Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун


Глава 44 Тежка хронична депресиястраница15/15
Дата23.07.2016
Размер2.58 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Глава 44

Тежка хронична депресия

Депресията е сериозен проблем, който може да доведе до рязко отстъпление, дори самоубийство. Колкото по-дълбока е депресията, толкова по-дълбоки алфа нива са необходими, за да се прекрати. А също и толкова по-положителни трябва да са програмиращите техники, които се използват, и тол­кова по-често да се прилагат. Освен това, при депресия трябва да използвате и физически, и духовни подходи.

Ето няколко фази и за двете категории, които могат да помогнат:
Физически подходи

1. Посъветвайте се с лекаря си, който може да предпише прилагане на диета и медицински мерки.

2. Увеличете физическата си дейност. Занимавайте се. Хо­дете на дълги разходки.

3. Творете в службата си. Докато там изпълнявате разни дей­ности, можете да прозрете причините за вашата депресия.


Духовни подходи

1. Влезте в алфа и размишлявайте за депресията си. Открий­те причината й.

;2. Изпълнете 5-фазовото упражнение, описано в глава 43. Заместете във формулата „депресия". Изпълнявайте го 5 пъти дневно.

3». Преди да заспите вечер, влезте в алфа, съберете палеца, показалеца и средния пръст на всяка ръка и си кажете: „утре през целия ден ще бъда в добро настроение".

4. Когато се почувствате физически изтощен, добре е да из­лъчите от себе си. Може да изглежда противоречиво, но явленията в духовната област често са противоположни на тези от физическата област. В духовната - колкото по­вече даваш, толкова повече притежаваш. Когато помагате на други, помагате и на себе си.

При депресия се включвайте в програми с други хора, дори да е доброволно, без парично възнаграждение. Когато сте заети с конструктивни, творчески дела. помагащи да се подобри света, в който живеем, вашият микросвят също става по-приятен.


Глава 45

Проблеми с гърба

Често плановете на лекарите се осуетяват при проблеми с гърба, които не реагират на лечение. Ето един показате­лен пример от Барбара Паркър от град Оклахома.

Миналия август 1983 г. отидох да се консултирал с лечител, практикуващ лечение чрез оправяне на гръбначния стълб, понеже бях опитала всичко друго. Две години нищо не беше помогнало. Лекарите ми бяха предписали да лежа или да се подпирам с патерици и лекарства, но все пак проб­лемите ми си оставаха същите: болки в дясното бедро и дясното рамо, главоболие, болка във врата и безсъние. Ле­чителят (чиропрактик) направи рентгенови снимки през август и откри разрушаване на дисковете, липса на иервикална извивка, неправилно положение на вратния прешлен и изкривяване на гръбначния стълб в гръдната област. Или по-простичко казано, дисковете на долната част на гръбначния ми стълб се стесняваха и притискаха нервите, ко­ето причиняваше болки в крака. След 2 месеца терапия ле­чителят предложи да посетя, курса на Метода Силва. Той беше ходил на него преди няколко години. Надяваше се, че ще ми помогне.

Е, колко прав беше! Нашият лектор имаше някои наис­тина добри предложения как да си представяме здрав гръб. Три пъти на ден влизах в ниво и програмирах. Започнах да оздравявам. Завърших Метода Силва през ноември. През ян­уари рентгеновите снимки установиха, че дискът, който се затваряше, е отворен, точно колкото трябва да бъде. Спя през цялата нощ, а проблемът изчезва".

Каква визуализация и въображение може да е използвала Барбара Паркър, за да помогне на лекаря да я излекува? Общият отговор: мисловно изображение на тялото в безу­корно състояние. Конкретният отговор: представа, че проб­лемните дискове на гърба се разделят.

Напомня ми за техниката Александър, изобретена от ав­стрийския актьор Матиас Александър през 1984 година. По­неже страдал от изчезване на гласа по време на представ­ление, той открил, че когато умствено и физически поставя в права линия главата и врата, гласът му се връщал. По-късно установил, че като се концентрирал умствено и физически върху тази промяна на стойката у други хора, той може да облекчава много заболявания. Техниката Алексан­дър сега се преподава в няколко континента. Умствената компонента включва мислено изобразяване на врата осво­боден, а главата изправена нагоре, което допуска удължа­ване и разширяване на гърба. Когато човек съхранява тази представа в съзнанието си и я оформи с подходящи думи, тялото подражава.

И други методи са използвали умствена представа за лек­уване на тялото, но Методът Силва пръв я свърза с алфа нивото. Това нововъведение даде възможност на практику­ващите да активизират по-голяма част от ума си, което мно­гократно увеличава резултатите в сравнение с други методи за визуализация и разширява употребата им.

Ако имате проблеми с гърба, влезте в алфа ниво и си представете, че се отстраняват. Представяйки си как се из­вършва корекцията, използвайте всичко, което знаете за проблема. Ако лекарят ви каже, че дисковете се притискат един в друг, както в случая на Барбара Паркър, си предс­тавете, че дисковете на гръбначния стълб се разделят. Всъщност представете си, че вие ги разделяте.

Визуализирайте се в цял ръст, като че се оглеждате в огледало. Във второ огледало, наляво от вас, си представете, че навлизате вътре в себе си и разтягате гръбначния си стълб. Във въображението си се представете по всеки на­чин, който ще усъвършенства гръбнака ви.

Необходимо е специалисти от здравеопазването да си представят отклоненията физиологически точно. Те знаят как изглеждат дисковете на гръбнака, така че трябва да използват знанията си. Но вие не сте лекар. Не е необхо­димо да си представяте с физиологическа прецизност. Вие уточнявате проблема пред мозъчните си неврони както го разбирате. Това е всичко, което изискват невроните ви, за да узнаят което се отнася до тях.

По същия начин може да се наложи специалист от здра­веопазването да изпълни въображаема корекция, много близка на тази, която би извършил на операционната маса. Но всичко, което ви е необходимо да направите, е да си представите нужната корекция - както можете да я изоб­разите. Вашите мозъчни неврони ще получат съобщението.

Ако ви е нужна помощ да си представите как изглежда гръбнакът, потърсете в енциклопедията. Това впрочем е добра идея за всяка част на тялото, върху която работите. Но не изисквайте от себе си идеално изображение. Умстве­ните представи са за нас начин за изграждане на умствени

понятия и всъщност понятието за гръбначен стълб извър­шва работата. От това следва, че умствените образи не тряб­ва да са ярки, цветни и широкоекранни. Приемете вашата визуализация. Някои хора ще имат по-точни представи от други, но всички, независимо как визуализират и си предс­тавят, могат да помогнат на лечението. Единственото изис­кване е мисловният процес да се извършва в алфа.

И така, за да коригирате проблем с гърба, следвайте фа­зите:

1. Влезте в алфа нивото си.

2. Вижте се мислено пред себе си. Може да усетите гръбнака през тялото си и да визуализирате проблема.

3. Представете си, че отстранявате проблема в гърба, като разделяте дисковете, изправяте прешлените, като извър­швате всичко необходимо.

4. Преместете картината леко наляво и си представете, че лечението започва да действа.

5. Преместете отново картината леко наляво, мислено виж­те себе си в отлично състояние.

6. Завършете сеанса.

Глава 46

Бъбречни или жлъчни камъни

Ако имате камък в бъбрека, как го визуализирате? Няма значение. Визуализирайте пострадалия бъбрек. Представете си как би изглеждал един бъбречен камък. Освободете се от него. Завършете сеанса си.

Но как по-точно може да се освободите от камък? Мо­жете с пръсти да го стриете и да си представите, че прахът се разтваря в урината. Можете да използвате лазерен лъч и да си представите тъничък лъч светлина да раздробява камъка. Или, ако трябва, проведете ултразвуково лечение си представете, че високорегистърен звук раздробява камъ­ка и прахообразният остатък се разтваря в урината и се изнася от тялото безболезнено.

Ето процедурата фаза по фаза:

1. Влезте в алфа нивото си.

2. Визуализирайте себе си отпред. Визуализирайте камъни­те, независимо в коя част на тялото са; раз дробете ги с пръсти във въображението си.

3. Преместете картината леко наляво и довършете въобража­емото стриване на камъните; представете си как се разпадат в секретите на жлезата или органа и напускат тялото.

4. Още веднъж преместете картината на ляво и си предста­вете, че няма и следа от камъни; вие сте в безупречно състояние.

5. Завършете сеанса. Повтаряйте го сутрин, обед и вечер.

Основната процедура винаги е една и съща. Влизате в нивото си. Уточнявате проблема, като го визуализирате. Представяте си как се нормализирате, като премествате об­раза наляво. Отново наляво виждате в представата си себе си без проблема. Завършвате сеанса си.

Ето някои варианти:

• влизате в алфа чрез броене назад или чрез разфокусиране на очите;

• можете да задълбочите алфа нивото чрез допълнително броене назад или чрез прогресивна релаксация;

• можете да попитате за причината за болестта ви и ако е замесен човек, да проведете духовно процедурата на опрощението:

• можете да си представите, че предприемате пътешест­вие из тялото си или да се визуализирате пред себе си;

• можете да прибавите мислено словесни уверения, че ставате „все по-добре".

Изборът е ваш и зависи от това как се чувствате, и от времето, с което разполагате. Направете справка в предиш­ните глави за изпълнението на включените фази.

Колкото до времето, най-подходяща продължителност за всеки сеанс е 15 минути, като в тях влиза и определянето на проблема и представата за разрешаването му.


Глава 47

Болести с непознати причини

Как „определяте" проблем толкова сложен или така не­разбираем, че визуализацията е трудна или невъзможна?

От 18 години четирите крайника на А. Дж. са били па­рализирани. От едната страна той имал пълна парализа, а от другата - 18 на сто. Лекарите му казали, че има мултипларна склероза, неизлечимо прогресивно заболяване и че ще умре след няколко години. Той решил да се запише в курса по Метода Силва. Още на първия ден от обучението за влизане в алфа усетил, че чувствителността на един от пръстите се възвръща. Като преминал част от курса, поч­увствал импулс да спре лекарствата. До края на обучението работоспособността на лявата му ръка била цялостно въз­становена.

А. Дж. започнал програмиране в алфа ниво за постигане на конкретни цели. Искал да стане от инвалидната количка, да се качи на автомобил и да го управлява. Два пъти на ден влизал в алфа нивото си за по няколко минути и изг­раждал мисловен филм как шофира кола. След осем месеца постигнал целта: придобил превозно средство с механизъм за повдигане на инвалидната количка от тротоара, за да може да се наглася на шофьорското място.

Поставил си още една цел - да може да върви и да из­качва стълби. Отново създал мисловно кино, като си пред­ставял, че се изкачва по стълбището, което водело до мес­тното спортно игрище. 14 месеца след курса по Метода Сил­ва той изкачвал пеш точно тези стълби.

Много други с мултипларна склероза са си помогнали в алфа и са променили посоката на заболяването или поне са спрели развитието му. Но те не са използвали непремен­но .мисловно кино с физиологичния проблем. Много малко се знае за това състояние, но даже и известното един средно интелигентен непрофесионалист твърде трудно би разбрал и визуализирал. Лесно е да се визуализират петна на белите дробове и да се изчистят, да се изгради представа за здрави бели дробове и така човек да се избави от кашлица. Лесно е да се визуализират светли петна или изолирани тъкани на панкреаса, да се изобрази премахването им и да се по­могне за нормализиране на хипогликемията.

Лесно е да се визуализира нараняване на стомашната лигавица, след това да се визуализира възстановяването й и така да се сложи край на язвен проблем. Но има много заболявания, като мултипларната склероза, при които не е толкова лесно да се визуализира проблемът. Тогава процед­урата е да се изпълнява онова, което е правел А. Дж. -човек да си представи целта.

Изобщо целта е да се възвърне нормалния живот, без ограничаващите аспекти на проблема. Така че вместо да си представяте как лекувате заболялата част на тялото, си представяйте как ставате, как великолепно изглеждате и се чувствате и как си възвръщате радостта си от живота.

Като изключим тази промяна, процедурата е същата.
Глава 48

Проблеми с кръвоносните съдове

В случай, че проблемът включва кръвоносен съд към сър­цето, процедурата е както следва:

1. Влезте в алфа нивото си.

2. Визуализирайте се със сърдечния проблем - може би току-що сте изкачили стълбите и болките в гърдите са започнали. Мислено се изобразете на горния край на стълбите с ръка на гърдите си. Задръжте изображението 1-2 минути.

3. Преместете леко образа наляво (около 15 градуса от пра­вата точно пред вас) и си представете, че се извършва корекция; тъй като тя изисква премахване на слой, наре­чен плака, който се е събирал по стените на вените и артериите, представете си, че плаката се разтопява. Пред­ставете си, че това се извършва чрез химична промяна в кръвта, а може да видите въображаема всмукателна тръ­ба или лазерен лъч да извършват почистването. Както и да си представите осъществяването на подобрение, ще е чудесно. Използвайте 12 минути за лечението си.

4. Отново преместете изображението леко наляво (около 15 градуса) и си представете, че кръвообращението ви функционира отлично и вие сте без болки в гърдите. Из­качвате стълби, тичате, занимавате се с всичко, което бихте искали. Не ви боли. Прекарайте 1-2 минути с този образ.

5. Завършете сеанса.

Забележете, че във фаза 2 използвах „визуализирайте", а във фази 3 и 4 „представете си". Тъй като не сме лекари, коригиращата фаза,е нещо, което не сме виждали преди. Така че си го представяме.


Глава 49

Откриване на алергии

Вашият ум знае кое причинява това кожно възпаление. Вашият ум знае защо ви се задръстват синусите. Вашият ум знае защо получавате кашлицата. Но умът ви не казва. Можете да го принудите да разкрие причината за алергията. Предлагам няколко подхода:

Да приемем три ситуации: А. Причината е едно от ня­колко възможни и известни вещества; Б. Причината е не­познато вещество; В. Причината е или вещество, или нещо друго.

А.Когато причината е една от няколко известни храни или вещества, защото мястото и времето, когато се появява алергията го доказват, тогава ето предлаганата процедура:

1. Влезте в алфа ниво.

2. Пред себе си визуализирайте вашия лекар. Или ако пред­почитате, визуализирайте знаменит химик или друг учен, когото уважавате.

3. Попитайте вашия специалист, дали е по-вероятно алерги­ята да е причинена от първата храна или вещество (назо­вете), или от втората храна или вещество (назовете).

4. Оттеглете вниманието си от специалиста и го насочете върху храните и веществата. Ще дойде отговор. Приемете го.

5. Сравнете въпросното вещество с трета храна или вещес­тво, като отново попитате специалиста. Прекъсвайте връзка и получавайте отговор, който изниква в съзнани­ето ви.

6. В процеса на многочисления избор, след като са сравнени всички храни, виновникът ще излезе наяве.

7. Завършете алфа сеанса си.

Б. Ние изяждаме средно около 1400 фунта (636 кг) храна на година. Тази храна съдържа около 10 фунта(4.5 кг) хи­мически прибавки, които включват няколко хиляди консер­ванта, овкусители и оцветители, стабилизатори и пестици­ди. Всяко едно от тези химически вещества би могло евен­туално да причини алергична реакция. По-добре е да откри­ете и отстраните дразнителя или съдържащата го храна, от­колкото чрез програмиране да отстраните алергичните сим­птоми, които после могат да- се 'появят отново, дори по по-неприемлив начин.

Когато не знаете какви храни или вещества може да са замесени, предлагам следната процедура:

1. Влезте в алфа ниво.

2. Пред себе си визуализирайте вашия лекар или ако пред­почитате, бележит химик или друг специалист.

3. Попитайте вашия специалист коя храна или вещество причинява алергията ви.

4. Прекъснете връзката - т.е., помъчете се да проумеете причината за вашата алергия.

5. Ще се появи отговор. Приемете го. Може да се появят други впечатления, но обикновено първото е най-силно и то е вярното.

В. Възможно е алергенът да не е храна или вещество. Например, от години винаги, когато В.М. влизал в стая, в която имало рози, очите му сълзели, носът му потичал и синусите му напълно се запушвали. Накрая той отишъл на лекар. Лекарят казал: „Получавате пристъп от рози - алер­гия към рози". „Но докторе, - отговорил В.М., - това се случва, дори когато вляза в стая с изкуствени рози".

Лекарят замълчал малко. „На емоционална основа е", за­явил той.

По-късно В.М. се записал в курса по Метода Силва. Той решил да използва алфа ниво да се върне назад във времето, за да открие дали някое събитие в живота му, свързано с рози, може да е довело до алергия. Представил си, че е до календар и поискал да знае кога е започнал проблемът с розите. Обръщал назад страниците на календара, месец след месец, година след година. Когато стигнал февруари на годината, в която бил четиригодишен, започнала да се разгръща една сцена.

На вратата се позвънило и майка му отворила. Доставчик на поръчки и връчил рози - подарък за празника, деня на любовта. Тя ги потопила в най-красивата ваза, поставила ги на пианото и отново изчезнала в кухнята. В.М. никога до тогава не бил виждал рози. Той издърпал една табуретка, качил се и започнал да докосва и мирише красивите цве­тове. Внезапно те паднали. Тряс! Майка му влязла в стаята, видяла какво се е случило и започнала да крещи.

Сега, в алфа ниво, В.М. чувствал това, което почувствал и тогава. Паника.

Майка му не го обичала вече. Кой ще се грижи за него? Ще го храни? Ще го облича? Той плачел. През цялото време, до­като майка му оправяла бъркотията и слагала цветята в друга ваза, сълзите му течали. Накрая тя се приближила до него.


„никога не повтаряй това", потупала го по главата и го целунала. Той спрял да плаче и сцената завършила.

Отново в бета, В.М. разбрал какво се е случило. За чети­ригодишната му възраст, неговата майка е била опорната система на живота му. Ако тя спре да го обича, животът му е застрашен. Цялото преживяване с „рози" е складирано в мозъчния раздел за оцеляване. Така че, винаги, щом има рози, дори след години, тревогата се надигала и мозъчните неврони в раздела за оцеляване се задействали.

Вероятно произтичащото общуване е протичало горе-долу така:

„Животът е заплашен - рози".

„Какво правехме преди?"

„Плачехме и това спаси живота ни"

„Хайде пак да го направим"

Така посланието излизало до очите, носа и всичко оста­нало от механизма за плач. Всеки отделен „спасяващ жи­вота" случай подсилвал „алергичните" симптоми като ме­ханизъм за оцеляване.

В.М. решил да отиде в цветарски магазин и да наблюдава процеса. Въоръжен с новото самопознание, той приближил към розите в една хладилна стъклена витрина, отворил плъзгащото се стъкло, помирисал ги и зачакал пороя от очите и носа си. Нищо подобно. По-късно В.М. разбрал за­що. Като открил какво се било случило и поклатил учудено глава, той си помислил: „Колко смешно. Майка ми никога не е преставала да ме обича. Животът ми никога не е бил застрашаван. Всеки би постъпил по този начин, ако това се случеше с неговите рози". Това ново схващане е извър­шило корекция в нежеланото програмиране. Вероятно невроните са разговаряли по този повод така:

„Хей, приятели, розите са били погрешно регистрирани. Те не трябва да са в раздела за оцеляване"

Край на алергията.
Глава 50

Избиране на другар

Взаимоотношенията мъж-жена неизмеримо се подобря­ват, когато и двете страни умеят да използват двете полу­кълба по хармоничен начин. Две центровани колела пъту­ват по-плавно от две ексцентрични колела. Човек трябва да придобива тази центричност, преди да започне да избира другар. Известно е, че само 20 на сто от хората обикновено са точни в избора си. Затова има толкова много разводи. При ясновидците, от друга страна, точността е около 80 на сто.

Да се живее съвместно не е решение. Прави се обикно­вено, защото го изисква тялото, а не мозъкът. Повечето животни имат по-добра от тази система. Някои хора неп­рекъснато сменят партньорите си, докато, ако имат късмет, открият подходящия. Ако само единият от възможната двойка е учил Метода Силва или е изпълнил инструкциите в тази книга, възможностите за точност се повишават, за­щото той може да влезе в алфа ниво и оцени избора.

Ето фазите:

1. Влезте в алфа ниво и го задълбочете.

2. Съберете палеца, показалеца и средния пръст на всяка една ръка.

3. Мислено изобразете себе си и брачния ви другар и кален­дар, който е за настоящата година. Изобразете венчавка.

4. Преместете мисловното изображение леко наляво. Про­менете календара три години напред. Наблюдавайте как се проявявате един към друг.

5. После преместете изображението леко наляво, сменете календара с десет години напред и отново наблюдавайте взаимоотношенията си.

Сега имате нужните ви „данни", за да вземете решение в полза или против женитбата.

Ако сте семейни, употребата на алфа ниво едва е започнала.
Успешно изпълнение на родителските задължения

Всяка двойка иска да има здраво нормално дете. Методът Силва е центриран и в хармония с универсалното настрое­ние без прекалено поведение, опетняващи навици и отри­цателни мисли и е ориентиран към съзидание. Такова пар­тньорство практически гарантира здраво, нормално дете.

Но обучените в Силва партньори могат да постигнат дори повече. Могат да програмират за дете, предопределено за успех. Когато двамата партньори решават, че искат да имат дете, те поотделно трябва да влязат в алфа ниво, като всеки се стреми да научи какви ще бъдат нуждите на планетата. Щом установят, че ще е необходим лекар, учен или специ­алист в някоя конкретна област, те трябва да влязат заедно в алфа ниво и да помолят Създателя (Висшата Интелиген­тност, Бог) да изпрати чрез тях подходящата интелигент­ност, тази, която ще допринесе за решаване на проблемите на планетата в бъдеще.

Процедурата е следната:

1. В различно време съпругът и съпругата влизат в дълбока алфа.

2. Представете си планетата право отпред и попитайте: „Каква ще бъде занапред най-значителната нужда на планетата?"

3. Преместете картината леко наляво. Визуализирайте ка­лендар, на който годината се вижда съвсем ясно - 20 го­дини напред. Запомнете какво се появява на планетата или ви идва на ум.

4. Отново задайте въпроса и преместете картината леко на­ляво с ясно видима година - 30 години напред. Отново запомнете какво се появява или ви идва наум.

5. Завършете алфа сеанса.

Ако след няколко опита бъдещите родители не стигнат до съгласие за най-приоритетната квалификация, всеки по­отделно трябва да изпълни алфа сеанс за многоброен избор, като използва подред всички появили се в съзнанието про­фесии, за да определят най-добрия избор. Щом той е опре­делен, двамата партньори влизат в ниво, за да помолят за такова дете. Процедурата за молбата е проста:

1. Заедно влезте в алфа ниво; задълбочете нивата си.

2. Всеки казва гласно: „Аз съм готов"

3. Всеки моли мислено: „Висша Интелигентност, изпрати чрез нас подходяща интелигентност, която ще помогне за решаване проблема на планетата (вмъкнете обоснована необходимост) занапред, ако такава е волята ти. Амин!"

4. Всеки независимо от другия завършва сеанса си.


Начало на детското образование преди раждане

След като зачене, проницателната майка започва да под­бира и да чете уроци на ембриона. Тя ще избира теми, от­насящи се до науката или професията, в която новодошлият ще участва, когато порасне.

Проницателната майка ще програмира ембриона да за­писва подсъзнателно цялата осигурена от нея информация. След това ще чете на глас избрания материал. По-късно, в живота, детето автоматично ще осъзнава тази информация.

Процедурата е следната:

1. След като ембрионът се е развивал един месец или повече, майката влиза в алфа ниво и се програмира да се събуди в най-подходящото време за програмиране на плода.

2. През нощта, когато се събуди, майката отново влиза в алфа ниво и си представя ембриона, мисловно изобразен право отпред. Тя заявява наум: „Ще си спомниш по-късно, когато ти е необходимо, това, което сега ти казвам". Представя си как чете на плода на глас.

3. Премества картината леко наляво.. Сега плодът е по-го­лям и главата е пораснала; тя си представя там склад за информация.

4. Отново премества картината леко наляво, раждането е минало и детето вече е възрастен човек. Той знае всичко, което му е четено в утробата.

5. Майката преминава от алфа нивото си в сън.

Сега майката може да чете информация на нероденото дете винаги, когато й е удобно да го прави. Тя може да продължава да го обучава след раждане и преди тръгването на училище. Винаги най-добрият учител и програматор на детето е майка му. Женското същество, по природа по-духовно и интуитивно, умее да общува с детето на това ниво. В това ниво във всяка възраст ученето е по-бърз и лесен процес, отколкото в бета.

Да се надяваме, че училищата ще признаят подобно ранно обучение, когато стане общоприета практика, и ще осигурят на подрастващите ускорена и специализирана учебна прог­рама. Напълно вероятно е, така програмирани, децата да добиват докторска степен до 15 годишна възраст.

За тези, които не одобряват ранното обучение, защото виждаме, че някои учащи завършват колеж и все още не знаят каква кариера желаят, има застраховка, че проница­телната майка вече ще знае избора за бъдещата кариера на детето.

Едно дете, което е било програмирано преди зачеване, ще се ползва от избрания от родителите материал и по-къс­но в живота ще го разбере по-лесно от други теми. А детето, придобило докторска степен на 15 години, ще е все още достатъчно малко, за да учи нещо друго, ако желае.
Глава 53

Как да влияем на времето

Да се разчиства душевна „мъгла" по духовен път трябва да е по-лесно от обективно разчистване на материална мъг­ла, но дори и второто е възможно. Ето как го е направил Люсил В. Кинг, лектор на Силва в Идахо:

Времето тук, в Северен Идахо, през последната снежна и мъглива зима, ми напомни за една сутрин през 1970 г., когато Джон, моят съпруг, и аз бяхме планирали пътуване до Далас, Тексас.

Къор д'Ален е на 32 мили от международното летище Споукейн, което неотдавна бяха нарекли най-мъгливото ле­тище в света.

Беше в края на февруари, ние много внимателно се про­вирахме по магистрала И-90 и пристигнахме благополучно на летището, само за да открием, че е'обвито в мъгла.

Разрешиха ни да се качим в самолета. Бавно се изтеглихме до края на пистата и там зачакахме мъглата да се разнесе.

По онова време бях начинаеща в използване на техниките на Метода Силва, но реших вместо досадата от чакането, да проверя Метода.

Казах на Джон: „Ще вляза в ниво, за да помоля за помощ". Така и направих. Говорих на мъглата и казах „Вдигни се" След няколко минути по вътрешния телефон се чуха думи­те на капитана: „Мъглата се вдигна и ние излитаме". След една-две минути, вече над облаците, пилотът докладва: „Летище Споукейн отново е в мъгла".

Съавторът на тази книга д-р Робърт Б. Стоун развеждал приятели из забележителностите на Кауай. „Когато стиг­нахме до върха на Коки, където има невероятна гледка на­долу към долината Калалау, - разказва той, - всичко беше просмукано от мъгла, гъста като супа от грах. Казах на приятелите си да пият кафе в подкрепителното заведение и когато свършат, отново да дойдат при мен. След това влязох в алфа ниво и визуализирах как енергията на съзна­нието ми загрява мъглата и я стопява. След 10 минути, когато приятелите ми се появиха, мъглата се беше вдигнала и те ахнаха пред величествената гледка".Ние създаваме нашия свят. Вие можете да влезете в алфа и да разнесете мъглата.
Преводач Майя Караджова1 Към 1991 г. курсове по Метода Силва се организират в 32 страни, вкл.и България, Бел.ред.

Каталог: file -> knigi
knigi -> Книга първа: древни легенди I. Седемте велики тайни на Космоса Пролог: Легенда за космическата мисъл
knigi -> Без граници д-р Стоун Един друг свят само чака да натиснете вярното копче
knigi -> Приятелство с бога нийл Доналд Уолш
knigi -> Книга две цивилизации
knigi -> Книга Нийл Доналд Уолш
knigi -> Свръхсетивното едгар Кейси увод
knigi -> Селестинското пробуждане джеймс Редфийлд
knigi -> Владимир Мегре "Новата цивилизация"
knigi -> Скитник между звездите Джек Лондон
knigi -> Книга на моя почитан учител Негово светейшество Свами Шивананда Махарадж и на неговите най-сериозни ученици моите уважавани учители


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница