Транслациястраница1/8
Дата07.02.2023
Размер31.51 Kb.
#116534
  1   2   3   4   5   6   7   8
GY Translation
Свързани:
Gregg Braden ( PDFDrive )

Транслация

Процес на синтез на белтък в рибозомата, при който се превежда нуклеотидната информация, съдържаща се в иРНК, в аминокиселина последователност на белтъка.  1. Натоваеване на АК- включва реакции, които предшестват образуването на пептидна връзка между първите две АК, и се свеждат до натоварване на АК върху съотвената тРНК .

  2. Инициация - Инициацията изисква свързване на рибозомата с иРНК и формиране на иницииращ комплекс, в който влизат първите две АА-тРНК. Този етап е относително бавен и от него обикновено зависи скоростта, с която дадена иРНК се транслира.

  3. Елонгация - влючва реакциите от образуване на първата пептидна връзка до завършване синтеза на полипептидната верига. Последователното присъединяване на АК е най-бързия етап на белтъчната синтеза.

  4. Терминация - на този етап става освобождаване на полипептидната верига от рибозомата, която след това се отделя от иРНК.Адапторна роля на тРНК

Почти пълното несъответствие между химичната структура на нуклеотидите в РНК и АК поставя въпроса за механизмите на прехвърляне на генетична информация до белтъка. При изясняване на генетичния код Крик предполага съществуването на адапторна молекула при транслацията. Такава адапторна молекула се явява тРНК. тРНК свързва АК, при което АК претърпява модификация, правеща я способна да се разположи върху иРНК-матрицата. Тази способност на тРНК се обуславя от две нейни особености. (1) тРНК може да разпознава само една АК, с която се свързва ковалентно. (2) Всяка тРНК притежава триплетна структура - антикодон, която комплементира с кодона в иРНК. Кодонът определя свързването на конкретната АК.
Натоварване на АК

Точната АК, т. е. АК съответстваща на кодона, се прикрепя към тРНК чрез ензим, наречен аминоацил-тРНК синтетаза. Една аминоацил-тРНК синтетаза присъединява специфичната АК към нейната тРНК в двуетапна реакция, която се извършва на повърхността на ензима.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница