирани в институциите си и буйни по природа.

Вторият квадрант обхваща южната част на Велика Азия и областите, включващи Индия, Ариана, Гедро зия*109, Партия, Мидия, Персия, Вавилония, Месопотамия и Асирия, разположени югоизточно на насе ления свят. Той е подобен на югоизточния триъгълник Телец, Дева и Козирог, управляван от Венера и Сатурн в източен аспект. Лесно се открива, че натурата на неговите обитатели е сходна с темперамента, определян от такива управители. Те почитат звездата на Венера под името Изида*110 и тази на Сатурн като Митра-Хелиос. Повечето от тях предсказват бъдещите събития. Поради аспекта на гореспоменатите звезди, който е по природа раждащ, при тези народи съществува практиката да се освещават гениталии те. По натура те са страстни, похотливи и предразположени към любовните удоволствия. Поради излъч ването на Венера те са танцьори, играчи, обичат да се украсяват, а поради влиянието на Сатурн обичат разкошния живот. Поради източния аспект на планетите те открито осъществяват своите връзки с жени. Същевременно изпитват отвращение от подобни връзки с мъже. Затова много от тях създават деца от соб ствените си майки. Те почитат гърдите поради утринния изгрев на планетите и първенството на сърцето, което идентифицират със слънчевата мощ. Поради Венера те са красиви и женствени в дрехите, накити те, във всички привички, свързани с тялото, а и в много други отношения. По душа те са великодушни, благородни и войнолюбиви поради влиянието на източния Сатурн. Разглеждани по части, Партия, Ми дия и Персия са близки повече до Телец и Венера. Затова жителите им носят богато украсени дрехи, кои то покриват целите им тела с изключение на гърдите, и като цяло са красиви и чистоплътни. Вавилония, Месопотамия и Асирия са сходни с Дева и Меркурий. Затова тези народи изучават астрологическите нау ки и наблюдават петте планети. Индия, Ариана и Гедрозия са близки на Козирог и Сатурн. По тази при чина обитателите им са зли, диви и нечистоплътни. Районите на квадранта, разположени към центъра на населения свят - Идумея, Келесирия, Юдея, финикия, Халдея, Орхиния и Арабия Феликс*111 - са в севе розападната му част и са близки със северозападния триъгълник - Овен, Лъв и Стрелец. Техни управите ли са Юпитер, Марс и Меркурий. Затова те са по-надарени от останалите народи в търговията и обмяна та. Те са безскрупулни, окаяни страхливци, предатели, лакеи и твърде непостоянни, резултат от аспекти те на звездите. От тях, жителите на Келесирия, Идумея и Юдея са свързани по-тясно с Овен и Марс. Зато ва те са дръзки, богохулни*112 и интриганти. финикийците, халдейците и орхинианците са под влияние то на Лъв и Слънцето. Затова те са по-скромни, добродушни и практикуват астрология*113. Освен това всички мъже са слънцепоклонници. Жителите на Арабия Феликс са свързани със Стрелец и Юпитер. То ва обяснява плодородието на страната, което личи от името, изобилието на подправки, грацията на тузем ците и свободния им дух в ежедневието, търговията и работата.Третият квадрант включва северната част на Велика Азия - Хиркания, Армения, Матиана, Бактриана, Ка сперия, Серика, Савроматика, Оксиана, Согдиана и районите североизточно от населения свят*114. Той е близък със североизточния триъгълник - Близнаци, Везни и Водолей. Управлява се от Сатурн и Юпи тер в източен аспект. Затова жителите на тези земи почитат Юпитер и Сатурн, имат много богатства и злато, в живота си са чистоплътни и благопристойни, в областта на религията - учени и вещи, в маниери те - справедливи и либерални. Те са възвишени и благородни по дух, ненавиждат злото, готови са да ум рат за приятели, чест или свещена кауза. Освен това са достойни и непокварени в сексуалните си връзки, пищни в облеклото, елегантни и великодушни. Всички тези неща се дължат основно на Сатурн и Юпи тер в източен аспект. Хиркания, Армения и Матиана са по-близки с Близнаци и Меркурий. Съответно те са по-повратливи и склонни към мошеничество. Бактриана, Касперия и Серика са свързани с Везни и Ве нера. Затова тези народи са богати, бляскави и са последователи на Музите. Районите на Савроматия, Ок сиана и Согдиана се влияят от Водолей и Сатурн. По тази причина народите там са по-недружелюбни, не отстъпчиви и диви. Останалите области на квадранта, разположени към центъра на населения свят – Ви тиния, Фригия, Колхида, Сирия, Комагена, Кападокия, Лидия, Ликия, Киликия и Памфилия*115 - се на мират в югозападната му част и са подобни на югозападния триъгълник - Рак, Скорпион и Риби. Съупра вители им са Марс, Венера и Меркурий. Затова жителите на тези страни почитат Венера като Майка на боговете, а Марс - като Адонис, обръщайки се към тях с различни имена*116. В тяхна чест те празнуват мистерии, съпроводени с ридания. Хората тук са извънредно покварени, раболепни, долни и свикнали с трудностите на войната. Те могат да се открият в наемнически походи за плячка и пленници, като пороб ват дори своите съграждани и се включват в несправедливи войни. Поради връзката на Марс и Венера на изток и тъй като Марс се екзалтира в Козирог - зодия от триъгълника на Венера, а Венера се екзалтира в Риби - зодия от триъгълника на Марс, жените им са много внимателни към съпрузите си. Те са нежни, старателни, прилежни и добри стопанки, много трудолюбиви и покорни. От тези народи, живеещите във Витиния, Фригия и Колхида са по-близки с Рак и Луната. Затова мъжете там са разсъдливи и покорни. А поради излъчването на Луната в източен и мъжки аспект, повечето жени са мъжествени, склонни да кома
ндуват и войнолюбиви като амазонките, които отбягвали общуването с мъже, обичали оръжията и от ран но детство правели женските си черти мъжки, като отрязвали по военна необходимост десните си гърди и оголвали точно тези части в бойния строй, демонстрирайки отсъствие на женственост в телата си*117. Хората от Сирия, Комагена и Кападокия са близки със Скорпион и Марс. Затова в тях се открива много дързост, мошеничество, коварство и упоритост. Народите на Лидия, Киликия и Памфилия са свързани с Риби и Юпитер. Съответно те са по-многоимотни, щедри, склонни към търговия и достойни за доверие в сделките.

Последният квадрант е разположен югозападно на населения свят и е подобен на югозападния триъгъл ник - Рак, Скорпион и Риби. Управлява се от Марс и Венера в западен аспект. Той включва областта, на ричана Либия, с районите Нумидия, Картаген, Африка, Фазания, Насамонития, Гарамантика, Маврита ния, Гетулия, Метагонития*118 и областите югозападно на населения свят. Поради гореспоменатата връ зка между планетите, повечето жители се управляват от мъж и жена, които са брат и сестра*119, като мъ жът управлява мъжете, а жената - жените. Мъжете тук са много пламенни. Те са склонни към отношения с жени до такава степен, че дори браковете им се сключват след брутално отвличане, а често техните ца ре се наслаждават на обичая "право на първа нощ с булката". На места жените са общи. Мъжете обичат да се кичат с женски украшения поради влиянието на Венера. От друга страна, поради Марс те са мъже ствени, безразсъдни, нечестни, магьосници, мошеници и лъжци. От тях жителите на Нумидия, Картаген и Африка са по-близо до Рак и Луната. Затова те са общителни и добри търговци и живеят охолно. Хора та от Метагонития, Мавритания и Гетулия са подобни на Скорпион и Марс. Затова те са жестоки, войно любиви, месоядни, крайно безразсъдни и презират живота до такава степен, че не се щадят и помежду си. Жителите на Фазания, Насамонития и Гарамантика са свързани с Риби и Юпитер. По тази причина те са щедри, скромни, трудолюбиви, интелигентни, чистоплътни и независими. Освен това почитат Юпи тер като Амон. Централните области на квадранта са Киренайка, Мармарика, Египет, Тива*120, Оазиса, Троглодитика, Арабия, Азания и средна Етиопия. Разположени са в североизточната му част, имат сходс тво със североизточния триъгълник - Близнаци, Везни и Водолей - и техни управители са Сатурн, Юпи тер и Меркурий. Планетите управляват жителите на тези страни в западен аспект. Затова хората са голе ми поклонници на боговете и твърде суеверни, участвуват усърдно в религиозни церемонии, обичат опла кванията и погребват своите мъртви с избодени очи. Те практикуват всякакви церемонии, обичаи и риту али в служба на различни богове. Под управление са кротки, плахи, свити и търпеливи, а като водачи – храбри и благородни. Те обаче са полигамни и твърде развратни, като се женят дори за собствените си се стри. Мъжете са много добри в правенето на деца, а жените зачеват лесно - дори и земята им е плодород на. Но поради излъчването на аспекта на мъжките планети съвместно със западна Венера, много от мъже те са обратни и женствени, а някои даже се отнасят с неуважение към детеродните си органи. От тези на роди жителите на Киренайка, Мармарика и Долен Египет са по-тясно свързани с Близнаци и Меркурий. Затова са мъдри, интелигентни и просветени, особено в областите на интуитивното и религията. Те са магьосници. Изпълняват тайни мистерии и са много вещи в областта на астрологията. Жителите на Тива, Оазиса и Троглодитика са свързани с Везни и Венера. Затова те са по-пламенни, по-енергични и живеят в изобилие. Народите на Арабия, Азания и средна Етиопия са свързани с Водолей и Сатурн. Затова те са номади, ядат месо, риба и водят груб и див живот.

Това е нашето кратко изложение за сходството на планети и зодии с различните страни и за основните ха рактерни черти на народите. По-надолу ние ще дадем готов за употреба списък на страните и зодиите, сходни с тях, според това, което се каза досега.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница