Транспортно-спедиторска дейност в международния автомобилен транспорт


Митническата конвенция за превоз на товари в международно съобщение с автомобилен транспорт под покритието на карнет TIRстраница14/21
Дата24.05.2022
Размер2.07 Mb.
#114428
ТипДиплом
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
Дипломна работа на Николай последна корекция25.06.2020 - с таблици
Свързани:
Презентация дипломна 174216 (2)

2.2. Митническата конвенция за превоз на товари в международно съобщение с автомобилен транспорт под покритието на карнет TIR


Митническата конвенция TIR е съставена в Женева през 1975 г. Тя третира въпросите по издаването и използването на митнически документ за превоз на товари – карнет TIR, а също така и условията, на които трябва да отговаря транспортното средство извършващо превоз под покритието на карнет TIR.
Главното предимство на системата TIR се изразява в това, че веднъж натоварено, с проверен в отправната митница товар, превозното средство се пломбира от митническите служители със съответната пломба и стига до местоназначението си в която и да е точка на Европа или страните подписали конвенцията, без да бъде проверявано на транзитните митници на държавите, през които преминава.
След пристигане на превозното средство на местоназначението в съответната държава, но преди разтоварването на стоката, автомобилът трябва да мине през съответната митница, указана в транспортните документи, където се проверява целостта на пломбите, направени от митническият служител от отправната митница.
В случай, че всичко е изправно, се разрешава разпломбирането на автомобила и съответно разтоварването на стоката от него.
Проверка на транзитна митница може да бъде направена само в изключителни случаи (например за предотвратяване на злоупотреби), като разпломбирането трябва да бъде отбелязано в карнета TIR, където се отбелязва коя митница е извършила проверката и номера на новата пломба с която е пломбиран автомобила.
По този начин се създават условия превозът да бъде извършен в максимално кратък срок без допълнителни забавяния и съответно престои на транзитни митници.
При извършването на превози по условията на Конвенция TIR екипажът на превозното средство е длъжен внимателно да следи за вярното установяване и вписване в отправния пункт на данните за товара в манифеста на карнета. По време на превоза да следи митническите служители на входно-изходните гранични пунктове да нанасят заверки на определените места в карнета TIR.
В получаващия пункт екипажът на превозното средство е длъжен да придаде целия товар, който е натоварен в отправния пункт. Това трябва да се извърши в предписания митнически пункт в присъствието на дежурния митнически служител, като непременно се нанесат съответните заверки в карнета и по този начин той бъде приключен редовно, с цел отчитане пред съответната национална асоциация.
Конвенцията третира и отговорностите на превозвача по отношение на карнета TIR, а именно неговото редовно приключване в разтоварващия митнически пункт.
Не се допуска разлика между разтовареното количество и качеството, посочено в манифеста на карнета, а също и разпломбирането на автомобил, без присъствието на митнически служител, оформящ документите. В случаите, когато това не е сторено, Конвенцията предвижда начини за уреждане на нередовните TIR карнети или санкции по тяхното неправилно използване.
Всяка страна участваща в Конвенцията TIR може да упълномощи асоциация да издава карнети TIR пряко, чрез кореспонденти и да гарантира за тях, ако нейната гаранция е одобрена. Тази асоциация покрива възникналите отговорности в тази държава.
Карнетите на гарантиращите асоциации се освобождават от вносно-износни места и такси и не подлежат на каквито и да е било забрани и ограничения за внос и износ.
Гарантиращата асоциация се задължава да изплати изискуеми вносно-износни мита и такси, дължими съгласно законите и митническите разпоредби на страната, в която е установена нередовност в операциите TIR.
Гарантиращата асоциация отговаря не само за товарите, вписани в карнета TIR, но и за тези намиращи се в пломбираната част на превозното средство или в пломбирания контейнер. Гарант по Конвенцията TIR в република България е Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътища (АЕБТРИ), основана през 1962 г. Нейната дейност включва издаването, съответно и отчитането на карнетите TIR.
2.1. Ред за превозване на товари под покритието на карнет TIR
Товарите и моторното средство или контейнера се представят в отправното митническо бюро за карнет TIR. Установява се манифеста на стоките и митническите пломби от упълномощени за това лица. Манифестът на товарите посочва поотделно съдържанието на всяко превозно средство или всеки контейнер. За всеки автомобил или контейнер се изготвя по един карнет TIR.
При провеждане на операцията TIR с автомобил, автокомпозиция или автовлак на предната и задната му част се поставя по една правоъгълна табелка с надпис TIR, съгласно утвърдените характеристики на Конвенцията.
Ако по пътя или в транзитното митническо бюро, митническите органи пристъпят към проверка на товара, те трябва да отбележат новопоставените пломби и естеството на извършените проверки в карнета.
Когато по време на пътуването се скъса митническа пломба, унищожи или повреди товара, се действа съгласно реда за използване на карнета TIR и се съставя констативен протокол.
Ако извършеният превоз преминава през територията на страна, която не е договаряща в тази конвенция, операцията TIR се прекъсва в тази част по пътя. В този случай митническите органи на следващата държава, измежду договарящите, приемат TIR карнета за възобновяване, при условие, че пломбите са изправни.
В получаващия пункт екипажът на превозното средство е длъжен да предаде целия товар, който е натоварен в отправния пункт. Това трябва да се извърши в предписания митнически пункт в присъствието на митнически служител, като непременно се нанесат съответните заверки в карнета и по този начин се приключи операцията TIR.


2.2. Карнет TIRТози основен митнически документ не е задължителен, но при използването му се печели време и се създават условия превоза да се извърши в определен срок и качествено, особено ако се касае за бързоразвалящи се стоки или за доставки "Точно на време".


Издаване: Карнетът се издава в отправната държава, в който се намира или има постоянно местожителство титулярът.
Брой на карнетите: TIR карнета трябва да съдържа най-малко 2 листа за отправната държава, 2 листа за получаващата държава и по 2 листа за всяка държава, през чиято територия се преминава транзит.
Валидност: Карнетът е валиден до приключване на операцията TIR в получаващото митническо бюро, ако е бил задействан в отправното митническо бюро в срока, определен от издаващата асоциация.
В настоящия момент карнетите TIR имат валидност 45 дни от датата на издаването им. Дори и да бъде задействан в последния ден от този срок, карнета остава валиден до приключване на превоза.
Срокът за валидността на TIR карнета се отбелязва върху него и след тази дата е вече невалиден.
Карнетът е валиден само за едно пътуване.
Цена: Цената на TIR карнета се определя от гарантиращата асоциация (за България това е АЕБТРИ), като тя бива променяна периодично. Цените на карнетите се определят от левовата равностойност на швейцарския франк по курса на БНБ за деня.
Отчитане: TIR карнетът се отчита до 15 дни след извършване на превоза или 15 дни след изтичане на срока му (в случая, когато карнетът остава неизползван)
В TIR карнета се попълват следните данни:

 • ­номера на TIR карнета

 • ­отправно митническо бюро

 • ­място за издаване

 • ­титуляр на карнета (име, адрес, държава)

 • ­отправна държава

 • ­получаваща държава

 • ­регистрационен номер на пътното превозно средство

 • ­приложни документи към манифеста

 • ­товарно помещение или контейнер, знаци и номера на колетите или предметите

 • ­брой и вид на колетите или предметите (описание на товара)

 • ­бруто тегло и килограми

 • ­всички колети по манифеста и др.

Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница