Тълкувания на книгата откровениестраница1/25
Дата28.10.2018
Размер0.54 Mb.
#103006
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Слава на Исус Христос!

ТЪЛКУВАНИЯ НА КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ”


Глава 1

Тълкуване на символичните пророчества


Апокалиптичното пророчество е изпълнено с ужасяващи зверове, жени върху леопарди, скакалци излизащи от голяма бездна, лешояди, които ядат месата на търговци и военачалници. Какво означават всички тези неща? Как можем да ги разтълкуваме? Как да разберем смисъла на седемте тръби от седма до единадесета глава на Откровение?

Убеден съм, че тълкуването на Откровение не е чак толкова трудно колкото сме склонни да мислим, когато прочетем символите за първи път. В тази глава бих искал да ви запозная с основните методи, които аз използвам за разчитане на символите от Откровение. Смятам, че когато прилагам определени принципи и следвам правилата, Откровението се отваря пред мене и придобива смисъл. Споделям методите с вас в началото на ръкописа, тъй като ще видите как ги използвам, когато разглеждаме седемте тръби. Вярвам, че ако познавате използваните от мене принципи за тълкуване на апокалиптичните пророчества, за вас ще бъде много по-лесно да разберете какво казвам. Може да не се съгласите със заключенията ми и в това няма нищо лошо. Надявам се да признаете, че заключенията ми са в хармония с методите ми на тълкуване на апокалиптичните пророчества.

Бих желал да обсъдим три неща, свързани с тълкуването на апокалипсиса. Първо, как да разберем дали дадена идея в пророчеството трябва да се тълкува буквално или символично. Второ, когато е очевидно, че става въпрос за символ, как да определим значението му. Трето, как да узнаем каква структура да използваме – рамката, в която пророчеството се вмества и начина по който да я разтълкуваме.
Буквално или символично?

В Откр. 6:9-11 са описани група “души”, които са под олтара и призовават за отмъщение над преследвачите им. В следващите пет стиха е описано мощно земетресение, падащи звезди и ужасени хора, които се крият сред скалите и планините и се молят планините да паднат върху тях. Да го разбираме ли буквално? Обикновено адвентистите приемат, че душите под олтара са символ, а земетресението, падащите звезди и ужасените хора са буквални. Но откъде да сме сигурни? Представете си, че прочетете апокалиптичните пророчества за първи път. Откъде да знаете дали да тълкувате различните детайли буквално или символично?

Опитвам се да отговоря на този въпрос, като започна с буквалното. Питам се дали това се е случило или би могло да се случи в реалния живот. Ако е така, тълкувам пророчеството буквално – поне в началото – докато намеря основателна причина да реша, че все пак е символично. Ако би било очевидно невъзможно определена част от пророчеството да е буквална, тогава правя заключението, че е символична и се опитвам да я тълкувам по съответния начин.

Традиционните адвентни пророчески тълкувания винаги предпочитат буквалното, когато то е възможно. Вижте следните изявления:

“Езикът на Библията трябва да бъде обясняван според най-очевидното му значение, освен ако не са използвани символ или образна фигура.”1

“Всяко изречение от Свещеното писание трябва да бъде приемано в най-очевидния и буквален смисъл, освен когато контекстът и законите на езика не показват, че термините са фигуративни, а не буквални. Фигуративното трябва да бъде обяснявано чрез други текстове от Библията, които са буквални”2

Един пример би помогнал за изясняването на този въпрос. Очевидно е, че би било извън обсега на нормалното човешко преживяване да се видят мъртви души, събрани под олтара и викащи за отмъщение спрямо преследвачите. Не се колебая да заключа, че тази част от пророчеството е символична. От друга страна, земетресенията и звездопаданията са природни явления, които са се случвали и ще продължат да се случват. Макар и да не сме виждали хора, които са толкова уплашени, че се молят на скалите и планините да паднат върху тях, знам, че това може да се случи. Вярвам, че адвентистите са прави, когато заявяват, че душите под олтара са символични, а земетресението, падащите звезди и уплашените хора са буквални.

Бих желал също така да посоча, че дори когато определена част от пророчеството е символична, в повечето случаи само извършителят е символичен. Обикновено действието и резултатът са буквални. Например малкият рог от Данаил 7 гл. очевидно е символичен, тъй като никой никога не е виждал рог с очи и уста, която говори. Да обаче действията на малкия рог се изпълняват буквално от папството през средновековието. Малкият рог хули Бога, папството върши същото – буквално. Малкият рог воюва против Божия народ, папството воюва буквално. Рогът променя времена и закони, папството постъпва по същия начин – буквално.

Следователно, когато казваме, че определена част от пророчеството е символична, то в повечето случаи последствията трябва да се тълкуват буквално.

Различаване на апокалиптичните символи


Когато казваме, че определена част от пророчеството е символична – рог, звяр, звезда – ние имаме предвид, че думата показва нещо друго. Символът не е реален, но това, което се обозначава чрез него, е реално. Поставя се въпросът: Как да разберем реалността зад символа? Открил съм няколко начина и бих желал да ги споделя с вас.

Обобщаване на някакво общо впечатление. Обичам да започвам изследването върху дадено апокалиптично пророчество, разглеждайки го като нещо цялостно, за да разбера дали мога да добия някакви начални впечатления. Например, когато чета описанието на малкия рог в Данаил 7 гл., забелязвам, че той атакува Бога, закона и народа Му. Дори без да знам каквото и да било за символа, аз придобивам ясното впечатление, че малкият рог е една нечиста сила.

Обикновено тези обобщения не са достатъчно подробни, за да разберем действителността зад символите, но поне ни насочват към някакви общи изводи. В следващата глава ще разгледаме седемте тръби по пози обобщаващ начин.Определението в самото пророчество. Понякога пророчеството само определя собствените си символи. Така научаваме, че змеят в Откровение 12 гл. е Сатана (ст. 9). Водите в Откровение 17 гл. са народи (ст. 15), а четирите звяра от Данаил 7 гл. са четири царства (ст. 17). Тъй като тези символи са обяснени в самото видение, не можем да се съмняваме в тяхното значение.

Обяснения от света около нас. Понякога не е възможно да си изясним даден символ чрез всекидневния живот. Например в пророчествата често виждаме зверове с корони на главите. Короните са явен символ на политическа сила и е почти сигурно, че точно това е значението им в библейските пророчества, освен ако няма основателна причина да приемем друго тълкуване. Убеден съм, че много от символите в апокалиптичните пророчества са били разбираеми за хората от библейски времена, тъй като са виждали такива неща в ежедневния си живот. Начинът ни на живот е доста по-различен от техния и символите, чието значение би било съвсем ясно за тях, може да не е очевидно за нас, тъй като не ги виждаме в ежедневието си.

Библейски паралели. Най-обичайният начин за разбираме значението на апокалиптични символи е намирането на паралели с други части от Библията. Например в Откр. 4:5 четем за Божия трон сред седем златни светила. Знаем, че в Моисеевата скиния е имало златен светилник със седем разклонения, а авторът на Посланието към евреите пише, че скинията е миниатюрен модел на великото Божие светилище в небето (виж Евр. 8:1-5). Следователно, когато прочетем за Божия трон сред седем златни светила, ние можем да направим заключението, че Господ е в небесното светилище.

Действия. По-горе споменах, че в повечето случаи само обектът, който върши нещо, е символичен. Обикновено самото действие е буквално. Един от добрите начини да разберем даден символ е да попитаме: Кое в действителния живот е извършило или би могло да извърши нещата, описани чрез символа? Например, ако се опитаме да разберем значението на малкия рог от Данаил 7 гл., можем да попитаме: Коя действителна сила в този свят е хулила Бога, преследвала народа Му и променила Божия закон?

Разумни предположения. Когато нищо не помогне, може да се наложи да прибегнем до разумните предположения, за да разтълкуваме значението на даден символ или текст от апокалиптичните пророчества. Необходими са обаче няколко предупреждения. Първо, тези разумни предположения трябва да са малко на брой и отдалечени едно от друго. Ако повечето ни тълкувания на пророчествата се основават на разумни предположения, със сигурност ще стигнем до неточни заключения. Второ, разумните предположения трябва наистина да са разумни. Можем да прибягваме до тях само след като сме получили колкото се може по-цялостно разбиране на пророчеството чрез изучаване на контекста, сходни пасажи в стария и новия завет и значението на всички други символи. Разумното предположение, което си идва на мястото по един съвършен начин, подобно на последното липсващо парче от пъзел, вероятно ще бъде много по-вярно от предположение, което си затваря очите за останалата част от пророчеството.

Нещо повече, аз вярвам, че когато правим разумно предположение за значението на определен символ, трябва да кажем на хората, че постъпваме по този начин. Средният християнин вярва твърде много на онова, което му се каже от говорител или писател, който звучи авторитетно. Той би помислил, че пророчеството означава точно това, което му е казано. Виждал съм тълкуватели на пророчествата да тъкат изключително сложни теории за значението на даден текст, макар че заключенията им се основават единствено на предположения. Те обаче звучат толкова достоверно, че хората им вярват. Тези тълкуватели едва ли изкривяват Писанието съзнателно. В повечето случаи те са убедени в достоверността на своите догадки. Обикновено тези хора започват с догадка и после правят разумно предположение, за да я докажат. Продължават с тълкуването като прибавят нови разумни предположения и всеки път смятат, че строят солидна библейска теория, макар че на практика в нея няма нищо библейско. Парчетата от теорията им си пасват достатъчно добре, но те не са нищо повече от поредица разумни предположения.

Мнозина от онези, които тръгват да тълкуват библейски пророчества, предлагат догадките си на своите читатели и слушатели, и това може да се обясни с факта, че искат да докажат, че самите те са част от пророчествата!
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница