Tigex овлажнител на въздуха за вашата безопасностДата23.10.2018
Размер52 Kb.
TIGEX ОВЛАЖНИТЕЛ НА ВЪЗДУХА
За вашата безопасност

ВАЖНО:Поставете овлажнителя на място, което е недостъпно за деца.

 • проверете дали волтажа на електрическата мрежа съответства на посочения в техническата спецификация на уреда

 • никога не включвайте или изключвайте уреда ако ръцете ви са мокри

 • винаги поставяйте уреда на равно и сухо място, встрани от слънчева светлина, не го поставяйте близо до климатик,електрически уред или дървени мебели по време на експлоатациятя.

 • не местете овлажнител, в който има вода докато същият работи

 • когато уреда работи, не блокирайте отвора за излизане на въздуха

 • не доливайте никаква вода докато уреда е включен защото можете да повредите електрическите компоненти

 • уверете се дали уреда не капе

 • ако кабела за свързване с електрическата мрежа е повреден той трябва да бъде сменен от дистрибутора или квалифицирано лице, за да се избегнат всякякви опасности

 • в случай на повреда, уреда трябва да бъде ремонтиран само от оторизираните органи, никога не отваряйте уреда сами

 • никога не пълнете уреда през отвора за излизане на водата

 • ако нямате намерение да използвате уреда за дълъг период, изключете го от електрическата мрежа

 • не забравяйте да сменяте касетката за утайки всяка зима, която се включва в комплекта или се продава отделно

ВНИМАНИЕ: измерването на влажността и на температурата на стаята се извършва в радиус от 75 см. от хидрометъра-термометър

 • бъдете сигурни , че накрайника за студената пара не гледа към хидрометъра-термометър

 • преди да бъде използван за първи път на уреда може да са му необходими около 15 мин. за да започне да работи. Ако е така извадете контейнера за вода и намокрете касетката , след което върнете контейнера за вода обратно на неговото място

 • когато пълните кионтейнера за вода и го поставяте на неговото място, водата потича надолу от контейнера към подложката върху която е поставен; дръжте уреда внимателно за да не се излее водата от него ако го движите прекалено бързо


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • овлажнител на въздуха

 • студена пара: няма риск от изгаряне

 • програмируем: може да се включва и изключва автоматично, когато нивото на програмирана влажност е постигнато

 • вграден хидрометър-термометър

 • нощна светлина в 7 цвята

 • регулируем накрайник за студената пара – до 150 градуса

 • лесен за използване и почистване

 • волтаж необходим за устройството- 220-240V

 • мощност 30W

 • честота 50Hz


ОПИСАНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ:

 1. Регулируем накрайник за студената пара

 2. контейнер за вода побиращ 2 литра

 3. „+” и „- ” ключове за програмиране на желаното ниво на влажност

 4. база/подложка

 5. хидрометър-термометър: измерва нивото на влажност и температурата в помещението

 6. меню на ключовете

 7. електронен дисплей

 8. ключ за включване/изключване на нощнота светлина

 9. ключ за включване/изключване на уреда

 10. индикатор за включване на уреда в ел. мрежа

 11. нощна светлина с7 сменящи се цвятове

 12. бутон за резервоара

 13. касетка за утайки

- Напълнете резервоара 2 след освобождаване на бутона 12 . Водата се стича от резервоара към базата

- Затегнете бутона /стопера/ 12 и преместете резервоара 2 върху базата 4 и съединете уреда с ел.мрежа

- Убедете се, че хидрометър-термометъра 5 е свързан с уреда и че е възможно най-далеч от накрайника за студената пара

- Натиснете копчето за включване на уреда: уреда започва да работи докато нивото на влажност от 80% e постигнато автоматично.Ако не сте програмирали своя уред, след постигане на 80% влажност той автоматично се изключва. Изберете менюто,което желаете

1. ако натиснете на „меню” 6 веднъж: дава меню за температурата:

на електронния екран 7 знака”С „ или „F „ започва да свети. Вие може да изберете дали да е в целзии или фаренхайт натискайки ключа „+”. Потвърдете вашият избор чрез натискане на на „меню 6” два пъти

2. ако натисните „меню” 2 пъти : дава меню за „ програмиране на желаното ниво на влажност: 7 на електронния екран, знакът „ RH „ започва да свети:

Програмирайте своето ниво на влажност използвйки „+” и „- ” ключове . След като нивото на влажност, което вие желаете се покаже на екрана, потвърдете вашия избор като натиснете 6 от „меню 6” веднъж / RH престава да свети/

Нощната светлина със седем различни нюанса – чрез натискане на бутон 8 за включване или изключване.

Когато уредът вече работи, можете да регулирате нивото на налягане на парата с бутоните „+” и „-„.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УРЕДА

Изключете уреда от ел.мрежата. Не позволявайте на водата да влезе в базата. Не мийте базата с течаща вода и не я потапяйте във вода. За почистване от отлаганията от котлен камък – напълнете резервоара с 50% разтвор от оцет и вода. Оставете да преседи 4 часа, след което изплакнете 3 пъти. Препоръчително е да почиствате резервоара веднъж седмично с гъба и да го подсушите. Не използвайте сапун и други препарати, както и абразивни продукти. Не почиствайте остри и груби повърхности при почистването.


ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА УРЕДА И ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

1.Индикаторът за включване и изключване не работи – възможно е устройството да не е включено в мрежата.

2.Индикаторът работи, въздухът циркулира, но много малко пара се произвежда – възможно е водата в резервоара да не е достатъчна или капака да не е затворен правилно. Друга причина може да е замърсената вода или отлагането на котлен камък – в този случай почистете според инструкциите по-горе.

3.Парата има лоша миризма – може да се случи при първо използване на уреда или ако водата е мръсна. В тези случай, почистете, сменете водата, проветрете малко уреда и тогава го използвайте отново.


ГАРАНЦИЯ:

Ако уредът се използва грижливо и съгласно инструкциите посочени по-горе,гаранцията е за срок от 2 години от датата на закупуване. Ние поемаме задължение да ремонтираме овлажнителя безплатно при оплакване по причина на некачествени материали или дизайнерска грешка. Други оплаквания няма да бъдат приемани. Щети предизвикани от неправилна експлоатация на уреда няма да бъдат компенсирани. Нормалното износване на основния кабел и контакта се изключват от гаранцията. През първите 2 години от датата на покупката ще отстраняваме дефектите безплатно.Във всички случаи уреда трябва да бъде съпроводен с гаранционната карта или друг документ , от който да става ясна датата на покупката му. В случай, че няма доказателство за датата на покупка , Вие ще трябва да заплатите разходите за ремонта. Тази гаранция важи за всички държави, в които този продукт се продава .Производител ALLEGRE PUERICULTURE - Франция, вносител „Беболино „ООД, София, ул. Христо Иванов Големия № 9, тел.02 955 75 00.
ГАРАНЦИОННА КАРТА
УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ


 1. “Беболино”ООД, вносител на продуктите Tigex за България, гарантира на потребителя високо качество на продукта, за който се издава гаранционна карта.

 2. Срокът за гаранционно обслужване е 24 / двадесет и четири/ месеца от датата на продажбата.

 3. Гаранцията е валидна при изричното условие да се спазват точно инструкциите за употреба на продуктите и не се признава, ако тези инструкции са нарушени и ако са отстранени части от продукта, които не трябва да се отстраняват.

 4. В случай, че се установи някаква неизправност на продукта, се обърнете за съдействие към търговеца, от който сте го закупили.

Дата на рекламация

Дата на ремонт

Причина за рекламация

Подпис на техника
Място и дата на продажбата Подпис и печат на търговеца


Произв. Allegre Puericulture Франция,

Вносител: Беболино ООД, 02 955 75 00
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница