Точка 29 Проект на Решение за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху защитена територия – изключителна държавна собственост,Дата21.08.2018
Размер165.92 Kb.
Точка 29

Проект на Решение за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху защитена територия – изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк „Пирин“, община Банско, област Благоевград, за изграждане и експлоатация на „Ски -зона с център гр. Банско“
БОЙКО БОРИСОВ: Симеонов!

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, представям на вашето внимание и моля да одобрите проекта на Решение на Министерския съвет за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Националния парк „Пирин“, община Банско, област Благоевград, за изграждане и експлоатация на „Ски-зона с център гр. Банско“.

Целта е концесионният договор да бъде приведен в съответствие с действащото законодателство, като се отстранят неяснотите и възможностите за противоречиви тълкувания по неговото прилагане, да се въведат ясни механизми за контрол и санкции, в това число еднозначно определяне на обекта на концесията и на основния метод за изчисляване на концесионното плащане, както и на показателите, които го формират. Всъщност, става въпрос за увеличаване на концесионната такса минимум два пъти, като не се отчитат приходите, които биха дошли от увеличаването на оборота, от ДДС, печалба евентуално и т. н.

С решението Министерският съвет ще упълномощи министъра на околната среда и водите да извърши необходимите действия за сключване на допълнително споразумение.

В съответствие с разпоредбите на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация проекторешението и съпътстващата документация, която ви е предоставена, преминаха през междуведомствено съгласуване, както се изисква, в 10-дневен срок, всички бележки бяха уважени, приети, да не говорим, че почти нямаше никакви забележки. Така че, в това отношение сме изцяло в рамките на нормативноопределящия документ.

Без да имаме задължение, на 20 ноември 2017 г. извършихме едно обществено обсъждане по моя инициатива в състав на всички заинтересовани лица, кръгла маса беше проведена при много добър диалог, при доброжелателен тон от всички страни. За ваша информация – освен министъра на околната среда и водите, присъстваха още осем специалисти от Министерството на околната среда и водите, директорът на Национален парк „Пирин“, кметовете на Банско, Разлог, Симитли, голям набор, широк спектър от неправителствени организации, в това число Асоциация на парковете в България, СДП „Балкани“, Фондация „Биоразнообразие“, WWF – мечето панда, Природата за хората и регионите, представители на Рила спорт, бивши министри на околната среда – Евдокия Манева, Нона Караджова, експерти, представители на научните среди, на Софийския университет, членове на парламента, народни представители, както и представител на концесионера „Юлен“.

На тази среща, която продължи около три часа, бяха поставени въпроси, на които към настоящия момент беше отговорено, но тъй като имаше неудовлетворени от отговорите, поех ангажимента в рамките на четири дни да бъдат предоставени писмени отговори. Такива бяха предоставени на 24 ноември, тоест, четири дни по-късно. Обемен материал. За ваша информация, въпросите – 90 и повече процента от въпросите, нямаха нищо общо с екологията. Въпроси, които бяха свързани с цените на недвижимите имоти, които трябваше да се установи дали са паднали или дали са скочили, оказа се, че са скочили, със заетостта на работна ръка, което се оказа, че вместо 70 работни места концесионерът осигурява 800 работни места в сезона и 150 извън сезона. Имаше въпроси към концесионера, имаше към община Банско, за възнагражденията 2014, 2015, 2016 г. средната стойност на възнагражденията в региона, оказа се, че са скочили. Капацитетът на въжените съоръжения, предоставено е. Методиката за определяне на концесионното възнаграждение – предоставена. Както и редица други въпроси по квалификация, включително имаше въпроси за евентуално нелоялна търговска практика спрямо паркингите, които не са собственост на концесионера и транспортните средства, които не са собственост – беше отговорено. Оказа се, че там няма никакви притеснения, изключително лоялна търговска практика е установена там. С други думи, обобщавам, на всички въпроси беше отговорено подробно и детайлно.

Документите, които вие ги виждате във вашите треперещи от вълнение ръце, бяха предоставени на работната група. Бяха предоставени всички документи, включително проектът за решение, който не е с нищо по-различен от този, който беше подготвен 2013 г. Така че, всички заинтересовани страни бяха подробно информирани и на всички въпроси беше отговорено.

Искам да припомня на по-голямата част от министрите, които в предния мандат, по време на 43-ото Народно събрание, бяха депутати или бяха министри, но има една малка част от тях, които си останаха на постовете, да ви припомня на всички вас, че този въпрос го дъвчем от самото начало на мандата на предното Народно събрание, съответно правителство, още от началото на 2015 г. имаше междуведомствена работна група под ръководството на Ивелина Василева, господин Борисов, тя излезе със заключения още края на годината и т. н. С други думи, сега е съдбоносният миг, в който вие ще поемете честта да отворите вратите на зимния туризъм в България. Така че, разчитам на вашата подкрепа. Ако има някакви въпроси, заповядайте.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми колеги, това е един казус, който от много години се търкаля и няма човек в тази зала, който да не е наясно за какво става дума. Става въпрос за един рекет, който се упражнява от едни организации, хванали си един периметър, от който много добре се хранят. Извинявайте, но по тази логика ние не трябваше да направим нито една магистрала, нито един километър път, нито един проект не трябваше да бъде реализиран.

В практиката през последните шест-седем години всеки един от нас малко или много се е занимавал с този въпрос. В миналия парламент, по време на миналото правителство, Патриотичният фронт внесе този въпрос в Съвета за развитие, имаше междуведомствена работна група, всичко беше съгласувано, всичко беше ясно…

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Под вещото ръководство на госпожа Бъчварова, трябва да се подчертае.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Съветът заседаваше под нейно ръководство, така е.

От друга страна, още преди това, тъй като населението в този регион, Благоевградска област, многократно поставя въпроса за реализирането на тези проекти, които се спират по един абсолютно изкуствен начин от едни организации, които може би имат всякакви други цели, но не и развитието на икономиката и туризма в България, всеки от нас, и аз, и госпожа Цачева сме участвали в публични мероприятия, обсъждания по този въпрос. Обсъждания имаше няколко – и в Банско, и в Симитли преди повече от един месец. Достатъчно обсъждания са правени. Става въпрос за това ще дадем ли възможност да се изгради още едно съоръжение, което ще облекчи онези български граждани, които сега, заради опашките и натоварванията по нашите ски курорти, предпочитат да ходят в други държави, няма да споменавам кои, но предпочитат да ходят в други държави, защото висят по опашките по нашите писти, или ще дадем възможност икономиката да се развива и тези хора да си инвестират парите в българската икономика. Въпросът е много прост и логичен.

Аз мисля, че винаги ще има някой, който нещо ще каже, особено по подобни проекти, свързани с туристическа дейност. Знаете, че страстите са много бурни, без значение дали туризмът е летен или зимен. Там има и още проекти за региона на Благоевградска област, които биха създали и допълнителни работни места, свързани и с околните общини, сериозни проекти, които следва да бъдат разглеждани и обсъждани сериозно от гледна точка на това, че те ще създадат работни места, инвестиции и ще вдигат дохода на хората, а не това кой какво можел някъде да ни наклевети пред външния свят. Те тези, които го правят, го правят с най-голямо удоволствие много години. Икономическият интерес на държавата, а и интересът на местното население, изисква това да се случи.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Дончев!

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Нямаме спор по отношение на целесъобразността и всички добри намерения да се развива ски туризма. Едва ли някой би търсил различие в тази зала. Въпросът е едно такова решение да бъде максимално издържано от формална и юридическа гледна точка, да не бъде повод и за обжалване и повод допълнителни разногласия. За това настоявам аз.

БОЙКО БОРИСОВ: Слушам!

МАРИЕТА НЕМСКА: Уважаеми господин премиер, решението е същото, каквото беше представено на Вашето внимание с доклада на Междуведомствената работна група, на която бях ръководител и в която участваха експерти и юристи от нашата Правна дирекция, от правните дирекции на много други министерства. Това решение е решение за изменение на концесионен договор. Концесионният договор е договор между две равнопоставени страни, между концесионер и концедент. Тоест, тук нямаме заинтересовано лице, което да обжалва това решение. Тоест, този риск не стои относно падането на решението в съда, освен ако, разбира се, „Юлен“ като другата страна по договора не обжалват. Това е нещото, което би могло да бъде изтъкнато като аргумент за приемане на решението.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Аз понеже имам дълъг опит с всякакъв тип процедури, направих, на база предишния си опит, един призив всичко да бъде максимално издържано. И нека да видим дали прогнозата ми е правилна.

БОЙКО БОРИСОВ: Моят първи въпрос е план за управление на Пирин имаме ли? И не е ли редно първо да мине планът за управление на Пирин и едва след това да решаваме за концесията? В противен случай ми се струва, че слагаме каруцата пред коня.

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: В момента е на обществено обсъждане. Той ще постави точката, фактически, когато бъде приет в края на декември.

БОЙКО БОРИСОВ: А защо първо нямаме план за управление на Пирин и на базата на този план за управление да върви тази точка тогава? Защото аргументите на тези, които са против, имат резон. Те нямат доказателство, че много от нещата, които се казват, отговарят на истината, и подозират, че едва ли не правим подарък на концесионера. И като няма план за управление на Пирин, страховете им какво ще се случи впоследствие никой не може да ги разсее. И понеже това е тема, която е изключително чувствителна, водим този дебат. От едната страна го има аргументът в това, което Каракачанов казва – за нуждите на регионите. Но от друга страна е страхът на еколозите и на неправителствените организации, че отново ще се постъпи урбулешката, така както стана в Банско с огромното строителство, което се наложи. Това също трябва да се има предвид.

Не подценявам общественото обсъждане, за което Валери Симеонов каза, но какво пречи всичко това да го има на сайт и под него да пише всеки мнението си.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Мисля, че най-големият проблем е, че години наред едни хора рекетират държавата. Това е най-големият проблем. И сега ние тук се гънем и се гърчим, страхувайки се някой да не дойде да затвори Орлов мост. Ами, ако го направи незаконно, колеги, извинявайте, има закон, който трябва да се спазва. Ако аз направя нещо незаконно, същите тези, които между другото, извинявайте, но са чисто политическа структура – те участват в политиката, тези хора се явяват по избори. Това не е някаква гражданска структура, която се бори за чистия въздух или за врабчетата, или примерно за бялата лястовица, черния щъркел и т. н. Това е политическа структура, от която какво очакваме всички ние? Неучастваща във властта, опозиционна, очакваме ние тази политическа структура да ни ръкопляска, при положение, че те от това се изхранват много години. И сега ние, за пореден път, ще се огънем, ще го отложим далеч във времето, неизвестно кога, защото някой щял да ни атакува. Има си процедури. Имало е обществено обсъждане, качени са на сайта за обсъждане тези неща.

БОЙКО БОРИСОВ: Не е качено на сайта!

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Как? Другото, Планът за управление на Пирин, е качен.

БОЙКО БОРИСОВ: Планът за управление е качен, но Планът за управление не е приет и може да се предположи, че между двете неща ще се направи така, че това, което концесионерът иска, да му се случи, обикаляйки, шиканирайки между тези две процедури.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Няма как да му се случи.

БОЙКО БОРИСОВ: Как да няма?

Всички сме казали и в предизборните си програми, и това, което сме говорили, че сме за втори лифт, но при ясни процедури и без нито метър гора или земя да бъде харизана за други цели.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Абсолютно това е говорено.

БОЙКО БОРИСОВ: Тук спор няма. Въпросът е покрай този втори лифт, след като нямаме план за управление на Пирин и след като слагаме първо каруцата пред коня, приемайки концесията, без това да е публично на сайт за обществено обсъждане, където всеки четящ и недошъл на тази среща да може да си напише мнението или да каже съображенията си, или да сложи своите аргументи…. Защото куп недостатъци се изтъкват, и аз самият ги намирам за правилни. Хубави-лоши, неправителствените организации са приети и са основна власт, ако щете дори в Европейския съюз. И в случая дали се харесваме или не, е въпрос на избор, но не и аргумент.

Първо не трябваше ли министърът да бъде тук и да излезе и да обясни и да поеме отговорност, да отиде да се срещне с тях и да защитава позицията си? Кое налага когато го няма Нено Димов да я вкарваме тази точка? Няма го титулярят, който да я защитава, да слиза на микрофона, да се среща с еколозите и да обяснява всичко това, което предлагате.

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Аз не мисля, че липсата на министъра е пречка. Тук имаме заместник-министър, който е изцяло вътре в нещата.

Второ, тези обяснения с въпросните протестиращи или несъгласни, тези обяснения вече бяха правени, бяха дадени. Аз не виждам какво ново може повече да се каже.

Трето, както каза и началникът на Дирекция „Икономическа и социална политика“ няма никакъв риск от каквото и да било обжалване, защото заинтересованата страна е „Юлен“ в случая.

Четвърто, не е вярно това, че ние се опитваме да сложим каруцата пред коня, тъй като, ако няма промяна на концесията, какъв е смисълът и въобще за какво да се променя общият план, няма причина да се променя. И в момента има действащ план и ние не сме в нарушение. Ние добавяме с един анекс, че може да се направят спортни съоръжения. Оттук нататък по никакъв начин ние не променяме законовия ред, който задължително изисква дори един стълб да се забие там, да се направи ОВОС. Значи цялата тази процедура ще бъде за всяко съоръжение, всъщност не говорим за всяко съоръжение, говорим за едно съоръжение, което да отпуши пропускателна способност. Там също се минава през екологична оценка, ОВОС, всичко абсолютно с възможности и правото за обжалване на всеки детайл.

Ние в момента не даваме решение да се прави каквото и да било, ние разширяваме предмета на концесията и увеличаваме минимум два пъти концесионната такса. Това правим в момента.

Все пак, това е тема и това решение вече три години се върти, обсъжда се на маси, на Съвети за развитие, не знам си къде още и то не е необходимо да бъде, въпреки всичко, че не е необходимо, то е обсъждано и е поставяно точно в този вид, в който ви го представям на вас и на другата страна.

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Господин премиер, колеги, всички напълно подкрепяме изграждането на втори кабинков лифт и всъщност стимулиране на зимния и на ски туризма, но аз съм съгласна както с Вас, така и с господин Дончев, че трябва да се изпипа, защото имаме опита от последните три години. Освен това, да не забравяме, че „Пирин“ е в ЮНЕСКО и трябва да видим разширяването допълнително на буферната зона какво влияние ще има и там. Така мислим ние. Всъщност, ние бяхме и в ЮНЕСКО да водим преговори за това и смятам, че трябва допълнително да се изпипа в детайли и може би задължително, след като се очаква Планът за управление на Парк „Пирин“ да влезе скоро в сила и обжалването да приключи, тогава да се внесе тази точка, за да се разсеят съмненията на „Зелените“, че всъщност не се дава разрешение за изграждане на нищо друго, освен кабинков лифт. Защото проблемът, който ние сме срещали при редица обществени обсъждания, които са правени по тази тема, е всъщност липсата на доверие от страна на неправителствените организации, че даването на едно такова разрешение няма да доведе до друго строителство, а не до кабинков лифт. И може би е добре и концесионерът да внесе предварително инвестиционно намерение, за да може да си мине то съответната оценка и оценка на въздействието, за да се докаже, че става въпрос именно за строителство и желание за кабинков лифт, какъвто всички ние искаме да има. Защото смятам, че абсолютно всички сме на едно мнение и това ни е заложено не само в предизборните програми, но и в Програмата за управление. Трябва да имаме изграждане на втори кабинков лифт не само на Банско, но и във всички други планински курорти и също разширяване на ски писти и съоръжения. Въпросът е за реда и начина, по който това да се осъществи. Освен това, общественото обсъждане, хубаво е всичко това да бъде качено и на strategy.bg, който е официалният сайт на правителството за обществени консултации.

Другото – по отношение на обжалването всеки един може да обжалва и съдът преценява дали е заинтересована страна или не и дали да уважи или не жалбата. Но всеки един има право да обжалва. Съдът трябва да прецени. Казвам го от личен опит, при нас непрекъснато се обжалва всичко и съдът преценява.

Благодаря.

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Да, трябва да се пипне, само че ми кажете какво трябва да се пипне. Достатъчно дълго време, достатъчно компетентни хора. Това, което в момента ви предлагаме, е въпрос, който е обсъден на Политическия съвет на коалицията.

Господин министър-председател, току-що ми пратиха съобщение – във Фейсбук Прокопиев, прокопиевци ликуват, че точката за „Пирин“ е изтеглена. Ако мачът е свирен, поне трябваше да кажете да не гоним топката.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: По принцип, точка от дневния ред, когато е влязла в системата на МС, не може да се изтегли. Може да я изтегли само вносителят и то на самото заседание. Така че, кой как ликува – това не е наша работа.

В случая пак искам да кажа. И на Съвета на коалицията, и във всичките наши разговори сме единодушни за втори кабинков лифт и спорът не е дали да има втори кабинков лифт или да няма втори кабинков лифт. Единодушни сме, че ски туризмът, въобще туризмът по нашите планини трябва да се развива и да му се дадат такива условия, каквито има и в Австрия, и в Швейцария, и в много по-развити в това отношение от нас страни. Първото, върху което имам претенция е, че, министърът го няма, а той е основният, който трябва да защити този проект. Второ, нямаме план за управление на „Пирин“, който да гарантира, че не може нищо по тази тема да се направи в ущърб на природата и според мен по-първо и по-важно е приемането на Плана за управление на Пирин. Разсъждавайки само върху концесията, в случая, която, като я няма на сайт, публично, се създават предпоставки за съмнения.

Именно това са ми трите претенции. И те по никакъв начин няма да попречат, ако всичко е наред. И ние тогава, каквито и протести да има за втора кабинка, можем да кажем „Колеги, ние защитаваме втората кабинка поради тази и тази причина, но не вредим на природата, каквито са притесненията ви“. Но след като не е качено на сайта и ми извадят, че концесионната такса е 200 хиляди лева и двойно като се увеличи и стане 400 хиляди, а печалбата е еди-каква си или еди-какво си, ние в това не сме сигурни. Искам да сме сигурни, защото това ще е един крайпътен камък заради тази втора кабинка. Планът за управление на „Пирин“, ЮНЕСКО и продължаване след това на всичките тези нови предложения, които ще правим за развитие на туризма, трябва да вървят по един и същи алгоритъм. Дали ще го направим сега или следваща сряда или, когато всеки детайл е изчистен – какъв е проблемът?! С една седмица или с две седмици, ако го забавим, какъв е проблемът? Ще си дойде Нено Димов, ще си го защити, през това време ще ги качите всичките тези неща на сайта. Който иска да протестира – да гледа и да напише мнение и ще го вкарате на следващо заседание. Не виждам проблем да си изпипаме детайлите.

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Пак повтарям, това не са решения, които нелегално са пробутани в последния момент. Това са текстове, които са качени от 2013 година, обсъждани 2015-2017 година, предния мандат, но искам да ви кажа, че като отложим просто ще влезе в сила новият Закон за концесиите, всичко това трябва да започне наново да се подготвя и като документация, и всичко. Това ще стане. Всичко това е подготвено по досега действащия закон, който все още действа – старият Закон за концесиите. След това всичко наново трябва да се преработва – защо, аз не мога да си обясня. Аргументът какъв е, защо, не знам.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Единственият аргумент е, че така ще падне.

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: От къде-накъде ще падне, как ще падне?

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: В залата колегите юристи да кажат… Какви са шансовете, не да бъде жалено – защото шансовете да бъде жалено са 100%, какви са шансовете за една адекватна съдебна атака с риск по отношение на решението. Господин Кожухаров? Госпожо Цачева?

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Дончев, за призива към юристите.

Първо, дава се проект на решение за страните, които са подписали концесионния договор, да го подпишат с изменение. От тук насетне, ако има претенции към редакцията на проекта за решение, ако има предварително от хората с опит, знание и виждане къде би могъл, кой текст би могъл да бъде атакуван, аз бих приела една такава позиция – да се даде срок, за да се прецизира проектът за решение. Но просто така, че ще бъде обжалено и ще бъде свалено в съда, мисля, че не е сериозен аргумент.

Освен това, който и акт да е, с оглед такъв интерес, какъвто безспорно съставлява проблемът, винаги ще има недоволна страна, която ще обжалва, винаги. Аз не мисля, че можем да направим редакция, в която предварително, изпреварващо да кажем, че няма да има недоволни и няма кой да жали. Но ако сме убедени в прецизността на редакцията, тогава няма да има проблем. Сега разбирам, че се говори за точно – дайте текстовете, които считате, че трябва по-коректно да бъдат, да го отложим с една седмица решението. Но не приемам, че изцяло априори може да се каже, че този акт би паднал в съда.

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Тъй като по отношение на този концесионен договор има спор по отношение на предмета и за това каква е територията на концесията и притесненията на неправителствените организации са по отношение на разширяването на обекта на предмета на концесията с много голяма квадратура, и на база на това… Аз затова казвам, че това е спорът, който се води с неправителствените организации и затова трябва да се качи на сайта, за да се види ясно предметът на концесията, каква е квадратурата, къде. Защото е със старите топографски схеми.

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Всички го имате, това е. Нищо повече. Никой не излиза извън територията на концесията.

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Така е, но затова е хубаво да се отложи, а не да се взима решение днес, за да се качи на сайта и да се види, че всъщност не се разширява предметът на концесията по начин, по който да нарушава целостта на Национален парк „Пирин“.

Другият проблем е, че трябва също ЮНЕСКО да се информира и от МОСВ ще си кажат, защото то е защитена…, целият парк е в ЮНЕСКО и има буферна зона и при промяната на предмета на концесията трябва да се види дали се нарушава тази буферна зона и по какъв начин и съответно трябва предварителна информация, защото след това ние ще влезем в процедура там. Вие много добре го знаете това и трябва предварително трябва да се информира ЮНЕСКО, Секретариатът, по тази причина. Затова е хубаво цялата тази процедура да си премине, защото ние я търкаляме вече трета година. Аз, като министър на туризма, най-много от всички искам да имам втори лифт на Банско. И към мен непрекъснато валят всякакви оплаквания за опашки. Но за да можем да не го дъвчем това непрекъснато, просто трябва да си извървим всичките тези процедури. „Пирин“ е в ЮНЕСКО. Отделна процедура е. Всички детайли трябва да се изчистят.

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Госпожо Ангелкова, тук са описани точка по точка геодезичните координати с „Х“ и с „У“, еднозначно. Никъде не се излиза извън предмета на концесията и територията на концесията. Нищо общо няма с буферни зони, с ЮНЕСКО и с каквото и да било. Това си е една концесия, която вече е решена, дадена и по която няма и не може да има никакви претенции. Ето я зоната, нарисувана е и тук има 20 листа отзад точка по точка описани всички координати.

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Тъй като договорът е изключително стар и е писан при предишния ЗУТ, при разглеждането в междуведомствената група имаше проблеми с координационните точки – затова споменавам това. И е хубаво да се качи за обсъждане и да се обсъди.

БОЙКО БОРИСОВ: Аз не мога да разбера какъв е проблемът да изчакаме една седмица да си дойде министърът като за начало. През това време всичко да се качи на сайт, за да е спазена процедура за публичност. Казват, че не е качена. И да използваме тази една седмица, господин Симеонов, Каракачанов, министрите, заместник-министрите, които са по туризъм, екология – да се изговори още веднъж, да се поканят тези неправителствени организации и всички „Х“, „У“, за които говори господин Симеонов, поканете всички медии на тази среща, и кажете ясно: „Излиза ли се от зоната? Не се излиза. Какъв подарък е това, като не е подарък?“. Тогава вече с този аргумент ще го вкараме другата седмица или когато всички проблемни детайли са изчистени между двете страни. Това е най-важното нещо. Не искам съмнения и обвинения за подаръци! Четири години! Министърът на екологията имаше време да направи това и точно него да го няма, да си го защитава, не ми се вижда нормално.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Кога се връща?

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Немска, новият закон кога влиза?

МАРИЕТА НЕМСКА: На 1 януари 2018 г. влиза в сила новият Закон за концесиите и тогава – не е невъзможно, но трябва да се преработят текстовете и основанията. Няма проблем.

БОЙКО БОРИСОВ: Не искам да давате повод, че правим нещо тайно, задкулисно или в полза на някой.ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: За да избегнем някакви странични емоции, доколкото разбрах, министърът на екологията е тук на 10-ти, което означава, че на следващо редовно заседание на Министерски съвет то ще протече в присъствието на министъра. В този смисъл, каква пречка има същата точка при всички усилия да бъде абсолютно законово изрядна да бъде разгледана в присъствието на министъра на околната среда? Има ли пречка?

БОЙКО БОРИСОВ: Да отложим точка 29 за следващо заседание, при пълна готовност. Против? – Господин Симеонов е против. Каракачанов се въздържа.
Каталог: fce -> 001 -> 0212 -> files
files -> Решение за назначаване на генерален консул в Одеса, Украйна бойко борисов: Митов!
files -> Бойко борисов: Преди да преминем нататък, с госпожа Петкова искаме да ви информираме, понеже чувам какви ли не приказки в публичното пространство, а това са изцяло фалшиви новини
files -> Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
files -> Бойко борисов: с това закривам днешното заседание. Мислех, че е последно. И аз, и вие сме изпразнили кабинетите си и очаквахме днес да ги освободим
files -> Доклад за информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2017 г
files -> Бойко борисов: Използвам случая, че сте тук, знаете, че една част от министрите са в отпуск, затова са тук заместниците
files -> Бойко борисов: Между другото, видяхте, че няма нищо неправилно и в нашето поведение
files -> Заседание на Министерския съвет на 16 февруари 2011 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница