This week: Questionnaires and SurveysДата09.01.2017
Размер49.31 Kb.
#12248
Week 3
THIS WEEK: Questionnaires and Surveys
Assumptions

1. Types of surveys/ Advantages and Disadvantages

2. Structure of Questionnaires

3. Types of questions

4. Validity of questions

NEXT WEEK: A. Other Methodologies


Introduction

1. Secondary Data

2. Content Analysis

3. Field Observations

4. Focus Group·
Assumptions


 • Най-често срещаните поведения на социалните изследователи са да питат хората за информация, да ги наблюдават и/или четат протоколи или документи.

 • Тези поведения са обикновено планирани, притествани, представени по начин, който е практикуван и проверен. Тази подготовка уверява, че всеки един обект е разглеждан по един и същи начин и че разликите в информацията не се дължат на разлики в събирането и.1. Types of surveys/ Advantages and Disadvantages
Colorado State University Writing Center provides a definitions, advantages and disadvantages for each. method. Select the hypertext links to see the analysis of each method.
A. Самоадминистрирани – допитвания, които обикновено се изпращат по пощата. 1. Предимства

 • евтини

 • уверява участниците в пълна анонимност

 • позволява на участниците да обмислят отговорите си

 • позволява на изследващите да обхванат по-голям географски район
 1. Недостатъци

 • Ограничава прости въпроси с дадени алтернативни отговори /въпроси със затворен край/

 • Няма възможност за последваща връзка за повече информация или яснота по отговорите на участниците

 • Няма контрол върху това кой ще попълни допитването

 • Ниска възвръщаемост

 • Участниците трябва да бъдат начетени и да следват писменни указанияПо телефона


1. Предимства

   • Умерена цена

   • Скоростно

   • По-голяма връщаемост от участниците, отколкото с писма

   • Могат да бъдат задавани по-сложни въпроси и да има обратна връзка

   • Ограничена анонимност

 • По-бързо се покрива по-голям географски район

   • Не е необходимо участниците да са начетени

   • Интрвюиращите могат да бъдат наблюдавани и се намалява пристрастието в интервюто

2. Недостатъци • Може да се конктактува само с имащи телефони

 • Участниците могат да затворят телефона

 • Участниците могат с неохота да дискутират чувствителни теми

 • Няма информация относно обкръжението на участниците

На живо – лице в лице

1. Предимства


  • Дава възможност за най-голяма гъвкавост при задаването на въпроси

  • Позволява най-голям контрол за ситуацията при интервюто

  • Дава информация за обкръжението на участниците

  • Най-голяма връщаемост

  • Позволява сондиране за отговори. Има много отворени въпроси

  • Анкетираните не трябва да четат или пишат, за да участват

2. Недостатъци  • Най-скъп начин.

  • Най-малка анонимност за участниците

  • Участниците могат да бъдат “повлияни” от изследователя (пристрастие на интервюто)

  • Има ограничение в географския район, в който изследователите могат да достигнат

  • Участници и интервюиращи са задължени с време за среща

Trochim's chart summarizes a range of pluses and minuses associated with each type of method.


2. Structure of Questionnaires


  1. Повечето допитвания започват с кратко поздравление и изявление, което представя спонсорите на проучването и неговата цел

  2. Допитванията са конструирани от най-общите въпроси към най-специфичните. Това се нарича “фуниен” подход. Въпросите могат да бъдат от най-специфичните към по-общите. Това се нарича “обърната фуния”

  3. Ако въпросите са еднопосочни, въпросникът е структуриран

  4. Ако въпросите са съставени по специфичен ред, въпросникът е програмиран.

  5. Допитването свършва с благодарност към участниците за тяхното съдействие


3. Types of questions Какъв вид въпроси са задавани?

 1. Затворени. Със затворен край – Пример:

Кое от следните понятия най-до най-добре описва вашето здраве днес? __много добро, __добро, __норм нормално, ___леко лошо, __болен.
 1. Въпроси с отворен край – Пример:Как е вашето здраве днес?
 1. Случайни въпроси. Подреждат анкетираните в случайни групи, за да има сигурност, че са зададени само уместни въпроси. Примерно-Ако искате да знаете колко котешка храна консумира едно семейство и какви марки купува, вие първо трябва да попитате “Колко котки имате?”
 1. Матрични въпроси са серийни въпроси с отговори от една категория. Например-Какво е вашето удовлетворение от тези публични услуги?

Вид услуга(8) Задоволен (1) Средно (2) Незадоволен (3) Не знам (8)

Качество на училища 1 2 3 8

Качество на игрища 1 2 3 8

Качество на 1 2 3 8

здравеопазване


Questionnaire Design. on the web.
Г. Какви въпроси принадлежат към допитването?

1. Трябва да има въпроси,които оперативно тестват за зависими и

независими променящи се величини


 1. Може да има въпроси относно участниците като възраст, пол, години и т.н. Те са наречени демографски въпроси и варират в зависимост от постоянните величини.Изследователят вярва,че съществуват преди изследването. (Предшестващи величини) и/или постоянни величини, които могат да се появят по време на изследването (Намесващи се величини)

 2. Всички въпроси са притествани и дават резултати в повече от една категория за всеки въпрос (отговорите варират)


4. Validity of questions
Questionnaire Basics.
Purpose and formats.
a) How should questions be written?


    1. Фактуални въпроси (Примерно: Гласувахте ли за г-н Смит за кмет?) Трябва да бъде нещо, което отговарящият знае, може да се припомни, разбира какво е питано и е съгласен да отговори    2. Въпроси за становище и мнение са по-отворени за интретиранерпе и обект на въпроси за валидност. Както и да е,има някои теми, които могат да бъдат изследвани само с използването на въпроси за становище и мнение3. Един въпрос трябва да пита само за един обект на информация

4. Един въпрос не трябва да притеснява или заплашва отговарящия

5. Един въпрос не трябва да предполага, че един отговор е предпочитан пред друг. “За легализирането на абортите ли сте? Да, Не” Този въпрос не загатва за отговор. “Вие не бихте казали, че сте за легализирането на абортите, нали? Да, Не” Този въпрос загатва, че изследователя търси негативен отговор. Хората са предразположени да се съгласят с интервюиращия 1. Въпросите със затворен край трябва да имат отговори, които са взаимноизключващи се и колективно изчерпателни

Пример: “На кой континент бихте желали да прекарате следващата си ваканция- Европа, Азия, Америка,Антарктида или Африка?” Докато този списък е взаимноизключващ (не може да бъдеш на 2 места едновременно), той не е колективно изчерпателен, защото не различава Северна от Южна Америка и не включва Австралия


7. Въпросите са най-добри,когато имат възможно най- малко думи

8. Избягвайте да задавате отрицателни въпроси. Съгласни ли сте или не, че САЩ трябва да имат дипломатически отношения с Куба? Това е по-лесно за разбиране от участниците, отколкото-Съгласни ли сте или не, че САЩ не трябва да имат дипломатически отношения с Куба?

9. Предоставете място на участниците или интервюиращите да запишат отговора. Бъдете последователни с формата на въпросника

Exercise
Last week the ministry of education in Sofia asked you to develop a research plan and define "a good education" for the purposes of conducting a study. Your proposal has been accepted. The Ministry wants a survey of currently enrolled students at all major universities in the city


a. How should you introduce the questionnaire to the participants?
b. What questions might you ask to observe the independent variable?
c. What questions might you ask to observe the dependent variables?
d. What antecedent and intervening variables should be included and what questions are needed?
e. The ministry will give a complete listing of all matriculated students in higher education in the city, what is the most appropriate survey method- mailed survey, phone or personal interview?


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница