This is a table. Take these books: ThatДата08.06.2017
Размер8.21 Kb.
#23126
    Навигация на страницата:
  • that
Показателните местоимения са this, these; that, those; this one, that one, the one; the same.
This този, тази, това, these тези се употребяват за no-близки no иреме и no място лица и предмети:
This is a table. Take these books:
That онзи, онази, онова, those онези - ce употребяват за по-отдалечени лица и предмети:
That's their house over there. He showed me those pictures.
В aнглийски език обаче that, those често се употребяват и за по близки лица или предмети, както и за токущо споменати неща, където на български бихме употребили „това, тези", а не „онова, онези":
Is that what he said? Това ли каза той?
That's the hoy I spoke to you about. Това е момчето, за което ти говорих.

This one, that one, the one този, онзи се употребяват, за да се избегне повторение на съществителното:
Which book shall I take?   Коя книга да взема?
Take this one (that one, the red one, the one on the table). Вземи тази (онази, червената, онази на масата).

The one често се употребява пред относително местоимение:
Which book?  Коя книга?
The one (which) I  gave you yesterday. Онази, дето ти я дадох вчера.
Ones се употребява след these, those, когато след тях има и някакво друго определение:
Which books shall I take? Кои книги да взема?
Take these (those) small ones, (the ones on ihe shelf, the ones you want). Вземи (тези, онези) малките,
(тези на noлицата, които искаш).
но: Take these (those).  Вземи тези (онези).
Каталог: phocadownload -> uroci
uroci -> Прости времена simple (indefinite) tenses просто сегашно време The Present Simple Tense Образуване
uroci -> 1. Относителните местоимения са: who който, която, което, които whose чиито, чиято, чието, чиито whom
uroci -> 1. Много глаголи могат да се употребяват и като преходни, и като непреходни. I am writing
uroci -> One се употребява: а Със значение „човек, хората. Има родителен падеж one's
uroci -> Перфектни (предварителни) времена — the perfect tenses обща характеристика на перфектните времена
uroci -> The past simple tense
uroci -> 1. Числителни имена от 0 до 12 са прости думи: 0 — nought, zero 4 — four 8 — eight 1 — one 5 — five 9 — nine 2 — two 6 — six 10 — ten 3 — three 7 — seven 11 — eleven 12 — twelve Нулата в телефонни номера се чете о
uroci -> Each other (за две лица) един друг(иго), един другиму и one another
uroci -> Бъдеще време в миналото The Future in the Past
uroci -> Образуване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница