Thermostep·eltra анализатори произведени в Германия ръководство за работастраница1/3
Дата14.01.2017
Размер352.88 Kb.
#12697
  1   2   3
THERMOSTEP·ELTRA
Анализатори произведени в Германия
РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА
Указател

 1. Ръководство за инсталиране

 2. Ръководство стъпка по стъпка

 3. Форма – Login (Регистрация)

 4. Форма - Accounts Management (Управления на акаунти)

 5. Форма – Main (Основна)

 6. Форма – Flow (Текущи операции)

 7. Форма – Balance (Везна)

 8. Форма – Crucibles (Тигели)

 9. Операция – Crucibles Weighing (Претегляне на тигели)

 10. Операция – Edit ID (Редактиране на идентификация)

 11. Форма – Results (Резултати)

 12. Форма – Applications (Приложения)

 13. Шаблон – Edit Applications (Редактиране на приложения)

 14. Форма – Configuration (Конфигурация)

 15. Форма – Browser (Браузер)

 16. Форма – Status (Статус)

 17. Форма – Graph (Графика)

 18. Форма – Heater (Нагревател)

 19. Форма – Controller (Контролер)

 20. Форма – Motor (Двигател) 1. Ръководство за инсталиране

 1. Отстранете опаковката и поставете Thermostep (TS за в бъдеще) на устойчиво, равно, сухо и чисто място. Моля забележете, че TS не трябва да се излага на силни въздушни движения, за да се избегнат нестабилните условия при претегляне.
 1. Поставете компютъра и монитора в обсега на TS.

 2. Свържете TS и компютъра с доставените кабели. Кабелът от дясната страна на TS е свързан към везната и трябва е скачен към серийния интерфейс СОМ2. Кабелът от лявата страна на TS е свързан с контролера и трябва да е скачен към серийния интерфейс СОМ1. Тези комуникационни портове са предварително настроени, разбира се може да се избере друг такъв, но при такъв избор, моля не забравяйте да промените настройките на софтуера (Форма Accounts Managment).
 1. Свържете газопроводите (сгъстен въздух, Азот, Кислород) с осигурените тръби отзад на TS.
 1. Закачете външния вентилатор с доставената тръба към връзката за изхода на въздуха и присъединете захранващия шнур на вентилатора към контакта на TS.
 1. Моля, обърнете внимание, дали главният прекъсвач е настроен на нула и свържете основното захранване.
 1. Превключете TS в позиция 1 и стартирайте софтуера TGA. След регистриране TS започва автоматично инициализационен тест. Ако всичко е правилно свързано (зелените индикатори на формата Status) капакът автоматично ще се отвори след приключване на инициализацията. Моля обърнете внимание, че никакви предмети не са поставени върху капака!
 1. Отстранете опаковката и пълнежа на вътрешното пространство и поставете подставката на везната на предназначеното устройство в долния нагревателен елемент. Обърнете внимание подставката да е поставена почти в центъра и хоризонтално. Ако има силно отместване везната трябва да се настрои. (Виж по-долу).
 1. Вмъкнете доставената тигелна въртележка (долни вентилационни отвори) в устройството и повторете това с покритата въртележка, където е посочено.
 1. Поставете тигел върху подставката на везната, за да проверите позицията двигателя. Тигелът трябва да се постави почти централно и хоризонтално след снижаване на тигелната въртележка (Форма Controller). Ако тигелът е ориентиран към края на подставката, калибровката на двигателя трябва да се провери (форма Motor).
 1. Сега TS е готов да започне анализ. Относно информацията за започване на анализ прочетете Ръководство стъпка по стъпка (Глава 2).

Ако има проблеми при инсталацията на TS четете изясняване и отстраняване на недостатъци и дефекти.Изясняване и отстраняване на недостатъци и дефекти.
Внимание! Преди да почнете да работите вътре в TS, моля превключете в положение нула и прекъснете основното захранване!


 1. Връзката с Контролера/Везната е нарушена!

Нарушаването на връзката се показва чрез един червен индикатор във форма Status. Моля, забележете дали червеният индикатор показва нарушение при везната и /или контролера!
 • Проверете дали кабелната връзка при компютъра е наред.

 • Проверете настройките на комуникационните портове. Изключете софтуера на TGA и го включете отново. След въвеждане на вашите кодове за регистрация натиснете и Accounts Managment се появява. Тук може да проверите настройките на връзките, които трябва да отговарят на настройките на компютъра. Обикновено се приемат СОМ1 за контролера и СОМ2 за везната.
 • Проверете кабелната връзка във вътрешността на TS.


Контролер: Отворете по ниско разположения страничен панел от лявата страна на устройството. След прекъсване на заземителния кабел, свалете панела и освободете винта от платката в близост до предната част на TS, за да увисне тя надолу. Това трябва да се направи внимателно, за да не се повредят кабелните връзки отзад на платката. Проверете дали кабелът е свързан правилно при контакта и завинтен здраво. След това върнете всичко в начално състояние.
Везна: Отворете долния страничен панел от дясната страна на устройството. След прекъсване на заземителния кабел, отстранете панела и проверете дали кабелът е правилно свързан на задната страна на везната и завинтен здраво. След това върнете всичко в начално състояние.


 1. Капакът не се отваря автоматично след инициализационния тест!

Проверете дали тръбопроводът за сгъстен въздух е правилно свързан към TS и дали налягането е достатъчно (около 4 бара).
 1. Подставката на везната не е разположена централно и хоризонтално при долния нагревателен елемент!

Отворете по ниско разположения страничен панел от лявата страна на устройството. След прекъсване на заземителния кабел, свалете панела и освободете винта от платката в близост до предната част на TS, за да увисне надолу. Това трябва да се направи внимателно, за да не се повредят кабелните връзки отзад на платката. Настройте сега везната (ще сте в състояние да видите дисплея на везната) при крачетата за настройка. Отбележете, че настройката на подставката е основна, а не настройката на везната! След позициониране на подставката почти централно и хоризонтално възстановете всичко в начално състояние.

Ръководство стъпка по стъпка

Това ръководство стъпка по стъпка трябва да ви помогне за започването на нов анализ. За повече информация, моля погледнете в указателя.

Обърнете внимание, че е желателно да се остави TS в позиция 1 вместо 0 между два анализа, за да се поддържа везната стабилна. Позиция 0 трябва да се избира, когато TS не трябва да се използва продължително време. Преди да започнете да работите отново, включете TS поне половин час преди да започнете нов анализ за стабилизиране на везната.


 1. Свържете основното захранване и газовете (Сгъстен въздух, Азот, Кислород) и включете прекъсвача на основното захранване в позиция 2.

Забележка: Единствената разлика между позиция 1 и позиция 2 е, че в позиция 2 захранването на пещта (нагревателите) се включва, така че софтуерът може да загрее пещта. Никога не ИЗКЛЮЧВАЙТЕ (позиция 0) напълно Thermostep (TS), при положение, че пещта е все още гореща, защото и охлаждащият вентилатор също ще бъде ИЗКЛЮЧЕН, което води до претопляне на кутията и всички части вътре в нея.
 1. Включете компютъра и стартирайте програмата на TGA (при положение, че кабелите за везната и платката на контролера са вече свързани).

Първо ще трябва да преминете през екрана за разрешение. Има различни възможности. Регистрацията по подразбиране е както следва:
Име: Administrator

Парола:eltra

Фиг. 2.1: Екран за разрешение
Подтвърде влизането си с


 1. След преминаване през регистрацията, TGA ще покаже структурата по подразбиране на екрана. Прозорец Лента с инструменти ще бъде отгоре за показване и скриване на прозорци върху екрана.
Фиг. 2.2: Основен прозорец (Mainwindow )
Болшинството бутони/прозорци се разбират от самосебе си, например, прозорецът на Везната ще показва действителното теглото на везната. Възможно е да се намалят някои от прозорците, за да се покажат скритите контроли (като Log екраните за някои от тях). Някои от компонентите приемат щракането на десния бутон на мишката, за да се покаже контекстното меню с допълнителни функции.
П
В процореца Flow се показва непрекъснато информация за действителния стадий на процеса.

В някои точки на стадиите този прозорец ще предложи избор на действие.

Например, можете да пропуснете проверката на кислорода, ако няма свързан кислород, защото избраното приложение не изисква кислород.

В този случай, проверката на кислора ще бъде отложена за по-късен стадий.
ърво софтуерът ще извърши инициализационен тест. Проверете какво е написано в прозореца Flow.Фиг. 2.3: Flow –инициализационен тест

 1. След преминаване на инициализационния тест, капакът на TS се отваря и програмата изисква отстраняване на използваните тигели.
Фиг. 2.4: Прозорец Flow – отстраняване на тигелите
потвърждава заявката и започва нов анализ.


 1. Новият анализ се започва чрез добавяне на нови тигели.
Фиг. 2.5: Flowзапочване на нов анализ
Формата Crucibles е подкрепена чрез допълнително меню за вмъкване на нови тигели за анализ.Фиг. 2.6: Crucibles – добавка на нови тигели.

Тигелът 20 е еталонен тигел, който се добавя автоматично чрез софтуера и не може да се изтрие.

Обърнете внимание , че този тигел трябва да бъде на разположение и празен при всеки анализ.
За да добавите нови тигели използвайте:

да добавите един тигел

или
да добавите много тигели едновременно (максимално 19).


Добавените тигели са изредени автоматично в прозореца Results, където е възможно да именувате вашите проби.
i


Фиг. 2.7: Results- (изрезка) претегляне на тигели и проби
След поставяне на нови тигели в TS щракнете Сега TS автоматично ще претегли/тарира празните тигели и ще помоли да попълните с проба в този тигел, който е в момента поставен върху подставката на везната (има съобщение в прозореца Flow и акустичен сигнал (бийп) също). Софтуерът автоматично приема теглата и продължава със следващия тигел.
След като всичките тигели се претеглят, може да се върнете към прозореца Crucible отново, ако се изисква, за да промените, добавите или изтриете съществуващи тигели.


 1. След приключване претеглянето на пробите, може да поставите капачки върху въртележката с капачки (ако се налага от приложението). След това щракнете

в прозореца Flow.
Сега софтуерът автоматично ще претегли всички капачки и след това проверява избраното приложение. След потвърждаване на приложението, TGA ще започне анализа. Започвайки от сега TS работи автоматично и не е необходима поддръжка от оператор до края на анализа.
Цялата необходима информация ще се появи в прозореца Flow. Получените резултати се показват в прозореца Results. Когато анализът завърши, TGA ще охлади пещта и ще позволи да започне претегляне за следващия цикъл за анализ.

Някои полезни съвети:
Следващият затворен кръг представлява протичането на операцията TGA: Иниц - Охлаждане - Претегляне - Анализиране - Охлаждане - Претегляне - Анализиране - ...


 • Не забравяйте повторно да зададете стойности в приложението в прозореца Results след като сте сменили приложението (вж. Operation Edit Application).

 • Ако излезете от TGA по време на анализа, ще загубите резултатите от пълния цикъл на анализ: обаче анализът няма да се увреди.
 • TGA ще сигнализира със звуков сигнал, в случай че се нуждае от вниманието на оператора (например за поставяне на проби в тигелите, в случай на предупреждение за грешка, и т.н.) .
 1. Форма – Login (Регистрация)Фиг. 3.1: Регистрация
Този прозорец се използва за идинтифициране на оператора при стартиране на TGA.
Формата Login е показана при активиране на TGA. За да започнете да работите трябва да въведете име и парола. Възможно е да създадете различни регистрации. Това е удобно, за да се даде на всеки оператор собствена работна платформа и да се защитят някои TGA – функции и настройки на инструментите.

TGA ще използва регистрационното име да отбелязва различни събития за лесна идентификация в случай на грешки по време на следваща работна сесия.


Език
В този прозорец може да изберете един от наличните езици за конкретната задача.

Използват се флагове за идинтификация. Избраните езици се маркират с текста "Selected" непосредствено да флага.

За английския е флагът на ЕС.
Регистрация
Въведете име на оператор и съответната парола. Потвърдете с ,

за да започнете работа. Ако всичко е въведено правилно – TGA ще покаже основната форма.Мигащ знак се показва в случай на грешка при контрол. Може да минете с мишката върху него и да прочетете подробно описание за причинения проблем.

Използвайте да вкарате разширения режим на регистрация. Формата Accounts Management се показва. Забележете, че трябва да подадете заверка за този режим с правилна регистрация и както и парола.


4. Форма - Accounts Management


Фиг. 4.1.: Управление на акаунтите (Accounts Management)
Тази форма се използва за управление на акаунтите за комуникация. Правилните настройки за комуникация са важни за прецизните операции на TGA.
Акаунт
Тук виждате списък от налични TGA – акаунти. Колоната Name показва името на акаунта, колоната Level – нивото на акаунта, created by – операторът, който е отговорен за създаването на този акаунт.
Има 4 различни нива на акаунти:
Debugger: Най-висше ниво, което може да се използва за целите на намиране и отстраняване на неизправности. Това ниво дава достъп до всички TGA опции и трябва да се използва единствено от оператори от високо ниво, за да се осигури прецизна TS работа.
Administrator: Ниво, което позволява достъп до всички свойства на TGA, с изключение на тези свързани с намиране и отстраняване на неизправности.
Operator: Ниво, което се препоръчва за всекидневна работа. На това ниво има няколко ограничения за използване на TGA, особено при основните TGA функции.
Guest: Най-ниското ниво, което може да се включи или изключи за бърз достъп, то има много ограничения за използване на TGA.
Натиснете, за да създадете нов акаунт. Това ще покаже допълнителния контрол "Account" (вж. по-долу) за въвеждане на нова акаунт информация.

Натиснете след избиране на акаунт, който трябва да се изтрие. Забележете, че не можете да изтриете акаунт, на по-високо ниво.Натиснете да промените паролата за избрания акаунт. Забележете, че не можете да промените акаунт, имащ по-високо ниво.
Account
Тук трябва да въведете новата информация за акаунта или да промените паролата на съществуващия вече акаунт.Фиг.4.2: Управление на акаунти – (изрязано)Създаването на нов акаунт чрез смяна на паролата
Name: Въведете тук избраното име за регистрация.

Password: Два пъти въвеждане на избрана парола.

Level: Ниво на регистрация. Забележете, че не може да създадете акаунт на по-високо ниво от това, което сте ползвали.
Натиснете да подтвърдите създаването на регистрация или да я промените.
Натиснете да отхвърлите създаването на регистрация или я промените.
Allow
А
Guest account – позволява да се използва регистрация за гост. За да се регистрирате с този вид регистрация, операторът трябва да въведе каквато и да е непразна регистрация с празна парола. Ако въведената регистрация вече съществува, трябва да се проведе заверка със зададена парола за тази регистрация.

Empty passwords – позволява използването на празни пароли за акаунти. Ако това не е разрешено, опцията „празна парола” не се приема по време на създаването на регистрация или модификация.

Operator to create accounts – позволява създаване на нови акаунти на операторско ниво.

дминистраторът или който се занимава с отстраняване на проблемите, може да състави някакви правила отностно регистрациите.


Фиг. 4.3: Управление на акаунтите – (изрезка)Разрешава
Комуникации
Тук трябва да зададете портовете за комуникация, използвани за работата на TS. Може да въведете директно или да изберете от падащия списък.

Controller – порт за комуникация, използван за връзка с платката на контролера.

Balance - порт за комуникация, използван за връзка между компютъра и везната.
Обърнете внимание, че една неправилна настройка би могла да причини проблеми в работата на TS.Фиг. 4.4 : Управление на акаунтите – (изрезка) Комуникации
Натиснете да започнете да работотите с TS.

5 Форма - Main


Фиг.5.1: Mainwindow (основен прозорец)
Тази форма е мениджър на потребителския интерфейс. Използва се да показва или скрива специфичните форми и да борави със структурите (layouts).
Window

Това е вид лента за инструменти, която се използва за бързо показване или скриване на формите.


Layout
Тук може да работите със структури. Структурите се използват за съхранение и припомняне на статуса на много форми наведнъж. Това включва видимост, размер и позиция на всяка налична форма. За да възпрозведете една от структурите, които сте създали, използвайте падащия списък. Избраната сткруктура ще се зареди.


За да създадете структура трябва да покажете и подредите формите, които искате да бъдат показани, като използвате лентата с инструменти. След това трябва да въведете името на новата структура в combo-textbox и да натиснете бутона, маркиран със знака плюс. Обърнете внимание, че ако въведете името на съществуваща структура, тя ще бъде преименувана без предупреждение.
За да изтриете структура, въведете името й или го извлечете първо и след това натиснете бутона със знака минус. След потвърждаване тази структура ще бъде изтрита.
Включете бутона lock,за да предотвратите случайно движение на прозорците или промяна на размера.
Включете бутона All windows on top за поставите TGA прозорците над останалите прозорци. Това е полезно при многобройни операции на TGA или бързо да покажете всички прозорци върху другите (например, ако използвате компютър не само за управление на TGA).
Натиснете бутона Arrange windows да подредите по нов начин отворените форми. Това е полезно ако някои от прозорците са разположени извън екрана или за бързо сортиране.


6. Форма – Flow


Фиг. 6.1 : Flow – Инициализация
Тази форма се използва да се наблюдава състоянието на текущите операции на TS (program flow) и да се взаимодейства с оператора по време на няколко операции.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница