Транспортен колеж” Специалност “Електроенергетика и електрообзавежданеДата25.06.2017
Размер25.28 Kb.
#24266
Транспортен колеж

СпециалностЕлектроенергетика и електрообзавеждане

ОКССпециалист
Наименование на учебната дисциплина: Устройство и системи за управление на стационарни електросъоръжения

Брой кредити: 6

Код


Разпределение по семестри

Аудиторна заетост в часове


Седмично разпределение


Форма на

контрол


Курсова

работа


Вид на

дисцип-линатаЛ

СУ

ЛУ

Л

СУ

ЛУ

1337

Пети

60

-

30

4

-

2

Писмен

изпит


-

Факул-тативна


ЛЕКТОР:

Гл. ас. инж. Георги Иванов Димитров

Катедра “Електрообзавеждане на железопътна техника”, ВТУ “Т. Каблешков”-София
Анотация:

Целта на изучаваната учебна дисциплина е да формира необходимите знания за устройството и системите за управление, използвани в стационарните електросъоръжения на електрифицирания транспорт в Република България.

Учебната програма се състои от четири модула. В тях се изучават устройството и използваните системи за управление, контрол и сигнализация на тягови и токоизправителни подстанции и електрифицирани участъци на железопътния, градския електрически транспорт и метрополитен. По време на лабораторните упражнения се изследват експериментално действието на различни системи за управление и контрол на съоръженията в електрифицираните участъци и тяговите подстанции, с цел студентите да придобият необходимите практически умения. Получаването на трайни знания се подпомага от възлагането на индивидуални задачи за самостоятелна работа.

За усвояване на учебния материал е необходимо (са необходими познания по) да бъдат изучени следните дисциплини: Електрически измервания, Електроснабдяване, Електрообзавеждане, Релейни защити, Системи за автоматично управление.Лекциите се изнасят с една учебна група, а лабораторните упражнения се провеждат в специализирани кабинети и лаборатории с възможност за индивидуална работа на студентите.

Учебната дисциплина се преподава на български език.


ПРЕПОРЪЧВАНА ЛИТЕРАТУРА:

  1. Ибришимова Н. П., Стационарни съоръжения на електрическия транспорт, София, 1974 г.

  2. Техническа документация на тяговите подстанции на НК “ЖИ”.

  3. Техническа документация на токоизправителни станции на градски електрически транспорт.

  4. Техническа документация на система за управление Simatic, Siemens AG, 2005 г.

Каталог: students
students -> Моля на въпросите, които изискват отговор Yes/No, отбелязвайте верния отговор с Х
students -> Програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4
students -> Модул 1 Inkonabula
students -> Катедра „социология” икономика и социология
students -> Окс “магистър” Редовно обучение I курс /Ф-т „ЕЕ”
students -> Зависимости между питагоровите тройки и степените на простите числа
students -> Програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
students -> Списък на студентите
students -> С п р а в о ч н и к н а студента първокурсник


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница