Touch of beautyстраница1/5
Дата27.10.2018
Размер0.55 Mb.
#101957
ТипБизнес-план
  1   2   3   4   5БИЗНЕС ПЛАН
НА

СПА ЦЕНТЪР
TOUCH OF BEAUTY”
"The Trend Begins Here"

ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМАТА: „Тач ъф Бюти” ООД
АДРЕС: гр. Търговище; ул. „Иван Вазов” № 21
ТЕЛЕФОН: 0601 61029

0897 336 447


ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ: ГИЗЕМ ФИКРИЕВА НЕДЖИБОВА

/управител /

GSM: 0897 336 447

КЕЗБАН НИХАТОВА КЯМИЛОВА

/ помощник - управител /

GSM: 0895 432 778

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ…………………………………………………3 стр.

2. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА…………………………… ………………...4 стр.

3. УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА…………………………………………...5 стр.

4.СТРАТЕГИЯ, ПАЗАРИ И КОНКУРЕНЦИЯ.................................................7стр.
5.ФИНАНСОВО - ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА…..13стр.
6. ПРОГНОЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ КРЕДИТНИЯ ПЕРИОД……………………………………………………………………....16стр.

I. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ

Регистрираният капитал е в размер на 6 лева, който е разпределен по следния начин:


Имена на акционерите

(съдружниците)

Брой акции /дялове/

% от капитала

1. КАЙРА ФИКРИЕВА ИСИНОВА

2

33,33 %

2. КЕЗБАН НИХАТОВА КЯМИЛОВА


2

33,33 %

3. ГИЗЕМ ФИКРИЕВА АХМЕДОВА


2

33,33 %

Според Търговския закон капиталът на дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев.

Акционерите отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.
Според Националната класификация на икономическите дейности за 2011г. , основната дейност на „Тач ъф Бюти” ООД е фризьорски и козметични услуги.

Разрешителни:

За бизнеса са необходими следните лицензи и разрешителни: • Разрешително от РИОКОЗ;

 • Разрешително от ХЕИ;

 • Разрешително Противопожарна охрана;

 • Оценка риска-трудова медицина;

 • Регистър трудови злополуки;

 • Книга за инструктаж;

и др. от ЗБУТ
II. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
Размер на искания кредит – 50 000 лева.

Необходимостта от привлечен капитал е свързана с осигуряване на оборудване и изграждане на производствена инфраструктура за Спа центъра.

Настоящият проект има за цел кандидатстване по КРЕДИТ ПАРТНЬОР/ ПАРТНЬОР ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ/, предлаган от „Сосиете Женерал Експресбанк” АД.

Параметри на кредита : • валута - лева ;

 • срок – 60 месеца ( 5 години );

 • равни погасителни вноски;

Обезпечение: апартамент (панел)- 100кв.метра. Семейно жилище на съдружниците. Адрес – гр.Търговище; ул.Стефан Караджа 29 вх.А; ет.3; ап.9;

Размерът на обезпечението е на стойност 130 на сто от главницата по кредитa.
Необходимото оборудване включва:


 • Масажни кушетки – 2 броя – тип „dhanvantari” – 1200 лева и тип „steam couch” – 1700 лева;
 • Мебели за фоайе, козметични и масажни кабинети:

1. Столове – тип „tulip” 5 бр.*90лв.=450 лв. ; тип „timor” 6бр.*90лв.= 540лв.;тип „butterfly” – 2 бр. *100лв= 200лв.;

 1. Дивани – тип „malang” 2 бр.*1200= 2400лв.

3. Маси – тип „manel” 3 бр*400лв.= 1200лв.


 • Маникюр, педикюр – тип „manicure nails” 1 бр.*1400лв.=1300; тип „foot spa” 1бр.*1700лв.=1600лв.;
 • Аксесоари и декоративни елементи- типове – „bowl” ; „essential oil display with diffuser” ; „key ring / door sign” ; „ladle” ; „oil tester tray” ; „oil warmer” ; „scrub tester tray”; „step” ; „stone warmer” ; „stones” ; „thalasso tray” ; „tray wtong” ; общо = 1000 лв. • Козметична апаратура и професионална козметика – типове – „hot caby” ; „hiv contol ” ; „no problem” ; „steryl 210” ; „autoklave” ; „steryl liquid” ; „steryl quartz” ; „steryl seal” ; „beauty boy” ; „column” ; „steamy brush” ; „steamy brush boy” ; „aromist” ; „aropeeling” ; „beauty center ”; „Professional cosmetics of SERI” ; SWEDISH SPA products; Professional cosmetics of L’OREAL & WICHY ; Professional cosmetics of „Belnatur” общо = 7 000 лева;
 • Облекло – тип „nadir” 6бр.*40лв.= 240лв. и тип „shanti” 2 бр.*50лв.=100 лв.; тип – „natural” 2бр.*30лв.= 60 лв.
 • Оборудване за фризьорски салон – тип „ attesa” ; 1 бр.* 6 000лв. = 6 000 лв.
 1. УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

Дейността на фирмата ще се обслужва от: • Общо събрание

Общото събрание се състои от съдружниците - Гизем Фикриева Ахмедова; Ажда Фикриева Неджибова и Кайра Фикриева Исинова.

Посочените лица са сестри.
 • Управител – Гизем Фикриева Ахмедова - контролира и управлява дейността на спа центъра и фирмата;
 • Помощник - управител – Кезбан Нихатова Кямилова - занимава се с финансовата и маркетингова част на бизнеса;

Професионалисти с доказани имена в бранша:
 • Фризьори– Кайра Фикриева Исинова и Борислав Петров Стоименов;
 • Козметик – Валерия Йорданова Атанасова;
 • Масажист – Мехмет Хасанов Исмаилов;
 • Маникюрист – Светлана Илиева Атанасова;
 • Служител – бар – Гергана Стефанова Йорданова
 • помощен персонал – Генка Петкова Николова - грижи се за чистотата и хигиената в центъра.

Брой персонал 9 души .


Образование и натрупан стаж на персонала :

1. Управител – Гизем Фикриева Ахмедова;

Завършила е през 2007г. специалност Стопанско управление в „Икономически университет” гр. Варна.

От 2007 до 2009г. работи, като помощник – управител в СПА&WELLNESS център „Thalion” – гр. Варна;

Задълженията й като управител са:

-да контролира дейността на персонала.

-да доставя продукти за бара.

-да се свързва с доставчиците на козметичните продукти и оборудване, да осъществява покупката и доставката им.

-да организира и управлява дейността на фирмата

Работна заплата – печалбата в края на отчетния период.
2. Помощник - управител – Кезбан Нихатова Кямилова;

Учаща висше образование,степен бакалавър, Специалност Прогнозиране и планиране в СА”Д.А.Ценов” От 09.2008г.

Тя се занимава със организационната и рекламно-насърчителните дейности във фирмата. Задълженията й са:

-да организира финансово-счетоводната дейност на фирмата;

-да разпределя средствата за заплати;

-да организира и осъществява рекламните дейности и насърчаването на продажбите.

-да изготвя ценовата политика;

-да проучва пазара и конкурентите ;

-да предлага възможности за развитие и разширяване на бизнеса на управителя.

Всички тези въпроси тя предварително трябва да съгласува с управителя – усилията на двамата са взаимосвързани и взаимодопълващи се.

Работна заплата – печалбата в края на отчетния период.

Фризьори :

3. Кайра Фикриева Неджибова;

Притежава сертификат за успешно завършен курс по фризьорство в Професионален фризьорски център – гр. Варна;

От 2002г. до 2009г. работи, като фризьор в козметичен салон „WELLA” – гр. Търговище.

Работна заплата – печалбата в края на отчетния период.4. Борислав Петров Стоименов;

Притежава сертификат за успешно завършен курс по фризьорство в Професионален фризьорски център „Мелъни”.

От 2000г. до 2009г. работи, като фризьор в козметичен салон „WELLA” – гр. Търговище.
5. Козметик – Валерия Йорданова Атанасова;

Притежава сертификат за успешно завършен курс по козметика, маникюр и грим в Професионален фризьорски център – гр. Варна;

От 2005г. до 2009г. работи, като козметик във фризьорски салон „PURE LIFE” – гр. Търговище.
6. Масажист – Мехмет Хасанов Исмаилов;

Притежава сертификат за успешно завършен курс за масажист в учебен център „Светлина” – гр. София;

От 2006г. до 2009г. работи, като масажист в Спа център на хотел „Рай” – гр. Търговище.
7. Маникюрист – Светлана Илиева Атанасова;

Притежава сертификат за успешно завършен курс по маникюр в козметичен салон „ RENA STYLE” – гр. Разград.

От 2008г. до 2009г. работи, като маникюристка в козметичен салон „WELLA” – гр. Търговище.


IV. СТРАТЕГИЯ, ПАЗАРИ И КОНКУРЕНЦИЯ
Спа центърът Touch of Beauty ще е салон за красота, предлагащ пълен пакет от продукти и услуги, осигуряващи голямо удовлетворение на клиентите си. Предпоставки за това ще бъдат отличното обслужване, качествените продукти, прекрасната атмосфера и достъпните цени.

Ние също така ще поддържаме една приятелска, справедлива и градивна работна среда.

Нашата мисия е да предлагаме продукти и услуги , насочени към удовлетворяване на непрекъснато растящият интерес за перфектна визия.

Нашето мото: „Трендът започва тук!”

Проектът ще се осъществи върху собствена земя и сграда от 200 кв.м. - собственост на акционерите.

Проекта е замислен с цел да запълни една доходоносна ниша.

Това е перспективен бизнес в бързо развиващ се регион, достатъчно платежоспособни клиенти, с положителна нагласа за подобна дейност.

Пазарът е бързо развиващ се и перспективен, тъй като проучване на фирмата установи, че конкуренцията е ограничена, със занижено качество на обслужването и високи цени. Те нямат ясно и добре развит маркетинг, с което да привлекат нови и да задържат старите си клиенти, което на фона на платежоспособните и изискващи високо качество на услугата клиенти ще доведе до успех на нашия бизнес.

Спа центърът Touch of Beauty е проект на стойност около 190 000лева, уникален за гр. Търговище, състоящ се от три отделни помещения, съответно за масажи, козметични и фризьорски процедури. Всяка от залите ще притежава подходящо за процедурите луксозно оборудване. Залите ще са свързани с фоайе, където ще се намира бара на Спа центърът Touch of Beautyпредлагащ широка гама от освежителни напитки.

Смятаме, че широката и разнообразна гама от промоции и намаления ще привлекат много клиенти от местното население, които ще предпочитат по – изгодните и атрактивни оферти на Спа центърът Touch of Beautyпред останалите конкуренти на пазара.

Фирмата ни има възможност за разширяване на бизнеса си в бъдеще, изграждайки в неоползотворената част от сградата фитнес център. Смятаме, че тези услуги са взаимодопълващи се и когато са локализирани на едно място създават предпоставка за по – голямо удовлетворение на клиентите ни и съответно по – голяма печалба за фирмата. За в бъдеще фирмата ще предлага още по –голямо разнообразие от промоции и услуги за редовни клиенти и за привличане на нови.


Средствата , които са ни нужни, за да може да се реализира проекта са 50 000 лева. Планираното финансиране е от дългосрочен банков заем за 5 години. Фирмата има предимство пред останалите, че притежава земя и сграда, а това ще доведе до спестяване на финансови средства за закупуване на такава /съответно искане на доста по – голям заем/ или за наем всеки месец.

Ключови фактори за успеха Спа центъра Touch of Beauty са:

1.Местоположение - намира се в централната част на града;

- големият човекопоток, който преминава на ден;

- лесен достъп от всяка точка на града;

2.Удобство – предлагане на широка гама от продукти на едно място;3. Репутация – наложени имена в бранша, известни с изключителен професионализъм;
Наша цел е да създадем "Вашия" СПА център, за да превърнем всеки случаен клиент в редовен. За да я постигнем, ние ви предоставяме :

 • неповторим СПА дизайн;

 • висококачествена техника;

 • терапии, основани на съчетанието на древни традиции и съвременни изследвания ;

 • СПА козметика от най-висок клас ;


Доволният гост е ключът към успеха на Нашия спа център. Ние не предлагаме готови концепции! Индивидуалността, уникалността на спа комплекса, който предстои да бъде изграден, е най-важната му характеристика според нас.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Спа центърът Touch of Beauty ще предлага изключително богата гама от продукти и услуги. Тя включва:

1. Коса – подстригване; сешоар; дифузер; преса; боядисване; къдрене; къдрене с маша; кичури; удължаване и сгъстяване( ARCOS № 1 в Европа; с кератин; с шнолки; с капси; чрез пришиване; удължаване с кичури; ), сплитане на негърски плитки; булчински и официални прически;подхранваща терапия;

2. Нокти - маникюр ( класически и френски ); педикюр; удължаване и изграждане на нокти, ART – NAIL – обемен и плосък дизайн;

3.Кожа –

 • почистване на лице;

 • козметичен масаж,

 • професионални терапии( Хидратираща терапия с екстракт от водна лилия; Лифтинг терапия с коензим Q10 за стегната и еластична кожа; Терапия против бръчки с 90% морски колаген и витамин С; Избелваща терапия с
  витамин С и краставична киселина; Регенерираща терапия с червено грозде за свежа и подхранена кожа; Хидратираща и противоста -
  рееща терапия с витамини А, Е, С и ретинол; Подхранваща терапия с екстракт от черен хайвер и морски колаген; Подхранваща терапия с мед и мляко; Антиоксидантна терапия с шоколад и какао; Клетъчно обновяване - ензимен пилинг; Терапия за чувствителна кожа с лайка);

 • иглена електроепилация(Това е революционен метод за окончателно обезкосмяване - той е предназначен за окосмяването по лицето.
  Работи се под лупа с много финна игла, по която се подава импулс който омъртвява луковичката на косъмчето);

 1. Процедури за тяло –

 • Масаж на тяло (Масаж с морски водорасли (хидратиращ);Масаж с масло розмарин -(релаксиращ); Масаж със зелена ябълка (тонизиращ); Масаж с червено грозде (против стареене) ; Масаж с мед и мляко (подхранващ); Масаж с роза (антистрес); );

 • Антицелулитен масаж;

 • Ремоделираща терапия;СТРАТЕГИЯ

 • Постоянно усъвършенстване, ориентирано към новостите на пазара;

 • Перфектно обслужване;

 • Приятна атмосфера;

 • Достъпни цени

 • Атрактивни промоции за клиенти с по-ниски доходи, като ученици, студенти и хора с увреждания или заболявания.

Всичко това ще бъде много важно за изпълнението на нашия бизнес план!

МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ

Анализ на пазара:

Козметичните процедури стават все по-популярни и заемат все по-голямо място в свободното време на съвременния човек. Доказано е, че отнемат стреса, спомагат за нормализирането на теглото, разтоварват и карат човек да се чувства по-добре. Именно поради тези причини този пазарен сегмент става привлекателен за бизнеса.

За в бъдеще се очаква още по-голямо засилване на интереса към козметичните процедури и възстановяването. Района в който сме се насочили има незаета пазарна ниша и много възможност. Хората имат желание да изградят и поддържат визия и са готови да вложат средства за това. Желаещите са и от двата пола, и на различна възраст.

Сегментация на пазара:

Пазара на фитнес услуги може да се сегментира по няколко признака, това са: пол, възраст, доходи и професия. За успеха на всеки бизнес е от изключително значение да се познава пазара и да се сегментира за да може да се обхванат нуждите, желанията и подхода към клиентите от всеки сегмент. Стратегията на Touch of Beautyпредполага прицелване и в двата пола, потенциални клиенти са хора на възраст от 16 до 60, а в някой случаи дори и повече. Акцент върху клиентите с по-високи доходи, но изключително удобни промоции за клиенти с по-ниски доходи, като ученици, студенти и хора с увреждания или заболявания. Относно професията, Touch of Beauty се съобразява с работното време на клиентите, като им осигурява 10 час възможност за посещение 6 дни в седмицата.

Населението на гр. Търговище е предимно на средна възраст и млади хора, активно работещи през цялото полугодие.

Влизането на България в Европейския съюз даде тласък на чуждестранните инвестиции на територията на страната.

През 2004г. бе изграден завод за плоско стъкло „Тракия глас България” ЕАД. Настоящата стойност на вложенията, инвестирани от "Шишеджам" в изграждането на комплекса, се изчислява на 380 млн. долара.

Реализирането на мащабната инвестиция в район с висока безработица допринесе за стимулирането на икономиката в региона, създаде условия за развитие на съществуващи и възникване на нови свързани с дейността на комплекса производства и доведе до повишаване жизнения стандарт на населението.

Разкриването на нови работни места, спомогна за професионалната реализация на населението в района.

Последните проучвания сочат, че гр. Търговище е най – добрия град за бизнес в България.

Разбира се, трябва да се отчете факта, че страната е в икономическа криза. През последните месеци се наблюдава известно оживление, което ще се отрази позитивно върху възможностите за инвестиране, респективно върху икономиката на страната.

В тази насока трябва да се отбележи, че осъществената промяна в управленската структура на България, създава благоприятна среда за привличане на чуждестранни капитали. Предпоставки за това са стабилната фискална политика, предстоящото изграждане на цялостна инфраструктура, изграждане на добра нормативна база, ограничаване на корупцията,тенденцията за намаляването на лихвите по кредитите, преференциални условия за крупните инвестиции и др.

Всичко това ще увеличи доверието на чуждестранните инвеститори към България.

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ

Нашата маркетингова стратегия е проста – удовлетворените клиенти са нашият най – мощен маркетингов инструмент. Когато един клиент напусне нашия салон с нова външност, тя или той представя нашето име и качество пред обществото. Голяма част от нашите клиенти ще бъдат изпратени от редовните ни клиенти.

Не са предвидени големи рекламни кампании. Наше проучване сочи, че препоръките от клиентите са най – добрия начин за реклама в този бранш. Ще предлагаме намаления и безплатни процедури за клиентите, които ни водят нови клиенти в зависимост от техния брой. Ние също ще предлагаме намаления за новите ни клиенти, които са доведени от редовните ни клиенти. Замислена е също томбола за безплатно пътуване до Венеция. Колкото повече нови клиенти доведат, толкова по – голям шанс ще имат да спечелят наградата.

КОНКУРЕНЦИЯ

Спа центърът Touch of Beauty цели създаване на собствен стил чрез интегриране на голям брой продукти и услуги в един салон за красота.

В резултат от постоянната комуникация с клиентите се е оказало, че всички предпочитат концентрацията на козметичните процедури в едно помещение, което от своя страна да е разположено на стратегическо място, лесно достъпно от всяка точка на града.

В гр. Търговище има 2 козметични салона, които предлагат продукти и услуги на изключително високи цени и със сравнително ниско качество.

Основното преимущество на нашата инвестиция е факта, че сградата е собственост на акционерите, т. е . спестяваме от разходи за наем.

ОЦЕНКА НА РИСКА

Потенциални проблеми:

Стартирането на всеки нов бизнес е придружено от определени рискови, които трябва да се отчитат от мениджъра. Ако не се вземат под внимание рисковете това може да доведе до не достигане на желаните резултати, дори до фалит на бизнеса. Потенциалните рискове за фирма Touch of Beauty са свързани с: • поява на друг голям конкурент на пазара, който да отнеме част от клиентите ни;

 • природни бедствия, пожари, аварии;

 • евентуална промяна в данъчното законодателство;

 • несъответствие между прогнозни и реално постигнати резултати;

 • дъмпингови цени на конкурентите на пазара;

 • криза или спад в националната икономика;

По отношение на конкурентите фирмата трябва да привлече чрез ефективната си рекламна, ценова и промоционална политика за свои лоялни клиенти голяма част от местните жители. За да устои на предизвикателствата и дъмпинга на конкурентите си Touch of Beautyнепрекъснато трябва да поддържа интереса на клиентите си чрез различни промоционални пакети, подаръци, томболи и др. средства за насърчаване на продажбите. Фирмата трябва непрекъснато да поддържа своя имидж, за да устои на жестоката конкуренция.

За да преодолее по – леко евентуални бедствия и аварии фирмата смята да направи застраховка на сградата и оборудването. Това ще струва на фирмата 5000 лв. за сградата и 2400 лв. за оборудването.


ФИНАНСОВ ПЛАН

Инвестиционни разходи и начален оборотен капитал

Началните инвестиции за проекта фитнес център Touch of Beautyвъзлизат на стойност 190 000 лв. Фирмата притежава земя и сграда в гр. Търговище на стойност общо 140 000 лв. Това е собствения капитал, който ще бъде инвестиран в проекта. За да се осъществи оборудването и пускането в действие на проекта по изчисление на мениджърския екип са необходими още 50 000 лв. Тези средства са предвидени за изграждането на производствената инфраструктура, както следва: ел. инсталации, телефонизация, вътрешни инсталации на стойност 6 000 лв. Осветление – вътрешно, външно 1000 лв., специална настилка за спа центъра и настилка за бара 2000 лв., предвидени са и 1000 лв. за допълнителни разходи. Оборудването за спа центъра по цени на доставчик +транспорт и инсталиране са 23 000 лв. Спомагателните машини са климатици 4000 лв., машини за почистване 1000 лв., инструменти за ремонт

и поддръжка 1000 лв. Останалата част от спомагателното оборудване – компютър, касов апарат, кафе машина ,хладилна витрина и др. на обща стойност 2000 лв. Софтуер към компютъра 500 лв. Към първоначалните инвестиции са закупуването на професионална козметика 2000, стоките за бара – безалкохолни, тонизиращи, възстановителни напитки и др. на стойност 1000 лв.

Общо средствата, които са необходими за стартирането на проекта са 50 000 лв. Фирмата възнамерява да ползва тези средства като заемен капитал.Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница