Textual criticism of Slavonic ManuscriptsДата15.01.2018
Размер19.5 Kb.
Текстология на славянски ръкописи

Textual criticism of Slavonic Manuscripts
Специалности: 2.1. Филология

Старобългарска литература, средновековна православна култура и литература


Лектор:

проф. дфн Анисава Милтенова

тематично направление: Стара българска литература

тел.: 0886617889

e-mail: amiltenova@gmail.com
Хорариум:

15 лекционни часа


Анотация:

Курсът включва както основни, така и специализирани познания по дисциплината „текстология”, като дава практически познания за промените, настъпили в текстовете в резултат на тяхното преписване през Х-ХVІІІ век и коментирането на тези промени във връзка с историята на текстовете. Дават се насоки за датиране на преводните текстове, за тяхното авторство, както и за определяне на тяхното съдържание като литературни паметници. Правят се заключения относно възможността за реконструкция на текста и се проследява естеството на настъпълите промени. Курсът има за цел да запознае докторантите с принципите на текст-критиката и критическите издания, както и да даде основни познания за терминологията и особеностите на славянската текстология.

 1. Предмет, задачи и развой на текстологията; текстология, археография и кодикология

 2. Творба и текст; предаване на текста чрез преписи-свидетели; типични грешки, глоси и интерполации в текста

 3. Текстологическо проучване на етапите в историята на текста; коментар на разночетенията и техните варианти

 4. Текстологическо проучване на преводните текстове: установяване на източниците, времето и мястото на превода

 5. Изследване на текст по един препис; протограф, антиграф и апограф; Изследване на авторски текст; датировка и атрибуция на текста.

 6. Изследване на текст по множество преписи; изграждане на генеалогически схеми на историята на текста

 7. Комплексно текстологическо проучване на историята на текста в състава на средновековните ръкописи; типология на състава на сборниците

 8. Допълнителни съвременни техники за текстологически анализ: електронна обработка на средновековни текстове; използване на електронни реперториуми, тезауруси, конкорданси, речници и др.

 9. Техника на издание на текстовете; типове издания и предаване на текста; типове коментар и индекси.


Литература


 1. Алексеев, А. А. Текстология славянской библии. Wien, 1999.

 2. Вопросы текстологии. Сборник статей. Москва, 1957, 1960, 1964, 1967.

 3. Лихачев, Д. С. Текстология на материале русской литературы Х–ХVIII веков. Ленинград, І изд. 1962.

 4. Федер, У. Хиляда години като един ден. Животът на текстовете в православното славянство. София, 2005.

 5. Červenka, M. Textologie und Semiotik. – In: Texte und Varianten. Probleme ihrer Edition und Interpretation. Ed. Martens G. , Zeller H. Muenchen, 1971, 143–163.

 6. Danti, A. On the Significance of the Critical Text. – Polata knigopisnaja, 27, 1992.

 7. Error Analysis. Ed. Nickel, G. Stuttgarrd, 1978.

 8. Maas, P. Textual Criticism. Oxford, 1958.

 9. Ott, W. Computer application in Textual Criticism. – IN: Computer and Literary Studies. Edinburgh, 1973, 199–223.

 10. Reynolds, L. D., W. G. Wilson. Scribes and Scholars. A Guide to the Transmissision of Greek and Latin Literature. Oxford, 1991.

 11. Tekstologija srednjovekovnih južnoslovenskih književnosti. Beograd, 1981.

 12. Thomson, F. Prolegomena to a Critical Edition of the Old Bulgarian Translation. – Slavica Gandensia, N 13, 1986, 65–84.

 13. West, M. L. Textual Criticism and Editorial Technique Applicable to Greek and Latin Texts. Stuttgart, 1973.


Анисава Милтенова
Каталог: doctorant school -> spec courses -> 8 histcul
8 histcul -> Професор Иван Младенов д ф. н
8 histcul -> Comparative analysis of the cults of dionysos and herakles in ancient thrace
8 histcul -> 1. Предмет, цели и методи на ономастиката История на ономастичните изследвания
8 histcul -> Професор Иван Младенов д ф. н. Идеи за знанията (епистемология) анотация и цели на курса
8 histcul -> Професор Иван Младенов д ф. н
8 histcul -> Palaeography and codicology of bulgarian manuscripts 10TH–17th c
8 histcul -> Произход, социални и религиозно-политически функции на старогръцкия театър
8 histcul -> Докторантски курс проф д. ф н. Марияна. Цибранска-Костова
8 histcul -> I. произход, социални и религиозно-политически функции на старогръцкия театър мистерии и театър


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница