Тотално управление на качествотоДата24.07.2016
Размер26.71 Kb.
#3128
Лекция- 25.11.08г. Системи на качеството

Тотално управление на качеството

1.Тотално управление на качеството(ТУК) – ефективна система за интеграция и развитие , поддържане и усъвършенстване на качеството от страна на различни групировки така,че да се постига възможно най-икономичното производство и сервиз.

*Цели и принципи:

-най-важна цел на предприятието е доволният клиент като база за дългосрочен успешен резултат

-безотказно овладеният производствен процес е основа е за постигането на тази цел.

-всички специалисти допринасят за качеството- груповата работа препятсва смущенията в работните процеси и подобрявани климата в предприятието.

-тоталното управление на качеството се базира на баланса между техническата и социалната система.

- системата за ТУК се поддуржа от няколко модела: „ награди по качество”

1.Наградата „Деминг” – Япония

2.На Малкълм Болдридж – Северна Америка

3.Европейска нагарада по качество

4.Японската награда по качество

5.Българската награда за качество

*Деменг – създадена 1951г. В Япония , наречена на името на Деминг.Изискванията са публикувани 1998г.Тази награда изиграва голяма роля за повишаване на равнището на качество в японските фирми и за създаване на система за ТУК.

*Болдрудж – работи като секретар на САЩ през 1981г.....за да се оценят ефективните системи по качество се предвижда процес от номинация и оценки по комплекс от критерии,основани на наблюдения от експерти по качество от цялата страна.

*Европейската награда – резултат е от европейската фондация по управление по качество.Създадена е 1988г. От 14 големи фирми – Филипс,Рено,Фиат,Фолцваген,Бритиш,Телеком и др. Дели се на 4 категории – 14 членове.Над 30 национални организации по качество и за конкурентноспособност по качество.Европейската награда по качество и като награда по качество за лидерство и за масова информация.

*Принципи за Европейската награда (8):

1.Фокус към потребителя

2.Партньорство с доставчици

3.Развитие на сътрудниците и въвличането им в орг.усилия

4.процесен подход и решения на базата на фирмите

5.непрекъснати осъвършенствания и иновации

6.лидерство и упоритост в постигането на цели

7.отговорност пред обществото

8.ориентация към конкретни резултати

*Японската награда – създадена през 1999г.Има 8 основни категории в 22 области.

* Модели на фирмено управление

-„занаятчийски” модели – мениджъра ги държи в ръцете си

-системен модел – основава се на системите управления по качество- организацията кара нещата да се случват ; ръководния състав е върху бъдещото планиране; обучението е върху системата.

Методи,подходи и техники за контрол.Осигуряване и усъвършенстване на качеството

1.Методът „къщичка на качеството” –(QFD)- средство за анализи и пешване на проблемите , свързани с качеството на етапа на маркетинга и развойната дейност.Състои се от сл.компоненти:

- ранжиране на изискванията на клиентите

-ранжиране на конкурентните продукти

-описание на основните характеристики на конкурентните продукти

-осъществяване на корелацията на продуктите

2.Диаграма на близостта – събиране на голямо количество от идеи,мнения и тяхната класификация в групи.Резултат- области,които могта да се атакуват .Подходящо е за неясна,динамична ,неопределена и лошо изучена ситуация.

3.Диаграма на взаимоотношенията – програмира се основната идея или проблем и се обозначава логическата или последователната връзка между взаимодействащите се фактори.

4.Системен поток или диагарама „дърво” – служи за систематично очертаване на съвкупността от дейности,за да се постигне дадена цел и за да се идентифицират факторите.

Методите са описателни, а не количествени!

5.Матрична диаграма- целите са да се открият взаимоотношенията между задачи,функции или характеристики и да се покаже тяхната относителна важност.

*Диаграма стрела – мрежа от стрели свързващи точки,показващи взаимоотношенията между различните задачи.*Програмна карта на процеса
Каталог: files -> unwe files
unwe files -> Тема 1 Същност и предмет на Информатиката. Понятия
unwe files -> Решение за покупка, организациите като потребители ст
unwe files -> Разработване на специфични стратегии йерархична структура
unwe files -> 20. III. 2000 г. (инж. Алма Прахова – 4072 (16-17 ч.) 1) 2 контролни – 40% + работа по време на упражнения; 2) Тест на компютър
unwe files -> Лекция 1 Произход и същност на държавата и правото. С-ма на правото
unwe files -> Лекция оценка = 6 х оценка от упражнение + 4 х лекции На контролните задължително присъствие и минимум оценка 3!
unwe files -> Презентация на тема „Интермодални центрове и транспорт фирма so mat/Willi Betz складиране и управление на складовите запаси конфекциониране
unwe files -> Възникване на класическата политическа икономия в Англия и Франция
unwe files -> Закон за реализацията и кризите на Сей: На производството и предлагането на стоки винаги съответства равно по величина собствено генерирано търсене


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница